27 Şubat 2010 Cumartesi

Microsoft Dynamics AX – İş Analizi

Kapsamlı Raporlar, Gerçekçi Analizler…

Günümüzde kurumlar birçok soruya doğru yanıtları hızlı biçimde bulmanın çabasını veriyorlar.

    En değerli müşterilerimiz kim? Şirketin finansal yapısı sağlıklı mı? Hangi tedarikçilerle çalışmak gerekli? </LI>

Bu soruların doğru yanıtları güçlü ve etkili bir analiz ve raporlama yapısında gizli. Microsoft Dynamics AX, işinizin geneline farklı açılardan bakmanızı sağlayacak, herkesin yetkileri çerçevesinde ihtiyaç duyduğu bilgiye kolaylıkla erişebildiği bir yapı sunarak işin bütününü görmeye imkân sağlıyor.

İş Analizleri : Çok boyutlu raporlar, arklı verilerin birbiri ile ilişkisinden çıkarımlarda bulunmak için son derece önemlidir. Çok boyutlu raporlama bir küp mantığında çalışır. Kübün her yüzeyi, farklı bir veriyi veya özelliği sembolize eder. Farklı veriler birbirleri ile ilişkilendirip çapraz sorgulamalar kurularak aralarındaki bağlantılar analiz edilir ve sürecin bütününü farklı açılardan görmek mümkün olur. Microsoft Dynamics AX; çok boyutlu raporlar oluşturma, bu raporları etkin biçimde izleme ve karar destek sürecinde bilgiye dönüştürmek için en uygun platformu sağlar. Merkezi yapısı sayesinde Microsoft Dynamics AX, kurum içerisindeki her noktadaki çalışanın her sorusuna cevap bulabileceği bir ortam yaratır. Farklı sistemlerde bulunan verileri kolaylıkla birleştiren Microsoft Dynamics AX, karar süreçlerine önemli katkı yapar. Microsoft Dynamics AX ile işinizin temeline yönelik birçok geniş bir bakış açısına kavuşabilirsiniz. Üreticiler verilerini karşılaştırmak, farklı müşteri profilleri yaratarak bunları elde tutmak ve kazanmak için stratejiler ortaya koymak son derece kolay. Ayrıca tedarikçilerinizi değiştirmek cironuza nasıl bir etki yapar, sipariş süreleri kısalırsa süreçler nasıl etkilenir gibi farklı fırsatları değerlendirmenize imkan verecek soruların yanıtlarını Microsoft Dynamics AX’ ın analiz özelliği sayesinde bulabilirsiniz.

Finansal Yönetim : Microsoft Dynamics AX’ ın Finansal Yönetim özellikleri muhasebe, finansal analiz ve raporlama süreçlerinin tamamını kapsarken yerel mevzuata uygun yapısıyla işlerin hızlı ve pratik biçimde akmasını sağlar. Genel muhasebe, borç-alacak işlemleri gibi temel süreçlerden grup şirketleri arasındaki konsolidasyonlar ve elektronik bankacılık uygulamaları gibi kapsamlı süreçlere dek birçok özelliği bünyesinde barındıran Microsoft Dynamics AX, finansal yönetim kavramının her noktasına dokunur. Birden çok para birimiyle çalışmak, finansal verilerin gerçek zamanlı güncellenmesi, nakit akışının etkin yöntemi, kapsamlı raporlar oluşturmak gibi birçok avantaj sunan Microsoft Dynamics AX, kurumların finansal yönetim süreçlerini en verimli hale getirir. Örneğin doğru yönetilmediği zaman sorunlu bir süreç olan muhsebe işlemleri Microsoft Dynamics AX sayesinde otomatize bir yapıya kavuşur. Muhasebe kayıtlarının işlemler sırasında oluşturulması (örneğin satın alma, satış, üretim ve envanter departmanlarında oluşan bilgilerin otomatik olarak muhabeleştirilmesi) ve birçok işlemin otomatik ve bir defa yapılması nedeniyle zaman ve emek tasarrufu sağlanırken, dönem kapamaları gibi yoğun zamanlarda yapılan hata sayısı azalır ve işlemler hızlanır .

22 Şubat 2010 Pazartesi

Kapasite İhtiyaç Planlama - MRP Nedir?

Kapasite Nedir?

1.Toplam iş yükü hacmi

2.Mevcut ürün karakteristikleri ve çeşitleri, tesis ve donanımla, belirli bir dönem içinde gerçekleştirilebilecek maksimum çıktı düzeyi

3.İşletmenin beklenen fonksiyonlarının gerçekleştirme ölçüsü

4.Elde bulunan üretim sistemi, ürün çeşitliliği, iş gücü, fabrika şartları ve ekipman ile ulaşılabilinen en yüksek üretim miktarı olarak tanımlanabilir.

İşletmenin kapasite kapsamına, insan ve üretim araçlarından başka arazi,yapı, besleme ve atık tesisleri ile birlikte işyerleri de girer.

Kapasite nicel ve nitel olarak iki bölüme ayrılır.

image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nitel Kapasite: İnsan veya üretim araçlarının sayıları, kullanım tarih ,kullanım süreleri ve kullanım yerleri ile tanımlanır.

Nicel Kapasite: İnsanın nitel kapasitesi, performansı , üretim araçlarının ve iş yerlerinin nicel kapasiteleri ise performans güçleri ile belirlenir.

Ayrıca kapasiteyi üç grupta da inceleyebiliriz:

Teorik Kapasite: Makinaların sürekli çalışmaları sonucu ulaşılacak çıktı düzeyi. Kullanılabilir Kapasite: Teorik kapasite miktarından hafta sonu ,tatil günleri, çeşitli revizyonlar nedeniyle meydana gelen duruşlar çıkarılarak bulunur. Geçmiş dönem elde edilen çıktı miktarı kullanılabilir kapasiteyi temsil eder.

Planlanan Kapasite: Hazırlanan üretim planlarının uygulanması sırasında gerekecek kapasite miktarını belirtir.

Gerçekleşen Kapasite: Üretim sonrası elde edilen çıktı düzeyini ifade eder.

Kapasite ölçümünde karşılaşılan temel zorluklar üretilen ürünlerin çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Birçok üretim sisteminde kapasite zorlanılmadan belirlenebilir. Şeker üretiminde kapasite üretilen ton miktarıyla tanımlanır veya bir otomobil fabrikasının kapasitesi bir yıl içindeki üretilen otomobil sayısı ile belirlenir. Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu işletmelerde ise kapasite tanımının hangi çeşide göre yapılacağı sorun çıkarır. Ürün veya sistem çıktıları benzerse kapasite tanımlanması ortak bir birimde yapılır. Diğer taraftan ürün yapısı karmaşık ise,ortak bir birim kullanmak verimli bir sonuç vermez. Bu gibi durumlarda,kapasite,üretimde kullanılan üretim cinsi girdilerle tanımlanır.

http://www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

21 Şubat 2010 Pazar

Microsoft Dynamics AX for collaboration

Microsoft Dynamics AX for collaboration

See how applications like Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal, Workflow, and Unified Communications can improve collaboration and efficiency.

