21 Ocak 2010 Perşembe

Profesyonel Hizmet Sektörü Çözümlerimiz

Hizmet sektörü, farklı iş yapış şekilleri bulunan, organizasyonel yapısı belirli hiyerarşiler çerçevesinde dönen, genel ticaret ve üretim kuralları dışında hareket eden bir sektördür. Robert Inman'ın görüşüne göre, bu sektörün üretimini diğer sektörlerden ayıran en önemli özellik, hizmet sektörleri mallarının maddi olmayan özellikleri, bu hizmetleri depolamadaki güçlük, tüketici ile üretici arasında direkt, ekseriye yüz yüze ortaya çıkan değişimdir. İktisatçılar hizmet sektörü için “ticarete uygun olmayan sektör” (non-tradable sector) kavramını kullanmaktadır. (www.ekodialog.com’dan alıntıdır)

Hizmet sektörü ölçme değerlendirme olarak, üretim ve satış ağırlıklı faaliyet gösteren diğer firmalara oranla, performans değerlendirmesinin, kalite denetiminin, ölçeklenebilirliliğin en zor olduğu sektörlerin başında gelmektedir. Günümüz ticaret koşulları, gelişen sanayi ile birlikte hizmet firmaları daha çok ön plana çıkmaya başlamıştır. Bilgi çağında hizmet sektörü büyümesini sürdürürken buna bağlı olarak denetlenebilirliliği, ölçeklenebilirliliği ve kalite denetimini de eş zamanlı sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayabilecek altyapı çözümünü sağlayan Microsoft Dynamics NAV yazılımı ile çözüm bulduğumuz profesyonel hizmet firmalarına ait bilgileri aşağıdaki biçimde özetleyebiliriz.
-----------------------------------------------------------------------------

1900’lü yılların başında kurulan, Danimarka kökenli Group 4 Falck A/S ile İngiltere kökenli Securicor firmalarının 2004 yılında birleşmesi sonucunda, G4S firması ortaya çıkmıştır.

G4S Türkiye operasyonuna 1990 yılında başlamıştır. Dördü Bölge Müdürlüğü olmak üzere yirmibir ofisle birlikte ülke çapında faaliyet göstermektedir. Halen 4500’ün üzerinde Güvenlik Elemanı ile 250’den fazla projede hizmet vermektedir. G4S tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sadece Güvenlik kapsamına giren konularda hizmet vermektedir.

Halen dünya çapında 110 ülkede 500.000 personel ile hizmet vermekte olan G4S şu an itibari ile dünyanın en büyük güvenlik organizasyonudur.

Yararlar
- Operasyonel Verimlilikte artış

- Doğru analiz için gerekli doğru ve detaylı verinin tek bir sistemde toplanabilmesi

- Mevcut personel ile daha fazla müşteriye kaliteden taviz vermeden hizmet verebilme imkanı

- Kurumsal performansın alt detaylarda belirlenmesi sayesinde artan içgörü ve hizmet noktası bazında karşılaştırma şansının sağlanması

- Hızlı adaptasyon

- Çalışanlarda artan motivasyon ve iş bilinci

- Detay bilgilerin paylaşılması sonucu, müşterilerde artan verimlilik ve memnuniyet
---------------------------------------------------------------------------------

1992 yılında İstanbul'da kurulan Management Centre Türkiye (MCT), Türk iş dünyasına yüksek standartlarda Yönetim Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri sunuyor. Uluslararası bir kuruluş kimliğine sahip olan MCT, Avrupa'nın en büyük ve kapsamlı Yönetim Geliştirme Merkezi Management Centre Europe'un resmi temsilcisi olarak faaliyet gösteriyor.

MCT, aynı zamanda Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki dört MEMC (Middle East Management Centre) ofisinin merkez ofisi konumunda. Kuruluş, yılda 780 eğitim programı ve konferans düzenliyor ve bunlara toplam 18 bin yönetici katılıyor. MCT danışmanları Türkiye ağırlıklı olmak üzere Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetleri'nde eğitim programları gerçekleştiriyor.

