29 Ağustos 2009 Cumartesi

Group 4 Securicor Dynamics NAV Kullanıyor


Personel ve hizmet verilen proje sayısındaki artış sonrası, G4S hem operasyonel verimliliği artırmak hem de kurumsal performansı anlık ve güvenilir izleyebilmek için Pargesoft’a ve Microsoft Dynamics NAV’a güvendi. 

Mevcut müşteri sayısı, hizmet gamı ve personeli artan güvenlik hizmetleri firması Group 4 Securicor (G4S) hem çalışanlarının görev aldıkları proje ve çalışma sürelerini takip etmekte, hem de dönem sonlarında çok detaylı hazırlanmış sözleşmelere uygun faturaların hazırlanması ve kontrolünde darboğazlar yaşıyordu. Tüm süreçlerini Microsoft Dynamics NAV’a taşıyan G4S, hem kendi iş süreçlerinde hem hizmet verdiği müşterilerinde verimliliği artırdı.

Ticari Durum
Türkiye operasyonuna 1990 yılında başlayan G4S, dördü Bölge Müdürlüğü olmak üzere yirmibir ofisle birlikte ülke çapında faaliyet göstermektedir. Halen 4500’ün üzerinde Güvenlik Elemanı ile 250’den fazla projede hizmet vermektedir. G4S tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sadece Güvenlik kapsamına giren konularda hizmet vermektedir.

G4S’in hizmet konuları beş ana başlıkta toplanabilir:

• Elemanlı Güvenlik : Hizmet verilecek yerlerde yetkin personel ile can ve mal güvenliği sağlanır. Özellikle Banka, Perakende ve Endüstriyel tesisler üzerinde uzmanlaşılmıştır.

• Elektronik Güvenlik Sistemleri : Kapalı Devre Kamera Sistemleri, Kartlı Geçiş Sistemleri, Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri, X-Ray Detektörleri ve Otomatik Bariyer Sistemleri gibi elektronik sistemlerin projelendirilmesi, malzeme tedariği, sahada montajları, devreye alınması, bakımı gibi süreçler yönetilmektedir.

• Güvenlik Danışmanlığı : Firmaların ya da özel konutların, güvenlik etkinliğinin ölçülmesi risk analizlerinin yapılması, Güvenlik Sistem ve Prosedürlerinin hazırlanması konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

• Nakit Ve Değerli Eşya Taşımacılığı : Yüksek standarttaki zırhlı araçlar ve konusunda uzman personel ile Merkez Bankası Para Çekme ve Yatırma, Şubeler arası Nakit ve Değerli Eşya Nakli; ATM Cihazları için Para Yükleme; Mağaza ve Market tahsilâtları ve her türlü değerli eşya nakil hizmetleri verilmektedir.

• Mobil Devriye : G4S Kontrol odasına ve ya alarm merkezine bağlı tesislerde oluşan herhangi bir alarm durumunda, yerinde inceleme yapmak üzere her an hazır bulunan mobil devriyeler ile gerekli kontroller yapılmakta ve raporar sunulmaktadır.


Tüm bu hizmetleri yaklaşık 4500 personel ile gerçekleştiren G4S, her bir müşteri ile yapılan anlaşmaları proje olarak adlandırmakta ve proje karlılığını takip etmektedir. Bazı projeler - bankalarla yapılan tüm şubeleri içeren güvenlik anlaşmaları gibi- tüm Türkiye’ye yayılabilmektedir. Bu tür projelerde yeri geldiğinde bölge ya da şube bazında karlılık bile önemli hale gelmektedir. Ayrıca mevcut 4500 personel içinde yılda ortalama %10 sirkülasyon olmakta ya da projeler arasında personel geçişleri yaşanmaktadır. Maliyetin önemli bir ksımını oluşturan personel giderlerinin doğru takip edilmesinde zorluklar yaşatan bu durum, belli hassasiyetle takip edilemezse, proje muhasebesinin yanlış yapılmasına ve karlılık rakamlarını etkileyerek, üst yönetimin yanlış yönlendirilmesine neden olabilmektedir.

Aynı şekilde, belli projeler için yapılan yoğun demirbaş yatırımı ve bu demirbaşların amortismanı ve proje maliyetlendirmesine eklenmesi, karlılık açısından önem taşıyabilmektedir.

Tüm bu kritik bilgileri toplamakta ve analiz etmekte farklı çözümler deneyen, bazı muhasebe programlarının üzerine kendilerine özel program yazdıran G4S,
bu denemelerin çoğunda istediği noktaya gelinememesi üzerine, kapsamlı bir kurumsal kaynak planlaması programı arayışına girdi.

