27 Ağustos 2009 Perşembe

TOTAL OIL TÜRKİYE A.Ş.BAŞARI HİKAYESİ


Total , Microsoft Dynamics NAV (Navision) ile Operasyonel Verimliliği Yüksek Bir Ekosistem Yaratan Total, Sistemi Her Geçen Gün Geliştirerek Güncelliğini de Sağlıyor

Bayilerinin yapısını düzenlemek ve ortak bir muhasebe sistemine geçirmek isteyen Total , Microsoft Dynamics NAV ( Navision) ile şirketin bayileriyle arasındaki iş süreçlerini standartlaştırıp operasyonel verimliliği artırırken güçlü bir ekosistem kurulmasına yardımcı oldu. Distribütör ve kullanıcılardan gelen istekleri kolaylıkla sisteme tanıtabilen Total, sürüm yenileme çalışmalarında Microsoft Dynamşics NAV iş ortağı Pargesoft ile sistemi gözden geçirdi. Geliştirilen sistem sayesinde hem bayi hem merkez tarafında yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlandı

Durum
Uluslararası bir enerji devi olan Total Grubuna bağlı olarak kurulan Total Oil Türkiye A.Ş., 1992 yılı itibariyle Türkiye’de Total ve Elf adı altında faaliyet gösteren şirketlerin 2002 yılında birleşmesinin ardından, Totalgaz'ı da bünyesine alarak, tek bir akaryakıt, madeni yağ ve LPG şirketi olarak faaliyet gösteriyor. Uluslararası bir teknoloji devi olan Total, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 140 ülkede yıllık 1.170.000 tonun üzerinde ürünü pazarlıyor. Total Oil Türkiye A.Ş. Menemen’de kurulu 30.000 ton üretim kapasitesine sahip madeni yağ fabrikasının yanında İstanbul Haramidere, İzmit Gebze, İzmir Aliağa, Menemen ve Samsun'da kurulu depolama ve dağıtım tesislerine sahip durumda. Ayrıca gruba bağlı Totalgaz şirketi 350'ye yakın otogaz satış noktası, 1000'den fazla ana ve tali tüplü bayisi ve LPG yan ürünleriyle LPG sektöründe faaliyet gösteriyor.

2005 yılı başında, Türkiye çapında 20 ayrı lokasyonda hizmet veren 14 münhasır bayisiyle distribütör yapısına geçen Total , bayilerinin yapısını düzenlemek ve bir muhasebe sistemine ulaştırmak istiyordu ve bu ihtiyaçları karşılayacak bir ERP çözümüne ihtiyaç duyuyordu. Bayilerinin altyapıları, birçok konuda ve özellikle de elektronik ortamda birlikte çalışmak için yeterli değildi. Her birinde farklı muhasebe altyapısı olması merkezde veri konsolidasyonuna imkan tanımıyordu. Dağıtım ağının kontrol altına alınması ve merkezi yönetimin getireceği diğer önemli faydalardan yararlanılması isteniyordu

Çözüm
Piyasadaki seçenekleri değerlendiren Total , aradığı çözüm için Microsoft Dynamics NAV’ı değerlendirmeye başladı. Microsoft Dynamics NAV’ın bayi yapıına uygun olması ve kullandıkları veritabanı çözümüyle Microsoft Dynamics Nav arasında birtakım öğeleri konuşturabilecek olmaları NAV’ı öne çıkaran özellikler oldu. Mevcut veritabanında takip edilen belli müşteri ve ürün segmantasyonlarının Navision ortamındaki boyutlar kullanılarak bayiler tarafaından daha derinlemesine kullanılması da mümkün olabilecekti. Taşınabilir cihazlar ile mobil kullanıma kolay uyum sağlayabilme de, seçim nedenlerinden bir diğeriydi.

Projeye pilot bir bayide başlandı ve tüm satış, satın alma, muhasebe iş süreçleri analiz edildi. Model oluşturulup, yapı netleştirildikten sonra bu model diğer 13 bayiye aynı şekilde uygulandı. Bayilerden gelen özel istekler olduğunda, belli noktalar kapsam dışı bırakıldı. Bu özel istekler Total tarafından onaylandıktan sonra , uygulamanın özelleştirilmesine yönelik çeşitli işlemler gerçekleştirildi.

Bu süreçte bayilerde segmantasyon çalışması yapılarak hangi bayinin hangi segmentte daha başarılı, hangisinde daha zayıf olduğu belirlendi ve zayıf noktaların üzerine gidilmeye başlandı. Bayilerin iş süreçleri ve kendilerince yaptıkları segmantasyon gözden geçirilerek segmantasyon ve müşteri profili ile ilgili hatalar düzeltildi. OLAP küpleri ile esnek ve gerçek zamanlı erişilebilen bir analiz ortamı oluşturuldu. Yöneticilerin ve ilgili kişilerin, sistemden hangi bayinin, hangi dönemde, hangi üründe, nasıl bir performasa ulaştığını farklı boyut analizleriyle anında görüntüleyebilmesi sağlandı. Böylece Microsoft Dynamics NAV, Total’in satış, pazarlama ve bayi ilişkileri açısından bir karar destek sistemi olarak da yapılandırıldı.

Navision’ın kullanım kolaylığı ve alışılmış Microsoft ekran ve menülerine sahip olması, bayilerdeki kullanıcıların sisteme çabuk uyum göstermesini sağladı. Stok kartlarının ve hareketlerinin tanımlanmasında kullanıcıların gösterdiği hızlı uyum ile, ilk günden itibaren merkezde doğru ve güvenilir bilgi birikmeye başladı.