Microsoft Dynamics AX combines the power of the Microsoft Office system with enterprise resource planning (ERP) capabilities and takes collaboration to the next level. Support collaboration in your organization by:

- Deploying the Enterprise Portal.
- Using flexible workflow to ensure efficient business processes.
- Integrating the power of instant messaging and ERP.
-

Microsoft Dynamics AX Enterprise Portal
Build powerful connections with employees, customers, vendors, and other business partners. Simplify communication and collaboration by making critical information and reporting and analytical tools easy to access and share through a customized, Web-based portal.

Make your business available online to all your users. People working at remote sites or on the road can use their Web portals to enter hours, project data, sales quotations, and orders to keep business information up to date, regardless of time zones or geographical barriers.

Provide employees with self-service options. Employees can enter expense reports, make purchase requisition requests, view FAQs, register absence information, and update key human resource (HR) data at their convenience.

Improve user productivity. Enterprise Portal is familiar, easy to use, and interactive and helps to minimize training requirements. In addition, rapid deployment helps reduce IT maintenance and administration costs.

Microsoft Dynamics AX Workflow
Customize workflows. Standardize and streamline your organization’s business processes, and stay agile at the same time.

Simplify compliance management. Create workflows to address current risk and compliance scenarios and to help ensure that employees are following your organization’s best practices.

Quickly create workflows using templates. Use out-of-the-box templates to quickly configure workflows for common business tasks and activities without the need for developer assistance.

Integrated communication and collaboration tools
Keep connected. Help people communicate effectively with integrated unified communications, including presence information, instant messaging, and Voice over Internet Protocol (VoIP) capabilities.


http://www.pargesoft.com/ Micrsoft Dynamics ERP (AX and NAV) Global Partner

20 Şubat 2010 Cumartesi

Going Mobile with Microsoft Dynamics

Learn more about how Microsoft Dynamics AX and Microsoft Dynamics NAV is changing the way you do business... by going mobile.


Get Microsoft Silverlight

Blue Sun - Microsoft Dynamics NAV customer stories

A provider of alternative fuels from sustainable resources, Blue Sun has built a strong reputation for product excellence. To manage the company most efficiently in a challenging business climate and to prepare to capitalize on the promise of its Blue Sun Fusion brand following a recovery, Blue Sun implemented Microsoft Dynamics NAV. The solution provides company managers with the meaningful insight they need to move the business forward. It also facilitates with ease the many types of reporting Blue Sun requires to demonstrate regulatory compliance, drive financial performance, nurture strategic relationships, and maintain high levels of individual and organizational productivity. By using Microsoft Dynamics NAV, the company has added customers and distribution channels without increasing overhead and is poised to realize significantly enhanced growth as the clean-tech market rebounds.


With Microsoft Dynamics NAV, we’ve become an extremely efficient, lean operation. We know it also has the flexibility to scale to the substantial growth we are preparing for today.


Jerry Washburn, Senior Vice President and CFO, Blue Sun

Situation
With headquarters in Golden, Colorado, Blue Sun markets a product family of alternative fuels under the brand of Blue Sun Fusion. Founded in 2001 with the goal of developing the best possible biodiesel fuel, Blue Sun went to market in early 2005 after extensive research and development efforts. Blue Sun Fusion products offer a variety of blends of traditional diesel with fuel from renewable sources, which are proprietary oilseed crops. The company quickly garnered an outstanding reputation as a provider of renewable-source fuel products of a significantly higher quality than traditional diesel fuels.

Blue Sun operates a fuel distribution network with sophisticated, high-volume ration-blending terminals, from which trains and trucks can transport Blue Sun Fusion products to almost any location in North America. Today, Blue Sun Fusion fuels are available mostly in the Mountain West region of the United States and neighboring areas, including Arizona, Colorado, Idaho, Montana, New Mexico, Utah, and Wyoming. Blue Sun’s main business groups engage with the supply chain to procure raw oil feed stocks, which a contract refinery refines into biodiesel; make these fuels available to the Blue Sun Fusion product offering or resell them domestically and internationally; and market the Blue Sun Fusion brand.

With the economic downturn, companies in the alternative-fuel industry have faced severe challenges to their business viability and made far-ranging adjustments to remain competitive. An embargo by the European Union on biodiesel from the United States added to the urgency of doing so. Of 17 alternative-fuel companies that venture capitalists or private equity groups funded from 2005 to 2007, only Blue Sun and one other organization are still in business. Blue Sun today maintains a small, efficient team and pursues strategic partnerships with large petroleum companies to jointly market the Blue Sun Fusion brand and products.

To ready the company to weather a recessionary economy and capitalize on newly emerging opportunities for growth, Blue Sun decided to make more strategic use of software technology. As Jerry Washburn, Senior Vice President and CFO at Blue Sun, explains, “Our employees would create stand-alone spreadsheets to track and reconcile financial and other business data, which was a labor-intensive practice. The accuracy of the results was often questionable and rarely provided the meaningful insight into the business that managers needed.”

In addition, Blue Sun’s needs outgrew the capabilities of the Sage Peachtree accounting software that the company used. Specifically, Blue Sun sought a complete enterprise resource planning (ERP) solution that included:

- Dimensional accounting to accommodate multiple departments and divisions without being compelled to handle them through the general ledger.
- Cost center and profit center accounting.
- Commodity tracking.
- Tax credit tracking and handling.
- Intercompany transaction posting, elimination, and consolidation.
- Compliance and financial reporting.
- Process-manufacturing management functionality.

In 2007 ... we used Microsoft Dynamics NAV to boost individual and organizational productivity and doubled our revenue, adding new customers and distribution channels, without hiring more staff.


Jerry Washburn, Senior Vice President and CFO, Blue Sun

Solution
Washburn knew of Radiant Technologies, a Microsoft Gold Certified Partner with a strong concentration on clean-tech industries and deep expertise in using technology to achieve environmental benefits. Radiant Technologies is headquartered in San Diego, California, close to many alternative-energy and sustainability-focused organizations. The company also has offices in Denmark and Singapore. Within the company’s technology portfolio, Microsoft Dynamics NAV plays an especially prominent role.

Michael Anderson, CEO of Radiant Technologies, highlights the reasons why the company feels so strongly about Microsoft Dynamics NAV: “Clean-tech and other environmentally directed companies often run many different phases of business operations—from startup and research and development to commercial distribution—within a very short time. Some of these companies follow nontraditional business models that may have little precedent. Microsoft Dynamics NAV is a great fit for such organizations because it offers a flexible programming environment and extensible software tools that we can use with great efficiency to create business management infrastructures that help companies to innovate and grow.”

