15 Şubat 2010 Pazartesi

Microsoft Dynamics CRM - Sağlık Sektörü İçin CRM - ERP

“Karmaşık süreçleri ve artan iş yüklerini destekleyebilecek bir sisteme ihtiyacımız olduğu için Microsoft Dynamics CRM'yi seçtik”


Sağlık ve Sosyal Hizmetler için CRM
Sağlık ve sosyal hizmetler kuruluşları Microsoft Dynamics CRM ile verimlilikleri azaltabilir, bakım planlarını optimize edebilir ve finans yönetimini geliştirebilir.

Aileler, çocuklar, yaşlılar, fiziksel engelliler ve diğer müşterilere hizmet veren kuruluşunuzun her bir müşteri hakkında 360 derece görünüm elde etmesini sağlayın.

İdari yükleri azaltmak için süreçleri ve sistemleri otomatikleştirin.

Aracılar arası işbirliği ve hizmetlerin koordinasyonu için engelleri kaldırın.

Vaka Yönetimi
Microsoft Dynamics CRM ile sistemleri birbirine bağlayarak ve manuel süreçleri otomatikleştirerek sağlık ve sosyal hizmet aracıları vaka yönetimini geliştirebilir. Hizmet sağlamayı koordine etmek ve daha verimli hale gelmek için birden fazla programdaki müşteriler için birleşik bir görünüm elde edebilirler.

Vaka üzerinde çalışanlara farklı sistemlerden müşteri verileri için merkezi bir depo sağlayın.

Bakım sağlamanın verimliliğini daha iyi değerlendirmek ve takip etkinliklerini yönetmek için verileri gerçek zamanlı olarak takip edin.
Vaka üzerine çalışanlara Microsoft Office Outlook'la tamamen entegre pratik çizelge oluşturma araçları sağlayın.

Takip etkinlikleri için otomatik hatırlatıcılar ayarlayın.

Vaka üzerinde çalışanların sahada harcadıkları zamanı maksimuma çıkarmak için uzaktan veri erişimi ve vaka bilgilerini karşıya yükleme özelliği sağlayın.

Müşteri Desteği
Microsoft Dynamics CRM ile müşterilerinizin deneyimini geliştirin ve idari yükleri hafifletin. Genelde birden fazla program ve ayrık teknoloji ve düzenleme gerektiren karmaşık ve güç süreçleri kolaylaştırın.

Müşteri değerlendirmesini geliştirmek ve uygunluğu tespit etmeyi kolaylaştırmak için uygulama formlarına pratik bağlantılarla otomatik iş akışları oluşturun.

Evlat edinme, madde bağımlılığı tedavisi gibi programlardaki müşteri ailelerine ulaşmak için sağlık ve sosyal hizmet pazarlama kampanyası araçlarını kullanın.

Bilgilendirici müşteri postaları sağlayarak ve yanıtları takip ederek bunların verimliliğini değerlendirin ve yönetimi kolaylaştırmak için takibi otomatikleştirin.

Program Yönetimi
Microsoft Dynamics CRM ile programlarınızı yönetmeyi ve değerlendirmeyi kolaylaştırın. İlerlemeyi takip etmek, yasal uyumluluğu sağlamak ve başarıyı artırmak amacıyla hizmet sağlamayı geliştirmek için yöneticiler ve idarecilere görsel araçlar sağlayın.

Prosedürleri kolaylaştırmak ve yasal kılavuzlarla uyumluluğu korumak için süreçler oluşturun.

İşlem ve ilke kılavuzlarının merkezi belge kitaplıklarından erişilebilir olmasını sağlayın.

Sonuçları değerlendirmek ve finansmanı güvenli hale getirmek için özelleştirilebilir temel performans göstergelerini (KPI) gidişatını gösteren panolarla idarecilere günlük etkinliklere dair gerçek zamanlı görünüm sağlayın.

Aracılar arasında biçimsel iş akışları oluşturmak ve mevcut BT altyapınızı maksimuma çıkarmak için ön uç müşteri ve vaka koordinasyon uygulamalarını arka uç sistemlerle entegre edin.

Topluluk bilinçliliğini artırmak ve yetkin gönüllüleri işe almak, yanıtları takip etmek ve takibi otomatikleştirmek için pazarlama kampanyaları oluşturun.
 
 
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email