Yararlar
Daha Net Bir Bayi Profili Tek Bir Ekosistem, Operasyonel Verimlilik
Dağıtım yapısına sahip tüm şirketlerde olduğu gibi Total ’de de ana firma, bayiler ve son müşteri tek bir ekosistem içerisine alınamazsa, arada ciddi kopukluklar olabiliyor. Microsoft Dynamics NAV ile birlikte dağıtım ağındaki tüm taraflar tek bir ekosistem içerisinde birleştirildi ve çok daha yakın bir ilişkiye kavuştu. Dolayısıyla Total artık hem son kullanıcısının hem de bayilerinin nabzını çok daha iyi tutabiliyor. Böylece Total bayilerini daha iyi yönlendirip onların başarısına doğrudan katkıda bulunabiliyor.

Gerçek zamanlı verilerle beslenen, tüm ilişkilerin elektronik ortama taşındığı bu ekosistem aynı zamanda operasyonu daha verimli kılıyor. Total yetkilileri, Microsoft Dynamics Nav’ın sadece bir BT altyapısı sağlamayıp muhasebenin daha iyi takip edilmesini, ürünlerin daha iyi analiz edilmesini, müşteri ve kârlılık durumlarının daha doğru değerlendirilmesini sağlayan ve bir ticari kurumun ihtiyaç duyduğu tüm bakış açısını da yansıtan bir model olduğunu vurguluyorlar.

Ortak Standartlarla Yüksek Yönetilebilirlik
Total bayileri eskiden farklı yapıda muhasebe sistemlerine ve farklı iş yapış yöntemlerine sahipken, muhasebesel anlamda bayilerin aynı dili konuşmasını sağlamak ve tüm raporları konsolide etmek büyük bir sorun oluşturuyordu. Microsoft Dynamics NAV’ın sağladığı ekosistem, 14 bayinin aynı sistemi kullanmasını ve müşteri ve ürün segmantasyonu, muhasebe, satış ve finansal tabloların yapılandırılması açısından standartların oturtulmasını sağladı. Bu yapı aynı zamanda Total ’e doğru analiz imkanı kazandırdığı için bayilerin operasyonları daha iyi yönetilebilir hale geldi.

Bayiler ve merkezde ortak dilin konuşulmasını sağlayan raporlama ile artık herkes aynı segmentasyondan bahsediyor. Müşteri tipi, ürün, ürün kategorisi merkez tarafından belirlendiği için, hem bayi hem merkez, satış raporlarından aynı anlamı çıkartıyor. Eskiden yaşanan bazı anlam kargaşaları ortadan kalkmış durumda.

Bayilerin yapmış olduğu bazı hatalarda, ortak raporlama sayesinde daha kolay yakalanabiliyor. Veri girişinde yapılan hata nedeniyle belli ürün ya da ürün grubunda alışılmış eğilimin dışında bir rakam görüldüğünde, veri girişi sorgulanarak, hatanın hemen düzeltilmesi sağlanıyor.

Stratejik Kararlara Destek
Total yönetcileri bugün Microsoft Dynamics NAV ile her tür analiz ve raporu sistemden gerçek zamanlı alabiliyorlar. Hangi bayinin, hangi dönemde, hangi üründe, nasıl bir performansa ulaştığı farklı boyut analizleriyle anında görüntülenebiliyor. Bu yüzden Microsoft Dynamics NAV, Total’in satış, pazarlama, distribütör ilişkileri gibi stratejik karar alma noktalarında karar destek sisteminin önemli bir parçası oldu.

Ortaya Çıkan Yeni İhtiyaçlara Kolay Uyum
Microsoft Dynamics NAV ile zaman içinde ortaya çıkan ihtiyaçlar kolaylıkla karşılanabiliyor. Örneğin, akaryakıt dağıtımında distribütörlük sistemi ortaya çıktığında, sistem Microsoft Dynamics NAV’ın üzerine kurgulandı ve akaryakıt bayileri de aynı sisteme dahil edildi.Aynı şekilde farklı kampanyalarda ortaya çıkan bazı gereksinimlerde kolaylıkla sisteme tanıtıldı. Kullanıcının sistemi kolay kullanması ve işini hızlı ve rahat görmesi için gerekli uyarlamalar, hızla sisteme tanıtılıp devreye alınabildi. Bu sayede yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlanmış durumda. Nur Kulaoğlu bu konuda iş ortağının önemini de vurguluyor: “Microsoft Dynamics NAV’nın teknolojik altyapısı kadar Pargesoft’un tecrübesi de sistemi bu denli bize uygun hale getirmemizde çok etkili oldu. Pargesoft yönetici ve danışmanlarının tecrübesi, ürün bilgisi, yaklaşımı, ihtiyaçlarımızı doğru anlayıp hızlı çözüm üretmesi, gerçekleştirdiğimiz sürüm yükseltme ve gözden geçirme projesinin başarısında çok etkili oldu. Hem bütçe hem zaman olarak hedeflerimizin içinde kaldığımız gibi yüksek kullanıcı memnuniyeti de elde ettik.”