Çözüm
G4S Türkiye, arayışlarına, global yönetim merkezinin önerdiği, Hindistan’da Ramco yazılım evi tarafından G4S için özel geliştirilmiş çözümü inceleyerek işe başladı. Ancak Türkiye mevzuatını dikkate almayan bu çözüme Türkiye lokalizasyonunu eklemek ve orta vadede bunun desteğini istenen hızda ve kalitede almak risk oluşturdu. Özellikle maliyetlerin büyük kısmını oluşturan personel bordrosunun hesaplanması ve maliyetlendirilmesinin Türk kanunlarına göre hesaplanması ve karlılık hesaplamalarında kullanılması en önemli noktalardan biri olduğu için, orta vadede gerekli güncellemelerin istenen hız ve kalitede Türkiye’ye sunulaması büyük bir soru işareti oluşturdu.

Daha sonra dünyanın önde gelen yazılımlarından SAP ile görüşen G4S, ihtiyaçlarını ilgili ekiplere aktardı. Standart programlarının, kendi iş süreçlerine göre çalıştırılması ve ileride iş süreçlerindeki değişikliklerin hızlı bir şekilde yeniden programlanmasının çok kolay olmadığını gören G4S, aynı dönemde göreve başlayan Bilgi işlem Yöneticisi Sn. Bora Tür’ün önerisi ile Microsoft ile görüşmeye başladı. Microsoft tarafından hizmet sektöründe uzmanlaşan Microsoft Dynamics NAV (Navision) iş ortağı Pargesoft’a yönlendirilen G4S, görüşülen her firmadan istenen prototip hakkında bilgilendirme yaptı. Diğer görüşülen firmaların 4-6 ayda ortaya çıkartabildikleri prototipin Pargesoft ile iki haftada ortaya çıkmasından çok etkilenen G4S, kendileri için en önemli kriter olan “geliştirme kapasitesi” açısından Microsoft Dynamics NAV’nin en yetenekli yazılım olduğunu gördü. Diğer önemli bir kriterde birlikte çalışılacak ekip ile uyumdu. Bu kriterde de Pargesoft ekibinin tecrübeli kadrosu gerekli güvenceyi verdi. Diğer kriterleri de ekleyerek bir karşılaştırma cetveli yapan G4S, Pargesoft ile çalışmaya karar verdi.

Sn. Tür, Pargesoft ile yapılan sözleşmede, ortaya çıkacak çözümün dünya üzerindeki tüm G4S şirketlerinde kullanılabilecek şekilde tasarladıklarını belirterek, tüm çalışmaları bu bakış açısı ile gerçekleştirdiklerini belirtmekte. Sn. Tür yapılan seçim çalışmaları ve sözleşme içeriğinin, G4S Merkezi tarafından tüm dünya genelinde yapılan en başarılı yazılım seçim çalışması ve en etkin sözleşme yönetimi seçildiğini ve diğer ülkelere örnek gösterildiğini de sözlerine eklemekte.

Sözleşme aşamasından sonra çalışmalara başlayan ekipler, projeyi fazlara bölerek yönettiler. 6 aylık ilk fazda, muhasebe ve yönetim açısından olmazsa olmaz modül ve geliştirmeler devreye alındı. İkinci fazda CRM, üçüncü fazda ise iş zekası ve iş ortakları yönetimininin devreye alınması planlandı. İkinci faz biterken, iş zekasının da bazı bölümleri öne alınarak devreye alınmasına karar verildi. Bu sayede kullanıcılar İş Zekası uygulamaları ile elde edebilecekleri faydaları görerek 3.faz sırasında daha kompleks analizler isteyebilecekler. 3. Fazda devreye alınacak diğer önemli bir bileşende Mobil Uygulamalar olacak.

Faydalar

Operasyonel Verimlilik
Microsoft Dynamics NAV ile tüm süreçleri tek bir platformdan yönetmeye başlayan G4S, tüm Türkiye’ye yayılmış olan hizmet birimlerinin muhasebe, bordro, çizelgeleme, kontrat yönetimi, kontrat dönemleri yönetimi, hakediş hazırlama ve onaylama, faturalama ve proje maliyetlendirmesini tek bir uygulamadan yapmasını sağlayarak, büyük bir oeprasyonel verimlilik elde etti. Eskiden farklı yerleden gelen bilgileri farklı uygulamalarda derleyip, farklı özet raporlar ile işlerini yönetmeye çalışan ekipler, artık sadece Microsoft Dynamics NAV’dan, kendileri için oluşturulan ekranlar üzerinden tüm işlerini görmekte.

