24 Ekim 2009 Cumartesi

Microsoft Dynamics NAV ERP - Çalışanları ve Sistemleri Birleştirmek

Bir şirkette, bilgi yönetim sistemlerinin üst düzeyde benimsenmesini engelleyen esas nedenlerden birisi; bu sistemlerin uzmanlık gerektiren süreçleridir. Doğası gereği bu sistemler yüksek derecede sorumluluk, eğitim ve sürekli etkileşim gerektiriyor. Sonuç olarak uzmanların sadece küçük bir bölümüne bu sistemlerin öğrenilmesi ve kullanılmasına odaklanmaları için zaman veriliyor.


Bu engelin kötü bir yan etkisi de; şirkette bu sistemler tarafından alınan bilgilere güvenen ya da süreçlerle merkezi olmayan bir ilişkisi olan çalışanların çoğunun; bu sistemin dışında var olan bildirişim yollarını kullanarak veri toplamaya ya da girdi temin etmeye zorlanmasıdır. Sonuç olarak; ticari istihbaratın büyük bir bölümü, günlük görevlerini gerçekleştirmek için bunlara ihtiyaç duyan insanlara ulaştırılamıyor, düzene koyulması gereken süreçler aksine çalışma gruplarına dağılıyor ve sonuçları bir araya getirmek için güçlü IT yatırımına gerek duyuluyor.

Şirket çalışanlarının çalışma yöntemlerini tam olarak temsil eden bir yazılıma sahip olmaları gerekir. Şirket içindeki farklı rollerin bilgi gereksinimlerini göz önünde bulundurun; finansal bilgilere derinlemesine erişim gereksinimi olan finans direktörü, karmaşık bordro rutinlerini işlemesi gereken bordro uzmanı, her şeyden önce başkalarıyla işbirliğine güvenen pazarlama müdürü ve müşteri ve ürün mevcudiyet bilgilerine ve satış kayıtlarına erişim gereksinimi olan satış danışmanı. BT temelli iş süreçleri diğer işlerden bağımsız ya da tek bir ofiste yapılamaz. Şirketinizin içindedir ve tüm diğer süreçlerle sıkı bir şekilde bağlıdır. En önemlisi de onları kullanan insanlara bağlıdırlar – çalışanlarınız ve işlemleriniz birbirine bağlı değilse şirketiniz de olmayacaktır.

Örneğin bir satış siparişi memuru; interneti araştırarak doküman oluşturmak için zaman harcar, e-posta yoluyla müşterilerle yazışır, anında mesajlaşma araçları kullanarak iş arkadaşlarıyla iş birliği halinde bulunur, seyahatteki ekip arkadaşlarıyla sanal toplantılar yapar. Aynı kişi siparişleri girmek ve izlemek, raporları yazdırmak, vb. işler için farklı ticari yazılımlar kullanarak da zaman harcar.

Bugün çalışanların kurumsal yazılımlar ile Excel, Word, Messenger gibi kişisel verimlilik yazılımları arasında daha kesintisiz bir şekilde hareket etmeleri kolaylaştırılmalıdır. Microsoft Dynamics, Microsoft Office ile sorunsuz bir şekilde entegre olur, bu zorlukların üstesinden gelmeye yardım eder ve şirket uygulamaları ile kişisel verimlilik yazılımı arasındaki boşluğu doldurarak şirketinizin verimlilik potansiyelini fark etmenizi sağlar.

Elemanlarınızın en verimli olduğu çalışma alışkanlıklarını yansıtmak için sistemleri yeniden düzenlemek
Her gün kullandığınız Microsoft Office ürünleri ve Microsoft Dynamicsin birleştirilmesiyle sağlanan spesifik avantajların daha iyi bir perspektifi için işte size varsayım niteliğinde bir senaryo dizisi... Bu senaryolar, Microsoft Office ve Microsoft Dynamicsin; şirket uygulamalarını geliştirecek birleşik ve

elverişli bir yaklaşım sunmak için nasıl kullanılabileceğini anlatıyor. Şirketinizdeki her bir görevin, kendine has bilgi gereksinimleri ve etkileşimde bulunacağı iş süreçleri vardır. Bu gereksinimlerin

birbirinden ne kadar farklı olduğunu gösterecek birkaç örnek olarak şunları sayabiliriz: Finansal Departman Şefi, Operasyon Müdürü, Satış ve Pazarlama Müdürü.

BUMERANG

Follow by Email