Kullanım Kolaylığı
Microsoft Dynamics NAV kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Ayrıca diğer Microsoft ürünlerine alışkın olan kullanıcılara çok tanıdık gelen arabirimler sunuyor. Bu sayede bayilerde bilgisayar ve muhasebe bilgisi çok iyi olmayan kullanıcılar bile kısa bir eğitim sonrası sistem kolayca adapte olabildiler.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Çözüme Genel Bakış 
Müşteri Profili
Uluslararası bir enerji devi olan Total Grubuna bağlı olarak kurulan Total Oil Türkiye A.Ş., 1992 yılı itibariyle Türkiye’de Total ve Elf adı altında faaliyet gösteren şirketlerin 2002 yılında birleşmesinin ardından, Totalgaz'ı da bünyesine alarak, tek bir akaryakıt, madeni yağ ve LPG şirketi olarak faaliyet göstermektedir.

Ticari Durum
Türkiye çapında 20 lokasyonda hizmet veren 14 münhasır bayiye sahip olan Total , farklı muhasebe altyapılarına sahip bu bayileri standart bir yapıda birleştirmek ve merkezi yönetimin sağlayacağı avantajlardan yararlanmak istiyordu.

Çözüm
Esnek yapısı, kolay kullanım özellikleri, boyut bazında detaylı raporlama olanakları nedeniyle, bayi yönetim sistemi olarak Microsoft Dynamics NAV’ı seçen Total, tüm madeni yağ ve akaryakıt bayilerinde Microsoft Dynamics NAV kurulumunu gerçekleştirdi.

Yararlar
- Bayi ve son kullanıcı profili daha net ve hızlı görülmeye başlandı.
- Ana firma, bayiler ve son müşteri tek bir ekosistem içerisine alınarak operasyonel verimlilik sağlandı.
- Bayiler arasında aynı dil kullanılır hale geldi; ürün ve müşteri segmentasyonunun doğru yapılması sağlandı.
- Üst yönetimin stratejik kararlarını gerçek zamanlı raporlarla daha doğru alabilmeleri mümkün oldu.
- Kullanım kolaylığı ve hızlı uyarlama şansı ile kullanıcı memnuniyeti sağlandı.
 

Yazılımlar ve Hizmetler
- Microsoft Business Solutions–Navision
- Muhasebe
- Satın alma
- Lojistik
- Finans

Bürosit Microsoft Dynamics NAV’a güveniyor.


Değişen ekonominin iki önemli unsuru, müşteri isteklerine yanıt verebilme ve mümkün olan en düşük fiyatı verirken bile karlı olabilme, konusunda Bürosit Microsoft Dynamics NAV’a güveniyor.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Ürün gamını sürekli geliştiren, müşterilerinden gelen farklı isteklere her zaman olumlu yanıt vermek isteyen Bürosit, bilgi teknolojileri altyapısını değiştirme kararı aldığında Microsoft Dynamics NAV’ı yakından inceledi. Oluşturdukları uzun vadeli stratejiye esnek altyapısı, değişen iş süreçlerine kolay uyumu ve kullanıcı dostu ekranları ile birebir uyan Microsoft Dynamics NAV, ihalelere daha hızlı ve istenen fiyat politikası ile teklif verme, değişen müşteri isteklerine hızlı uyum sağlama, maliyetleri detaylı takip etme ve etkin fason takibi yapma da büyük avantajlar sağladı.

Ticari Durum
Önemli bir otomotiv yan sanayisi olan ERMETAL Otomotiv A.Ş. bünyesinde başlatılan ergonomik ofis koltukları ile ilgili ar-ge çalışmaları, 1986 yılında Ermetal Grubu’na bağlı BÜROSİT markasının ortaya çıkmasını sağladı. Pazarda yavaş yavaş yerini almaya başlayan Bürosit, 1994 yılında test laboratuarını kurdu ve pazarda önemli bir yeri olan GS sertifikasını aldı. Bu kuruluş aşamasından sonra hızla büyüyen ve güçlenen BÜROSİT, 1995'te 10.000 m2'lik bir alana kurulmuş olan yeni binasına taşındı. 1997'de ise, gelişimin ve gücün somut sonuçlarını elde etmeye başladı. Auditorium, sinema koltukları ve yurt dışı için casino koltuğu, bar taburesi alanlarında global oyuncu olmak üzere yatırım yapan Bürosit, metal masa ayakları, çeşitli metal komponenti, plastik ve sac kalıpları üretimi yanında, nikel-krom kaplama tesisi de kurarak üretim alanını sürekli genişletti. 2005'te robot sistemiyle tam otomatik çalışır hale getirilen tesislerde, Avrupa Birliği normlarına uygun olarak arıtma tesisi yatırımı yapıldı ve çevreye zarar vermeden çalışılması sağlandı.

Bürosit istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ederken, yaklaşık 4000 aktif malzeme ve mamul kodu ile, 390’dan fazla tedarikçi ve 100 bayi ile ticari ilişki içine girildi. Ayda 12,000 adet koltuk üretimini yönetmek için günde ortalama 100 iş emri açılmaya başlandı. Üretimin %50’si ihraç edilmeye başlandı. Büyüyen sistem sonucunda ürün kodlarını ve stoklarını takip etmekte yaşanan sıkıntılar, ticari ilişkilerin kontrol ve yönetilmesini sağlamakta karşılaşılan güçlükler ve gelişen teknolojiye uyum sağlamada ortaya çıkan engeller nedeniyle bilgi teknolojileri alt yapısının yenilenmesine karar verildi.