Blue Sun had set a short timeline to get the new business management solution running and wanted to get started using the solution without making any changes to its hardware and network configurations. To start, Radiant Technologies deployed Microsoft Dynamics NAV as a hosted solution to save Blue Sun the costs of an on-premises solution and the expenses and reconfiguration effort related to hardware changes. The entire implementation, including some customization to support process-manufacturing and fuel-blending operations, took less than 90 days. Later, Blue Sun streamlined its hardware environment and brought Microsoft Dynamics NAV in-house. However, Washburn anticipates that growth during the coming years will bring the company to a point when a hosted solution again makes more sense for the business.

Today, Blue Sun uses Microsoft Dynamics NAV primarily for financial and compliance reporting. All business and financial data reside within the solution. By using Microsoft Dynamics NAV, Blue Sun employees perform order processing, general-ledger consolidation, accounts payable and accounts receivable tasks, inventory cost management, and extensive reporting. To help generate the reports in the precise formats Blue Sun managers want, the solution integrates with Jet Reports. And, employees at Blue Sun no longer use stand-alone spreadsheets or other insular reporting functions.

Radiant Technologies enriches Microsoft Dynamics NAV with graphically rich, intuitive, highly action reports on business results.

Microsoft Dynamics NAV connects with an off-site payroll system facilitated by Ceridian, sending and receiving payroll details. And to ease tax reporting, the solution links with the tax management systems of several states where the company does business, automatically populating state tax–reporting forms with business data. In the near future, Blue Sun plans to link the solution with its human resource records, which Ceridian also manages, and connect it with a Concur travel and expense management system. Manufacturing and distribution operations will come online with Microsoft Dynamics NAV as demand grows. Eventually, when the company develops more established strategic relationships with distribution and marketing partners, the solution will support collaboration with these partners and provide them with access to business information.

Benefits
Having successfully weathered a challenging economic downturn, Blue Sun is preparing to grow market share and revenue as proven providers of clean and sustainable technologies to garner increased attention. “Microsoft Dynamics NAV is smoothly fine-tuned to the specific requirements of our business,” says Washburn. “It facilitates all the reporting and management tasks we need to perform today and will serve as the core of our business infrastructure in the years to come.”

Reliable, complete business information from Microsoft Dynamics NAV helps us increase our visibility and communicate the unique value of our brand and products to partners, investors, and the public.


Jerry Washburn, Senior Vice President and CFO, Blue Sun

Meaningful Business Insight and Compelling Visibility
Today, Blue Sun owns a single, centralized repository for all business information and has discarded the isolated spreadsheets and other informal information management tools that it previously used. Says Washburn, “Blue Sun enjoys the ability to easily generate all the reports it needs to demonstrate regulatory compliance, help the board and business managers to make sound decisions based on real-time business insight, and make a compelling business case to potential strategic partners.” Washburn and other executives can also review the company’s financial events and trends in the form of highly intuitive dashboards that make it possible to absorb information quickly.

For a company that is successfully emerging from a global recession and is pursuing a larger share of the market when other clean-tech competitors may be struggling, the ability to use data as business evidence is critical. Explains Washburn, “Reliable, complete business information from Microsoft Dynamics NAV helps us increase our visibility and communicate the unique value of our brand and products to partners, investors, and the public.”

Strategic Focus with Low Technology Ownership Cost
With Microsoft Dynamics NAV, Blue Sun operates with great efficiency and keeps costs under close control. “In 2007, for example, we used Microsoft Dynamics NAV to boost individual and organizational productivity and doubled our revenue, adding new customers and distribution channels, without hiring more staff,” says Washburn. “Consolidating management processes on a single, integrated solution makes a big difference in keeping our overhead low.”

Blue Sun expects to further minimize its cost of technology ownership when Microsoft Dynamics NAV will again become a hosted solution, which is what Blue Sun expects to happen as it looks to support sustained growth facilitated by the most efficient and economical use of resources. As Washburn states, “I believe software as a service has excellent potential for us, with an optimal combination of best economy and flexible technology. We will be able to generate substantial savings simply by eliminating much of our hardware and service contracts.”

Scalable to Support Clean-Tech Resurgence

Role Centers in Microsoft Dynamics NAV, fine-tuned by Radiant Technologies, help

business managers find exactly the data and functions they require most in their jobs.Given changing economic trends and the current administration’s emphasis on renewable energy, Blue Sun expects increasing interest in its Blue Sun Fusion biodiesel products along with stronger growth for the entire clean-tech industry. The company already takes advantage of the technology to thrive through shifting business requirements. “With Microsoft Dynamics NAV, we’ve become an extremely efficient, lean operation,” says Washburn. “We know it also has the flexibility to scale to the substantial growth we are preparing for today.”

For Blue Sun, that renewed growth is likely to include international expansion, which means the company will be able to take full advantage of the multilanguage, multicurrency, and multisite capabilities of Microsoft Dynamics NAV. As growth accelerates and the Blue Sun Fusion brand becomes more broadly available and appreciated by consumers, the solution’s business intelligence and reporting capabilities will continue to play a critical role in executives’ ability to take the company in the right direction.
 
Solution Overview


Organization Profile
Blue Sun, a clean-tech innovator with a strong reputation for product excellence, markets a family of biodiesel fuels from sustainable resources under its Blue Sun Fusion brand.

Business Situation
The company wanted to strengthen its viability through the challenges of an economic downturn, increase management control over the business, and prepare itself for renewed growth.

Solution
Blue Sun implemented Microsoft Dynamics NAV to manage finance, provide reporting and business insight, and progressively support all aspects of the operation.

Benefits
Meaningful business insight and compelling visibility
Strategic focus with low technology ownership cost
Scalable to support clean-tech resurgence

Partner(s)
Radiant Technologies

Software and Services
Microsoft Dynamics NAV

Vertical Industries
Oil Refining Industry

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner
info@pargesoft.com

15 Şubat 2010 Pazartesi

Microsoft Dynamics CRM - Sağlık Sektörü İçin CRM - ERP

“Karmaşık süreçleri ve artan iş yüklerini destekleyebilecek bir sisteme ihtiyacımız olduğu için Microsoft Dynamics CRM'yi seçtik”


Sağlık ve Sosyal Hizmetler için CRM
Sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşları Microsoft Dynamics CRM ile verimlilikleri azaltabilir, bakım planlarını optimize edebilir ve finans yönetimini geliştirebilir.

Aileler, çocuklar, yaşlılar, fiziksel engelliler ve diğer müşterilere hizmet veren kuruluşunuzun her bir müşteri hakkında 360 derece görünüm elde etmesini sağlayın.

İdari yükleri azaltmak için süreçleri ve sistemleri otomatikleştirin.

Aracılar arası işbirliği ve hizmetlerin koordinasyonu için engelleri kaldırın.

Vaka Yönetimi
Microsoft Dynamics CRM ile sistemleri birbirine bağlayarak ve manuel süreçleri otomatikleştirerek sağlık ve sosyal hizmet aracıları vaka yönetimini geliştirebilir. Hizmet sağlamayı koordine etmek ve daha verimli hale gelmek için birden fazla programdaki müşteriler için birleşik bir görünüm elde edebilirler.

