17 Ocak 2010 Pazar

Microsoft Dynamics AX - Üretim Planlama Modülü

Microsoft® Business Solutions–Axapta® Master Planlama üretim proseslerinizi ve tedarik zinciri çerçevesinde yürüttüğünüz tüm işlemleri hızlandırarak bir yandan maliyetlerinizi düşürürken diğer yandan da müşteri taleplerinin sorunsuz olarak karşılanmasına katkıda bulunur.


Temel Avantajlar:
- Temin sürelerinin minimize edilmesi ve müşteri teslimatlarının zamanında yapılması
- Malzeme ve kapasite talebindeki değişikliklere çabuk yanıt verilebilmesi
- Üretim planlaması ve tahmini çizelgelerin iyileştirilerek envanter seviyelerinin azaltılması

Microsoft Business Solutions–Axapta Master Planlama ürün akışını tedarikçilerden üretime üretimden müşterilere kadar olan tüm aşamalarında optimize eden esnek bir çözümdür.

Master Planlama’nın Üretim, Lojistik, Ticaret ve CRM gibi diğer birçok fonksiyonla entegre olması bilgiye anında erişimi sağlayarak iş performansınızı artırır.

Üretim akışınızı optimize edin
Microsoft Axapta Master Planlama şirket ve tedarik zincirinin tüm noktalarından aldığı bilgileri üretim ve malzeme planlamanızı optimize etmek için kullanır. Üretim planlamasında uygun kapasite, envanter seviyeleri ve satınalma temin süreleri gibi kritik veriler dikkate alınarak sonlu malzeme ve kapasite çizelgelemesi yürütülür. Sonuçta üretim akışının optimize edilmesi ve müşteri teslimatlarının zamanında yapılmasını sağlayacak etkin satınalma, üretim ve transfer emri planları oluşturulur.

Esnek planlama artan verimlilik demektir
Farklı satış tahminleri ve planlama stratejilerine dayalı sonuçları değerlendirmek ve alternatif (what-if) hesaplamalarını çalıştırabilmek için farklı master planlama versiyonları kullanabilirsiniz. Master planlama hızlı şekilde sadece en son değişikliklerin hesaplamalara dahil edildiği net değişiklik esasına gore çalıştırılabilir. Bu sizin net malzeme gereksinimleriyle ilgili en güncel resmi görebilmenizi sağlayacak malzeme ve üretim planlamalarını dilediğiniz sıklıkta yapma olanağı tanıyacaktır.

Üretimin kolaylıkla dış kaynağa yönlendirilebilmesi
Kapasitenizi rahatlatmak ve müşterilere verdiğiniz teslimat taahhütlerini sorunsuz olarak yerine getirmek için gerektiğinde üretimin bir kısmını ya da tamamını fason üreticilere kaydırabilirsiniz. Fason üretici kapasite seviyeleri ile ilgili modelleri sisteminizde kurabilir, planlama sürecinde önerilen yap ya da al (make or buy) stratejilerinizi her zaman kolaylıkla hayata geçirebilirsiniz..


siparişinde master planlama çalıştırarak müşterinize en doğru teslimat süresini bildirebilirsiniz.
 
Değişikliklere çabuk yanıt

İşlem mesajları envanter seviyelerinin optimize edilmesi ve üretim akışının iyileştirilmesi amacıyla, satınalma ve üretim emirlerinde değişen malzeme/ürün gereksinimlerine gore bazı değişiklikler yapılmasını öneren mesajlardır. Diğer bir mesaj türü olan ileriye dönük mesajlarda ise amaç sizi olası en erken teslimat tarihi hakkında önceden bilgilendirmek ve böylece satış sipariş sevkiyatlarıyla ilgili müşteri memnunıyetini artırmakttır.

Zamanında teslimat
Sipariş karşılama fonksiyonuyla teslimat bildirimlerinizi satış, stok, satınalma ve üretimden aınan bilgilerle doğru şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Yerine getiremeyeceğiniz taahhütlerde bulunmamak için kullanılabilir stok ve yürürlükteki üretim emirlerine dayalı malzeme kullanılabilirlik kontrolu ve üretim kapasitesine dayalı kapasite kullanabilirlik kontrolu hesaplamalarını çalıştırabilirsiniz.

Müşteri memnuniyetini artırmak için hızlı planlama
Microsoft Axapta Master Planiama fonksiyonu ile planlama işlemini süratlandirirken aynı zamanda çalışanların değişikliklere yanıt verme sürelerini önemli ölçüde aşağı çekebilirsiniz, çünkü üretimde yönetim seviyesinden atelyede çalışan personele kadar herkes master planlarda yapılan değişikliklerden yeterince bilgilendirilmiş olacaklardır.

Maliyetleri düşürmek için envanter seviyelerini minimize edin
Stok bulundurma maliyetlerini azaltırken aynı zamanda müşteri teslim taleplerini zamanında yerine getirme hedefinden de sapmamalısınız. Microsoft Axapta Master Planlama içinde yer alan tahmin çizelgeleme fonksiyonu talep doğrultusunda geliştirilmiş üretim ve satınalma planlarıyla ilgili projeksiyonları satış tahminlerini esas alarak hesaplar. Ayrıca hedef servis seviyeleri ve karşılama ön sürelerini baz alarak emniyet stoğu seviyelerinizi de optimize edebilirsiniz.

Ambarlar arasında kesintisiz fonksiyonellik
Üretim planlarının optimize edilmesinde bir diğer unsur malzemelerin bir den çok ambardan tedarik edilebilir olmasıdır. Micrososft Axapta’da sınırsız sayıda ambar tanımlayabilir ambarlar arası hareketleri transfer emirleriyle otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca güvenlik stoğu seviyelerini doğru tesbit etmek ve farklı lokasyonlarda yürütülen hizmetleri hesaba katmak için her ambara özgü parametreler oluşturabilirsiniz.

Doğru satıcının araştırılıp bulunması
Belirli bir kalem için en düşük fiyatı ya da en kısa temin süresini teklif eden satıcıyı bularak maliyetlerinizi düşürebilir ve temin sürelerinizi kısaltabilirsiniz. Uygun satıcıyı arayıp bulma işini önceliklerinize gore kendiniz manüel olarak yapabileceğiniz gibi aynı işlem Microsoft Axapta Master Planlama fonksiyonuyla önceden tanımlanmış gereksinimlere gore otomatik olarak da gerçekleştirilebilir.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email