31 Ocak 2010 Pazar

Microsoft Dynamics CRM ders oluyor

Kadir Has Üniversitesi, CRM teknolojileri gibi dünyadaki en son yenilikleri eğitim programına dahil ediyor.


Özel üniversiteler arasında yüksek başarı oranı ile dikkati çeken Kadir Has Üniversitesi, bir ilke daha imza atarak, Microsoft Dynamics CRM’i ders olarak okutmaya hazırlanıyor. Üniversite Yönetimi Microsoft Dynamics CRM’i seçmeli ders olarak Mühendislik Fakültesi’nin müfredatına almak üzere Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvurdu.

Üniversitenin bu adımı, crmAcademy ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleşen ve Meslek Yüksekokulu öğrencilerini hedefleyen “Microsoft Dynamics CRM ile Müşteri Ilişkileri Yönetimi” pilot sınıf uygulamasının başarıyla tamamlanması ardından açıklandı.

1 Temmuz 2009 tarihinde Kadir Has Üniversitesi Selimpaşa Yerleşke'sinde pilot sınıfı uygulaması olarak başlayan ve yaklaşık 5 hafta süren “Microsoft Dynamics CRM ile Müşteri İlişkileri Yönetimi” programı kapsamında öğretim görevlileri crmAcademy kurucusu Engin Alan tarafından 30 saat eğitim verildi. Programın tamamlanması ardından Üniversitede Microsoft ve crmAkademi katılımıyla yapılan törende pilot sınıfı tamamlayan öğretim görevlileri eğitim sertifikalarını aldılar.

crmAcademy’den eğitim alan öğretim görevlileri, Selimpaşa Kampusü’ndeki Kadir Has Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu’nda öğrencilere uygulamalı eğitim verecekler.

Kadir Has Üniversitesi tarafından yapılan başvuru sonuçlandığı takdirde, “Microsoft Dynamics CRM ile Müşteri İlişkileri Yönetimi”, 2009-2010 eğitim döneminde Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampusü’ndeki Mühendislik Fakültesi’nde seçmeli ders olarak devam edecek.

http://www.computerworld.com.tr/ web sitesinden alınmıştır.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

28 Ocak 2010 Perşembe

Microsoft Dynamics sistemlerinizle uyumludur

Microsoft Dynamics sistemlerinizle uyumludur

Microsoft Dynamics çözümleri zaten kullanmakta olduğunuz Microsoft yazılım ve sistemleriyle birlikte çalıştığından, teknolojiye yaptığınız yatırımdan daha fazla yararlanmanıza olanak sağlamaktadır. Microsoft ve iş ortağı ağı, araçlar, teknolojiler, süreçler ve becerilere mevcut yatırımlarınız için tüksek geri dönüş sağlayan yazılım çözümleri sunar.

Microsoft Office sistemiyle entegrasyon, çalışanlarınızın daha verimli olmasını sağlar

Microsoft Dynamics çözümleri, siz ve çalışanlarınızın her gün kullandığı Microsoft Office sistem ürünlerine benzer bir şekilde ve bu ürünlerle birlikte çalışır. Süreçleri hızlandırmak ve basitleştirmek, iş yükünü azaltmak ve bilgilerin daha güvenli ve tutarlı olmasını sağlamak için Microsoft Dynamics ve Microsoft Office'i entegre ederek avantajları daha da artırın. Örneğin:

İş analizi ve raporlamayı hızlandırmak için Microsoft Dynamics ve Microsoft Office arasındaki bilgi akışı. Üstün performans için çalışanlar Microsoft Office belgelerini güncel verilerle otomatik olarak doldurabilir ve çalışanlara ihtiyaç duydukları bilgileri sağlayabilir.

Müşteri bilgilerinin doğru ve iletişimin verimli olmasını sağlamak için e-posta, takvim ve kişilere ek olarak Microsoft Office Outlook 2007'yi Microsoft Dynamics CRM ile birlikte kullanın. Ayrıca bir envanter yetersizliği gibi kritik olayları çalışanlara bildirmek ve zamanında harekete geçmelerini sağlamak için iş yönetim çözümünüzün Office Outlook'tan otomatik bildirimler göndermesini sağlayabilirsiniz.

Microsoft sunucu çözümleriyle entegrasyon, ölçeklenebilir bir iş altyapısı sağlar

Microsoft Dynamics iş yazılımlarını Microsoft sunucu ürünleri ve diğer Microsoft ürünleri ve teknolojileriyle entegre ederek sağlam bir yatırım geri dönüşü ve düşük bir toplam sahip olma maliyeti sağlayın. Ayrıca amaçlarınızı etkili bir şekilde karşılayan güvenilir ve genişletilebilir bir iş yönetim altyapısından faydalanabilirsiniz.
Windows7 ve Microsoft Exchange Server teknolojileriyle birlikte Microsoft Dynamics, çalışanlarınızın daha verimli olmasını sağlar, şirket dışı işbirliği güçlendirir ve değişen iş gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir süreçler kullanır.

Microsoft Dynamics iş yönetimi çözümünüzü Microsoft SQL Server 2008 veritabanı ve analitik programıyla entegre edin ve daha yüksek kullanılabilirlik ve esneklikle, düşük maliyetli kurumsal sınıfı raporlama, esnek karar verme desteği ve zamanında, ilgili bilgi edinin.

Microsoft Dynamics'i Microsoft BizTalk Server'la entegre ederek dağınık, büyüyen kuruluşunuzu daha verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olun. Örneğin, Microsoft Dynamics çözümlerinin birden fazla örneğini birbirine bağlayarak eski sistemler ve veritabanlarını bağlayın.

Microsoft Dynamics'i Microsoft Visual Studio geliştirme sistemiyle birlikte uygulayın ve böylelikle geliştiricilerinizin çok yönlü bir programlama ortamında yaratıcılıklarını kullanmasını sağlayın.

Microsoft Dynamics Microsoft SQL Server, Microsoft BizTalk Server, Windows SharePoint Services ve Microsoft Office SharePoint Server'daki hizmet odaklı mimariden (SOA) faydalanarak gerçek zamanlı SOA ve iş süreci yönetimiyle iş çözümlerinin hızını ve menzilini artırır.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı 

24 Ocak 2010 Pazar

ERP'de Kapasite İhtiyaç Planlama Prosesi MRP ve MRP 2

Kapasite İhtiyaç Planlama Prosesi
Planlamacı için sadece iş yüklemesi durumuna sahip olmak değil bunun mevcut kapasite ile ilişki halinde olması da çok önemlidir. Bu kapasite kullanım raporuyla sağlanır.

Kapasite ihtiyaç planlaması normal olarak, malzeme ihtiyaç planlaması çalıştırıldıktan sonra çalıştırılır. Malzeme ihtiyaç planlaması tarafından iş siparişlerinin iş yüklemesini yapmak için uygun kaynaklar mevcut olduğunda bunu doğrular.

Kapasite ihtiyaç planlaması üretim dar boğazlarını tanımlamaya, kaynak sınırlarını ve potansiyel borç siparişlerini belirlemeye yarar. Planlamacının sorumlulukları ise genel olarak şunlardır:
  • Çalışılan fazla saatlerin ayarlanması
  • İş merkezleri arasında operatörlerin transferi
  • Üretimin yüklenmemiş bir iş merkezine transferi
  • Üretimin dış bir taşerona transferi

Kapasite ve Kaynaklar

Kaynakları aşağıdaki faktörler tarafından sınırlanabilir:
  • Mevcut makine sayısı
  • Mevcut iş gücü sayısı

İş merkezi ve kaynak başına toplam kapasite üç elemanın kombinasyonundan oluşur.
  • Kaynak miktarı
  • İş merkezinde gün başına çalışılan saat
  • Kaynağın verimliliği

Kapasite Yönetim Stratejileri
Esnekliğin Sağlanması

Üretim kapasitesi belirli limitler içerisinde değiştirilebilir. Kapasite artışları kaynakların iyi kullanma gayretiyle sağlanabilir. Bu da üretim birimleri arasındaki kaynak transferleriyle yada  bu kaynakların en iyi kullanımını sağlamakla mümkün olabilir. Geçici kapasite azaltma ise,yine kullanılmayan üretim kaynaklarının birimler arası transferleri ile gerçekleşir. Kapasite ayarlamak için şu yöntemler kullanılır:

Fason imalat yoluyla: Üretimin bir kısmının firma dışında yaptırılması dar boğaz teşkil eden işlemler için söz konusudur. Bu şekilde diğer tezgah,insan gücü gibi kaynakların kullanım oranları ve dolayısıyla üretim seviyeleri arttırılabilir. Bunun yanı sıra fason imalat miktarı,yatırım-kapasite oranını etkiler. Bu yüzden “yap” yada
“satın al” kararlarının sürekli olarak gözden geçirilip yenilenmesi gerekir.