Vaka üzerinde çalışanlara farklı sistemlerden müşteri verileri için merkezi bir depo sağlayın.

Bakım sağlamanın verimliliğini daha iyi değerlendirmek ve takip etkinliklerini yönetmek için verileri gerçek zamanlı olarak takip edin.
Vaka üzerine çalışanlara Microsoft Office Outlook'la tamamen entegre pratik çizelge oluşturma araçları sağlayın.

Takip etkinlikleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın.

Vaka üzerinde çalışanların sahada harcadıkları zamanı maksimuma çıkarmak için uzaktan veri erişimi ve vaka bilgilerini karşıya yükleme özelliği sağlayın.

Müşteri Desteği
Microsoft Dynamics CRM ile müşterilerinizin deneyimini geliştirin ve idari yükleri hafifletin. Genelde birden fazla program ve ayrık teknoloji ve düzenleme gerektiren karmaşık ve güç süreçleri kolaylaştırın.

Müşteri değerlendirmesini geliştirmek ve uygunluğu tespit etmeyi kolaylaştırmak için uygulama formlarına pratik bağlantılarla otomatik iş akışları oluşturun.

Evlat edinme, madde bağımlılığı tedavisi gibi programlardaki müşteri ailelerine ulaşmak için sağlık ve sosyal hizmet pazarlama kampanyası araçlarını kullanın.

Bilgilendirici müşteri postaları sağlayarak ve yanıtları takip ederek bunların verimliliğini değerlendirin ve yönetimi kolaylaştırmak için takibi otomatikleştirin.

Program Yönetimi
Microsoft Dynamics CRM ile programlarınızı yönetmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırın. İlerlemeyi takip etmek, yasal uyumluluğu sağlamak ve başarıyı artırmak amacıyla hizmet sağlamayı geliştirmek için yöneticiler ve idarecilere görsel araçlar sağlayın.

Prosedürleri kolaylaştırmak ve yasal kılavuzlarla uyumluluğu korumak için süreçler oluşturun.

İşlem ve ilke kılavuzlarının merkezi belge kitaplıklarından erişilebilir olmasını sağlayın.

Sonuçları değerlendirmek ve finansmanı güvenli hale getirmek için özelleştirilebilir temel performans göstergelerini (KPI) gidişatını gösteren panolarla idarecilere günlük etkinliklere dair gerçek zamanlı görünüm sağlayın.

Aracılar arasında biçimsel iş akışları oluşturmak ve mevcut BT altyapınızı maksimuma çıkarmak için ön uç müşteri ve vaka koordinasyon uygulamalarını arka uç sistemlerle entegre edin.

Topluluk bilinçliliğini artırmak ve yetkin gönüllüleri işe almak, yanıtları takip etmek ve takibi otomatikleştirmek için pazarlama kampanyaları oluşturun.
 
 
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

12 Şubat 2010 Cuma

Yeni Ekonomide Değişen Kurallar / Etkinliğimize Davetlisiniz.

Kriz sonrası uzun süredir alıştığımız bazı ekonomik parametreler değişiyor. Müşterilerin öncelikleri değişiyor. Rakipler sürekli yeni iş modelleri ile pazara çıkıyor. Fiyat duyarlılığı artarken, beklentilerde yükseliyor. Bu değişikliklere uyum sağlayamayanlar önümüzdeki dönemde oldukça zor günler geçireceğe benziyor.

Ancak güzel bir haberde var. Eğer yeni döneme uyum sağlarsanız, tahmininizden daha fazla kazancınız olacak. Çünkü :

Kazanan hepsini alacak…

24 Şubat’ta Antalya Dedeman Otel'de yapılacak seminerimizde başta Hizmet Firmaları olmak üzere Üretim Yapan ve Ticaret ile uğraşan firmaların kazananları arasında olmaları için yapmaları gerekenlere değineceğiz. En değerli sermayesinin çalışanları olan firmalar için, bu kaynağı verimli yönetmenin ve müşteri memnuniyetini artırmanın sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Teknolojiden nasıl yararlanabileceklerini, sanıldığından çok daha düşük maliyetli çözümler ile tahminlerinde en yüksek getiriler elde edebilmenin yollarını göstereceğiz. Diğer müşterilerimizde yaptığımız örnek projelerden bahsedeceğiz. Ayrıca Fine Hotel – Rixos Grup Bilgi İşlem Direktörü Sn. Timuçin Diş’in çok değerli tecrübelerini birlikte dinleyeceğiz.


24 Şubat 2010 tarihinde Antalya Dedeman Otel’de yapacağımız bu seminerde, sizleri aramızda görmek bize onur verecek.

13:15 : 13:30 Kayıt

13:30 : 14:00 Kriz Sonrası Değişen Gerçekler ve Teknolojinin Rekabete Getirdiği Açılımlar - Berkhan Esmer, Microsoft
14:00 : 14:45 Proje Yönetimi, Kaynak Kullanımı ve Proje Karlılığını Takip İçin Araçlar ve Örnekler - Kaan Altunterim, Pargesoft

14:45 : 15:15 Örnek Müşteri Hikayeleri (Management Centre Turkiye, Group 4 Securicor, Adecco, Gfk) - Kaan Altunterim, Pargesoft

15:15 : 15:30 Ara

15:30 : 16:15 Müşteri İlişkileri Yönetiminin Artan Önemi - Murat Sıcakkanlı, Protel

16:15 : 16:45 Fine Hotel – Rixos Grubu Müşteri İlişkileri Uygulamaları - Timuçin Diş, Fine Hotel-Rixos Grup

16:45 : 17:00 Soru ve Cevap

Tarih : 24 Şubat 2010
Yer : Dedeman Antalya
Şirinyalı Mh. Lara Cd. 07160 Muratpaşa Antalya 07160 Turkey
Tel : 0242 316 16 00 - 0216 575 6070 (İst. Pargesoft)
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

İş Hayatında Başarının Yolları

1- Satış imkanlarımızı elverişli hale getirmeliyiz
Acaba müşterimizin istek ve arzularını bizim sahip olduğumuz mekan karşılıyor mu? İş yerine girdiği zaman müşteri rahatlamalı, her türlü ihtiyacını karşılayabilmeli.

2- Mallarımız KALİTELİ olmalı
Ucuz mala müşteri bir defa gelir. Çünkü ucuz ve kalitesiz mal bir defa satılır. Ürettiğimiz malı kalitesinin kuvvetiyle satmalıyız. Hangi hizmeti sunarsanız sunun, hangi reklamı yaparsanız yapın, satış imkanınız ne kadar mükemmel olursa olsun, satış ortamı içinde malın kalitesi birinci planda olmalıdır. Yoksa belli bir süre sonra piyasadan silinirsiniz.

