10 Eylül 2009 Perşembe

Microsoft Dynamics NAV - İş AnaliziRaporlarınıza ve Analizlerinize Güvenebiliyor musunuz?

İş dünyası, bilgi çağında yaşıyor ve iş yapıyor. Bu nedenle bilgiye etkin biçimde erişmek ve bilgiyi karar süreçlerinde en doğru biçimde kullanmak başarının kilit noktaları. Microsoft Dynamics NAV, kurumlara kısa sürede etkin kararlar almalarına yönelik bilgi sağlayan etkin araçlar sunuyor. Bu araçlar sayesinde kurumsal yapının genel görünümünde detaylarına dek kapsamlı bir bilgilendirme ortamı oluşturabiliyor. Raporlar ve analizler farklı ihtiyaçlara yönelik farklı kriterler göz önüne alınarak gerçekleştirilebiliyor.

Analizler : Microsoft Dynamics NAV, gerekli tüm bilgilerin “küp” adı verilen hücrelere depolanmasını sağlar. Daha sonra bu bilgiler, kullanımı son derece kolay, güçlü analiz araçları ile işlenerek gerek duyulan analizler yapılabilir. Böylece, birçok veriyi ortak kullanarak çok boyutlu analizler yapmak mümkün olur. Bu analizlerin sonuçları Outlook benzeri bir ara yüz üzerinden kolaylıkla izlenebilir. Analiz özellikleri sayesinde kendi işiyle meşgul olan BT bölümünün sizin için rapor hazırlamasını günlerce beklemek yerine kendi raporlarınızı anında hazırlayabilirsiniz. Böylelikle işin bütününe tek bir bakış açısıyla bakma şansına kavuşan çalışanlarınız, çok daha hızlı karar alma yeteneğine kavuşur ve rekabet etme gücünüz artar.

Boyutlar : Kurumsal yapının farklı noktalarında farklı işleyişler söz konusu. Microsoft Dynamics NAV, farklı noktalarda gerçekleştirilen analizlerin bir arada değerlendirilmesine imkân sağlayarak kurumsal yapıya çok boyutlu bir bakış getirir. Günlük işlemler sırasında kaydedilen bilgilere çeşitli karakteristik özellikler katmayı sağlayan Microsoft Dynamics NAV, daha sonra belirli sorgular ışığında bu bilgilere ulaşmayı ve farklı sorulara cevap bulmayı mümkün kılar. Bu özellik sayesinde kurumlar işleyişlerinin farklı boyutları hakkında bilgi sahibi olabilir. Örneğin bu özelliği kullanarak farklı departmanlara zaman ve bütçe odaklı sorumluklular verip daha sonra bu departmanların performasını diğer departmanlar işle kıyaslayabilirsiniz.

Extensible Business Reporting Language (XBRL) : Finansal verinin etkin paylaşımında standartların gücünden yararlanmak son derece önemli. Microsoft Dynamics NAV, XBRL eBusiness ve XBRLFinancials olarak adlandırılan standartlar çerçevesinde veri paylaşımına imkan verir. Bunun sonucunda sistemde oluşturulan raporlar, bu standartları destekleyen tüm uygulamalara uyumlu biçimde kullanılabilir.

Finansal Yönetim : Finansal süreçlerin doğru biçimde analizi, birçok fırsatın önceden görülmesini ve değerlendirmesini mümkün kılar. Microsoft Dynamics NAV sayesinde kurumlar, finansal bilgilere erişim, bu bilgiler ışığında eğilimlerin görülmesi ve grafiksel biçimde sunulması ve işin geneli ile ilgili olarak veriler elde edilmesi gibi birçok beceri kazanır. Örneğin, önemli bir denetim sonucunda defterlerinizde hatalar olduğu, borçlarınız ile alacaklarınızın birbirini tutmadığı görüldüğünde sıkıntıya düşebilirsiniz. Microsoft Dynamics NAV’ın güvenli yılsonu kapatma, çift kayıt sistemine uygun muhasebe yapısı ve denetim gibi özelliklerini kullanarak Bu tür hatalardan korunmanız mümkün.

BUMERANG

Follow by Email