30 Eylül 2009 Çarşamba

Microsoft Dynamics NAV - Perakende Sektörü Çözümü

Perakende
Rekabetin yoğun baskısı, sürekli değişen ürün portföyleri, yüzlerce farklı ürün, sürekli değişen müşteri tercihleri ve kitlesel bir pazarda ayakta durabilmek… Bu ve daha birçok özellik perakende sektörünü zorlu bir savaş alanı haline getiriyor. Bu dev sektör sadece ABD’de yılda 3.8 trilyon dolarlık bir hacim yaratıyor.Dünyanın en dinamik sektörlerinden biri olan perakende son yıllarda ülkemizde de oldukça hızlı bir ivme kazandı. Dünyanın dev perakende şirketleri birbiri ardına ülkemize yatırım yapıyor.

Perakendenin bir diğer önemli özelliği binlerce farklı şirkete iş imkanı yaratması. Dev perakendecilerin birlikte çalıştığı tedarikçileri düşünüldüğünde her bir bağımsız operasyon, binlerce alt süreçten oluşan kapsamlı bir yapı olarak görülüyor. Kısacası perakende sektörü dinamizmin ve işbirliği içerisinde çalışmanın rekabetle birleştiği nadir sektörlerden bir tanesi. Elbette ki böylesine bir sektörde her ölçekten işletme birçok konuda verimli ve düşük maliyetli bir yapı oluşturmanın çabası içerisinde.

Stokların kolaylıkla izlenmesi ve yönetilmesi
Perakende sektörünün en önemli konularının başında stokların etkin yönetilmesi geliyor. Pazar şartlarının değişkenliği göz önüne alındığında stok yönetimi aslında bir risk yönetimi yaklaşımından farksız. Ayrıca bu süreç yeterince başarılı yönetilmezse önemli bir zaman kaybına neden oluyor. Bu nedenle günümüzün modern perakende şirketler, stokların manuel olarak sayıldığı, zaman ve insan kaynağı gerektiren sistemden çok daha otomatize bir sisteme geçmenin çabası içerisinde. Böylesi bir sistem için gelen tün stok unsurlarının kaydedilmesi, iş sürecinde bu unsurların istenilen noktada takip edilmesi ve farklı stok yönetimi metotlarına göre etkin biçimde yönetilmesi gerekiyor. Diğer yandan bu bilgilerin gerekli noktalarda paylaşılması, bilgiler ışığında kapsamlı raporların oluşturulması önem kazanıyor.

Satış noktası aktivitelerinin hızlandırılması
Perakende süreçlerinde verimli ve uygun maliyetli bir yapı için satış noktası operasyonu büyük öneme sahiptir. Müşteri ile temas noktası olan bu aşamada hız, doğruluk ve özelleştirilmiş hizmet oldukça önemlidir. Müşteri temsilcileri veya kasiyerlerin özelleştirilmiş ekranlar üzerinden en son fiyatlara anında erişebilmeleri, ürünlerin mevcut olup olmadığını ve stok durumlarını kontrol edebilmeleri sürecin daha akıcı olması açısından önemli bir gereklilik. Ayrıca müşterilere ait bilgilere anında erişim, farklı ödeme biçimlerini entegre edebilme,iadelerin yönetimini gerçekleştirebilme zaman açısından da önemli kazanımlar sağlamakta .

Entegre bir yapı, etkin bilgi paylaşımı
Perakende sektöründe karmaşık ve dağınık bir yapı vardır. Genelde ülke çapına yayılmış onlarca bazen dünya ölçeğinde binlerce farklı mağazayı bir arada yönetmek, her mağazada aynı hizmet kalitesini oluşturmak oldukça zorlu bir iştir. Bunu başarmak için merkezi bir bilgi merkezi üzerinden tüm müşteri verilerine erişebilmek, coğrafi sınırların ötesinde etkin bilgi paylaşımını sağlamak gerekir.