Çalışma saatlerindeki değişikliklerle:Çalışma saatleri, vardiya ve fazla mesai uygulamalarındaki değişiklikler kapasite ayarlamasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir. Fakat ilave vardiya kararları alınırken, endüstrinin özellikleri dikkate alınarak ekonomik analiz yapılması gerekir.

MRP Sisteminde Kapasite Problemlerinin Azaltılması

Malzeme ihtiyaç planlaması çok seviyeli üretim kontrolü sistemlerini düzenlemek için geliştirilmiştir. MRP sistemlerinin çıktılarından biri olan yeni siparişleri serbest bırakmak için iş bilgisi çıktısı lot – size kurallarına uygun olarak kapasite durumu göz önüne alınmadan dağıtılmaktadır.

Bunun için MRP sistemlerinin bu durumu kapasite etkisiz olarak tanımlanır. Bu  etkisizlik kapasite problemleri için genellikle iş merkezlerindeki fazla yükleme ve az yükleme olarak tarif edilir. Bu kapasite problemlerini  tespit etmek ve kapasite ihtiyaçları planlaması (CRP) yaklaşımını gelecekteki zaman periyotlarında  planlanmış yükler için bir fikir sağlar.


Dağıtım Kaynakları Planlaması
Dağıtım Kaynakları Planlaması(DRP) esas itibariyle dağıtım merkezlerinin ürün ihtiyaçlarının belirlenmesi, söz konusu ihtiyaçları karşılamak üzere dağıtım kaynaklarının en etkin ve verimli bir şekilde planlanması ve kontrol edilmesi sistemidir. Çeşitli ölçütlere göre farklı senaryoların denenmesi yolu ile en uygun çözümler elde edilerek yönetici ve kullanıcıların etkin kararlar almasına yardımcı olmaktadır.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

Rekabetde Neden ERP Kullanılmalı?


Bilginin önemi rekabet ve globalleşme ile daha da artmıştır. Organizasyonların karar vericileri kararlarındaki etkinliği artırabilmek için daha hızlı daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. ERP sistemleri ile organizasyonlar daha fazla bilgiye daha düşük maliyetlerle sahip olabilmektedirler. Bilgiye hızlı ve doğru ulaşan işletmeler/organizasyonlar, verimlilik ve karlılıklarını artırabilecekler ve rekabet avantajı kazanacaklardır. Bilginin hızlı olması; Bilgi Teknolojilerinin kullanılması ile, Bilginin doğru olması; organizasyonun etkileşimli entegre bir bilgi sistemi kurması ile sağlanabilir. ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) Kavramının birçok tanımı olduğu gibi kısaca“Bütünleşik iş sistemleri” olarak tanımlanabilir. ERP sistemleri Kurumsal Omurga olarak da isimlendirilebilmektedir. İşletmeler Neden ERP kullanırlar:

1. Teknolojik nedenler;
  - Bilginin kalitesinin ve görünürlüğünün arttırılması,
  - İş Uygulamalarının ve sistemlerin tümleştirilmesi,
  - Edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknoloji alt yapısı için tümleştirilmesini basite indirgemek, Eski ve modası geçmiş sistemleri değiştirmek, İş hayatında büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemleri oluşturmak,
  - Dağıtık sistemlerin tekrar yerleştirilmesi,

2. İşlevsel nedenler
  - İş başarımını arttırmak,
  - Giderleri düşürmek,
  - Müşteri memnuniyetini arttırmak,
  - Etken olmayan ve karmaşık bütün işleri basitleştirmek,
  - Yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak,
  - Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak. 


ERP günümüzde, rekabet gücü kazanmak için işletme/organizasyonun iş süreçlerindeki fonksiyonlarıentegre etmek, eş zamanlı ve etkileşimli hale getirmek için işletme/organizasyonu gerekli yetenekler ile donatan stratejik bir araçtır.

ERP işletme/organizasyonun tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve fonksiyonlarınıentegre eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim teknolojilerinden oluşan bir sistemdir. ERP’nin amacı organizasyonun bütünleşik bilgi sistemi oluşturmasını sağlamaktır. Güvenilir Bilgi sistemi için tam zamanında, doğru bilginin edinileceği araçların oluşturulmasının sağlanması gereklidir. Bu sayede planlama, kontrol, koordinasyon, analiz, karar verme, bilgi işleme, bilgi kaydetme, bilgi dönüştürme, bilgi arşivleme ve bilgi yayınlamak gibi faydalar elde edilir.

ERP’nin getirileri;
- Verimliliğin artması,
- Kurum iletişiminin gelişmesi,
- Stokların azalması,
- Kurumsal verilerin görünmeyen artışı,
- Vasıfsız Personel azalması,
- Yeni veya geliştirilmiş iş uygulamalarının ortaya çıkışı,
- İş takipçiliğinin azalması,                            
- Müşterinin ilgisinin artışı,
- Satış yönetiminin gelişmesi,                       
- Beklenmedik gider azalmalarının ortaya çıkması,
- Satınalma karlılığının artması,                   
- Sistemler arasında sıkı bir tümleşmenin sağlanması,
- Gelirlerin artması,                                         
- Esnekliğin artışı,
- İletişim ve lojistik giderlerinin azalması,   
- Bilginin küresel paylaşımı,
- İş başarısının gelişmesi,                            
- Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması,

Şu anda ERP kullanmayan şirketler, iş uygulamalarını kağıda dayalı sistemler ile veya dağınık, birbirleri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleştirerek, yapmaya çalışırlar. Böylece, ellerinde hiçbir zaman tam zamanlı doğru ve gerekli detayda bilgi olmadığından yönetmekte çok büyük sıkıntıya uğrarlar. Gerekli bilgileri elde edebilmek için daha çok çaba, zaman ve para harcamak zorunda kalırlar.

Rekabet ortamında işletmeler planlı, kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurmalarıyla başarıya ulaşabilirler. Bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen, yeni yaklaşımları uygulayan firmalar, rakipleri karşısında öne geçebilme avantajını kazanırlar.


 www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

19 Ocak 2010 Salı

Günlük Satış Hedefi Bilgilendirmesini Elektronik Yapmak.

Üret-Sat ya da Al-Sat yöntemlerinin meydana getirdiği süreçler her iki yapısallıkta da oldukça genişlemiştir. Öyle ki; üretilecek ürünü hammadde ihtiyacından yan sanayi işçiliklerine, tedarikinden üretimine , satışından dağıtım kanalına kadar uzanan seyirde birçok ilişkisel süreçlerin satış sonrasına kadar götüren bir süreç dizisi halini almıştır. Hiçbir süreç birbirinden bağımsız ya da olmazsa olmazsız değildir.

Hemen burada aklımıza tüm bu süreçlerin hangi omurga üzerine oturduğu sorusu geliyor. Bu soruyu cevaplamaya çalışmadan önce bizi cevaba getirecek döneleri toplamaya çalışalım.
Öncelikle ve özellikle ilk dönemiz Neyi, Nasıl Satacağız? dır. Hemen ardından satacağımız ürünü/hizmeti Üretecek miyiz? Satın mı alacağız? Peki ne kadar bir Ciro hedefliyoruz? Ne kadar büyüme gerçekleştirebiliriz?

Bunlar gibi birçok soruyla baş etmenin tek yolu tüm soruların Miktar karşılığını bulmaktır. Yani bu soruların karşılığı olan miktarlar nelerdir çalışmasını yapmaktır. Her sürecin Miktarı bir başka sürecin Miktarını belirlemektedir.

Basitçe örneklemeye çalışırsak;
Bisiklet satmayı düşünen bir girişimcinin izleyeceği yolu ele aldığımızda A ve B Bisikleti şeklinde iki ürünle yola çıktığını varsayalım. Ayrıca A ürününü üreterek B ürününü de satın alarak satış yapmayı hedeflesin.

Tabi ki sermayesini ortaya koyarak başlayacak firma; A ürünü için üretim maliyetlerini B ürünü içinde stok yapma maliyetini hesaplamalıdır. Bu çalışma bize ilk Miktar bilgisini verecektir.

Sermaye Miktarı ve Hedeflenen Ciro’ya göre bir yıllık planda A ‘nın üretebilecek Miktar’ı 5000 B’nin satın alma Miktarı 6000 olarak dağılım gösterirse, toplamda 11000 adetlik satış hedefi ortaya konmalıdır. Bu satış hedefleri sezonsal ve pazar durum trendleri dikkate alınarak hesaplanmalı akabinde dağıtılarak takip edilmek istenen dönemlere ayrıştırmalıdır.

