11 Ocak 2010 Pazartesi

Basel II’de Kurumsal Yönetişim Kuralları

Eşitlik: Tüm faaliyetlerde pay ve menfaat sahiplerine eşit davranılması.

Şeffaflık: Ticari sır dışında şirket ile ilgili finansal ve niteliksel bilgilerin, zamanında, doğru, eksiksiz ve tutarlı şekilde ilgili mercilere ve kamuoyuna duyurulması.

Hesap verebilirlik: Yönetimlerin pay sahiplerine/hissedarlara hesap verme zorunluluğu.

Sorumluluk: Şirket yönetiminin tüm faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelere uygunluğu ve bunun denetlenmesi.

Yapılması Gerekenler
- Firmaların esas faaliyet konularında çalışması, kayıt dışı ekonominin kayıt içine alınması,
- Faaliyetlerden doğan riskleri, kompanse (hedge) edecek finansal enstrümanların kullanılması,
- Basel II'nin öngördüğü teminat yapısına uyum sağlaması, düşük maliyetli kredi kullanımına imkân sağlayacak.


KOBİ'lerin sermayelerini güçlendirmeleri, bağımsız derecelendirme kuruluşlarından ve bankalardan alacakları derecelendirme notlarını yükseltecek. Uluslararası anlamda kabul görmüş standartlarda, güvenilir mali tabloların üretilmesi, raporlama, veri tabanı konularında yeni teknolojik yatırımların tamamlanması, kurumsal yönetim kültürünün en üst yöneticiden tüm çalışanlara kadar yerleştirilmesi, risk yönetimi konusunda uzmanlaşmayı sağlamak üzere nitelikli insan kaynağına yatırım yapılması, karar almada her türlü riskin dikkate alınmasını sağlayan bir sistemin kurulması da temel unsurlar arasında yer alıyor.

Basel II, ile yeni bir döneme giriyoruz. Artık hem bankalar, hem de dış derecelendirme kuruluşları, kredi değerlendirmelerinde farklı kriterlere göre hareket edecekler. Firmanızın bilançosu, şeffaflığınız, ürünlerinizin kalitesi, pazar payınız, üst yönetimin profesyonelliği gibi birçok yeni değerlendirme kriteri hayatımıza girecek. Bu süreç, dünya pazarında ve AB'de kendisine yeni bir kulvar açmak isteyen Türkiye için de çok önemli bir adım olacak.

Bugünkü koşullarda ise, Türkiye'de KOBİ kategorisine giren veya kurumsal olarak değerlendirilebilecek birçok işletmesinin finansal tabloları, -ekonomik koşullardan da kaynaklanan bazı nedenlerle-, uluslararası standartlarda denetlenmiyor, firmaların yönetimi kurumsallaşmadan oldukça uzak görünüyor. İşte bu açıdan değerlendirildiğinde, Basel II, aslında her zaman dile getirdiğimiz 'dünya standartlarında iş yapma kültürüne' taşıyacak çok önemli bir güç anlamına geliyor. Daha basit bir anlatımla, dünyanın, AB'nin bizden beklediği, değişimin en önemli bölümünü hayata geçirecek bir araç olacak. Bu noktada, BASEL II'nin hayatımızda yaratacağı değişimin, Türkiye'de her şartta yaşanacak olduğunu da belirtmekte fayda var.

Öte yandan, yapılacak düzenlemelerin 'KOBİ'ler ile diğer şirketler arasında bir ayrımcılık yaratacağı' izlenimine de kapılmamalı. Bu noktada en önemli husus, yönetim yapıları ve mali yapıları farklı olan firmaların, bundan sonra bankalar tarafından 'aynı yaklaşım altında' inceleneceği. Basel II ile gelecek olan değişime uyum sağlayamayan ve değişimi yönetemeyen firmaların kredi maliyetleri artacak. Değişimi yaşayanlar ise, tam tersine diğerlerine göre avantajlı bir duruma sahip olacaklar. İşte bu da bardağın dolu tarafı!

Kaynak: KobiFinans Bilgi Serisi-II

Microsoft Dynamics ERP yazılımlarının yeni ticaret kanunu ve Basel2 standartlarına tam uyumlu ERP yazılımları olduğunu biliyor musunuz?

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email