Çözüm
2006 yılında bilgi teknoloji altyapısını yenileme çalışmaları başlatıldı. Mevcut sistemleri Ermetal Grubunun ağırlıklı olarak faaliyet gösterdiği otomotiv sektörüne çok uygun olmasına rağmen, Bürosit gibi müşterilerinin ihtiyaçlarına göre konfigüre edilebilen ve sipariş bazlı üretim yapılan bir sistem için çok kullanışlı değildi. Ayrıca gelişen teknoloji ile artan entegrasyon ihtiyacını karşılamada bazı zorluklar yaşanıyordu. Ürün hakkında destek almakta da zorlanmaya başlanınca arayış hızlandı. Ermetal Grubu Bilgi İşlem Müdürü Sn.Erkan Yaman 2006 yılında Microsoft tarafından düzenlenen bir toplantıda Microsoft Dynamics NAV ile tanıştığını belirterek “Toplantı sırasında ürünü çok beğendik. Özellikle siparişe dayalı üretim modülü hoşumuza gitti. Üst yönetim ile görüşerek, yeni sistem kurulumunu hızlandırma kararı aldık” diyor.

Yeni sistem seçimi yapılırken Bürosit kendi için en önemli kriterler olarak:.

• Siparişe dayalı üretim desteği
• Kullanımı kolaylığı
• Kullanıcıların sisteme hızlı uyumu
• Sistemin de iş süreçlerine kolay uyumu
• Yerel desteği
• Mevcut teknolojisi ve ilerleyen teknolojiyi takip etme yeteneği
• Kullanıcı ve üst yönetim raporlama araçları


belirledi. Bu kriterlere göre ürün seçimini yapan Bürosit alternatifler içinde Microsoft Dynamics NAV’ın kendileri için en uygun çözüm olduğuna karar vererek projeyi başlattı.Proje ile birlikte Bürosit’te satış, pazarlama, satınalma, üretim, muhasebe, teknik servis ve siparişe dayalı üretim süreçleri; Bürosit tarafından üretilen ürünlerin pazarlamasını yapan Mobsit firmasında muhasebe, satış, pazarlama; gruba kalıp, aparat ve fikstür üreten Mobmetal firmasında ise satış, satınalma, üretim, muhasebe ve proje modülü kurulumları tamamlandı.

Faydalar :

Hızlı ve Güvenilir Fiyat Teklifi
Artan rekabet sonrasında müşteriler çoğu zaman en düşük fiyatla her türlü taleplerini karşılayan tedarikçi bulma konusunda zorlanmıyorlar. Bürosit’te müşterilerin her türlü talebini göze alarak, en doğru maliyet tahmini yapıp, karlı kalmayı sürdürerek en düşük fiyat verme konusunda Microsoft Dynamics NAV’ın tüm yeteneklerini kullanıyor. Örneğin bazı müşteriler hem nakliye giderinin daha az olması hem de gümrük yasalarında sağlanan bazı avantajlar nedeniyle, koltukları demonte isteyebiliyor. Bu durumda demonte ürün ağacı yapısı ve yeni fiyat hesaplaması eskiden Excel dosyalarında yarım gün süren bir işlemken, artık tek tuş ile bu maliyetler alınıp, fiyat teklifi verilebiliyor. Sn.Yaman “Özellikle kamu ihalelerinde ve acil ihtiyaçlarda hızlı teklif hazırlamak ve telefonla konuşurken bile teklif verebilmek büyük avantaj.” diyor. Ayrıca Sn.Yaman “Kısa ve orta vadede kur ve işçilik maliyet tahminlerine göre tüm ürünlerin maliyetlerini rapor olarak alabiliyoruz. Eskiden 4-5 saat süren işlemler şimdi en fazla 15 dakika sürüyor” diyerek tüm ürünlere farklı bakış açılarından maliyet simülasyonlarının yapılabildiğini belirtiyor.


Doğru Maliyetlendirme, Gerçek Karlılık
Konfigürasyon yönetiminden sonra en önemli ihtiyaç olarak, anlık fiili maliyet bilgilerine istenildiği anda ulaşabilmek öne çıkmaktaydı. Sn.Yaman ihtiyacı şöyle özetliyor: “Proje bazlı teklif verebilmek bizim için çok önemli. Müşterilerimiz standart koltuğumuz üzerine, krom kaplı kolçak isteyebilir. Bu durumda önce üretim açısından olabilirliğini inceleyip, sonra da maliyetini hesaplayıp, fiyat teklifimizi hazırlamamız gerekiyor”. Eskiden bu maliyet hesaplamalarını Excel dosyalarında hesaplamaya çalışırken, artık anlık maliyetler sistemde bulunduğu için, bir siparişin maliyeti daha sisteme girilirken görülebiliyor. İstenirse maliyet hesaplamalarında kapanmış son ayın ortalamaları, en son yapılan satınalmanın güncel fiyatları, tahmin edilen EUR ya da USD kurları, gerçekleşen son fiili işçilik maliyeti ya da ileriye yönelik verilen bir tahmin ile, maliyetler farklı açılardan incelenebiliyor. Hatta karlılık konusunda çok endişe oluşursa, nakliye türü, kromoaj işçilik maliyeti, kanape işçilik maliyeti, kargo tipi, nakliye edilecek yer bilgileri girilerek daha detaylı maliyet simülasyonu yapılabiliyor. Simülasyon sonrası yarı mamul, işçilik, nakliye, fason maliyetleri ayrı renklerle ekrana getirilerek, pazarlık aşamasında alternatif teklifler ile hem müşteri hem Bürosit için en uygun anlaşmanın yapılması destekleniyor.