3- Malın tanıtımı çok önemli (Reklam) ilanlarımızın etkili olmasını sağlamalıyız
İlancılık bir sanattır. Profosyönellere yaptırılmalı.
İlanlara gereken önem verilmelidir. En verimsiz ilan işten anlamayan birinin yazdığı ilandır. Başarılı bir ilan; müşterinin düşündüğü gibi başlayan ilandır. İlanda satıcının özellikleri değil, alıcının özellikleri göz önünde tutulmalıdır. İlan metni yazacak biri müşterilerle içli dışlı olmalı, onları tanımalı; onların hislerinden, düşüncelerinden, ihtiyaçlarından habersiz insanlar ilan metni hazırlayamazlar.
40 yıllık reklamcılık uzmanı Victor O. Schwab bir ürünün satışındaki en önemli 5 faktörü şöyle sıralar.
1- Potansiyel alıcı kitlenin dikkatini çekmek.
2- Ürünün onlara sağlayacağı yada sağladığı en az bir avantajı göstermek.
3- Bu avantajı kanıtlamak.
4- Alıcıda o avantajdan yararlanma isteğini ve ihtiyacını uyandırmak.
5- Alıcıyı, o ürünü almaya teşvik etmek.
Bunlardan yararlanan satıcılar, bazen televizyonu, bazen gazeteyi, bazende dükkandaki tezgahı kullanarak bizi satın almaya zorlar dururlar.

Reklamcılık
1- İlan levhaları çok iyi düşünülmeli.
2- Resimlerin gücü göz ardı edilmemeli
3- Herkesin dikkatini üzerimize nasıl çekeceğimizi düşünülmeli.
(Mavi jeans’ in kaliteyi yakaladıktan sonra helikopterle Sultan Ahmet meydanına 2000 kot atması örneğinde olduğu gibi)

Başkalarının dikkatini çekmeye yarayan yollar
Sizden beklenenin tam tersini yapmak.
Hepimiz, bize öğretilmiş olduğu gibi, yani belirli ‘ klişeleşmiş ’ tavırlar içinde davranır, tepkilerimizi böyle ‘ alışıldık ’ biçimlerde gösteririz:
• Saldırıya karşı saldırı ile
• Suçlanmaya ise savunma ile cevap verir
• Başkasının yanlışını, yüzüne vurur ve hemen eleştiririz
• Yüksek mevki kişilere karşı, saygı ve çekingenlik duyarız
• Yenilgileri de boyun eğme ile karşılarız
ama beklenilenin aksine ve şaşırtıcı bir biçimde davranmakla fark edilir, öne çıkar ve önemsenmeye başlarız.

Bilinçli olarak iltifat etmek.
Bunun etkisini görmek istiyorsanız şunları deneyin: Bir insana herhangi bir nedeni olmaksızın ve direkt olarak bugün çok iyi göründüğünü söyleyin.

Bilinçli olarak karşınızdakileri ‘ kışkırtmak ’ yada ‘ meydan okumak ’.

Üstün bilgi yöntemi.
Rakibin önceden incelenmesini ve onun hakkında önceden bilgi toplanmasını öngörür:
• Doğum tarihi, burcu ve çocukları
• Üye olduğu dernekler, gruplar
• Dost ve akrabaları
• Özellikle sevdiği şeyler
• Kişisel ve mesleki geçmişi
• Ailesi
• Dolaylı yol yöntemi ( nazara verdirme )
daha biz rakibimizle karşılaşmadan önce araya başka kişileri yada iletişim araçlarını koyarak, onun dikkatini kendi üzerimizde toplamak için yapılan bir çalışmadır.

4- Anketler ve kamu oyu araştırmalarıyla halkın ne istediği bilinmeli ona göre davranılmalı. İlanlar ona göre hazırlanmalıdır.
Başkalarının istemediği bir şeyi satmak kadar, bize zarar getirecek bir şey yoktur. Onun için herkesin ne istediğini anlamak ve satış planlarını müşterilerinin arasında hazırlamak gerekir.
Gilette fabrikası 30 bine yakın müşterisine giderek nasıl bir bıçak istediklerini öğrenmiştir.

Mallarımızı iyi teşhir etmeliyiz.
A- Ambalaj çok iyi olmalı
Sadece malın kaliteli olması önemli değildir. Satışta ambalajda önemlidir. Ambalaj sanayi çok gelişti bundan mutlaka istifade edilmeli. İyi düşünülüp tasarlanmış bir ambalaj dikkati çeker ve alımı hızlandırır.

B- Vitrin iyi hazırlanmalı
Malların yerleştiriliş biçimi müşterilerimizin ilgisini çekecek şekilde olmalı.
Mallarımızı göstermeye gereken önemi vermiyoruz. Halbuki vitrinin cazip olması gerekir. İnanın cazip hazırlanmış bir vitrin, satışı % 20-30 oranında arttırır.

5-Mükemmel bir hizmet sunmalıyız.
Önce hizmeti düşünün ve hizmet verin para kendiliğinden gelecektir. Onun için müşterilerinize beklentilerinin ötesinde hizmet verin. Verdiğiniz her zaman umulandan ve beklenenden fazla olsun.
Tek bir patron vardır; müşteri. Parasını başka yerde harcayarak; herkesi işten çıkartabilir.
Sam Walton

Sermayemiz para değil, müşterimizdir.

Müşteri haklarının tüm çalışanlarca takibini sağlayınız. Unutmayın müşteri her zaman en önemli kanun koyucudur.
6- İnsanlarla yüz yüze gelecek personelimizi iyi seçmeliyiz. Yeni aldığımız elemanları da firma kültürüne göre eğitmeli ve yetiştirmeliyiz.
Personelimiz her gün yüzlerce müşteriyle yüz yüze gelir. Ve şirketimizi ya batırır yada çıkarır. Karın sihiri iyi seçilmiş, iyi eğitilmiş, iyi ücret alan tezgahtardır.

Unutmayın; bir mağazada en önemli şey : Tezgahtarın bilgisi, zekası, kabiliyeti ve tatlı yüzlülüğüdür. Satışta her şey bundan sonra gelir.

gelecek yazı... Doğru Personel Seçimi

8 Şubat 2010 Pazartesi

Process manufacturer Sanimax is more productive with Microsoft Dynamics AX

Process manufacturer Sanimax describes how they have embraced Microsoft Dynamics AX and become more efficient and and productive.

Get Microsoft Silverlight


www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Global Çözüm Ortağı

Microsoft Dynamics ERP paranızın cebinizde kalmasını nasıl sağlayabilir?

Microsoft paranızın cebinizde kalmasını nasıl sağlayabilir?
Aklınızı okuyabiliyorum. Bunu nasıl yapabileceğinizi merak ediyorsunuz. Ama bu dengesiz ve istikrarsız ekonomik durumda bunu yapmak hiç de zor değil.
İş hayatında bir lider olarak elbette tasarruf etme ve performansınızı artırmanın yollarını arıyorsunuz. Biraz mali doğruluk ve verimlilikte artışla zorlu dönemlerin üstesinden geleceksiniz ve daha güçlü, daha sağlam ve başarılı bir şirket olarak ortaya çıkacaksınız.

