28 Haziran 2010 Pazartesi

Sipariş Gelince Işık Yakan Program Microsoft Dynamics AX


Son günlerde televizyon kanallarında gösterilmekte olan Vodafone reklamlarında Alıcı Profil'in sahibi Sayın Emin Alıcı, sipariş gelince ışık yanan bir programdan bahsetmektedir. Emin Bey, reklamların yayına başlamasından sonra, kendisine çok sayıda telefon geldiğini ve arayanların “Biz de böyle bir program istiyoruz" sorusuna maruz kaldığı bilgisini bizlerle paylaştı. Arayanlara "Ben Microsoft Dynamics AX kullanıyorum" diyen Emin Bey, ilgilenenleri de Microsoft Dynamics AX ürününe yönlendirmektedir.

Sizlerin de tüm satış, sipariş ve muhasebe süreçlerinizi takip edebileceğiniz, kârlılık ve diğer performans göstergelerinizi rahatlıkla kullanabileceğiniz bir program olan Microsoft Dynamics AX'ı daha yakından tanıma şansına sahip olmak istiyorsanız DEMO TALEBİNDE bulununuz. Detaylar için 0216 575 6070 veya info@pargesoft.com adresinden bilgi talep edebilirsiniz.  

Microsoft Dynamics AX for process manufacturing


Customer demands for fast deliveries and lower costs, together with increasingly stringent government regulations, create many challenges for manufacturers in process industries, such as chemicals and food and beverage. Microsoft and its partners deliver systems that can help you shrink development cycles, respond quickly to customer trends, and comply with changing regulations. With the right system in place, you can improve operations, get better visibility into the supply chain, and increase your competitiveness.

NEWS!
Specifically to address the above challenges Microsoft has acquired a process industry solution, which provides tight integration of business processes across distribution, discrete- and process manufacturing to help increase efficiently and cut operational cost for businesses that specialize in the process manufacturing. This industry solution extends the core capabilities of Microsoft AX.

Read more about the acquisition here:
http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/sep09/09-22ERPIndustryPR.mspx

Process Industries for Microsoft Dynamics AX
Stay ahead of the competition with deep insight into your supply chain and process manufacturing life cycle, manage the complexities of formulating and producing products to custom specifications, and improve responses to customer needs. With Process Industries for Microsoft Dynamics AX, you can optimize operations and help support compliance with legal, regulatory, and market requirements to profitably satisfy customers and gain a competitive advantage.

Process Industries for Microsoft Dynamics AX
Stay ahead of the competition with deep insight into your supply chain and process manufacturing life cycle, manage the complexities of formulating and producing products to custom specifications, and improve responses to customer needs. With Process Industries for Microsoft Dynamics AX, you can optimize operations and help support compliance with legal, regulatory, and market requirements to profitably satisfy customers and gain a competitive advantage.

Operations management
- Fuel efficiency and reduce risk across the organization with standardized processes and shared best practices.

- Reduce time spent on quoting and estimating processes with accurate costing and capacity information.

- Support modes such as make to order, make to stock, and mixed mode, or a hybrid environment.

- Analyze and monitor production costs and requirements.

- Track order status using real-time updates.

Connectivity and communication

- Share portal-based, real-time information about specifications, order status, and quality control testing among key departments and trading partners.

- Integrate inventory, production, and critical quality control (QC) data into your buying, selling, and production decisions.

- Respond quickly to order status, certificate of analysis, and delivery queries.

Planning and scheduling
- Gain insight into costs and process efficiency with up-to-the-minute client, contract, and project details.

- Adjust product mix to respond to changes in demand.

- Use what-if simulations to analyze capacity loadings, shop floor activities, and production costs.

- Capitalize on new opportunities, and respond effectively to changing conditions.

- Schedule multiple package types within a single production run.

- Consider recurring or rework products when scheduling.

- Deploy finite or infinite capacity and materials scheduling, backward or forward scheduling, day scheduling, or detailed scheduling by hours and minutes.