Satış Hedef Tablosu
                 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam
A Bisikleti   25     75     120   140   160     1350     1500     1150     300   130   25        25     5000
B Bisikleti   25     75     120   140   160     1650     1850     1500     300    130  25        25     6000

Tabloda da görüleceği gibi hedeflenen toplam satış rakamları dönemsel olarak hangi tarihlerde elimize bulunması gereken Stok Miktar’larını vermiş oluyor. Buradan hareketle B ürünü için gerekli Hammadde, Yarı Mamül İhtiyaçlarının da miktarsal karşılığını bize verecektir. Örneğin Ocak ayında 25 adet B bisikleti satılacaksa 50 adet B bisikleti tekerleği tedarik edilmiş veya ediliyor olacaktır.

Demek oluyor ki kaba bir çalışma bile bizlere birbirini izleyen süreçler için bile Miktarlar vermektedir. Hiçbir olgu stabil olmamakla birlikte değişkenlikleri de absorbe etmenin ve nihai hedefe ulaşmanın tek yolu vardır. Başta yaptığınız bu çalışmaları yaşayan bir organizmaya çevirmektir.

Yaşayan bir organizma haline gelen yapılar birbirini tetikler, sorunları ortaya çıkarır, yönlendirir kısacası işletmeniz sizinle konuşur! Çünkü işletmenizin dili sayısaldır...

Fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenin yolu işletmenizle iletişime geçebilmekle olur. İşletmeniz hareket ettikçe her sürecin birbirinden beslenmesini sağlamalısınız. Aynı anda da her sürecin çıktılarının size ulaşmalıdır.

Peki bunu nasıl sağlayabilirsiniz?
Bir çok müşteride alınan iyi sonuçlarla şunu söyleyebiliriz ki Signera Kurumsal Etkileşim Yazılım Çözümleri ailesinin Alerter modülü bu konuda mükemmel sonuçlar yaratmıştır. Üretim hattından , Satınalmaya, Pazarlamadan Planlamaya, Ar-Ge den Satış Sonrasına, Muhasebeden Bayi yada Satış Noktalarına her birim için bu göstergeleri istenilen ve kurgulanan zaman dilimleriyle en uygun şekillerde iletebilen bu modül sağladığı etkin iletişimle yaşam döngüsünde yaşanılacak aksaklıkları minimuma indirmede başarı sağlamıştır.

Firmanız için böyle bir çözümü kullanmak hiper rekabetin olduğu günümüzde farklılaşmayı, daha fazla kurumsallaşmayı, güçlü olmayı, refleks ve hareket kabiliyetinin güçlenmesine olanak sağlayacaktır.
 
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

Önemli Endüstri Mühendisliği Terim ve Kavramları

Endüstri mühendisliği kavramlarının ve teorilerini hem kendim için toparlamak, hemde güncel hayatta da çok fazla duyulan terimleri sizlerle paylaşmak istedim,aman aman bir tecrübem yok ama her fabrikada bu teorilere bire bir bağlı kalındığını söyleyemeyeceğim,yaptıkları işe göre onları ilgilendiren veya en fazla etkileyen kısımlara odaklanılmakta.Teori ve pratik ilişkisini doğru anlamak, sorgulama sürecinde yanılgılardan sakınmak ve mesleğimizi doğru biçimde yapmak için birinci şart. Evet Kaizen’den başlayıp teori bilgilerimi paylaşacağım.KAİZEN (MASAAKİ İMAİ) = SÜREKLİ GELİŞME
KAİZEN stratejisi, Japon yönetiminde başlı başına en önemli kavramdır ve Japonya’nın rekabetteki başarısının anahtarıdır. KAİZEN iyileştirme demektir. Dahası KAİZEN, iş, ev, özel ve sosyal yaşamdaki sürekli iyileştirme faaliyetleridir.Daha fazla bilgiyi www.kaizen.gen.tr den bulabilirsiniz.

Bir iş yerinde uygulandığında, KAİZEN yöneticiler ve işçiler dahil olmak üzere herkesi içeren sürekli iyileştirmelerdir.Kaliteyi neyin oluşturduğu konusunda çok az görüşbirliği vardır. En geniş anlamda iyileştirilebilecek her şey kalitedir. “Kalite”den bahsedildiğinde bunu ürün kalitesi olarak değerlendirme eğilimi vardır. KAİZEN stratejisi içinde düşünüldüğünde, en başta gelen “insan kalitesi”dir.

Bir işin üç yapıtaşı hardware (donanım), software (uygulama kuralları) ve humanware’dir (insan). Ancak humanware yerine oturduğunda hardware ve software’den bahsedilebilir

Başarılı bir KAİZEN stratejisi, yönetimin görevinin standartları iyileştirmek, işçinin sorumluluğunun ise, standartları korumak olduğunu belirtir. Japonların yönetim anlayışı “standartları korumak ve iyileştirmek”tir.Detayları ise www.kaizen.gen.tr den bulabilirsiniz.

PUKÖ DÖNGÜSÜ
PUKÖ döngüsü - Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al- Deming döngüsünün bir adaptasyonudur. Deming döngüsü araştırma, tasarım, üretim ve satış sonrasında sabit bir etkileşim ihtiyacını vurgular. PUKÖ döngüsü ise bütün yönetim faaliyetlerinin “Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al” sisteminin dikkatli uygulanmasıyla iyileştirilebileceğini öngörür.


SUKÖ DÖNGÜSÜ ( Standartlaştır, Uygula, Kontrol et, Önlem al)
PUKÖ döngüsünün sadeleştirilmiş şeklidir. Yönetim, düzenli PUKÖ uygulamasından önce standartları belirlemelidir.

KK ÇEMBERLERİ
İşyerlerinde kalite kontrol faaliyetlerini gönüllü olarak gerçekleştiren, devamlı olarak firma çapında kalite kontrol , özgelişim, müşterek eğitim, akış kontrolu ve iyileştirme programlarını yürüten küçük gruplardır.

TKK (Toplam Kalite Kontrol)
Bir kuruluşta her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamiyle entegre olmuş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan, düzenli KAİZEN faaliyetleridir. Bu gelişmiş performans kalite, maliyet, termin, insan gücü geliştirme ve yeni ürün geliştirme gibi fonksiyonlar arası hedefleri gerçekleştirmeye yöneliktir. Bu faaliyetlerle müşterilerin tatmininin artacağı düşünülmektedir.

KANBAN
Kanban Toyota’da Taiichi Ohno tarafından geliştirilmiş olan ve tam anında üretim ile envanter kontrol sistemlerinde kullanılan bir iletişim aracıdır. Üretilen parçaların üstüne, teslim edilen miktarın belirtildiği bir kamban veya kart konur. Tüm parçalar kullanıldığında, aynı kart işleme konulduğu ilk noktaya döner ve sonraki talebi oluşturur.

TAM ANINDA (Just-in-Time)
Toyota üretim sisteminin bir parçası olan üretim ve envanter kontrol tekniğidir. Toyota’da Taiichi Ohno tarafından, özellikle üretimde israfı önlemek üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

Etkinlik:İşletme ölçülerinin ekstrem ölçülerle uyumudur.İşletmenin standartlarından aşağıda kalmaması gerekir.Etkinlik planlanan hedeflere en az çaba ve kaynaklarla ulaşabilmektir.Bir işletmenin etkili olması yetmez,etkin olması da istenir.Yani rakiplerinin veya dış çevrenin sahip olduğu standartlara en az çabayla ulaşabilen işletme etkili ve etkindir.

Üretkenlik:İşletmenin tüm olanklarını kullanarak gerçekleştirceği üretim miktarıdır.Örneğin;işletmenin bir aylık üretimi işletmenin bir aylık üretkenliğidir.

Verimlilik:İşletmenin çıktılarının girdilerine oranıdır.

ISO 9000: ISO 9000 Standartlar Serisi işletmenin koşullarına uygun bir kalite güvence sistemi geliştirmesinde ve bir başka organizasyonun Kalite güvence Sisteminin değerlendirilmesinde esas olarak kullanılabilecek bir modeldir.

İş Etüdü:Verimliliği artırmak amacıyla geliştirilmiştir,sürekli olarak ve her teknolojik düzeyde,mevcut işlemlerin,süreçlerin ve yöntemlerin etkenliğini artırmak amacıyla kullanılan en önemli tekniklerden biridir.

MRP:Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla, ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulan yerde, ihtiyaç duyulan miktarda malzemenin bulundurulması için geliştirilmiş planlama tekniğidir.

Ergonomi:İnsanın biyolojik,psikolojik özelliklerini gö zönünde bulundurarak İNSAN-MAKİNE-ÇEVRE uyumunun doğal ve teknolojik kurallarını araştıran,disiplinlerarası araştırma,geliştirme çalışmaları topluluğu olarak tanımlanabilir.