Örneğin banka şube ve ATM’leri arasında para taşımacılığı yapan ekipler, tüm müşteri isteklerini ve sistem tarafından otomatik hazırlanan çizelge sonuçlarını Microsoft Dynamics NAV’dan görmekte. Otomatik yaratılan transfer emirlerine göre personel ve araç yönetimi gerçekleştirilmekte. Eskiden taleplerin toplanması, çizelgelenmesi ve ekiplere iletilmesi için geçen süreden tasarruf edilmiş durumda. Ekiplere iletilen transfer emileri daha sonrasında mevcut 140 araçtan gelen çıkış noktası ve saati, varış noktası ve saati gibi bilgilerle beslenerek, hakedişlerin otomatik hesaplanması ve faturalanmasını sağlamakta. Ayrıca, müşterilerin gün içinde değişiklik istekleri de anında mobil cihazlara iletilerek herhangi bir yanlış yönlendirmenin yapılması engellenmekte.

Yapılan hesaplamalara göre sadece güvenlik biriminde yıllık 250 adam/günlük zaman tasarruf edilmiş durumda. Şirket bazında toplam 22,000 olan muhasebe hesap adedi 5,000’e düşmüş durumda. Eskiden tüm verileri kontrol edip, hakedişlere göre fatura hazırlayan ve bu faturaları çapraz kontrol edip müşterilere gönderen muhasebe bölümünün iş yükü çok azalmış durumda. Muhasebe departmanı artık veri girişinden çok otomatik oluşan veriler üzerinden, gerçek işleri olan analiz ve değerlendirmeye kaymış durumda.

Bu analizler sonucunda, müşterilerin bazı isteklerinin periyodik olarak tekrarlandığı görülmüş. Müşterilerden de onay alındıktan sonra, sistemde yapılan bir geliştirme ile bu periyodik istekler için otomatik sipariş açılması sağlanmış. Bu sayede kullanıcıların sistemde açtıkları sipariş sayısı %7 oranında azalmış.

Doğru Veri, Doğru Analiz 
Daha önce birbiri ile entegre olmayan farklı uygulamalara manuel girilen veriler üzerinden analizler yapılmaktaydı. Ancak tüm sözleşmelerin, ekiplerin ve demirbaşların aynı sistemde toplanması ile birlikte artık veri girişi sırasında pek çok kontrol yapılabilmekte. Örneğin bir projede çalışacak olan personel ve çalışma günleri önceden belirlenip sisteme tanıtılıyor, ve veri girişi sırasında, planlama kayıtları ile kontroller yapılarak, günlük çalışma fişlerinde yapılabilecek olası yanlışlar engelleniyor. Ayrıca müşteri ile yapılan sözleşme maddelerine uymayan kayıtlar, sisteme giriş sırasında engellenmekte. Aynı şekilde gerek planlama gerek hakedişler sırasında kanuni zorunluluklar da kontrol edilebilmekte. Örneğin personelin toplam çalışma saatinin kanuni limitler çerçevesinde olması çok önemli. Planlanan ve gerçekleşen saatlerin tek bir platformda takibi ile artık her aşamada personelin kanuni sürelerin üzerinde çalışması engelleniyor.

Yeni Projelere Güvenle Başlamak
Sn. Tür “Müşterilerin artması ve hizmetlerin çeşitlenmesi ile birlikte, mevcut kadrolarımızla yapabileceğimiz maksimum proje sayısına ulaşmıştık. Mevcut manuel ağırlıklı çalışma sistemimizle büyük bir proje daha alamaz durumdaydık” diyerek proje öncesi durumlarını özetledikten sonra Microsoft Dynamics NAV sonrasında darboğazı aştıklarını ve mevcut kadrolarla daha pek çok büyük projeye yüksek kalite seviyesi ile hizmet verebileceklerini belirtmekte.

Ayrıca 3. fazda devreye alınacak mobil kullanım ile, müşterilerin de projede gerçekleştirilen altyapıyı daha fazla kullanmaya başlayacaklarını, isteklerini direk sisteme girerek, indirek işgücü ihtiyacını daha da azaltacağını ve mevcut kadroların üzerindeki yükü azaltacağını belirtmekte.