Inventory and order tracking
- Control inventory with real-time insight into production schedules, capacity, shop floor activities, and production costs.

- Pull inventory in the optimal sequence.

- Track order status using real-time updates on net purchasing, production, and capacity requirements.

- Define multiple inventory dimensions.

Customer relationship management (CRM)
- Enable customers to order in their preferred units of measure (UOM).

- Support custom configurations and packaging types.

- Provide product availability, delivery, pricing, and other critical information.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX Partner

Technorati Etiketleri: Microsoft, Dynamics AX, Dynamics Ax 2009, Axapta, Microsoft Dynamics AX for process manufacturing, costs, Process Industries for Microsoft Dynamics AX, ERP, MRP, Manufacturing ERP, ERP Software

25 Haziran 2010 Cuma

Büyük Firmalarda ERP

ERP projelerinin başarıya ulaşması için üç temel unsurdan bahsedilebilir:
1. Yazılım
2. Yerel destek
3. İmplementasyon

Bu üç unsuru başarıya etkileri açısından incelersek yukarıda verilen sıranın tam tersi ile karşılaşırız.

Firma dışı unsurlar:
Yazılım:
Düşünülenin tersine başarıda en az katkı yazılım unsurundadır Yazılım arayışına giren her firma, zaten pazarda en iyi üç yazılımın adına çok çabuk ulaşmaktadır. Büyük ölçekli bir firmanın karşısına çıkan bu üç yazılım içerisinden kendisi için en uygun birincisini değil ikincisini veya üçüncüsünü seçmesi durumunda çok dezavatajlı bir konuma düştüğü söylenebilir mi. Bahsedilen üçüncü yazılımın bile, içerisinde dünya devleri bulunan en az 4000 firmada kullanılıyor olması gerçeği bu tezi hemen çürütecektir.

Yerel destek
Yazılımın yerli muhasebe mevzuattına uygunluğu ve yerel danışmanlık desteği olarak özetlenebilir. Seçilecek yazılım dünya pazarında her nekadar iyi konumda olursa olsun yerel muhasebe mevzuatına uygun değil ise harcanacak tüm emek boşa gidecektir. İncelenen yazılımların bu konuda bağımsız danışmanlık şirketlerinden aldıkları yerel mevzuata uygunluk sertifikaların talep edilmesi bu riski minimize edecektir.

Günümüzde ERP yazılımları kullanıcıların hemen hemen tüm isteklerini karşılayabilmek için olabildiğince esnek ve kapsamlı hale gelmiştir. Yazılımların kapsamlı ve esnek hale gelmesi implementasyonlarını (uygulamaya alınmalarını) kompleks hale getirmektedir. Böylece geçmiş yılların tersine artık ERP sistemleri danışman şirket desteği olmaksızın hayata geçirilemez uygulamalar haline gelmişlerdir. Şurası çok açıktır ki hiçbir firma ERP implementasyonunu yalnız kendi kaynağı ile yapamaz. Ancak implementasyon sonrası firma içerisinde gerekli bilgi birikimi oluşunca dış kaynak ihtiyacı en aza indirilebilir. İncelenen yazılımı sunan firmanın yurt içinde kaç danışman veya çözüm ortağı, dolayısı ile kaç başarılı implementasyona sahip olduğu verilecek kararda belirleyici olmalıdır.

Firma içi unsurlar:
Diğer yazılarımda da belirttiğim üzere bence en önemli unsurdur. İşletme kültürünün değişime açık olması ve proje yönetimi/organizasyonu olarak özetlenebilir. ERP implementasyonları açısından çok şirketli işletmelerin şu özellikleri öne çıkar:

1. Çok şirketli olmaları sebebi ile birçok alanda faaliyet gösterirler. Satış dağıtım şirketi, çeşitli sektörlerdeki üretim şirketleri, satış sonrası servis sorumluluğunu üstlenen bir şirket , hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir diğer şirket ……. Bu özellik ERP implementasyonunun birbirine benzemeyen birçok faaliyeti yani uzmanlık alanını kapsaması özelliğini ortaya çıkarır.