5 S:
1. SEIRI(Sınıflandırma)
2. SEITON(Düzenleme)
3. SEISO(Temizlik)
4. SEIKETSU(Standartlaştırma)
5. SHITSUKE(Eğitim)

5 Japonca kelimenin baş harflerinden oluşmuştur.sistemi işyerini organize ve standardize eden sistematik bir yaklaşımdır.5 S güvenliğin arttırılmasına,iyileştirilmiş iş akışının sağlanmasına,daha iyi ürün kalitesinin elde edilmesine,stok savurganlığının önlenmesine ve çalışma alanımzdai kontrol ettiklerimiz hakkında verimliliğimizin artmasına yardımcı olur.

Kaynak: alialtugkoca.com/  Erkan OKUR'un katkılarıyla

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner

18 Ocak 2010 Pazartesi

Microsoft Dynamics ERP Perakende Çözümleri

LS Retail, Microsoft Dynamics platformu için yaratılmış baştan başa bir perakendecilik uygulamasıdır. Yerel ve uluslararası mağazacılık yapanlar için uygun bir çözümdür. LS Retail'in esnek yapısı hemen her tür perakendeciliğe uygundur.

Hızlı Veri Değişimi
LS Retail; içinde barındırdığı iletişim modülü sayesinde merkez ofis ile mağaza ve POS cihazları arasında kolaylıkla iletişim kurmanızı sağlar. LS Retail İletişim modülü; Data Director, İletişim Sunucusu ve Zaman Planlayıcısı olarak üç bölümden oluşur. LS Retail Data Director iletişim modülü; Microsoft Dynamics ürünleri ve bunun dışındaki diğer veritabanları arasında yüksek hızda veri iletişimini sağlar. Data Director özellikle WAN (Wide Area Network) üzerinde yüksek hızda veri alışverişi yapmak için tasarlanmıştır. Önceki jenerasyon ürünlerden daha az bant genişliği kullanarak veri transferini daha kısa zamanda gerçekleştirir. Bu fonksiyonlar, özellikle veritabanları farklı bölgelerde yer alan firmaların iletişim masraflarının düşmesine olanak sağlar.

Performans için yaratıldı
Paralel veri işleme, Data Director’un ana özelliğidir. Bu özellik size LS Retail içerisinde güncel veriler ile çalışırken inanılmaz bir performans olarak geri döner.

Çok Yönlülük
Data Director çok yönlü bir iletişim aracıdır. Microsoft Dynamics ürünlerinin tüm versiyonları, Microsoft SQL Server ürünleri, Microsoft Access gibi diğer veritabanları ile de iletişim kurabilen bir yapıya sahiptir.

Zaman Planlaması
LS Retail içerisinde yer alan zaman planlama mekanizması sayesinde dönemsel işleri yürütür. Bu özelliği ile merkez ofisten mağazaya ya da mağazadan POS cihazlarına veri transferlerini otomatik olarak gerçekleştirir. ‘Zaman Planlayıcı’ belirlenen parametrelere göre çalışan esnek bir sistemdir. Yapılacak İşlerin belirlenen tarihlerde, zamanlarda veya belirli aralıklarla çalışmasını sağlar.

Canlı Veri
İletişim Sunucusu; POS cihazları kendi başlarına çalışırken, merkeze anlık sorgular göndererek ‘merkezi veritabanına’ bağlı olarak canlı çalışmasına olanak sağlar.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

17 Ocak 2010 Pazar

Microsoft Dynamics AX - Üretim Planlama Modülü

Microsoft® Business Solutions–Axapta® Master Planlama üretim proseslerinizi ve tedarik zinciri çerçevesinde yürüttüğünüz tüm işlemleri hızlandırarak bir yandan maliyetlerinizi düşürürken diğer yandan da müşteri taleplerinin sorunsuz olarak karşılanmasına katkıda bulunur.


Temel Avantajlar:
- Temin sürelerinin minimize edilmesi ve müşteri teslimatlarının zamanında yapılması
- Malzeme ve kapasite talebindeki değişikliklere çabuk yanıt verilebilmesi
- Üretim planlaması ve tahmini çizelgelerin iyileştirilerek envanter seviyelerinin azaltılması

Microsoft Business Solutions–Axapta Master Planlama ürün akışını tedarikçilerden üretime üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarında optimize eden esnek bir çözümdür.

Master Planlama’nın Üretim, Lojistik, Ticaret ve CRM gibi diğer birçok fonksiyonla entegre olması bilgiye anında erişimi sağlayarak iş performansınızı artırır.

Üretim akışınızı optimize edin
Microsoft Axapta Master Planlama şirket ve tedarik zincirinin tüm noktalarından aldığı bilgileri üretim ve malzeme planlamanızı optimize etmek için kullanır. Üretim planlamasında uygun kapasite, envanter seviyeleri ve satınalma temin süreleri gibi kritik veriler dikkate alınarak sonlu malzeme ve kapasite çizelgelemesi yürütülür. Sonuçta üretim akışının optimize edilmesi ve müşteri teslimatlarının zamanında yapılmasını sağlayacak etkin satınalma, üretim ve transfer emri planları oluşturulur.

Esnek planlama artan verimlilik demektir
Farklı satış tahminleri ve planlama stratejilerine dayalı sonuçları değerlendirmek ve alternatif (what-if) hesaplamalarını çalıştırabilmek için farklı master planlama versiyonları kullanabilirsiniz. Master planlama hızlı şekilde sadece en son değişikliklerin hesaplamalara dahil edildiği net değişiklik esasına gore çalıştırılabilir. Bu sizin net malzeme gereksinimleriyle ilgili en güncel resmi görebilmenizi sağlayacak malzeme ve üretim planlamalarını dilediğiniz sıklıkta yapma olanağı tanıyacaktır.

Üretimin kolaylıkla dış kaynağa yönlendirilebilmesi
Kapasitenizi rahatlatmak ve müşterilere verdiğiniz teslimat taahhütlerini sorunsuz olarak yerine getirmek için gerektiğinde üretimin bir kısmını ya da tamamını fason üreticilere kaydırabilirsiniz. Fason üretici kapasite seviyeleri ile ilgili modelleri sisteminizde kurabilir, planlama sürecinde önerilen yap ya da al (make or buy) stratejilerinizi her zaman kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz..


siparişinde master planlama çalıştırarak müşterinize en doğru teslimat süresini bildirebilirsiniz.
 
Değişikliklere çabuk yanıt

İşlem mesajları envanter seviyelerinin optimize edilmesi ve üretim akışının iyileştirilmesi amacıyla, satınalma ve üretim emirlerinde değişen malzeme/ürün gereksinimlerine gore bazı değişiklikler yapılmasını öneren mesajlardır. Diğer bir mesaj türü olan ileriye dönük mesajlarda ise amaç sizi olası en erken teslimat tarihi hakkında önceden bilgilendirmek ve böylece satış sipariş sevkiyatlarıyla ilgili müşteri memnunıyetini artırmakttır.

Zamanında teslimat
Sipariş karşılama fonksiyonuyla teslimat bildirimlerinizi satış, stok, satınalma ve üretimden aınan bilgilerle doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yerine getiremeyeceğiniz taahhütlerde bulunmamak için kullanılabilir stok ve yürürlükteki üretim emirlerine dayalı malzeme kullanılabilirlik kontrolu ve üretim kapasitesine dayalı kapasite kullanabilirlik kontrolu hesaplamalarını çalıştırabilirsiniz.

Müşteri memnuniyetini artırmak için hızlı planlama
Microsoft Axapta Master Planiama fonksiyonu ile planlama işlemini süratlandirirken aynı zamanda çalışanların değişikliklere yanıt verme sürelerini önemli ölçüde aşağı çekebilirsiniz, çünkü üretimde yönetim seviyesinden atelyede çalışan personele kadar herkes master planlarda yapılan değişikliklerden yeterince bilgilendirilmiş olacaklardır.

Maliyetleri düşürmek için envanter seviyelerini minimize edin
Stok bulundurma maliyetlerini azaltırken aynı zamanda müşteri teslim taleplerini zamanında yerine getirme hedefinden de sapmamalısınız. Microsoft Axapta Master Planlama içinde yer alan tahmin çizelgeleme fonksiyonu talep doğrultusunda geliştirilmiş üretim ve satınalma planlarıyla ilgili projeksiyonları satış tahminlerini esas alarak hesaplar. Ayrıca hedef servis seviyeleri ve karşılama ön sürelerini baz alarak emniyet stoğu seviyelerinizi de optimize edebilirsiniz.