Bu, yapılması gereken doğru ve mantıklı şeydir.
Aynı noktadayız. Yapamayacağınız şeylerle kafanızı dağıtmamak için kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanın. Riskleri yönetin. Giderleri kontrol edin. Olanakları çeşitlendirin. Yenilikler yapın.

Bu yazının amacı, Microsoft şirket yazılımının bu denkleme nasıl uyduğunu, ayrıca Microsoft Dynamics’in sadece tasarruf yapmanıza değil aynı zamanda verimlilikte nasıl artış yapmanıza yardım ettiğini size göstermektir. İlerleyen sayfalarda yazılanların tümünü bir araya getirmek, herkesin yaşadığı bir zorluk.

Microsoft Dynamics; finans, tedarik zinciri veya müşteri ilişkileri verilerinin gelire dönüştürülmesi için etkin yönetilmesini sağlayan; hızlı ve çevik şirketler için oluşturulmuş yazılım ürünleridir.

Dynamics ürün ailesi, perakendeden üretime, inşaattan profesyonel hizmet sağlayıcılara kadar her türlü firmanın farklı iş gereksinimlerini karşılaması için tasarlanmıştır. Birçok şirkette sorun yaratan noktalar belirlenerek, özellikle bu sorunların çözülmesi amaçlanmıştır. Söz konusu bu sorunlar şöyle sıralanabilir:

- Maliyetli hatalara yol açan birden çok müşteri kaydı ya da tekrarlamalar
- Artan taleple başa çıkamayan, kağıt bazında ‘güvenli’ prosedürler
- Tedarik zinciri yönetim süreçlerinde görünür kara noktalar

Bu senaryolar, sıkıntı yaratmalarının yanı sıra bütçenize de zarar verir, sıkıntılı dönemlerde riskleri artırır ve büyümeyi engeller.

Microsoft Dynamics, Microsoft Office ürünleri olan Excel, Word, Outlook gibi uygulamalarla rahatça entegre olarak kullanıcıların yeni sisteme kolaylıkla uyum sağlamasına yardımcı olur. Genel ekran ve menü kullanım yapısı ile kullanımı kolaydır ve kullanıcılar yabancılık çekmezler.

Şirket verimlilik seviyelerini artırmak Microsoft Dynamics’in DNA’sında var. Yaptığı şey tam olarak bu şirketinize günden güne değer katacak işlere odaklanılmasını sağlayarak her iş sürecinin etkinliğini artırmak ve ön ofis ile arka ofis işlevlerini bağlamak.

İlerleyen yazılarda, şirketlerin ilerledikleri yolda, Microsoft Dynamics ile zorlukların üstesinden nasıl geldiğini ve performansını artıran şirketlerin başarı hikayelerini okuyacaksınız.

Microsoft Dynamics ve şirketlerin kendilerini geliştirmek için izledikleri yollar; her hikayenin ana teması. Doğru Microsoft Dynamics ürününü seçmek için ev ödevlerini yapmaları, sadece işlerini değil aynı zamanda benzersiz teknoloji gereksinimlerini de anlayan bir teknoloji ortağıyla birleşmek, şirket gelişimi için gereken alanları ve yatırım geri dönüşünün nereden geleceğini anlamak...

Ayrıca Microsoft Dynamics önerilerini de kapsayan ürünler hakkında ve teknoloji yatırımınızla şirket gereksiniminizi nasıl birleştirebileceğiniz hakkında da yazılar okuyacaksınız.

Her şeyden önce, umuyoruz ki tasarruf yapmak ve aynı zamanda zorlu dönemler boyunca şirketinizi güçlendirmek ve büyütmek için Microsoft Dynamics’in size sunduğu rekabetçi avantajlar hakkında bir görüşünüz oluşur.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

Microsoft Business Solutions Axapta Balanced Scorecard

Microsoft® Business Solutions Axapta® Balanced Scorecard helps you monitor and optimize your business performance, by using Key Performance Indicators (KPIs).

Key Benefits:
- Evaluate your overall business performance, according to your strategic plan
- Track performance and measure fulfillment of business goals
- Obtain real-time overviews of KPIs, allowing you to take immediate action

Reaching your goals requires constant attention and monitoring of your business. Microsoft Axapta Balanced Scorecard helps you keep your business on the right track by turning strategic goals into tangible targets based on KPIs. You can quickly and simply monitor progress towards your goals and react quickly to performance trends.

Microsoft Axapta is an all-in-one solution that gives you real-time connectivity across your business. Microsoft Axapta Balanced Scorecard exchanges information with other functional areas in the solution to deliver in-depth analyses of key areas of your business.

Evaluate overall business performance
Microsoft Axapta Balanced Scorecard helps you perform in-depth analyses by providing a number of functions for status reporting and statistical analysis. You can analyze your KPIs periodically, and you can determine the design of these analyses by your individual business goals and needs.

With a graphic analysis, whether your business is on track to meet your targets becomes obvious. Color schemes, measurement intervals and fluctuation interpretations are configured for each goal area and set up according to your preferred view.

Track your business performance
With Microsoft Axapta, your goals can be broken down into measurable targets for each organizational unit—right down to the individual employee. Once these targets are entered into Microsoft Axapta, progress towards achieving them is continually tracked using a range of data such as financial and operational measures, customer satisfaction data, and overall growth.

Tracking progress and performance is not only a management concern. Your employees can monitor their own targets and performance, as well as those of the organization as a whole. Navigation in Microsoft Axapta Balanced Scorecard is simple, and it is easy to highlight the relevant measures and results. The solution also provides cockpits that gather these measuring tools in one place, making it possible to target the information to your management team.

Get a real-time overview
Microsoft Axapta Balanced Scorecard helps you keep a reliable overview of your business because the functionalities are transaction-based. All automatic and manual measurements are recorded as transactions within periods. These periods coincide with the period profile of selected KPIs. As a result, your budget and the actual numbers in the form of transactions can be compared online and in real-time.

You can monitor KPIs through analyses that you design, and which you can evaluate using a number of views including postings, budgets, maximum, minimum, sums, averages and budget projections.

Support for external measurement
If you have data stored in several systems, how can you be sure that all the vital information is considered and included in your reports? The data link function makes it possible to measure data from a source other than Microsoft Axapta. It lets you work in a goal-oriented and balanced way with information from different IT systems used throughout your organization.

For more information about Microsoft Axapta
To learn more about Microsoft Axapta, contact your local Microsoft Business Solutions office, a Microsoft Certified Business Solutions reselling partner, and/or visit http://www.dvision.com.tr/


2 Şubat 2010 Salı

Microsoft Dynamics CRM Satış ModülüMicrosoft CRM Satış Modülü
Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri satış süreçlerini de oldukça farklı bir boyuta taşıyor. Müşterilere beklentileri kapsamında, anında, doğru ürün ve hizmetleri sunabilmek başarılı satış sürecinin en önemli faktörleri haline geldi. Diğer yandan artan rekabet baskısıyla birlikte satış süreçleri kısaldı, çapraz satış gibi, satış sonrası hizmetlerin etkinliği gibi konularla birlikte satış operasyonu, sürekli bir ilişki yönetimi halini aldı.