Kolay kullanım
Ekranların alışık olunan Microsoft uygulama ekranlarına ve mantığına uygun olması, kullanıcıların programa hızlı uyumunu sağlıyor. Eğitim ve uyum sürecini çok kısaltan bu özellik sayesinde, firma içi görev değişiklikleri sonrası eğitim ihtiyaçları minimuma iniyor. “Ayrıca ekranların kullanıcılar tarafından Excel sayfaları gibi kolaylıkla düzenlenebilmesi sonucu çoğu zaman raporlamaya bile ihtiyaç duyulmuyor. Kullanıcılarımız aynı anda ekrandan istenen sorguyu alabiliyorlar. Bu da bizim üzerimize düşen rapor yükünü ortadan kaldırdı” diyor Sn.Yaman.

Değişen İş Modelleri ve Organizasyon Yapılarına Kolay ve Hızlı Uyum
Bürosit genelde bayiler aracılığı ile son kullanıcıya ulaşıyor. Bayiler de artan rekabet nedeniyle müşterilerinden farklı talepler alıyorlar ve bu taleplerin karşılanabilmesi için Bürosit ile ortak çalışıyorlar. Örneğin Güney Afrika’da faaliyet gösteren bayi müşterilerine kumaş seçimi yaptırabilmek ve sonrasında yerel üreticiler kadar hızlı teslimat yapabilmek için, Bürosit’ten kumaş kaplamasız ürün satın alıp, kendisi istenen kumaş ile kaplama yapmaya karar vermiş. Böyle bir iş modeline ürün ağaçlarını, fiyatlama ve sipariş sistemini geçirmek çok kolay olmuş. Sonrasında bu yapı diğer bayilere de önerilmiş ve bayilere rekabetçi bir avantaj sunulmuş.

Bürosit şu anda satış ve pazarlama organizasyonunda değişikliklere gitmek üzere. Eskiden pazarlama ve satışa hiç karışmayan Bürosit’in satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulunması planlanıyor. Sn.Yaman “Organizasyon yapısı ve iş süreçleri nasıl değişirse değişsin, Microsoft Dynamics NAV üzerinde bu değişiklikleri yapabileceğimizi biliyoruz. Eskiden üst yönetim, sistem açısından uygunluk hakkında bizden yorum beklerdi. Artık üst yönetim de bizden yorum almıyor. Çünkü herkes Microsoft Dynamics NAV’ın istediğimiz gibi çalışabileceğini biliyor” diyerek bu değişikliklere hızlı uyum sağlayacaklarından emin olduklarını belirtiyor.


İç Süreçlerinde Verimlilik
Microsoft Dynamics NAV sonrasında Bürosit’in kendi iç süreçlerinde de verimlilik sağlandı. Muhasebe prosedürleri azaldı. Detay bilgiler olabildiğince lojistik modüllerinde tutularak, muhasebe hesap sayısı ve süreçleri kısaltıldı.

Bunun yanı sıra ithalat ve ihracat süreçleri Microsoft Dynamics NAV üzerine alınarak, buralarda oluşan maliyetler doğru ürünlere yansıtıldı ve muhasebe departmanının çok vaktini alan bu işlemler otomatik hale getirildi.

Ayrıca madde, müşteri, tedarikçi ve muhasebe kayıtlarında tüm veri ve işlemlerin boyut mantığı ile sorgulanabilir olması, departmanların farklı ihtiyaçlar ortaya çıktığında raporlama için harcadıkları zamanı tasarruf etmelerini sağladı.

Fason Takibi
Bürosit’in özellikle metal ayak kaplamalarında yoğunlukla kullandığı fason tedarikçiler ile malzeme ve işçilik takibi yapması çok kolaylaştı. Eskiden fason faturaların ilgili ürünlere dağıtılması zor ve hataya çok açık olmasına rağmen Microsoft Dynamics NAV ile, fasona gönderilen ürünler, orada yapılan işçilikler, kesilen faturanın ilgili ürünlere dağıtılması ve son maliyet içinde izlenmesi mümkün hale geldi.

Dış Sistemlerle Kolay Entegrasyon
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte firmalar, müşterileri, tedarikçileri ve destek hizmeti veren servis sağlayıcıları ile entegrasyon artmakta. Microsoft Dyanmics NAV ile birlikte, firma içinde kullanılmakta olan; koltukların izlenebilirliğini ve garanti süreçlerini takip eden barkod sistemi ile kolaylıkla entegrasyon sağlandı. Barkod sistemi ile tüm iş emirlerinin malzeme hareketleri ve garanti kayıtları tek bir barkod okuması ile gerçekleşebilmekte.

Aynı şekilde bankalardan tedarikçilere yapılan ödemelerde otomatik olarak Microsoft Dynamics NAV’a aktarılarak ilgili tedarikçi hesapları güncellenmekte. Bu tür otomasyonlar ile muhasebe departmanının yükü hafifletilerek, fazla mesai saatlerinde fark edilebilir düşüşler sağlandı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
BAŞARI HİKAYESİ
Çözüme Genel Bakış
Müşteri Profili


Ticari Durum
1986 yılında kurulan Bürosit , istikrarlı bir şekilde büyümesine devam ederek, günümüzde yaklaşık 4000 aktif malzeme ve mamul kodu ile, 390’dan fazla tedarikçi ve 100 bayi ile ticari ilişki içine girildi. Ayda 12,000 adet koltuk üretimini yönetmek için günde ortalama 100 iş emri açılmaya başlandı. Üretimin %50’si ihraç edilmeye başlandı.