Ambarlar arasında kesintisiz fonksiyonellik
Üretim planlarının optimize edilmesinde bir diğer unsur malzemelerin bir den çok ambardan tedarik edilebilir olmasıdır. Micrososft Axapta’da sınırsız sayıda ambar tanımlayabilir ambarlar arası hareketleri transfer emirleriyle otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca güvenlik stoğu seviyelerini doğru tesbit etmek ve farklı lokasyonlarda yürütülen hizmetleri hesaba katmak için her ambara özgü parametreler oluşturabilirsiniz.

Doğru satıcının araştırılıp bulunması
Belirli bir kalem için en düşük fiyatı ya da en kısa temin süresini teklif eden satıcıyı bularak maliyetlerinizi düşürebilir ve temin sürelerinizi kısaltabilirsiniz. Uygun satıcıyı arayıp bulma işini önceliklerinize gore kendiniz manüel olarak yapabileceğiniz gibi aynı işlem Microsoft Axapta Master Planlama fonksiyonuyla önceden tanımlanmış gereksinimlere gore otomatik olarak da gerçekleştirilebilir.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

Microsoft seeks to leverage midmarket ERP (NEWS)

IDG News Service - Microsoft can't boast the ERP (enterprise resource planning) application revenue earned by giants SAP and Oracle, nor equal their breadth of technological capabilities, but its tight focus on small and medium-sized businesses gives it an edge, according to observers and company officials..

While Microsoft does not release specific figures for its Dynamics ERP product line, annual revenues have been estimated at between US$1.1 billion and $1.2 billion, according to Ray Wang, a partner with the analyst firm Altimeter Group.There is plenty of room for that number to grow, as midsized companies look to replace legacy systems or small ones seek out ERP applications as they grow larger in size.

"[The midmarket is] our sweet spot, and where our partners are geared up to sell," according to Phil Battersby, a director in ERP field marketing and management for Microsoft Dynamics EMEA. "We're not interested in the enterprise space. SAP and Oracle have been dominant in that part of the market for a long time."

Dynamics is sold exclusively through partners, who fine-tune and customize the products for specific industries, such as retail, manufacturing and services.

The partner-centric approach is crucial given the vast size of the SMB market and the fact that those customers typically like to deal with a local face,

Wang said.
And those partners can help Microsoft reach out to ever more vertical markets -- an approach Battersby said will be important to its competitive success.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner

Microsoft Dynamics Webcast: Saving Manufacturers Time and

Are you looking to streamline your manufacturing operations and increase efficiencies across material requirements planning (MRP) processes such as sales processing, production scheduling, change management, quality assurance, and capacity requirements planning? Would you like to have your manufacturing systems integrated with Microsoft Dynamics GP? Attend this webcast to learn how an integrated Microsoft Dynamics GP manufacturing software suite can help you save time and money.

Get Microsoft Silverlight


http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner

15 Ocak 2010 Cuma

ERP Sistemlerinde Maliyet Hesaplarının Tekdüzen Muhasebe Kayıtlarına İşleyişi

ÖRNEK BİR ÜRETİM FİRMASINDA, ÜRETİMİNDE MALİYET HESAPLAMASI VE MALİYET HESAPLARININ İŞLEYİŞİ

7-MALİYET HESAPLARI (7-A SEÇENEĞİ)

70- MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700-MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701- MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI


71-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713-DİREKT İLK MADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI

72-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721-DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722-DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723-DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI

73-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

730-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734-GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI


74-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

740-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
75-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
752-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI

76-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ

760-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
762-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI

77-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

770-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772-GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI

78-FİNANSMAN GİDERLERİ

780-FİNANSMAN GİDERLERİ
781-FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782-FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI

79-GİDER ÇEŞİTLERİ(7/B SEÇENEĞİ)

790-İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791-İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792-MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793-DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794-ÇEŞİTLİ GİDERLER
795-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796-AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797-FİNANSMAN GİDERLERİ
798-GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799-ÜRETİM MALİYET HESABI

http://www.pargesoft.com/

14 Ocak 2010 Perşembe

Discover ERP and CRM software your people can actually use

Get Microsoft Silverlight

Microsoft Dynamics ERP and CRM software works like and with Microsoft software you already use. So your people can adopt it quickly and work efficiently. Watch this video and see what your business can be like when everyone gets it.

Commerce De Detail Microsoft Dynamics NAVVotre métier est complexe avec des contraintes multiples exigeant des solutions métier sophistiquées. Il s’agit de réduire le volume des stocks tout en ayant les produits disponibles, multiplier les services aux clients tout en minimisant les coûts de main-d'œuvre et, enfin, diminuer les coûts d'exploitation tout en développant l'activité. A cela s’ajoute la nécessité de consolider les acquisitions et de lutter contre la concurrence, le tout dans des limites économiques serrées.

Les solutions Microsoft Dynamics sont conçues, pour gérer vos activités de commerce de détail de bout en bout, du point de vente au site central en passant par l'entrepôt et le siège social. Ces solutions intégrées permettent une personnalisation simple, un déploiement rapide et un ROI rapide.

POURQUOI DEVRIEZ-VOUS UTILISER LES SOLUTIONS MICROSOFT DYNAMICS ?

Pour optimiser la gestion d'inventaire et les décisions de merchandising
- Vue sur les performances des produits, des départements et des magasins.
- Réaction immédiate aux tendances de comportement d'achat.
- Amélioration de la gestion de la tarification des produits grâce à des décisions basées sur les faits.

Pour améliorer le service aux clients
- Réduction des files d'attente et des temps de passage en caisse.
- Gestion des transactions complexes, y compris offres spéciales.
- Vérification de la disponibilité des produits dans les magasins et les entrepôts.

Pour prendre en charge les opérations sur plusieurs canaux
- Traitement des commandes et des retours via n'importe quel canal.
- Collecte et analyse des données de plusieurs canaux en temps réel afin de répondre rapidement à la demande des clients.
- Coordination et suivi des échanges avec le client sur plusieurs canaux.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics Global Partner

11 Ocak 2010 Pazartesi

Looking for ERP software your people can actually use?

Hear how Microsoft Dynamics helps Patrick give his people business management software they can actually use. And, see what your business can be like when everyone gets it.Looking for ERP software your people can actually use?


www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Global Partner

Basel II’de Kurumsal Yönetişim Kuralları

Eşitlik: Tüm faaliyetlerde pay ve menfaat sahiplerine eşit davranılması.

Şeffaflık: Ticari sır dışında şirket ile ilgili finansal ve niteliksel bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve tutarlı şekilde ilgili mercilere ve kamuoyuna duyurulması.

Hesap verebilirlik: Yönetimlerin pay sahiplerine/hissedarlara hesap verme zorunluluğu.

Sorumluluk: Şirket yönetiminin tüm faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu ve bunun denetlenmesi.

Yapılması Gerekenler
- Firmaların esas faaliyet konularında çalışması, kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması,
- Faaliyetlerden doğan riskleri, kompanse (hedge) edecek finansal enstrümanların kullanılması,
- Basel II'nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlaması, düşük maliyetli kredi kullanımına imkân sağlayacak.


KOBİ'lerin sermayelerini güçlendirmeleri, bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları derecelendirme notlarını yükseltecek. Uluslararası anlamda kabul görmüş standartlarda, güvenilir mali tabloların üretilmesi, raporlama, veri tabanı konularında yeni teknolojik yatırımların tamamlanması, kurumsal yönetim kültürünün en üst yöneticiden tüm çalışanlara kadar yerleştirilmesi, risk yönetimi konusunda uzmanlaşmayı sağlamak üzere nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması, karar almada her türlü riskin dikkate alınmasını sağlayan bir sistemin kurulması da temel unsurlar arasında yer alıyor.

Basel II, ile yeni bir döneme giriyoruz. Artık hem bankalar, hem de dış derecelendirme kuruluşları, kredi değerlendirmelerinde farklı kriterlere göre hareket edecekler. Firmanızın bilançosu, şeffaflığınız, ürünlerinizin kalitesi, pazar payınız, üst yönetimin profesyonelliği gibi birçok yeni değerlendirme kriteri hayatımıza girecek. Bu süreç, dünya pazarında ve AB'de kendisine yeni bir kulvar açmak isteyen Türkiye için de çok önemli bir adım olacak.

Bugünkü koşullarda ise, Türkiye'de KOBİ kategorisine giren veya kurumsal olarak değerlendirilebilecek birçok işletmesinin finansal tabloları, -ekonomik koşullardan da kaynaklanan bazı nedenlerle-, uluslararası standartlarda denetlenmiyor, firmaların yönetimi kurumsallaşmadan oldukça uzak görünüyor. İşte bu açıdan değerlendirildiğinde, Basel II, aslında her zaman dile getirdiğimiz 'dünya standartlarında iş yapma kültürüne' taşıyacak çok önemli bir güç anlamına geliyor. Daha basit bir anlatımla, dünyanın, AB'nin bizden beklediği, değişimin en önemli bölümünü hayata geçirecek bir araç olacak. Bu noktada, BASEL II'nin hayatımızda yaratacağı değişimin, Türkiye'de her şartta yaşanacak olduğunu da belirtmekte fayda var.

