24 Ocak 2010 Pazar

Rekabetde Neden ERP Kullanılmalı?


Bilginin önemi rekabet ve globalleşme ile daha da artmıştır. Organizasyonların karar vericileri kararlarındaki etkinliği artırabilmek için daha hızlı daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaktadır. ERP sistemleri ile organizasyonlar daha fazla bilgiye daha düşük maliyetlerle sahip olabilmektedirler. Bilgiye hızlı ve doğru ulaşan işletmeler/organizasyonlar, verimlilik ve karlılıklarını artırabilecekler ve rekabet avantajı kazanacaklardır. Bilginin hızlı olması; Bilgi Teknolojilerinin kullanılması ile, Bilginin doğru olması; organizasyonun etkileşimli entegre bir bilgi sistemi kurması ile sağlanabilir. ERP (Enterprise Resource Planning-Kurumsal Kaynak Planlaması) Kavramının birçok tanımı olduğu gibi kısaca“Bütünleşik iş sistemleri” olarak tanımlanabilir. ERP sistemleri Kurumsal Omurga olarak da isimlendirilebilmektedir. İşletmeler Neden ERP kullanırlar:

1. Teknolojik nedenler;
  - Bilginin kalitesinin ve görünürlüğünün arttırılması,
  - İş Uygulamalarının ve sistemlerin tümleştirilmesi,
  - Edinilmiş iş bilgilerinin var olan teknoloji alt yapısı için tümleştirilmesini basite indirgemek, Eski ve modası geçmiş sistemleri değiştirmek, İş hayatında büyümeyi sağlayacak genişleyebilir sistemleri oluşturmak,
  - Dağıtık sistemlerin tekrar yerleştirilmesi,

2. İşlevsel nedenler
  - İş başarımını arttırmak,
  - Giderleri düşürmek,
  - Müşteri memnuniyetini arttırmak,
  - Etken olmayan ve karmaşık bütün işleri basitleştirmek,
  - Yeni iş stratejilerini geliştirme olanağına kavuşmak,
  - Küresel bir iş yaşamına uyum sağlamak. 


ERP günümüzde, rekabet gücü kazanmak için işletme/organizasyonun iş süreçlerindeki fonksiyonlarıentegre etmek, eş zamanlı ve etkileşimli hale getirmek için işletme/organizasyonu gerekli yetenekler ile donatan stratejik bir araçtır.

ERP işletme/organizasyonun tüm organlarını ve şubelerini, departmanlarını ve fonksiyonlarınıentegre eden yazılım ve bu iletişimin alt yapısını sağlayan bilişim teknolojilerinden oluşan bir sistemdir. ERP’nin amacı organizasyonun bütünleşik bilgi sistemi oluşturmasını sağlamaktır. Güvenilir Bilgi sistemi için tam zamanında, doğru bilginin edinileceği araçların oluşturulmasının sağlanması gereklidir. Bu sayede planlama, kontrol, koordinasyon, analiz, karar verme, bilgi işleme, bilgi kaydetme, bilgi dönüştürme, bilgi arşivleme ve bilgi yayınlamak gibi faydalar elde edilir.

ERP’nin getirileri;
- Verimliliğin artması,
- Kurum iletişiminin gelişmesi,
- Stokların azalması,
- Kurumsal verilerin görünmeyen artışı,
- Vasıfsız Personel azalması,
- Yeni veya geliştirilmiş iş uygulamalarının ortaya çıkışı,
- İş takipçiliğinin azalması,                            
- Müşterinin ilgisinin artışı,
- Satış yönetiminin gelişmesi,                       
- Beklenmedik gider azalmalarının ortaya çıkması,
- Satınalma karlılığının artması,                   
- Sistemler arasında sıkı bir tümleşmenin sağlanması,
- Gelirlerin artması,                                         
- Esnekliğin artışı,
- İletişim ve lojistik giderlerinin azalması,   
- Bilginin küresel paylaşımı,
- İş başarısının gelişmesi,                            
- Sistem bakım ve onarım giderlerinin azalması,

Şu anda ERP kullanmayan şirketler, iş uygulamalarını kağıda dayalı sistemler ile veya dağınık, birbirleri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleştirerek, yapmaya çalışırlar. Böylece, ellerinde hiçbir zaman tam zamanlı doğru ve gerekli detayda bilgi olmadığından yönetmekte çok büyük sıkıntıya uğrarlar. Gerekli bilgileri elde edebilmek için daha çok çaba, zaman ve para harcamak zorunda kalırlar.

Rekabet ortamında işletmeler planlı, kontrollü, verimli ve fonksiyonel iş yönetim sistemleri kurmalarıyla başarıya ulaşabilirler. Bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan ve iş süreçlerini iyileştirmeyi hedefleyen, yeni yaklaşımları uygulayan firmalar, rakipleri karşısında öne geçebilme avantajını kazanırlar.


 www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email