Rekabetin getirdiği fiyat baskısı ve ürünlerin arasında git gide azalan farklılaşma, satışların daha etkin yapılmasını mecbur kılıyor. Kısacası satış çabalarının somut satışa dönüşme oranının yükselmesi artık bir zorunluluk. Ayrıca, satışlar sırasında ve sonrasında doğan fırsatların değerlendirilmesi, olası müşterilerin değerlendirerek gerçek müşterilere dönüştürülmesi de önem kazanıyor. Satışın değişen bu yapısıyla birlikte müşterileri tanımak, müşterilerin temel dinamiklerini öngörmek ve müşteri özellikleri kapsamında satış süreçlerini farklılaştırmak ihtiyacı ortaya çıktı.

Microsoft CRM satış sürecindeki bu önemli değişime ayak uydurmanız için gereksinim duyacağınız tüm araçları içeren kapsamlı bir modül. Satış ekibinin olası müşterileri izlemesi, olası satış fırsatlarının gözlemlenmesi, satış aktivitelerinin ölçümlenmesi ve tahmini, müşteriler ile olan iletişimin izlenmesi ve satış sürecinde gerçekleşen aşamaların otomatize edilmesi gibi özellikleri sunan Microsoft CRM satış sürecini kısaltır, ilişkilerin satışa dönme oranını yükseltir ve müşteriyi elde tutma sürecini etkin kılar. Microsoft Outlook ve web üzerinden erişilebilen Microsoft CRM Satış Modülü kullanım kolaylığı açısından da eşsiz bir deneyim sunar.

Satış başarısının artması
Olası müşterilerin ve fırsatların yönetilmesi, satış süreçlerinin otomasyonu için gerekli olan iş akışlarının özelleştirilebilmesi, teklif oluşturma ve sipariş yönetimi araçları sayesinde Microsoft CRM Satış Modülü, satış sürecini kısaltıyor ve satışların başarı ile gerçekleşmesine imkân veriyor. Satış süreçlerinin farklı aşamalarında sağlanan bu etkin yapı, satışların en kısa sürede ve en etkili biçimde gerçekleşmesini sağlar.

Müşteri beklentilerinin anlaşılması
Microsoft CRM Satış Modülü’nün en önemli özelliklerinden biri de son derece kapsamlı raporlar oluşturabilmesi. Bu raporlar sayesinde satışlara yönelik öngörülerde bulunmak, işin etkinliğini ve performansını ölçümleyebilmek, satışların ve hizmetlerin başarısını izlemek ve sorunları, eğilimleri ve fırsatları tanımlamak mümkün .

Müşteri hakkındaki tüm bilgilere erişim
Satışların daha hızlı gerçekleştirilmesi ve daha başarılı olması için en önemli konulardan bir tanesi müşteri ile ilgili bilgilerin tümüne kolay ve hızlı biçimde ulaşabilmektir. Bu sağlandığı taktirde müşterinin geçmişte gerçekleştirdiği alımlardan, eğilimlerinden ve profilinden yararlanılarak satış süreçleri müşteriye özel bir hale getirilebilir. Microsoft CRM Satış Modülü, müşterilerle ilgili mevcut ve geçmişe dayalı bilgileri merkezi ve özelleştirilebilir bir hale getirerek satış aktivitelerinin ve müşteri takibinin etkin kılınmasını sağlar.

Microsoft CRM Satış Modülü Fonksiyonları
Müşteri/Kontak yönetimi : Microsoft CRM’de müşteriler kurumsal ve bireysel müşteriler olarak segmente edilebilir ve tek kişilik işletmelerden çok uluslu şirketlere kadar her ölçekte müşteri yönetilebilir. Müşteri ile ilgili her türlü bilginin takibi ve yönetimi yapılabilir.

Aktivite yönetimi : Müşterilerle yapılması gereken aktiviteler (toplantı, randevu, görev, e-posta, telefon görüşmesi, fax) satış temsilcisi, yöneticisi veya sistem tarafından planlanabilir. Planlanmış fakat gerçekleştirilmemiş aktiviteler için hatırlatma/uyarı mekanizmaları oluşturulabilir. Müşteri ile gerçekleştirilmiş aktivitelere de ilgili kişiler gerektiginde yetkileri çerçevesinde daha sonradan erişebilirler.

Müşteri adayı yönetimi : Kullanıcılar, olası iş bağlantıları ile ilgili bilgileri kolayca izleyebilir, satış yapılabilecek veya bağlantı kurulabilecek olan müşteri adaylarını belirleyip onlarla görüşmeler gerçekleştirebilirler. Microsoft CRM'e girilen müşteri adayları - örneğin, işletmeye ait bir Web sitesinden, pazarlama listesinden veya bir ticaret fuarında gerçekleştirilen bir kartvizit taramasından - işletme veya yönetici tarafından tanımlanan kurallar esas alınarak doğru satış temsilcilerine otomatik olarak yönlendirilebilir.

Potansiyel müşteri yönetimi : Satış fırsatları, satış sürecindeki aşamaları otomatikleştiren iş akışı kuralları sayesinde tutarlı ve verimli şekilde izlenebilir ve değerlendirilebilir.

Sipariş yönetimi: teklifler, siparişler ve faturalar : Satış temsilcileri, teklifler oluşturabilir ve bu teklifleri siparişlere hızla dönüştürebilir. Güçlü bir teklif oluşturma aracı yardımıyla, satış temsilcileri bileşenleri doğrudan ürün veya servis katalogundan seçebilir, istenen bileşenlerin ücret düzeyini ve sayısını belirleyebilir ve yetkileri dahilinde indirimler yapabilir. Sipariş, kabul edilen bir tekliftir. Entegre hale getirilmiş bir finans uygulaması varsa, bir teklif otomatik olarak bir siparişe dönüştürülebilir ve işlenmek üzere gönderilebilir; bu da verimliliği artırır. Fatura, ödemesi yapılmışbir sipariştir. Entegre hale getirilmiş bir finans uygulaması varsa, faturalar sistemden Microsoft CRM'e otomatik olarak yayımlanır ve böylece çalışanlara zaman kazandırılır.

Ürün katalogu : Tam özellikli bir ürün katalogu, karmaşık ücretlendirme düzeyleri, ölçü birimleri, indirimler ve ücretlendirme seçenekleri için destek içerir.

Kota yönetimi : Yöneticiler, hedefler doğrultusunda çalışanların satış performanslarını ölçebilir. İş fırsatları Microsoft CRM'de değerlendirildikçe, ilgili satış temsilcisinin kotasına eklenir.

Bölge yönetimi : Yöneticiler, satış temsilcileri için satış alanları belirleyerek, iş akışı kuralları ve raporlar aracılığıyla onların satış alanlarını yönetmesine ve değerlendirmesine olanak sağlar.