Öte yandan, yapılacak düzenlemelerin 'KOBİ'ler ile diğer şirketler arasında bir ayrımcılık yaratacağı' izlenimine de kapılmamalı. Bu noktada en önemli husus, yönetim yapıları ve mali yapıları farklı olan firmaların, bundan sonra bankalar tarafından 'aynı yaklaşım altında' inceleneceği. Basel II ile gelecek olan değişime uyum sağlayamayan ve değişimi yönetemeyen firmaların kredi maliyetleri artacak. Değişimi yaşayanlar ise, tam tersine diğerlerine göre avantajlı bir duruma sahip olacaklar. İşte bu da bardağın dolu tarafı!

Kaynak: KobiFinans Bilgi Serisi-II

Microsoft Dynamics ERP yazılımlarının yeni ticaret kanunu ve Basel2 standartlarına tam uyumlu ERP yazılımları olduğunu biliyor musunuz?

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

8 Ocak 2010 Cuma

Manufacturer sets course for future with Microsoft Dynamics NAV

Learn how adhesives manufacturer, Crespel & Deiters GmbH & Co. KG, implemented Microsoft Dynamics NAV to make operations more efficient and simplify its IT environment, which previously comprised several disjointed systems.

Gıda ve içecek dağıtımı için neden Microsoft Dynamics?

Gıda ve içecek dağıtımı için neden Microsoft Dynamics?

Gıda ve içecek dağıtımı sektörü, zorlu uyumluluk standartları, düşük kar marjları, yoğun rekabet ve yüksek müşteri beklentileriyle tanımlanır. Müşteri gereksinimlerinin hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlamak için hızlı ve etkili sipariş süreçleri gerekmektedir. Ayrıca değişen müşteri talepleri ve pazar trendlerini karşılama esnekliği de gerekir.

Microsoft Dynamics, gıda ve içecek dağıtımı sektöründeki şirketler için güçlü, entegre yönetim çözümleri sağlamaktadır. Bu çözümler, tedarikçiden mağaza rafına ürün hareketini hızlandırarak, işlemlerdeki israfı azaltarak ve müşterilerinizin taleplerini karşılayarak başarılı olmanızı sağlayabilir.

Gıda güvenliğini izleyin

- Tedarikçiden perakendeciye ürün takibini otomatikleştirin.

- Ayrı depolar ve departmanlar için ölçümler ve takip uygulayın.

- Satış ve perakendecilerden satın almaya talep sinyalleri sağlayarak gıda israfını azaltın ve envanter maliyetlerini düşürün.

İş süreçlerini kolaylaştırın

- Sipariş almadan envanter yenilemeye ve gereksiz işlemleri azaltmaya kadar kritik iş süreçlerini otomatikleştirin. 

- Yönetim ve müşterilere iş durumu hakkında gerçek zamanlı kurumsal zeka ve uyarılar sağlayın. 

- Güçlü, entegre Otomatik Veri Toplama (ADC) çözümleriyle sipariş alımını iki-altı kat hızlandırın.Hızı geliştirin

- Yönetim ve perakendeciler için gerçek zamanlı raporlar ve uyarılar oluşturun.

- Değişen müşteri taleplerini takip edin ve bunlara kolayca ayak uydurun.

- Birçok çalışan birden fazla kanalda bir müşteriyle etkileşime girdiğinde iletişimleri koordine edin.

- Web portalları üzerinden müşteri self servis özelliği sağlayın.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics Çözüm Ortağı

6 Ocak 2010 Çarşamba

Microsoft Dynamics Video: Microsoft Dynamics NAV 2009 Product Demonstration

Jesper Lachance Ræbild, Senior Product Manager Microsoft. Watch a live demonstration of Microsoft Dynamics NAV 2009.
Microsoft Dynamics Video: Microsoft Dynamics NAV 2009 Product Demonstration

Kimyasal madde üreticileri için neden Microsoft Dynamics?
Hızlı teslimat ve düşük maliyet konusundaki müşteri talepleri ve ayrıca artan biçimde sıkı devlet düzenlemeleri kimyasal madde üreticileri için birçok sorun oluşturur. Sürekli yeni ürün formülleri gereksinimi, sık paketleme değişiklikleri eklendiğinde sonuç, geliştirme, satın alma, üretim, dağıtım ve satış dahil her alanda artan bir karmaşıklıktır.


Microsoft Dynamics iş yazılımı, formül yönetimi ve etkili talep planlamayı destekleyen güçlü ve esnek üretim, finans ve müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümleri sağlar. Microsoft ve iş ortakları, geliştirme döngülerini azaltmanıza, müşteri trendlerine hızlı yanıt vermenize ve değişen düzenlemelere uymanıza yardımcı olan sistemler sağlar. Doğru sistemin kullanılmasıyla işlemleri geliştirebilir, tedarik zincirinde görünürlük sağlayabilir ve rekabet kapasitenizi artırabilirsiniz.

Formülleri daha iyi bir şekilde yönetin
- Manuel kayıtlar ve elektronik tabloların ötesine geçin.
- Geliştirmeyi doğrudan yığın ve formül yönetim, envanter bilgileri, tedarik ve üretim planlamayla entegre edin.
- Ham materyal özelliklerine göre formülleri otomatik olarak ayarlayın.
- Formülde tanımlanan standartlarla kazançları izleyin.
- Etki, raf ömrü, sınır ağırlık, sınıflandırma, lot ve ölçüm birimleri gibi ürüne özgü materyal özelliklerini takip edin.

Üretim, kalite ve uyumluluğu takip edin
- Entegre bilgiler, kapsamlı lot ve üretim izleme ve uçtan uca şeffaflıkla tam takip uygulayın.
- Kalite değişiklikleri veya beklenmeyen koşullara hızlı, proaktif ve bilgiye dayanan yanıtlar verin.
- İzleme, test etme, karantinaya alma ve ürün düzey azaltma için Kalite Güvencesi Kontrolü (QAC) süreçlerini kolaylaştırın ve etkili geri çağırma prosedürlerini destekleyin.
- Kolaylıkla uyumluluk belgeleri sağlayın.

Daha fazla verimlilik için bağlanın ve otomatikleştirin
- Şirket içi sistemleri bağlayın ve temel bilgileri müşterileriniz ve tedarikçilerinizi kapsayacak şekilde genişletin.
- İş ve üretim süreçlerini otomatikleştirin, işlemleri hızlandırın ve operasyonel geliştirmeler için bilgi edinin.
- Üretim için verimli bir şekilde çizelge oluşturun, yönlendirmeleri tanımlayın ve ortak ürünler ve yan ürünleri planlayın.
- Üretim özelliklerini modelleyerek ve hassas kapasite planlama ve ilgili üretim maliyetlerini sağlayarak, ortaya çıkan yeni fırsatlara yatırım yapın.

Çalışanlarınıza, başarılı olmaları için gereken bilgileri sağlayın.
- Birden fazla tesis ve departmandan gelen verilerin tek, gerçek zamanlı görünümünü sağlayın.
- Kuruluşunuz bütününde güvenilir, görev tabanlı bilgilere merkezi erişim sağlayın.
- Şirket içi araştırma, üretim, satış ekipleri ve şirket dışı ortaklar arasındaki işbirliğini geliştirin.
- Üretim çizelgeleri, kapasite, mağaza katı etkinlikleri ve üretim maliyetleri hakkında gerçek zamanlı bilgilerle envanteri kontrol edin.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics NAV Global Partner

4 Ocak 2010 Pazartesi

Tedarik Zinciri Yönetiminin Yapısı - ERP ve MRP SistemleriTedarik Zinciri Yazılımının Evrimi
1998 öncesi: Bu tarihe kadar altı çeşit temel planlama ve gerçekleştirme yazılımı bulunmaktaydı. Bunlar Kurumsal Kaynak Planlaması (Enterprise Resource Planning, ERP), Tedarik Zinciri Planlaması (Supply Chain Planning, SCP), Sipariş Yönetimi Sistemleri (Order Management Systems, OMS), Depolama Yönetim Sistemleri (Warehouse Management Systems, WMS), Üretim Uygulama (Manufacturing Execution Systems, MES) ve Nakliye Yönetim Sistemleri’dir (Transportation Management Systems, TMS). Her biri kendi açısından tedarik zinciri ile ilgilidir ve diğer çeşitlerle çok az bağlantısı bulunur.