2. Bu işletmeler finansal açıdan belirli standartlar ile çalışmak zorundadırlar. Her şirketin kendi finansal raporlama sistemin kurması bütünün izlenebilirliğini ortadan kaldırır.

3. Muhasebe faaliyetinde yine ortak standartlar ile çalışılması sistemin kontrol edilebilirliğinin yanısıra bu alanda istihtam edilecek personel sayısını azaltacaktır.

4. Bir şirketler grubunda veya holdingde firmalar arası yoğun bir mal ve hizmet transferi söz konusudur. Bu tranferler yasal mevzuata uygun fakat en az bürokrasi ile yürütülmelidirler.

5. Şirketler birbirlerinin müşterisi konumunda iseler planlama/eşgüdüm önemlidir.

6. Sektörel faklılık sonucu şirketlerin personel kalifikasyonları da farklılık içerecektir.

7. Bu tür işletmeler fiziksel yerleşim açısından dağıtık bir yapıya sahip olabilir, bir çok kentte faaliyet gösterebilirler.

Özetle bu çeşit işletmeler faaliyetleri uzmanlık alanları açısından bağımsızlaştırmış olsalar da lojistik ve finansal açıdan bir bütünlüğe ve izlenebilirliğe ihtiyaç duyarlar. Şairin dediği gibi bir ağaç gibi hür bir orman gibi kardeşcesine.

ERP sistemleri özellikle şirketler grubu ve holdingler için en uygun ve en düşük maliyetli çözümlerdir.

Yukarıda verilen özellikler iki başlıkta toplanabilir mi:
1. Çok çeşitli faaliyet alanı, dağıtık yapı
2. İşletme içi lojistik ve finansal izlenebilirlik, konsolidasyon, koordinasyon ihtiyacı

Aşağıda verilen yapı temelde bu iki unsur üzerine kurulmuştur.

Proje Yönetimi/Organizasyonu:
Aynı sektörlerde faaliyet gösterseler bile hiçbir işletme bir ötekisine birebir benzememektedir. Dolayısı ile bu incelemede sizlere sunulacak yapı bir öneri olarak değerlendirilmelidir.
İşletme organizasyonu içerisinde ERP sisteminden sorumlu bir birim kurulmalıdır. Yönetim sistemleri adını alabilecek bu birimin, birinci aşamada hayati modüllerin canlı kullanıma alınması (yazılımın kullanılmaya başlanması) sonrası görevi bitecek bir birim olmadığına dikkatinizi çekmek isterim. Bu aşama sonrası işletme önem sırasıyla diğer modülleri devreye alacak, mevcut işleyişte sürekli iyileştirmeler yapmayı planlayacak, sürekli değişen pazarın rekabet gereklerine uyum ve yeni kurulan şirketler için gerekli düzenlemelere ihtiyaç duyacaktır. Özetle canlı kullanıma geçiş sonrası işlevi bitecek bir bölüm düşünülmemelidir.

Bu birimden sorumlu yöneticinin ERP implementasyonu tecrübesine sahip olması şarttır. GartnerGroup analistleri bu kadroda görevlendirilecek ideal personel için "filmi daha önceden görmüş personel" benzetmesi yapmaktadır. Unutulmamalıdır ki proje yöneticisinin yapacağı hatalar stratejik hatalar olacaktır ve böyle zorlu, riskli projeler hiçbir stratejik hatayı kaldıramazlar.

Proje yöneticisi üst yönetim tarafından kayıtsız şartsız desteklenmelidir. ERP yatırımı yapan bir işletme değişme karar almıştır ve bunun geri dönüşü yoktur. Değişim ise yalnız ve yalnız üst yönetim ve birim yöneticilerinin desteği/kararlılığı ile mümkündür.