Her Aşamada Kurumsal Performans Takibi
G4S sunduğu hizmet nedeniyle, çok fazla alt kayıt oluşturan bir firma. Örneğin bir bankanın şubelerine güvenlik hizmeti veriliyorsa, 800 ayrı noktada çalışan elemanınız var demek. Merkezi bir sisteme geçmeden önce, lokasyonlar bazında toplanan bilgiler bölgelerde özetlenmekte ve merkeze iletilmekteydi. Bu nedenle merkez farklı bakış açılarına göre raporlar almak istediğinde, detay bilgiye ulaşamamaktaydı. Şu anda tüm detay verilerde aynı sistemde olduğu için,merkez ister proje, ister bölge, ister şube bazında tüm detay raporlamayı yapabilmekte. Bu da özellikle benzer hizmetleri veren şubelerin, karlılıklarını kıyaslama yöntemi ile karşılaştırıp analiz ederek, daha düşük performans gösteren birimleri ortaya çıkarıp, üzerine eğilebilmeyi sağlıyor. Bu sayede tüm şubelerin ortalama performansın üstüne çıkmalarına çalışılarak, tüm şirketin karlılığı arttırılmakta.

Sn. Tür bu noktada, G4S Türkiye olarak gurur duydukları diğer bir konuyu da ekliyor. G4S olarak Londra borsasında işlem gördükleri için pek çok raporu Londra’daki merkeze zamanında göndermeleri gerekmekte. Tüm G4S şirketleri içinde raporlarını teslim eden ilk ülke Türkiye oluyor. Microsoft Dynamics NAV ile raporlama ve konsolidasyonun çok hızlı olması, kendileri için bir başka farklılaşma avantajı sağlamış.

Hızlı Adaptasyon 
Kullanıcılar bu tür merkezi yazılımlara geçtiklerinde, çoğu zaman sistemi tam anlayamazlar ve eski alışkanlıklarından kolay kurtulamazlar. Bu nedenle sisteme yanlış, amacı dışında ya da eksik veri girişi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Bu adaptasyon süresi uzarsa, sistemde biriken verinin güvenilirliği sorgulanmaya başlayabilir ve yapılan tüm yatırımın baştan yenilenmesi gibi riskler ortaya çıkabilir. Özellikle G4S gibi, neredeyse tüm iş süreçlerini tek bir platforma alıp, tüm eski uygulama ve yazılımları bir anda atıp, yerine hem operasyonel hem yönetimsel boyutta tek bir sistem getiren projelerde bu risk daha fazla olabilir. Ancak Sn.Tür, gerek Microsoft Dynamics NAV’ın kolay kullanılan ve öğrenilen yapısı, gerekse proje sırasında yapılan doğru analizler ile çok sorun yaşanmadan, kullanıcıların yeni sisteme alıştığını belirtmekte. Canlı geçişin yaşandığı Ocak ayında bordro oluşturulan 4500 kayıtta önemli-önemsiz 2500 hata oluştuğunu (veri girişi ya da sistem tasarımdan kaynaklanan) daha sonraki ay bu sayının 1500’e düştüğünü ve 5.ayda 20’ye kadar indiğini belirtiyor. Ve nihayet 6.ayı sıfır hata ile kapadıklarını belirtiyor. Bu kadar çok kullanıcı ve veri girişi olan bir sistem için 6 ayda sıfır hataya ulaşmanın önemli bir başarı olduğunu vurguluyor.

Müşterilerde Sağlanan Verimlilik
G4S kendi personel çalışma kayıtlarını toplayıp, konsolide edip, gerekli kontrol ve onayların ardından, müşteri faturasını hazırlamakta ve müşterilerine göndermekteydi. Faturayı ve detay hizmet açıklamasını alan müşteriler de, kendi kayıtları ile bu kayıtları karşılaştırmakta ve eğer bir yanlışlık varsa itiraz etmekteydiler. Bu itirazlar genelde fatura kesilmesinden iki-üç ay sonra olmaktaydı.

Ancak yeni sistem ile birlikte günlük girilen personel çalışma kayıtları sonrasında, ay sonunda otomatik olarak sözleşme şartları da dikkate alınarak faturalar hazırlanmakta ve muhasebe personelinin ekrandan verdiği onay ile faturalar otomatik olarak oluşturulmakta. Ayrıca hizmet verilen çoğu banka satın almış oldukları güvenlik hizmet sürelerini, şubelerin alarm sistemlerinin pasif halde olduğu süreler bazında kontrol etmekteler. G4S, artık her bankaya kestiği faturanın en alt detayına kadar bilgiyi sistemlerinde sakladıkları için, bankalar ile bu kayıtları paylaşabilmekte. Microsoft Dynamics NAV’da biriken bu kayıtları, otomatik olarak müterilerinin alarm kayıtları ile karşılaştıran bir programı da devreye alan G4S, müşterielrine bu kontrolleri çok daha hızlı yapma imkanı sundu. Gelen faturayı kontrol etmek için kendi elemanlarını kullanan ve işin uzaması sonucunda ancak 1-2 ay sonra yanlışlıkları düzeltebilen müşteriler, ay sonlarında anlık olarak kendi kayıtları ile G4S’in kayıt karşılaştırmalarını görebiliyorlar. Bu sayede G4S Microsoft Dynamics NAV ile müşterilerinde de verimlilik artışı sağlamış oldu.