1998-2001: Güncel geliştirme çalışmaları söz konusu altı yazılım tipinin bağlanması ve bütünleştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Amaç bağımsız safhalar yerine bütün olarak tedarik zinciri ile ilgili çalışan paket programlar oluşturmaktır. Son zamanlara kadar WMS’nin TMS paketleri ile bağlanması üzerinde durulmaktaydı. Bir sonraki safha ise OMS ile WMS arasında bağlantı inşa edilmesi olacaktır. Bu çabalar rağmen, altı yazılımın her biri de özelliklerini korumaktadır.

2001-2004: Bu altı güncel yazılım tipi ilk olarak bütünleştirildikten sonra, isimleri hala kullanılıyor olacaktır. Bu kısmen, gerçekte elde edilen bütünleşme seviyesini yansıtıyor olacaktır. Bu ayrıca da çeşitli paket programların göreli gücünün sonucu olacaktır.

2004 sonrası: Temel hedef tam olarak bütünleşmiş tedarik zinciri yönetimi paket programlarının üretilmesidir. Bunlar, tedarik zincirinde zaman, maliyet ve işçilere ihtiyaç duyulmaması için gerekli bütün planlama ve uygulama fonksiyonlarını gerçekleştirecektir. Bunlar karmaşık ve maliyetli olacaktır ve bazı kimseler bu gün ERP’de olduğu gibi kurulmasının güç olacağını düşünecektir. Ancak, lider işletmeler pazardaki konumlarının muhafaza edilmesi veya iyileştirilmesi için önemli oldukları kanaatine varacaktır.

Gelecekteki tedarik zinciri yönetimi yazılım paketlerinin temel altı bileşeni iki önemli fonksiyonu yerine getirecektir. Bunlardan biri planlama (tahmin ve çizelgeler) ve diğeri de plana dayalı uygulamadır (faaliyetlerin dinamik bir biçimde yönetimi).

Yazılım Çeşitleri
ERP ve SCP, planlama kategorisine girerken, MES, WMS ve TMS uygulama kısmındadır. OMS iki kategorinin arasındadır, çünkü planlamanın son adımını ve uygulamanın da ilk adımını oluşturmaktadır. ERP ile planlamaya başlanır. ERP bir işletmenin kurumsal kapsamda finansı, insan kaynakları, satın alma, sipariş verilmesi ve ilgili idarî fonksiyonlar üzerine yoğunlaşmıştır.

Birçok paket program ayrıca üretime yönelik modüller bulundurmaktadır. Gerçekte, ERP genel olarak eski malzeme ihtiyaç planlaması (MRP) ve üretim kaynak planlaması (MRP II) paket programlarının bir ileri safhası olarak düşünülmüştür.

ERP seçenekleri arasına bazı sipariş ve nakliye yönetimi imkanı dışında depolama kontrolü de eklenmiştir. Buna karşın, sonuçta geleceğin bütünleşik yapısı oluşmamıştır. Bunun yerine söz konusu yazılım ERP tedarikçileri dışındaki şirketler tarafından yazılmış ve temel yapıya eklenmiştir.

ERP’nin genel olarak farkına varılan güçlü olduğu konu, ortaklık finanslarının tahmin ve yönetimi olmuştur. Bu, ERP’nin gelecekte avantajı olacaktır. Finansal açıdan etkili olmak için maliyet, gelir, depolama ve üretim araçları gibi mallar ve envanterler de dahil olmak üzere pasifleri içeren veritabanlarına ihtiyaç vardır. Bu veritabanları siparişlerin ve bunları en yüksek seviyede yerine getirilmesinin ne kadara mal olacağının analizi ve değerlendirilmesi için gerekli bilgileri sağlayacaktır. ERP, bir siparişin yerine getirilmesinin maliyetini verebilir, tedarik seçeneklerini belirleyebilir ve siparişlerin kârlılığını gösterebilir.

SCP yazılım paketleri sipariş talebi ile başlayan ve bu talebin ne şekilde ve ne zaman karşılanabileceğini belirleyen analitik araçlardır. Kurumsal seviyede veya birimler seviyesinde planlama yaparlar. Bu belirlemeleri yapmak için, bilgilerin bir kısmı bir ERP sisteminden veya başka bir merkezî veritabanından gelebilir.

Son zamanlarda tedarik zinciri planlaması birçok yeni forma dönüşmüştür. SCP orijinal olarak imalathane tabanına odaklanmıştı ve ileri seviyede planlama ve çizelgeleme olarak bilinmekteydi. Envanter planlaması, tedarik zinciri şebeke tasarımı, üretim planlaması, talep planlaması gibi birçok modülden meydana gelmiştir. Her bir modülün SCP içinde kendi bir yeri vardır ve planlama verimliliğini arttırmak için hepsi bütünleşmiştir.

APS depolama ve dağıtım alanını da kapsayınca yeni modüller ortaya çıkmıştır. SCP’nin operasyonel verimlilikte çeşitli şekilde önemli etkisi vardır. Önde gelen SCP tedarikçilerinden Manugistics aşağıdaki üç örneği sunmaktadır:

- Kimya devi Rohm & Haas, zamanında teslimatları %85’ten &96’ya yükseltmiştir.
- Yoğurt üreticisi Dannon envanter çevrimlerini %30 arttırmış ve envanter seviyelerini %20 azaltmıştır.
- Glaxo Wellcome müşteri servis seviyelerini %97’den %99,5’e yükseltmiştir.

OMS planlama ve uygulama yazılımının arasındadır. Bir sipariş yönetimi sistemi siparişleri alır ve planlama kısmını tamamlamak için kurumsal tabandaki envanterin mevcut olup olmadığını belirler. Söz konusu yazılım ardından, MES, WMS ve TMS’ye iletmek üzere siparişlerin önceliğinin belirtilmesi ve optimize edilmesi gibi uygulamaya giren görevleri bazı görevleri yerine getirir. Müşteri servisleri bölümüne bağlantılar da bulunur, çünkü OMS parçaların mevcut olmasına göre beklenen gönderme ve teslimat tarihlerini geliştirebilir.

OMS planlama ve uygulama yazılımlarının bütünleşmesine olan ihtiyaca iyi bir örnektir. Veritabanındaki üst seviyedeki bilgilere ulaşamadıkça karar veremez. Aşağı seviyedeki uygulama yazılımıyla bağlantılı olmama durumunda, verdiği kararlar işleyebilecekleri yere iletilemez.

Uygulama kısmında MES, WMS ve TMS bulunur. Üçü de kendi açılarından siparişlerin yerine getirilmesi üzerine odaklanmıştır. Örneğin MES parçaların üretilmesini sağlar. WMS bu parçaların depoda bulundurulmasını yönetir. TMS ise siparişleri en uygun taşıyıcılara iletir.

Üretim uygulama sistemleri imalathane tabanını kontrol eder. MES siparişlerin yerine getirilmesi için, müşteri tarafından ihtiyaç duyulduğu zaman tamamlanmış ürünün zamanında meydana getirilmesi için gerekli tüm kaynakları (teçhizat, envanter ve işçileri) yönetir. Bu kaynakların gerektiği şekilde tahsisini, korunmasını, çizelgelenmesini ve dağıtımını gerçekleştirir.

Bunların yerine getirilmesi, gerçek zamanlı verilerin kullanıldığı dinamik kontrolü gerektirir. Bu ise, MES’in değişen durumlarla ilgilenmesine olanak verir. Örneğin söz konusu yazılım, makinelerin çalışmadığı zamanların eksikliğini çalışma guruplarının rotasyonu ve öncelikleri yeniden ayarlayarak giderir.

MES kullanıcılarının kazandığı faydalar arasında:
- Temin sürelerinin %20’den fazla azaltılması
- Üretim çevrim zamanının %30 kadar kısılması
- Yarı mamul seviyelerinin %30’dan fazla azaltılması bulunmaktadır.

WMS mamuller üretildikten sonra devreye girmektedir. WMS, MES’e benzer bir biçimde siparişlerin yerine getirilmesi için gerekli kaynakların gerçek zamanlı kontrolünü sağlar. Teslimattan göndermeye kadar olan envanter, insan ve ekipmanı yönetir. Envanterler WMS’nin seçtiği bir noktaya bırakılır. Siparişler, WMS’nin belirlediği en verimli yolla belirgin bir sıra ile seçilir.

WMS’nin kazandırdığı faydalar arasında daha kısa sipariş iyileştirme zamanları, daha yüksek seviyede envanter istikrarı, daha fazla siparişin yerine getirilmesi bulunur. Bir işletmenin tedarik zincirinin son safhası TMS’nin yönetimi altındadır. TMS’nin operasyonel verimlilik dışındaki gerçek potansiyeli, maliyet kazanımlarıdır. Bir işletmenin lojistik maliyetlerinin %70’inin nakliyeyle ilgili olduğu tahmin edilmektedir. Bir TMS ile nakliyat verimsizlikleri, gereksiz maliyetler ve fazla olan işçiler minimize edilmektedir. Bu, söz konusu yazılımın nakliyatı ve nakliyeci seçimini otomatikleştirmesi sayesinde gerçekleşmektedir (Forger, 1999).

