2 Kasım 2009 Pazartesi

Yeni Ticaret Kanunu Düzenlemeleri - BASEL II

Microsoft Dynamics ERP yazılımlarının yeni ticaret kanunu ve Basel2 standartlarına tam uyumlu ERP yazılımları olduğunu biliyor musunuz?


Türk Ticaret Kanunu ilk yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 50 yıl sonra değişiyor. Her ülkede ekonominin tüm alanlarını, bütün sektörleri ve üretim faktörlerini etkileyen ve çoğu kere de oluşturan ya da oluşturulmasına dayanak teşkil eden TTK tasarısı esas olarak bildiğimiz klasik ticaret sektörünün değil, tüm iş dünyasının iş yapma biçimini düzenliyor.


2007 yılında Meclis’in gündemine gelmişti. Araya seçim girdi. Ama ilk kez bu seçimler öncesinde çıkarılan bir kanunla kadük olmaktan da kurtuldu. Şimdi yeniden gündemde. 2009 yılı bütçesinden sonra görüşülmesi bekleniyor ve yeni yılın ilk çeyreğinde kanunlaşacağı tahmin ediliyor.

Yeni kanun tasarısında ortya konulan amaç, kötü şirket yönetiminden kurallı iyi yönetime yani “corporate governance” geçmek, bu yolla şirketlerin rekabet gücünü artırmak.

Hatta yeni Türk Ticaret Kanunu, bankaların şirketlere kredi vermesini düzenleyen Basel-2 kriterlerini de aynen dikkate almış durumda. Şirketler artık daha şeffaf, uluslararası denetim standartlarına göre denetlenmiş bir şekilde daha kurallı çalışacak. Çalışmayana ise sanırız ekonomi ve ticaretin doğal olarak işleyen kuralları çerçevesinde tasfiye var.
 
http://www.pargesoft.com/

BUMERANG

Follow by Email