Çözüm
Yeni sistem seçimi yapılırken önemli kriterler olarak:.

• Siparişe dayalı üretim desteği
• Kullanımı kolaylığı
• Kullanıcıların sisteme hızlı uyumu
• Sistemin de iş süreçlerine kolay uyumu
• Yerel desteği
• Mevcut teknolojisi ve ilerleyen teknolojiyi takip etme yeteneği
• Kullanıcı ve üst yönetim raporlama araçlarını  

belirleyen Bürosit Microsoft Dynamics NAV’ın kendileri için en uygun çözüm olduğuna karar verdi.

İş Ortağı
Pargesoft

Yararlar
• Hızlı ve Güvenilir Fiyat Teklifi
• Doğru Maliyetlendirme Gerçek Karlılık
• Kolay kullanım
• Değişen İş Modellerive Organizasyon Yapılarına Kolay ve Hızlı Uyum
• İç Süreçlerde Verimlilik
• Fason Takibi
• Dış Sistemlerle Kolay Entegrasyon26 Ağustos 2009 Çarşamba

Microsoft Dynamics NAV - MCT


MANAGEMENT CENTER TÜRKİYE (MCT)
MCT, Sektöründe Bir İlk Gerçekleştirdi ve Tüm Süreçlerini Microsoft Dynamics NAV'a Taşıdı

Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı Yönetim Geliştirme Merkezi Management Centre Europe'un resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteren ve aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki dört MEMC (Middle East Management Centre) ofisinin de merkez ofisi konumunda olan Management Center Türkiye, tüm ülkelerdeki finansal operasyonlarını Microsoft Dynamics NAV ile yürütüyor. MCT, ayrıca tüm ülkelerin finansal performansını, Microsoft Dynamics NAV'ın çoklu şirket, konsolidasyon ve boyutlara göre analiz özellikleri ile tek tek ve konsolide olarak rahatlıkla izlenebilir hale geldi. Geliştirilen detaylı onay mekanizmaları ile üst yönetimin iş süreçleri üzerindeki kontrol yeteneği de güçlendirildi. Yakın bir gelecekte Microsoft Dynamics NAV'ın CRM modülünü de devreye almayı planlayan MCT, eğitimlerini de Share Point portal üzerinden müşterilerinin erişimine açmış bulunuyor. Böylece, eğitimlere katılacak isimler, kişi sayısı, programa hangi eğitmenin katılacağı, eğitimin konu başlıkları gibi bilgiler web üzerinden kolayca takip edilebiliyor.
Durum
1992 yılında İstanbul'da kurulan Management Centre Türkiye (MCT), Türk iş dünyasına yüksek standartlarda Yönetim Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri sunuyor. Uluslararası bir kuruluş kimliğine sahip olan MCT, Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı Yönetim Geliştirme Merkezi Management Centre Europe'un resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor. MCT'nin uzmanlık alanları, "Şirkete Özel Eğitim Danışmanlığı, Organizasyonel Gelişim ve İnsan Kaynakları Yönetim Danışmanlığı" hizmetlerini kapsıyor. Küresel iş dünyasının arkasında değil önünde giden bir iş yaşamını hedefleyen MCT, geniş hizmet yelpazesiyle Türkiye'nin en güçlü eğitim danışmanlığı kurumlarının başında geliyor. Kuruluş, hem Türkiye, hem de dünyanın önemli merkezlerinde uluslararası katılımla gerçekleştirilen Şirkete Özel Eğitim ve Danışmanlık Çözümleri ve Yönetici Konferansları sunuyor. MCT, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki dört MEMC (Middle East Management Centre) ofisinin merkez ofisi konumunda. Kuruluş, yılda 780 eğitim programı ve konferans düzenliyor ve bunlara toplam 18 bin yönetici katılıyor. MCT danışmanları Türkiye ağırlıklı olmak üzere Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri'nde eğitim programları gerçekleştiriyor.
2007 yılında 15. yılını kutlayacak olan MCT, eğitim danışmanlığı sektöründe geçirdiği başarılı yılların getirdiği büyüme ile birlikte artık yerel paketlerin ya da yurtdışındaki merkezin önerdiği eklektik çözümlerin artık ihtiyaçlarına yanıt vermediğine karar verdi.
MCT Finans Direktörü Erhan Feridun, ihtiyaçlarının sadece muhasebe, finans gibi mali süreçleri değil tüm süreçleri yönetecek bir çözüm olduğunu vurguluyor; "Tüm süreçlerimizi yönetebileceğimiz bir ERP çözümü arayışına girdik. Söz konusu çözümün, bizim gibi orta ölçekli kuruluşlar için uygun bir ERP paketi olması gerekiyordu."