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

3 Ocak 2010 Pazar

Commerce et distribution : de nouvelles stratégies possibles avec Microsoft Dynamics NAV 5.0Commerce et distribution : de nouvelles stratégies possibles avec Microsoft Dynamics NAV 5.0

Fabricants, négociants ou prestataires à valeur ajoutée, vous commercialisez des produits de grande consommation à travers une ou plusieurs filières, dans le cadre d’une stratégie multi canal. Vos activités sont le commerce de gros envers la grande distribution (Grandes Surfaces Alimentaires et Grandes Surfaces de Bricolage) ou le commerce de détail à travers des chaînes de magasins (en propre, franchisés ou indépendants), la vente à distance, voire la distribution automatique.

Sur le plan du commerce, l’environnement concurrentiel et ses concentrations imposent de nouvelles stratégies à dimension internationale, qu’il s’agisse d’intégrer une plus large part des clients étrangers dans votre portefeuille, ou recourir à des alliances ou implémentations hors des frontières.
Par ailleurs, vous devez vous appuyer sur une chaîne logistique intégrée pour les fonctions de fabrication et de distribution, vous permettant d’anticiper la demande, coordonner le réapprovisionnement des circuits et limiter les ruptures de stock.
Vous devez proposer toujours plus de valeur ajoutée et trouver les gisements d’innovations à tous les niveaux, le service client, les processus et leur optimisation, la diversification de l’offre.


Découvrez de nouvelles offres verticales pour Microsoft Dynamics NAV dédiées aux métiers
du retail, du textile et de la mode -


Le saviez-vous ?


60 000 entreprises comme la vôtre utilisent Microsoft Dynamics NAV pour la gestion quotidienne de leur activité. Choisi par les industriels et négociants pour sa complétude dans les domaines du commerce, de la logistique et de la distribution, Microsoft Dynamics NAV est une solution bien adaptée aux exigences des produits de grande consommation.

« Tout en un », la force de Microsoft Dynamics NAV est de fournir une réponse intégrale aux problématiques commerce, supply chain, finance avec le niveau de spécialisation que requièrent les différents métiers au sein du secteur : agroalimentaire, soins de la personne, loisirs, high-tech, matériaux et outillage, maison et décoration, équipement automobile, …


Les 5 fonctions qui « pèsent » dans le métier

Microsoft Dynamics NAV
Les fonctions de marketing (segmentation, prospection, offre produits) intégrant la gestion des campagnes et promotions
Microsoft Dynamics NAV
L’optimisation du travail en entrepôt et des flux de distribution, en contexte multi sites
Microsoft Dynamics NAV
La rationalisation des processus achat ou de production, de la gestion des fournisseurs et sous-traitants
Microsoft Dynamics NAV
L’automatisation des processus administratifs contribuant à la réduction des coûts : procédés d’échanges, de normalisation et d’identification automatisés (EDI, étiquetage EAN/UCC128, génération et suivi des SSCC, RFID).
Microsoft Dynamics NAV
Les fonctions de pilotage pour l’analyse des coûts et marges ainsi que l’efficacité des promotions, depuis la gestion analytique intégrée et la gestion des budgets, au reporting opérationnel et les fonctions décisionnelles intégrées


Microsoft Dynamics NAV 5.0 : des fonctions avancées et des innovations !


Les nouveautés touchent tous les domaines : les fonctions administratives (achat, vente, services), la logistique, la valorisation des coûts. Mais aussi et surtout, la version démontre une intégration encore plus aboutie avec les outils Microsoft, innovations qui décuplent les possibilités du progiciel et ouvrent la voie à de nouvelles solutions métiers, notamment :

Microsoft Dynamics NAV
La gestion du kitting, ou processus d’assemblage pour une gestion adaptée (tarifs, stocks et approvisionnement, coûts) au négoce des produits dérivés : marques distributeurs, co produits, packs promotionnels ou autres contextes de transformation ou différenciation retardée
Microsoft Dynamics NAV
L’instauration de circuits d’approbation pour les devis, factures ou paiements et le recours possible aux pièces jointes
Microsoft Dynamics NAV
La gestion des approvisionnements et des stocks de matériaux assortie d’une traçabilité avancée des marchandises, lots et n° de série
Microsoft Dynamics NAV
Des avancées transverses telles que l’intégration d’outils collaboratifs pour la gestion documentaire d’entreprise et les portails utilisateurs, d’outils cartographiques pour un repérage visuel des points de livraison et l’optimisation des déplacements, la généralisation des outils de reporting et de pilotage intégrés, le dialogue possible avec des équipements mobiles pour permettre à tous de rester connecté à l’entreprise.


… et une offre verticalisée !
Capitalisant sur les compétences de ses partenaires, Microsoft Dynamics NAV est déclinée en solutions verticales. La clé du succès est de répondre parfaitement aux besoins métiers dans une démarche progicielle, en des délais d’implémentation courts.

Découvrez les solutions verticales autour de Microsoft Dynamics NAV :

•Pour les fournisseurs de la distribution
•Pour les filières agro alimentaires
•Pour les métiers du textile et de la mode
•Les chaînes de magasin, le retail (voir ci-dessous)


ACTUALITE : découvrez de nouvelles offres verticales de Microsoft Dynamics NAV pour les métiers du retail, du textile et de la mode


Pour plus d'information sur les solutions verticales,

Actualité : de nouvelles offres verticales pour les métiers du retail, du textile et de la mode

Microsoft Dynamics NAV dispose dorénavant de solutions de gestion intégrées dédiées aux enseignes de magasins spécialisées, tous produits, y compris la mode et l’équipement de la personne. Fort de sa compétence sur les métiers du commerce et de la distribution, le partenaire 3LI est le distributeur exclusif de LS Retail (*), solution spécialisée sur le retail, en complément de la solution Pebblestone Fashion ® spécialisée dans le textile et la mode (Cacharel, Rossignol, MeXX, Puma, Lafuma, …).

Le bénéfice pour ces enseignes est d’exploiter un progiciel unique pour l’intégralité des métiers que recouvre le back-office de l’enseigne, incorporant les flux de production ou l’entreposage. Par ailleurs, les magasins peuvent travailler en mode connecté ou autonome selon le contexte de l’entreprise (magasins en propres et franchisés par exemple). (*) LS retail (15 000 magasins, 35000 TPV) est implanté dans 130 pays, en 33 langues et distribuée par 75 partenaires certifiés. Parmi les références : Adidas, Bestseller ( Vero Moda, Jack and Jones, etc.), Alliance Pharmacy, Magasin du Nord, Popular Bookstores, IKEA, MIT Italy, Bulgarian Telecom, SPAR Belgium, Starboard/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton USA, APC Japan, Čili Pizza, Waltons Stationery Company - Bidvest Group (South Africa).
Paroles d’utilisateurs
« Leborgne maîtrise aussi bien la production industrielle, les achats, la logistique, la finance, l’administration des ventes dans la grande distribution, les expéditions à partir d’une plateforme : il nous fallait donc un produit capable de gérer toutes ces activités de façon optimum. C’est là que Microsoft Dynamics NAV s’est pleinement démarqué ».
Matthieu Bellet, Directeur logistique Directeur Leborgne - Consultez l’intégralité de l’article ici.
« Chez nous la comptabilité fait partie intégrante d’une chaine logistique inscrite dans une logique de flux très importants et avec la contrainte de livrer sans délai nos clients que sont les enseignes de la grande distribution. (…/…) Nous tenons à savoir avec précision ce que nous gagnons sur chaque article vendu à nos clients ».
Rémy Gallone, Directeur Comptabilité et Logistique
Groupe Fructa Partner
- Consultez l’intégralité de l’article ici.
« Saresco Afrique propose de dématérialiser les bons de commandes avec ses fournisseurs. Les gains de temps sont énormes sur les parfums qui peuvent représenter jusqu’à 500 lignes de commandes. Nous comptons inciter tous nos fournisseurs à jouer le jeu du bon de commande dématérialisé ».
Mouloud Chermak, Responsable informatique Saresco Afrique - Consultez l’intégralité de l’article ici.
« Dans notre métier, il est vital de travailler sur un système d’information évolutif où les ouvertures comme les retours en arrière sont possibles ».
Steve Schmitt, Responsable informatique Le Coq Sportif - Consultez l’intégralité de l’article ici.
www.pargesoft.com Microsoft Dynamics Global Partner

BUMERANG

Follow by Email