Satış literatürü : Yöneticiler ve çalışanlar, arama yapılabilen bir satış kitaplığını broşürler, teknik makaleler ve rakip bilgileri da dahil olmak üzere pazarlama malzemelerini oluşturabilir, yönetebilir ve dağıtabilir.

Rakipleri izleme : Rakip işletmeler hakkında ayrıntılı bilgiler bir kitaplıkta saklanabilir ve iş fırsatları ve satış literatürü ile ilişkilendirilebilir.

Raporlar : Microsoft CRM, yönetimin doğru kararları hızla alabilmesini, satış çalışmalarını ölçmesini ve öngörmesini, fırsatları, eğilimleri ve sorunları belirlemesini sağlayan bir dizi rapor içerir.

Notlar ve ekler : Kullanıcılar, Microsoft CRM'in içerdiği tüm kurumsal müşterilere veya ilgili kişilere notlar ve belgeler ekleyebilir.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

Microsoft Dynamics Video: Oracle Migration to Dynamics ERP

Get Microsoft Silverlight

Network Equipment Technology is a provider of enterprise solutions.  They moved from Oracle to Microsoft Dynamics AX.   They saw a significant costs savings with the move and also increases in user productivity.

Microsoft Dynamics for the Finance ProfessionalCapable financial management is central to any company's business success. The finance department develops and implements the financial plans that help the company realize its objectives. By constantly monitoring the company's financial vital signs, the finance department tracks how the business performs against financial goals and keeps other business units up-to-date.The accuracy, timeliness, and security of business information are of the greatest importance to the finance department. To deal with these challenges, financial managers rely on business management software to help eliminate human error, speed up business processes with automation, support regulatory compliance, and improve analysis and forecasting.Sara, the Chief Financial Officer (CFO)
As the one responsible for our company's financial plans, I need to know at any time where the company is and where we are going. The Chief Executive Officer (CEO) and business unit heads depend on me to be aware of all financial events and conditions that might affect our business. In turn, the controller, accounting manager, and operations manager report to me with the information I have to derive business insight.

For me, the most important capabilities of our company's Microsoft Dynamics business management solution are the tools that simplify data analysis and reporting, such as Web-based dashboards that present key performance indicators. With timely and accurate data, I spend less time gathering information and more time helping the company grow into new opportunities. It's also up to me to ensure that our company complies with regulatory reporting and data security regulations. Microsoft Dynamics helps me implement and document consistent compliance processes—and reduce the cost of compliance at the same time.

 
Ken, the controller
I oversee the financial processes of our company. The CEO and CFO rely on me to understand the details of our company's finances and to research specific strategic decisions and their effect on the bottom line. I have to understand where our company's strengths and weaknesses are from a financial standpoint.

Microsoft Dynamics makes my life easier because I can quickly access up-to-date and accurate information in the system, generate reports as needed, and train staff on a solution that is familiar and works like other Microsoft software. I play an important role in selecting business technology and appreciate that Microsoft Dynamics business management solutions offer well-designed and flexible financial management capabilities.

Processes
Microsoft Dynamics lets you take control of your company's finances and manage for best business results. Most finance managers, whether you are a Chief Financial Officer (CFO), Controller, Accountant, or Bookkeeper, have to manage budget processes, make sure of regulatory compliance, and create, access, and distribute financial reports.

Manage an efficient budget process. You need nimble budgeting and planning tools to keep up with changing business conditions. Microsoft Dynamics offers integrated business management solutions that feed the most current data into the budgeting process, leading to more accurate assumptions about market conditions. In addition, financial managers can use Microsoft Dynamics to explore "what-if" scenarios that help them make wise budgeting decisions. And Microsoft Forecaster, a Web-based budgeting and planning solution, integrates directly with Microsoft Dynamics general ledger capabilities, and further simplifies and speeds up the budgeting and planning process.

Ensure compliance with regulations.
 Regulatory compliance is a significant concern for almost all companies, especially those that are publicly traded and the companies that do business with them. Microsoft Dynamics is an integrated business management solution that provides a solid foundation for reporting and process automation, which both are key to managing compliance. Help reduce errors and establish easy-to-follow audit trails.

Access financial reports.
 CFOs and other executives need accurate and timely data in order to make well-informed business decisions. Microsoft Dynamics business management solutions gather information from throughout the organization, store it in a single repository, and deliver it in a number of customized reports. Microsoft Dynamics provides business intelligence, reporting, and analytics functions, and it integrates with other Microsoft business intelligence platform applications that improve the reporting process and, in turn, financial management, such as Microsoft FRx financial reporting and analysis software.

www.pargesoft.com
  Microsoft Dynamics ERP Global Partner

BlueFox Porini ve Microsoft Dynamics AX

BlueFox Porini ve Microsoft Dynamics AX birlikteliği Türkiye’de çok olumlu karşılandı


Tekstil sektörünün önemli yazılımlarından BlueFox Porini,uygulamasını Microsoft Dynamics platformuna taşıdı. Microsoft Dynamics Sektörel Çözümleri’nden en kapsamlılarından biri olan Porini, Türkiye yerelleştirmesini tamamlayarak Türkiye fiyat listesine girdi.

Sektörde heyecan yaratan birliktelik, Türkiye’de açıklandıktan sonra, Türkiye tekstil ve deri sanayinin önemli firmalarından Elvin Tekstil, Bahariye Mensucat ve Desa Deri’de uygulama çalışmalarına başlandı.

1 Şubat 2010 Pazartesi

MRP II’nin Hedefleri - Microsoft Dynamics NAV ERP

MRP II yada Üretim Kaynakları Planlaması üretim şirketlerinin tüm kaynaklarını planlamada kullanılan bir teknikler grubudur. Organizasyondaki imalat, satış, satın alma, üretim planlama, envanter yönetimi, muhasebe, mali işler gibi tüm faaliyetlerin bir plan doğrultusunda birbirleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesini hedefler.

Temel olarak bir işletmede;
- Ne yapacağız ? Yapabilir miyiz?
- Ne kadar sürer?
- Neyimiz var?
- Ne almalıyız?

Sorularının cevapları aranmaya çalışılır. MRP II sisteminin hedeflerine baktığımızda şunları görmekteyiz:
- Sipariş önceliklerini esas almak.
- Kapasite planlama için karar desteği sağlamak
- Malzeme akışının çizelgelenmesini sağlamak.
- Veri tabanın doğruluğunu sağlamak.
- Karışık imalat çerçevesinde planlama sürelerinin farklılaşmasını desteklemek.

MRP II şunlarla ilgili problemleri çözmeye çalışır.

- Envanterler
- Tedarik süreleri
- Dağıtım (Teslim) performansı

MRP II’nin genel olarak hedeflerini maddeler halinde gösterirsek:
- Sipariş önceliklerini esas almak
- Kapasite planlama için karar desteği sağlama
- Malzeme akışının çizelgelenmesi
- Veri tabanının doğruluğunun temin edilmesi
- Karışık imalat çerçevesindeki planlama sürecinin farklılaştırılmasını destekleme

Kaynak : Erdal YAMAN

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email