Çözüm
MCT, hizmet verdiği sektörün doğası gereği, sürekli öğrenmeye ve gelişime inanıyor. MCT Finans Direktörü Erhan Feridun, aynı bakış açısının kuruluşlardaki teknoloji altyapısı için de geçerli olduğunu ve özellikle ERP'ye geçişle birlikte girdikleri kapının ardında, bilgisayar teknolojilerinin uçsuz bucaksız olanaklarından faydalanarak yeni bir boyuta geçeceklerini fark ettiklerini belirtiyor; "Başlangıçta kuruluşlar, belli bir teknoloji yatırımı yapıp, örneğin bir ERP sistemine geçip, bu işin biteceğini düşünebilirler. Biz teknolojinin sonu olmadığını ve rekabette fark yaratmak için, kendimizi olduğu gibi teknolojik altyapımızı da sürekli geliştirmemiz gerektiğini biliyoruz. İncelediğimiz yazılımlar içinde Microsoft Dynamics NAV ile önümüzde yeni bir ufuk açıldı. Microsoft'un Microsoft Dynamics ürünleriyle ilgili yeni politikasını da açıklamasıyla birlikte, müşterilerimize çok daha iyi hizmet vereceğimizi, mevcut kaynaklarımızla çok daha verimli çalışabileceğimizi anladık. Bu altyapı gelecekle ilgili beklentilerimizde de bize çok yardımcı olacak."
Erhan Feridun, Microsoft Dynamics NAV ile birlikte Share Point Portal kurarak, bilgi tabanlarını müşterileriyle paylaşacakları bir hale dönüştürmeyi planladıklarını açıklıyor. Müşteriler, web tabanlı bir alt yapı üzerinden aradıkları bilgileri bulabilecekleri bir ortama kavuşarak, eğitim içeriklerini, almış oldukları eğitimleri portal üzerinden görebilecekler.
MCT Finans Direktörü Erhan Feridun, Microsoft Dynamics NAV ile gelecekleri bir sonraki aşamanın, Microsoft Enterprise Reporting aracıyla online raporlar alabilmeleri olduğunu söylüyor. MCT'nin Microsoft Dynamics NAV ile amacı, 2007 Microsoft Office sisteminin ve raporlama araçlarının bu sistemle entegre olduğu, kurum içi kullanıcıların, uluslararası ortakların online bağlanabildiği, Share Point portal tarafından desteklenen bir altyapının ilk adımını atmaktı. Erhan Feridun, bu nedenle Microsoft ile uzun soluklu bir işbirliği hedeflendiğini vurguluyor; "Bu öyle bir başlangıç ki şu anda hedeflediklerimizin ardından yapabileceklerimiz hayallerimizle sınırlı. MCT, ilerlediği yolda Microsoft'u birlikte yürüyebileceği bir iş ortağı olarak görüyor."

Neden Microsoft Dynamics NAV çözümü?
Erhan Feridun, Microsoft Dynamics NAV'ın. sunduğu esneklik, kendi ihtiyaçlarına göre uyarlanabilirliği, güncellenebilirliği açısından rakipsiz olduğunu belirtiyor. Modüler yapısının dışında parça parça alınabilmesi ve kolaylıkla özelleştirilebilmesi, ERP paketi olarak Microsoft Dynamics NAV'ı tercih etmelerinde önemli olmuş.

Microsoft, birlikte çalışabilecekleri çözüm ortağı konusunda da MCT'ye yardımcı oldu. Microsoft çözüm ortağı PargeSoft'la yapılan bir dizi toplantının ardından, iki kuruluşun aynı dili konuşmaları, MCT'nin beklentilerinin doğru olarak anlaşılması ve neler yapılacağının açıkça ortaya konulmasını kolaylaştırdı. Birkaç aylık bir süreçten sonra proje hayata geçirilebilir bir hale geldi. Artık yeni aşamalar vardı, çünkü MCT'nin beklentileri de bu süreçte yeniden şekillendi. Erhan Feridun; "Biz yeni beklentilere, yeni isteklere, yeni ufuklara doğru hevesli bir şekilde, tekrar PargeSoft'un kapısını çaldık. Bazı şeyleri tekrar düzenledikten sonra etkisi atılan bir taşın dalgaları gibi genişleyecek bir başka projemizi hayata geçirmek üzere çalışmaya başladık," diyor.
Bu aşamada, Microsoft Dynamics NAV'ın proje modülünü tamamen PargeSoft'un yazmış olduğu bir seminer modülüyle ve bir web tabanlı kullanıcı arabirimiyle çalıştırmak üzereler.
Erhan Feridun, eğitim içeriklerinin tamamen şirketlere özel olduğuna, açık programlar hazırlamadıklarına dikkat çekiyor. İlk 20'deki kuruluşların 18 tanesi MCT müşterisi ve bu kuruluşlara doğrudan hizmet veriliyor. Eğitimler belirlendikten sonra, eğitime katılacak kişilerin isimleri gibi bilgiler, söz konusu web tabanlı kullanıcı arabirimi üzerinden ve şirketler tarafından giriliyor. Eğitimlerle ilgili son durum, örneğin eğitime kimlerin katılacağı, eğitimin yeri, kaç kişi katılacağı, eğitmenin adı, eğitimin içeriği, konu başlıları gibi bilgiler her seferinde online olarak görülebiliyor. İstenirse, bir evvelki eğitimle ilgili küçük video görüntüleri de bu bölüme eklenebiliyor. Sonuç olarak teknolojinin bütün olanaklarını bu bölümde değerlendirmek mümkün olacak.