Bu birimin önderliğinde kurulacak ekipte iki grup personel çalışmalıdır. Birinci grup bu birime idari olarak bağlı tam zamanlı çalışacak genç mühendislerden oluşmalıdır. Ikinci grup ise idari olarak bu birime bağlı olmasa da bu ekip içerisinde yer alacak ve işletmenin diğer birimlerin geçici olarak yarı zamanlı olarak alınacak işletmeyi tanıyan tecrübeli personelden oluşacaktır.

Yatay ve dikey unsurları içeren bu yapıda amaçlanan şudur:
ERP yazılımının implementasyonunun gerektirdiği teknik birikim zamanla genç mühendislerde oluşacaktır. Bu ekip uyarlama çalışmalarını yürütecektir ve zaman içerisinde işletmeyi de tanıyacaktır. İkinci grup personel ise işletmenin faaliyetlerinin, iş süreçlerinin en doğru biçinde yazılım üzerinde kurulmasını sağlayacaktır. Bu ekip hedefleri belirleyecek, bölümleri ile implementasyon çalışmaları arasındaki koordinasyonu sağlayacaktır. Bilgi sistemleri bölümü personeli bu ikinci grup içerisinde yer almalıdır.

Bu yapının avantajları şunlardır:
1. İşletmenin işsüreçleri, bunları en iyi bilen ikinci grupta yer alan tecrübeli personel tarafından ekibe aktarılacağı için, yazılım üzerinde en iyi biçimde yapılandırılacaktır. Böylece ERP sistemi kurulumu gerçek ihtiyaçlara karşılık verebilecektir. Unutulmamalıdır ki bir faaliyeti (satış, üretim, muhasebe…vb) en iyi o faaliyette çalışan personel bilmektedir.

2. İkinci grupta yer alan personel sürekli olarak ERP imp. üzerine çalışmayacağı için bu personel minimum meşgul edilecek, uzmanlık alanını değiştirmeyecektir.

3. Birinci grup personel genç mühendislerden oluşacağı için işletmeye maliyetleri minimum olacaktır. Ayrıca genç mühendisler çok yoğun çalışma temposunu yürütebilecek dinamizmime sahiptirler.

Geçiş nasıl olmalı: Tüm şirketler aynı anda mı teker teker mi, tüm modüller aynı anda mı peşisıra mı?

Kısa ama içerik olarak bir o kadar dolu bir cümle ama emin olun ki hatalı karar sonrası başarısızlık bir adım uzakta. Cümlemizin yanına birde ne kadar zamanda sorusunu eklersek ERP implementasyonunlarının üç boyutunu yakalamış olacağız.

Sistem ne kadar süre içerisinde canlı kullanıma alınmalı:
Bu soruya ERP yatırımı yapmaya karar veren yöneticilerin ve ERP yazılımı satıcı firmaların ortak bir cevabı var: En kısa zamanda. Diğer şirket 5 ay diyorsa, 4 ayda rekor sürede. Yöneticiler yapılan yatırımın en kısa sürede geri dönüşü, satıcı firmalar ise satış esnasında rakip firmayı zorda bırakma peşinde. Sanki iki taraf da haklı gibi.

Bazı firmaları izliyorum biz 3 ayda holdingimizi ERP'ye geçirdik diyorlar. Biraz incelediğimde canlı kullanıma geçiş / başlangıç sonrası bu zamana kadar aldıkları danışmanlık günü kadar daha danışmanlık alıyorlar yani implementasyonları esasında devam ediyor, hem de zorlaşarak. Başlıyorlar aynı gün yeni sistemin bir kısmı duruyor. Başlıyorlar eski sistemlerini uzunca süre kapatamıyorlar paralel götürüyorlar. Başlıyorlar herşey minimumda eski sistemden bile düşük kapsamda kullanımdalar.