Müşteri odaklı bir yapı
Müşteri beklentilerini önceden görebilmek perakende sektöründe kilit başarı faktörüdür. Bu beceri, sadece satışları artırmakla sonuçlanmaz. Merchandising aktivitelerinin planlanması, stokların belirlenmesi, teknolojik yatırımların konumlandırılması ve marka yönetimi gibi alanlarda da önemlidir. Müşteri odaklılık özellikle orta ölçekli şirketler için çok daha önemlidir. Daha esnek ve daha aksiyona yatkın yapıları sayesinde bu şirketler, pazardaki eğilimleri ve müşteri beklentilerini öngörme becerisi kazandıkları ve müşteri davranışlarını analiz edebildikleri zaman reaktif bir yapıdan proaktif bir yapıya geçerek önemli bir kazanım elde edebilir. Bu konuda ilginç bir örnekler vermek gerekirse ABD kökenli bir girişimcinin başına gelenlere göz atmak yeterli. 2001 yılında büyük bir krizde oldukça sıkıntılı duruma düşen bu şirket, iflasın eşiğine geldiğinde yapacak pek fazla bir şey yoktu. Şirketin sahibi hemen geçmiş satışları inceledi ve kendisi için en değerli müşterilerin bir listesini oluşturdu. Daha sonra bu müşterilerden ilişkileri iyi olanlara, kendi adlarına özel yazılmış mektuplar göndererek içinde bulunduğu durumu anlattı ve destek alım yapmalarını rica etti. O güne kadar oldukça iyi ilişkilerine dayanarak müşterilerin hepsi, önemli destek alımları yaptılar ve satışlar birkaç ay içerisinde yüzde 40 arttı. Küçük ölçekli olsa bile müşteriler ile iyi ilişkilerin ne derece önemli olduğunun göstergesi.

Tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçi ilişkileri
Perakendenin en zorlu tarafı, değer zincirinin yönetimidir. Yüzlerce farklı tedarikçi ile çalışan, onlarca farklı konumda bu ilişkileri yönetmek zorunda kalan perakendeci şirketler, tam bir entegrasyon gerçekleştirmek zorundadır. Bu şirketler ile tedarikçileri arasında şeffaf bir yapı oluşması, birbirleri ile etkin biçimde bilgi paylaşımı gerçekleştirmeleri ve birbirlerinin iş süreçlerini desteklemeleri gereklidir. Örneğin ülkemizin büyük perakendecilerinden bir tanesi bazı dönemlerde belirli ürünleri tedarik etmekte zorlandığında tedarikçileri ile ortak bir e-iş platformu oluşturma yoluna gitti. Bu yapı sayesinde ana şirket ile tedarikçileri bilgilerini paylaşmaya başladı. tedarikçiler, şirketin satışlarını izleme ve analizler yaparak kapasitelerini bunlara göre ayarlama imkanına kavuştu. Şirket ise perakendecilerin stok durumlarını görerek gerekli hacimde alım için yeterli ürün olmadığı durumlarda başka tedarikçilerden de destek alımlar yapma ve malı zamanında tedarik etme şansına kavuştu. Böylece ana şirket ürün eksikliği yaşamazken, tedarikçiler de doğru yatım yapma ve kapasite planlamasını etkin gerçekleştirme avantajı kazandı.

Microsoft CRM: Müşteri Kraldır
Perakende sektörü kadar müşteriye dokunan bir başka sektör yoktur. Bu nedenle Microsoft CRM’in satış ve müşteri hizmetleri özellikleri, bu sektörde başarılı olmak isteyen tüm şirketler için vazgeçilmez. Bilgiye etkin biçimde erişmek, özelleştirilmiş kampanyalar yaratmak, müşteri profillerini analizlere ve raporlara dökmek Microsoft CRM’in sağlayacağı özelliklerden sade birkaçı.

Perakendenin Hızında Çözümler: Microsoft Dynamics AX ve Microsoft Dynamics NAV

Söz konusu sektör perakende olunca hız, verimlilik ve etkin yönetim en önemli ihtiyaçlar haline geliyor. Microsoft Business Solutions ERP çözümler Microsoft Dynamics AX ve Microsoft Dynamics NAV, bu sektörün hızına ayak uydurmak isteyen şirketler için yegane çözümler. Üretim planlamasından stok kontrolüne, proje yönetiminden tedarik zinciri yönetimine, insan kaynaklarından finansa dek her noktada süreçlerin yönetimini sağlayan bu çözümler, perakendede rekabetçiliğin en büyük sırrı.

BUMERANG

Follow by Email