Kurumsal Peformans 
Microsoft Dynamics NAV kurulumu sonrası, en detay bilginin bile sistemde bulunması sayesinde, Proje Karlılığı, Bölge Karlılığı, Kapasite İhtiyacı ve Boş Kaynak raporları hem merkezden hem ilgili bölge/şube sorumluları tarafından anlık olarak görülebiliyor. Kaynakların doğru ve verimli kullanılması için çok önemli olan bu bilgiler sayesinde, G4S çalışma şeklini çok geliştirmiş durumda. Bu bilgilerden yoksun olarak çalışılan ve şube bazına inemeyen planlamalarda, pek çok kalem tam olarak görülemediği için, şubeler ancak ay sonlarında gerçekleşen kayıtlar üzerinden denetlenbiliyordu. Proje sonrasında ise merkez yöentim, şubeleri her an kontrol edebiliyor, performanslarını anlık olarak görebiliyor. Örneğin; merkez maliyet kalemlerinden biri olan personel üniformalarının bile çok daha dikkatli planlanması ve sipariş verilmesi sağlanabiliyor.

Artan raporlama yeteneği sayesinde, hizmet verilen büyük alışveriş merkezleri, bankalar gibi yerlerde sorumlu ve hizmet noktası bazında raporlar alınmaya başlandı. Bu detaya girilince proje başlangıcında beklenen gelir ile gerçekleşen gelir sorgulanabiliyor. Sorumlu ya da hizmet noktasındaki koşullar sorgulanarak, karlılığın arttırılması sağlanabiliyor.

Artan Çalışan Memnuniyeti
Sn. Tür, proje sırasında tüm bilgilerin diğer süreçlerle olan ilişkisinin ortaya çıkması ve kullanıcıların girdikleri bilgilerin etkilediği noktaları görmelerinden sonra herkesin “Biz bazı işleri çok rutin görüyorduk, ama esasında çok kritik birşey yapıyormuşuz. Verinin kalitesi ve doğruluğu şirket açısından çok kritikmiş” itirafında bulunduğunu belirtmekte. Yaptıkları işin kritikliğini gören personel, çok daha dikkatli ve motive çalışmaya başlamış. Ayrıca bu proje sayesinde tüm çalışanlar sadece yer aldıkları süreçleri değil, şirket içindeki tüm süreçlere hakim olmuşlar.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Çözüme Genel Bakış
 Müşteri Profili
G4S Türkiye operasyonuna 1990 yılında başlamıştır. Dördü Bölge Müdürlüğü olmak üzere yirmibir ofisle birlikte ülke çapında faaliyet göstermektedir. Halen 4500’ün üzerinde Güvenlik Elemanı ile 250’den fazla projede hizmet vermektedir. G4S tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sadece Güvenlik kapsamına giren konularda hizmet vermektedir.

Ticari Durum
Bu hizmetleri yaklaşık 4500 personel ile gerçekleştiren G4S, her bir müşteri ile yapılan anlaşmaları proje olarak adlandırmakta ve proje karlılığını takip etmekte. Maliyetin önemli bir ksımını oluşturan personel giderleri ve Demirbaş amort’smanlari proje dolayısı ileşirket karlılığını çok etkilemete. G4S 2008 yılı içinde, bu kritik bilgileri toplamak ve analiz etmek için kapsamlı bir kurumsal kaynak planlaması programı arayışına girdi.

Çözüm
Microsoft Dynamics NAV

İş Ortağı
Pargesoft

Yararlar
• Operasyonel Verimlilikte artış
• Doğru analiz için gerekli doğru ve detaylı verinin tek bir sistemde toplanabilmesi
• Mevcut personel ile daha fazla müşteriye kaliteden taviz vermeden hizmet verebilme imkanı
• Kurumsal performansın alt detaylarda belirlenmesi sayesinde artan içgörü ve hizmet noktası bazında karşılaştırma şansının sağlanması
• Hızlı adaptasyon
• Çalışanlarda artan motivasyon ve iş bilinci
• Detay bilgilerin paylaşılması sonucu, müşterilerde artan verimlilik ve memnuniyet


BUMERANG

Follow by Email