Özetle yüzmeyi öğrenmeden derin suya atlanıyor sanki amaç boğulmak. Diğer firmalara bakıyorum implementasyon 2, 3 yıldır sürmekte hiçbir modül kullanıma alınamamış. Kısa sürede veya uzun sürede başarısızlık. Fakat ne satıcı firma başarısızlıktan bahsetmekte ne de uygulayıcı firma. Nasıl bahsedilsin ki milyon dolar düzeyinde bir kayıp söz konusu. Hiç unutmam yazılım sunan bir firmanın düzenlediği seminerde ülkenimizin önde gelen bir kuruluşunun yöneticisi firmalarındaki ERP implementasyonundan, ERP yazılımlarının nasıl yararlı şeyler olduğundan uzunca bahsetti. Arada kendisi ile konuştuğumda iki yıldır yazılımı kullanıma alamadıklarını öğrendim. Herhalde yazılım kullanılamasa bile varlığı insanı rahatlatıyor.

Son zamanlarda firmaların sözleşmelerine cezai maddeler koyduklarını duyuyorum x ayda bitirilmez ise her geçen gün için y miktar ceza. Hangi mahkeme hangi veriler ile bu sorunu çözebilir onu da bilemiyorum. Bu aynen hasta iyileşmemiş tersine ağırlaşmış, yoğun bakımda geçen her gün için doktordan ceza almak istiyorsunuz gibi, peki ya doktorunuz " Ben elimden geleni yaptım ama sizin hastanız iyileşmek istemiyor ki " derse.

Doğru yaklaşım ise en sağlıklı geçiş ne kadar süreyi gerektiriyorsa o kadar sürede geçiş. Canlı kullanıma en kısa sürede başlama fakat asla temel gereklerden ödün vermeme. İşin başında sorumluluğu asla yalnız satıcı firma veya çözüm ortağına yüklememe.

Tüm modüller aynı anda mı peşisıra mı:
ERP yazılımları modüler yapıya sahiptirler. Modüler yapının iki önemli yararı şirketlerin yalnız ihtiyaç duydukları modülleri kullanıma alması veya ihtiyaç duyuduğu sıra ile kullanmasıdır. Hep söylediğim gibi aynı ülke aynı sektörde bile çalışsalar işletmeler birbirine tıpatıp benzememekte dolayısı ile ihtiyaçlar da, öncelikler de faklı olacaktır.

Gelelim en önemli konu faaliyetler arası entegrasyona. Bu ERP yazılımlarının en kuvvetli oldukları noktadır. Zaten faaliyetler arası entegrasyon/koordinasyona ihtiyaç duymayan firmalar bence ERP yatırımı yapmamalılar.

Tüm modülleri aynı anda tüm kapsamları ile kullanıma almaya çalışmak en büyük risktir. İşletmeler bu noktada şu tuzağa düşerler. " O kadar yatırım yaptık, tanıtım broşürlerini okuduğumuzda yazılımın en mükemmele ulaşmamızda gerekli tüm alanlarda bize yardımcı olacağı gözükmekte. Biz bu sistemden tamamıyla yararlanamayacaksak neden aldık. " Unutulmamalıdır ki başlangıç kapsamı gereksiz genişledikçe ERP firmayı yutan bir canavar haline gelebilir.
Modülleri tek tek canlı kullanıma geçirmek ise entegrasyona zarar verir. Bir firma düşünün önce muhasebe modülünü devreye alıyor.

Muhasebe faaliyetine nereden bilgi akacak diğer faaliyetlerden. Bu durumda mevcut yazılım ile ERP sistemi arasında bilgi aktarımı için arayüz ihtiyacı doğar. Peki işletme esas faaliyetini eski sistemi ile yönetebilmekte mi. Yani üretimi, satışı, envanter kontrolünü…. başarı ile sürdürebilmekte mi. Hayır. Bu durumda şu ikilem ile karşı karşıya kalırız. Bu faaliyetler iyi yönetilmiyorsa bu faaliyetlerin muhasebesi ne kadar sağlıklı tutulabilir. Stok kayıtlarında belli bir doğruluk oranına ulaşamayan firma bu veriler ile nasıl doğru muhasebe yapabilir. Ayrıca arayüz dediğimizde yalnız o firmaya özgü bir yazılım söz konusu olacaktır. Firma terk etme kararı aldığı yazılım için hazırlayacağı/ hazırlatacağı ve geçici olarak kullanacağı arayüze ERP yatırımı kadar masraf yapabilir. İnanın bu arayüzün hazırlanması ilgili modüllerin kullanıma alınmasından daha zor olabilir.