Yararlar
- Microsoft Dynamics NAV, MCT'nin projelerinin daha kolay yönetilebilir hale getirilmesini sağladı. Şirket böylece proje tahminleri ile gerçekleşen hedefleri karşılaştırarak, hedeflerden sapma durumunda proaktif önlemler alabiliyor.

- Microsoft Dynamics NAV'ın çok boyutlu analiz olanakları, şirketin farklı eğitim programlarında ve danışmanlık hizmetlerinde giderlerini ve karlılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmesine izin verdi. Şirket böylece maliyetlerini etkin şekilde kontrol ederek, karlılığını artırabiliyor.

- Microsoft Dynamics NAV'ın uluslararası standartlara uygunluğu sayesinde konsolide bir bilanço yapabilecek duruma geldi.

- Microsoft Dynamics NAV'a geçiş, MCT'ye geçmişle karşılaştırılamayacak kadar kaynak tasarrufu sağladı. Zaman, finans ve insan kaynaklarının optimum yönetimi, doğrudan maliyetlerle ilişkili olduğu için, karlılığa etkisi büyük ve rekabette önemli bir fark yaratıyor

- İnsan ve insan kaynağını yönetmek, insan kaynağından en doğru yerde ve zamanda faydalanmak konusunda Microsoft Dynamics NAV çözümü ile yüksek oranlarda başarılar elde edildi.
---------------------------------------------------------------------------------

GfK Türkiye, 1987 yılından bu yana pazar araştırmaları konusunda faaliyet gösteren Türkiye’nin lider araştırma kuruluşudur. 200+ tam zamanlı çalışanı vardır. 115 firma ile 100'den fazla ülkede araştırma hizmeti veren dünyanın ve Avrupa'nın en büyük 4. pazar araştırma grubu olan çokuluslu GfK Grubu’nun Türkiye ayağı olarak araştırma sektöründe global düzeyde yaşanan tüm yenilikleri yakından izlemektedir.

GfK Grubu 1934 yılında Almanya’da kuruldu. Almanya’nın en büyük araştırma grubu olan GfK, dünyadaki ve Avrupa'daki araştırma grupları içinde 4. sırada yer almaktadır. 100'den fazla ülkede araştırma hizmeti sunan 150 firmadan oluşan geniş bir uluslararası ağa sahiptir. Yüzde 80’i Almanya dışında olmak üzere toplam 10.000 çalışanı vardır.

Yararlar
- Microsoft Dynamics NAV yazılımı ile GFI uluslar arası raporlamalar konusunda daha hızlı sonuca gidilerek zaman ve iş gücü verimliliği sağlanmıştır

- Pazarlama politikası aktivitelerinin optimize edilmesi, ürünlerin, kurumsal markaların ve müşteri sadakatinin yönetilmesi hedeflerine dönük olarak ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, konumlandırılması ve korunması konularında Dynamics NAV ürünüyle ilgili tam bir denetim sağlanmıştır

- Proje Yönetimi ile kaynakların sistemli ve başarılı bir biçimde kullanılmasıyla iş süreçleri hızlandırılmış, proje performansı ve geri dönüşümleri arttırılmıştır.
- Microsoft Dynamics NAV, Proje Yönetimi fonksiyonalitesi ile tüm operasyonel süreçler, finans/muhasebe iş süreçleri ile bütünleşik yönetilebilir hale gelmiş,

- Proje bazında karlılık analizleri anlık olarak yapılabilir ve yeni proje teklifleri çok daha hızlı ve sağlıklı verilebilir duruma gelinmiştir.
---------------------------------------------------------------------------------

Adecco Türkiye , 1994 yılında Türk iş piyasası ile tanışmış, yaygınlaşan şube ağı ile farklı 12 noktada müşterilerine ve adaylarına hizmetlerini sunan özel istihdam bürosudur.

