7 Eylül 2009 Pazartesi

Microsoft Dynamics Navision 5.0

Verimliliğin Adresi: Microsoft Dynamics NAV


İş dünyasının kabuk değiştirdiği, global ve yerel koşulların sürekli değiştiği günümüzde özellikle orta ölçekli kurumların iş yapış biçimleri de etkileniyor. Rekabetin sürekli arttığı, ürün ve hizmetlerin arasındaki farklılaşmanın azaldığı bu yeni dünyada ayakta kalmanın yolu daha çevik, daha rekabetçi ve daha verimli bir yapı oluşturmak ve maliyetleri en alt seviyede tutabilmek.


Bu hedeflere yönelen orta ölçekli işletmeler birkaç temel alana odaklanıyor. Öncelikle bu kurumlar kendi iç yapılarını ve iş ortakları ile olan ilişkilerini verimli ve etkin kılmanın yolunu arıyor. Daha sonra müşterileri ve diğer ilgililer ile güçlü bir etkileşim kurarak taleplerdeki ve beklentilerdeki değişikliklerin öngörülmesi ve ürün ve hizmetlere yansıtılması önem kazanıyor. Ayrıca, süreçlerin tümünde optimum işleyiş sağlanarak maliyetlerin en aza indirgenmesi ve verimliliğin artırılması gerekiyor.


Microsoft, orta ölçekli kurumların ana işlerine odaklanmaları, işlerini istedikleri rotada yürütebilmeleri ve rekabetin gerektirdiği çevik yapıya kavuşmaları için Microsoft Dynamics NAV ERP Çözümünü oluşturdu. Orta ölçekli kurumların her noktadaki ihtiyaçlarına çözüm sağlayan Microsoft Dynamics NAV, entegre ve esnek yapısı sayesinde güvenilir bir iş yapma platformu sağlıyor.
Microsoft Dynamics NAV’dan Size Özel Avantajlar
Rekabetin son derece yoğun yaşandığı günümüz iş dünyasında orta ölçekli şirketlerin öncelikleri de değişiyor. Artık ana işe odaklanmak, esnek ve değişime paralel bir yapı oluşturabilmek ve maliyetleri en uygun seviyede tutarken verimliliği artırabilmek büyük önem kazanıyor.


Microsoft Dynamics NAV orta ölçekli şirketlerin bu yeni dünyada ayakta kalması ve gelişmesi için son derece önemli olan yapısal platformu sunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerini iş ihtiyaçları kapsamında en uygun biçimde pozisyonlandıran Microsoft Dynamics NAV, orta ölçekli bir kurumun bir ERP sisteminden beklentilerinin tümüne yanıt verebilen, kurumların özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilen yapısıyla ön plana çıkıyor.Sürekli gelişim, sürekli destek
Microsoft Dynamics ürün ailesi, Microsoft’un iş modelinde son derece önemli ve stratejik bir yer tutuyor. Bu ürün ailesinin bir üyesi olan Microsoft Dynamics NAV, Microsoft’un uzun vadeli desteği ile önemli bir değer kazanıyor. Microsoft’un finansal gücü, stratejik bütünlüğü ve orta ölçekli kurumların rekabet avantajı ve verimlilik sağlamasına yönelik yapıcı tutumu sayesinde Microsoft Dynamics NAV, pazarda her zaman güncel, etkin ve doğru bir ürün olarak konumlanma şansına kavuşuyor. Kurumsal yatırımlar açısından bakıldığında üreticinin koyduğu bu destek, Microsoft Dynamics NAV’a yapılan yatırımın uzun vadeli olmasını, bu yatırımın sürekli güncel ve değer katıcı biçimde tutulmasını ve yatırımın geri dönüşü anlamında son derece başarılı bir tablo çizilmesini mümkün kılıyor.İşinize odaklanma fırsat
Microsoft Dynamics NAV’ın orta ölçekli kurumlara kattığı ana değer bir cümle ile özetlenebilir: Ana işe odaklanabilmek... Gerçekten de Microsoft Dynamics NAV, orta ölçekli kurumların ihtiyaç duyacağı tüm araçları ve fonskiyonları içermesiyle birlikte iş süreçlerini en üst seviyede otomatize etmeye imkan veriyor. Süreçlerini mümkün olduğunca otomatize eden ve akıcılığını atıran kurumlar, asıl işlerine odaklanmak, ellerindeki kaynakları daha verimli ve etkili biçimde kullanabilmek gibi avantajlara sahip oluyor. Bunun sonucunda rekabet avantajı, verimlilik ve maliyet yapısının etkin biçimde kontrolü geliyor.


İhtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilme
Microsoft Dynamics NAV’ın esnek yapısı ve gelişmiş özellikleri, çözümün kuruma özgü ihtiyaçlar çerçevesinde özelleştirilmesine imkan veriyor. Hangi sektörde olursa olsun tüm orta ölçekli kurumların pazardan, rekabetten ve kendi yapılarından kaynaklanan özel ihtiyaçlarını Microsoft Dynamics NAV üzerinde gerçekleştirmek mümkün oluyor. Tüm beklentilerini tek bir çözüm içerisinde karşılayabilen şirketler, son derece esnek ve çevik bir yapıya kavuşmanın verdiği güçle daha rahat rekabet edebiliyor, daha verimli ve etkin bir işleyiş kurgulayabiliyor.


Güvenli, gelişime açık bir platform
Microsoft Dynamics NAV’ın açık fakat güvernlik açısından son derece güçlü mimarisi, kurumsal sistemlere uyum konusunda önemli avantajlar içeriyor. Standartları destekleyen yapısı sayesinde Microsoft Dynamics NAV, diğer Microsoft programları ile tamamen uyumlu biçimde çalışarak bilgi paylaşımını en üst seviyeye taşıyor.

Akılcı ve hızlı kararlar verin  

Microsoft Dynamics NAV, karar süreçlerini son derece etkin kılan ve hızlandıran bir yapı kurulmasına zemin hazırlıyor. Bilgi paylaşımını en üst seviyede gerçekleştirilmesi, kişiselleştirilmiş yapılar üzerinden etkileşime imkan vermesi ve kapsamlı analiz ve raporlama araçları ile bilgini etkin biçimde işlenmesi özellikleri sayesinde Microsoft Dynamics NAV, karar alma süreçlerinde bilginin en doğru ve etkin kullanımını mümkün kılıyor. Bunun sonucunda kurumlar, çok daha hızlı ve doğru kararlar almak, geleceği öngörmek ve fırsatları yakalamak avantajlarına sahip oluyor.

Global çözüm, yerel uygulamalar

Dünyada 40 binden fazla kurumda kullanılan Microsoft Dynamics NAV’ın başarısı ve etkinliğinin en büyük kanıtı bu kullanıcı tabanı. Microsoft’un global bilgi birikiminin yanı sıra, yerel iş ortaklarının desteği ile sürekli güncel tutulan ve özelleştirilebilen Microsoft Dynamics NAV üzerinde 2500’den fazla uygulama yazılmış.


Navison’ın en önemli özleliklerinden biri, yerel fonksiyonalitesinin son derece yüksek olmasıdır. Türkiye’nin kendine özgü uygulamaları ve koşullarına yönelik birçok özellik sunan Microsoft Dynamics NAV, global bir çözümün güçlü yapısıyla yerel uygulamaları en uygun biçimde birleştiriyor. Microsoft Dynamics NAV’da yer alan lokal fonksiyonalite içerisinde :


  • Enflasyon muhasebesi,
  • Yeni Türk Lirasına uyumluluk
  • Bordro özellikleri
  • Mevzuata ilişkin mali raporlar düzenleyebilme
  • Çek-senet işlemler
gibi birçok özelliği saymak mümkün.


Rekabet avantajı yakalayın
Rakebet avantajı elde etmek isteyen orta ölçekli kurumlar sipariş sürecinden müşteri hizmetlerine dek her noktada etkin ve katma değerli bir yapı oluşturmak zorunda. Microsoft Dynamics NAV bu yapıyı kolay, hızlı ve uygun maliyetlerle oluşturmaya imkan veriyor. Müşteriler ve değer zincirindeki diğer ilgililer ile güçlü bir etkileşim oluşturmayı mümkün kılan Microsoft Dynamics NAV, müşteri hzimetlerinin hızlı, kaliteli ve özelleştirilmiş bir yapıya kavuşturulmasına ve kişsielelştirilmiş yapılar üzerinden etkileşim kurulmasına imkan veriyor. Ayrıca Microsoft Dynamics NAV, entegre yapısı, kullanım kolaylığı gibi faktörler sayesinde çözümün Toplam Sahip Olma Maliyetini oldukça azaltıyor.

BUMERANG

Follow by Email