Yararlar
MCT, bir eğitim şirketi olmasının yanı sıra, danışmanlık fonksiyonlarıyla da öne çıkıyor. Dolayısıyla proje maliyetleri, MCT için çok önemli. Erhan Feridun, Microsoft Dynamics NAV ile danışmanlarının projelerdeki maliyetlerini takip edebilmenin, finansal kararlar almada çok değerli olduğunu belirtiyor; "Bir projenin maliyetini etkileyen unsurlar bizim için çok önemli. Microsoft Dynamics NAV, bize projenin net karlılığını gösteriyor. Biz de buna göre projeye nasıl devam etmeliyiz konusunda çok daha doğru kararlar alabiliyoruz. Bunun dışında bizim en önemli varlığımız insan ve insan kaynağımızı yönetmek, insan kaynağımızdan en doğru yerde ve zamanda faydalanmak konusunda artık içimiz çok rahat."

Erhan Feridun, ileride Microsoft Dynamics NAV'ın CRM modülünü de hayata geçirmeyi planladıklarını, bununla birlikte müşteri memnuniyeti açısından da önemli faydalar elde etmeyi beklediklerini söylüyor; "CRM modülünü de hayata geçirdikten sonra aslında asıl resmi tamamlamış olacağız. Müşteri ilişkilerini bir kenara koyarsak, son iki yılda elde ettiğimiz faydalar arasında, bulunduğumuz yeri net olarak görebilme gücünü elde ettiğimizi söyleyebilirim. Microsoft Dynamics NAV, büyüyen her şirkette olabilecek sıkıntıları gidermek için bir numaralı araç ve finansal durumumuzu görmemizde çok yardımcı oluyor. Ayrıca, raporlamada da ciddi faydalar elde ettik. Bizim gibi uluslararası anlamda birkaç şirketi ve iş birimini konsolide eden kuruluşlar için Microsoft Dynamics NAV, biçilmiş kaftan. Bu iş için, kendi içerisinde ek bir konsolidasyon paketi bulunuyor. Bunların dışında, Microsoft Dynamics NAV'ın arkasında Microsoft gibi uluslararası bir teknoloji devinin olması çok önemli. Bize bağlı olan yurtdışı ofislerinde kolaylıkla kullanıma geçirebilme imkanımız olması büyük avantaj sağlıyor."
Microsoft Dynamics NAV'a geçiş, MCT'ye geçmişle karşılaştırılamayacak kadar kaynak tasarrufu sağladı. Zaman, finans ve insan kaynaklarının optimum yönetimi, doğrudan maliyetlerle ilişkili olduğu için, karlılığa etkisi büyük ve rekabette önemli bir fark yaratıyor.

Müşteri Memnuniyeti
Erhan Feridun, Microsoft ve PargeSoft ile çalışmaktan büyük memnuniyet duyduklarını, her iki kuruluşla da ilişkilerini, uzun soluklu iş ortaklığı olarak değerlendirdiklerini belirtiyor; "Microsoft, sancılı dönemimizde bize gerçekten yardımcı oldu. İnsanlarla iş yapan bir kuruluş olarak, bizim için insan ilişkileri her şeyden önemlidir. Bu anlayışı, gerek Microsoft gerekse PargeSoft uzmanlarında da görmek bizi güvende hissettirdi. Bütün samimiyetleriyle, hayatımızı kolaylaştırmak için yardımcı oldular. Geleceğe yönelik projelerimiz için de onlarla yola devam etmek üzere çalışmalara başlamış bulunuyoruz. Micrososft Dynamics NAV projesini uzun soluklu bir işbirliğinin başlangıcı olarak görüyoruz."
Müşteri Profili 
Uluslararası bir kuruluş kimliğine sahip olan MCT, Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı Yönetim Geliştirme Merkezi Management Centre Europe'un resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor ve aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki dört MEMC (Middle East Management Centre) ofisinin de merkez ofisi konumunda.

Ticari Durum
Uluslararası denetime açık konsolide bir bilanço ile çalışması gereken MCT, tüm süreçlerini ve farklı ülkelerdeki tüm eğitim projelerini etkin bir şekilde yönetebileceği bir ERP çözümüne ihtiyaç duyuyordu.

Çözüm
Şirket, yaptığı araştırmanın sonucunda, yerel ve uluslararası faaliyetlerine en uygun çözüm olarak Microsoft Dynamics NAV'ı kullanmaya karar verdi.

Faydalar
Microsoft Dynamics NAV, MCT'nin projelerinin daha kolay yönetilebilir hale getirilmesini sağladı. Şirket böylece proje tahminleri ile gerçekleşen hedefleri karşılaştırarak, hedeflerden sapma durumunda proaktif önlemler alabiliyor.

Microsoft Dynamics NAV'ın çok boyutlu analiz olanakları, şirketin farklı eğitim programlarında ve danışmanlık hizmetlerinde giderlerini ve karlılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmesine izin verdi. Şirket böylece maliyetlerini etkin şekilde kontrol ederek, karlılığını artırabiliyor.
Microsoft Dynamics NAV'ın uluslararası standartlara uygunluğu sayesinde konsolide bir bilanço yapabilecek duruma geldi.
------------------------------------------------------------------------------------------------
"Bir projenin maliyetini etkileyen unsurlar bizim için çok önemli. Microsoft Dynamics NAV, bize projenin net karlılığını gösteriyor. Biz de buna göre projeye nasıl devam etmeliyiz konusunda çok daha doğru kararlar alabiliyoruz."

Erhan Feridun
Management Center Türkiye
FİNANS KOORDİNATÖRÜ

BUMERANG

Follow by Email