İsviçre, Zürih merkezli Adecco, insan kaynakları çözümlerinde lider firmadır. Adecco, 60’tan fazla ülke ve bölgede yaklaşık 31.000 çalışanı ve 6.000 şubesiyle her gün 500.000’in üzerinde kişiye ve 145.000’in üzerinde müşteriye ulaşmaktadır.

Adecco,dönemsel eleman temini, daimi seçme ve yerleştirme hizmeti, dış kaynak kullanımı ve yeni kariyere geçiş hizmetleri vermektedir. Adecco, Fortune 500 listesinde yer alan global bir istihdam şirketidir.

Yararlar
- Microsoft Dynamics NAV yazılımının süreç organizasyonu özelliği sayesinde iç süreçleri bir akış çerçevesinde organize edilerek, personel performansı arttırılmıştır.

- Finansal bilgiye tüm boyutları ile erişim ve gelişmiş analiz yeteneği nedeniyle daha etkin rekabet imkanı,

- Finansal işlemlerin güncel yürütülür hale gelmesi (merkezileştirme, bordro / faturalama / muhasebeleştirme işlemleri)

- Adecco global finans standartlarına tam uyumlu hale getirilmesi ile konsolidasyonda başarılı entegrasyon

- Microsoft Dynamics NAV ile teknolojik olarak gelişen rekabete ve değişen ihtiyaçlara hızla adapte olarak, genişleyebilir ve büyüyebilir bir yapıya kavuşmak,
---------------------------------------------------------------------------------

Bir TEB Mali Yatırımlar A.Ş. iştiraki olan TEB ARVAL, 2007 yılında yüzde yüz Türk sermayesiyle kurulmuştur.

TEB Mali Yatırımlar A.Ş., BNP Paribas ve Arval’in iş dünyası ve otomotiv sektöründeki gücünden ve uzmanlığından yararlanan TEB ARVAL, kurumlara operasyonel kiralama ve filo yönetimi çözümleri sunmaktadır.

• Operasyonel yönetim, sipariş, teslimat, faturalama ve araç iade süreci gibi sözleşme döneminin tüm aşamalarını kontrol altına alarak verimliliği arttırmıştır

• Üçüncü şahıs konumundaki servis sağlayıcıları ile koordinasyonun sağlanması (servis istasyonları, bayiler, vb.) konusunda tam denetim sağlanmıştır.

• Tedarik edilen araçların teslimatı ve hizmetlerin hızlı bir biçimde sunulması, takibi, sağlanmıştır.

• Tüm finansal süreçlerini Navision’da yöneten TEB Arval, düzenli kira faturalarının ve sözleşmelerin yönetiminden, sabit kıymet ve kredi yönetimi uygulamalarına kadar sektöre özgü ihtiyaçların Microsoft Dynamics NAV tarafından karşılandığı alt yapı ile müşteri ve/veya araç bazında kar/zarar analizlerine kadar uzanan güçlü izlenebilirliği oluşturmuş durumdadır."


Pargesoft, hizmet sektöründe lider olan firmalara vermiş olduğu Proje Desteği ile uluslararası arenada söz sahibi olmuştur. Başarılı ERP danışmanlık hizmetleri ile Microsoft Dynamics NAV yazılımı üzerinde geliştirdiği çözümler hizmet sektöründe zor olarak nitelendirilen proje takip ve koordinasyonu, finansal analizler, konsolide çalışma, uluslararası raporlamalar, iş süreçlerinin organizasyonu ve finans, proje, kaynak kullanımında geliştirdiği entegre çözümler ile bu alanda liderliğini ortaya koymuştur. Sizde bu başarıya ortak olmak isterseniz. Bizimle irtibata geçebilirisiniz. 0 216 575 6070
 
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email