O zaman şu noktaya geliyoruz. Birbiri ile entegre çalışması şart olan hayati faaliyetler eş zamanlı devreye alınmalıdır. En önemli ve ödün verilmemesi gereken nokta entegrasyondur. Olsa iyi olur modüller veya kapsam genişletmesi ikinci aşamaya bırakılmalıdır.

Tüm şirketler aynı anda mı teker teker mi:
Bu işletmenin ne kadar büyük olduğu ile ilişkilidir. Büyüklük kelimesi ile iş hacmi, çalışan sayısı değil değişik faaliyet kolu ve fiziksel yerleşim (kaç kentte faaliyet gösterildiği) kastedilmektedir.
Şirketler grubu veya holding implementasyonu bir profesyonelin önderliğinde merkezi yapılmalıdır. Bunun sebebi belli standartları belirlemeden her şirket için her alanda değişik yaklaşımda bulunulması işletme içerisinde hep bahsedilen / amaçlanan koordinasyon ve konsolidasyonu ortadan kaldırdığı gibi süreyi uzatır implementasyon maliyetlerini arttırır. Tam standartizasyon ve yarı standardizasyon yaklaşımından bahsedilebilir.

Tamamıyle standardize edilmesi (şirketten şirkete değişmemesi) gereken unsurlar nelerdir: İmplementasyon stratejileri (proje yönetimi ilkeleri, proje organizasyonu), merkezi işlevler (insan kaynakları, muhasebe, finansman, üst yönetim karar destek sistemi…), ortak merkezi yürütülen/izlenmek istenen faaliyetler (gider , yatırım satınalımları…)

Yarı standardize edilebilecek unsurlar nelerdir?
ERP yazılımlarının en önemli özelliklerinden birisi uyarlanabilir standart belge/işleyiş mantığına sahip olmalarıdır. Bu yapı şirket bağımsız olarak kurulabilmektedir. Örneğin işletme tüm şirketlerini düşünerek 5 çeşit satış şiparişi belgesi (senaryosu) yaratabilir. Bu çalışma muhtemelen satış/dağıtım ağırlıklı şirket bazlı yapılacaktır. Fakat bu belgeler diğer şirketlerinde ihtiyacına karşılık gelebilecek şekilde kurulabilir. Bu durumda ikinci aşamada implementasyona başlayan veya yeni kurulan şirket büyük ölçüde mevcut belge/iş akışlarından kendisine en uygun olanını seçebilir. Aynı lego oyunu gibi. Standardize edilmiş parçaların birleştirlerek yeni bir bütünün kurulması.

Yukarıda verilen iki unsur implementasyon çalışmalarında bütünleştirici / hızlandırıcı rol oynayacaktır.

Sorumuza geri dönersek tüm şirketler aynı anda mı, sırayla mı yeni sisteme geçmeli. Bu işletmenin implementasyon grubunun ne kadar iyi yapılandığı, yazımımı sunan firmanın ne kadar kalifiye danışman sunabileceği ve şirketler arası ne kadar entegrasyona ihtiyaç duyduğu ile ilişkili olacaktır.

Önerim lokomotif şirket(ler)den başlanması, iş hacmi küçük fakat yapılanmasını tamamlamamış veya çok kompleks yapıya sahip olmayan ve kuralsız da olsa mevcut sistemle faaliyetini sürdürebilen şirketlerin ikinci aşamaya bırakılmasıdır. Asla yapılmaması gerekenler ise en kompleks en büyük şirketin geri plana bırakılması veya aynı şirketin/sektörün bazı kollarının/şubelerinin kapsam dışına bırakılmasıdır.

Zordan başlamanın avantajları sunlardır:
ERP yatırımının geri dönüşü hızlanacaktır. Bu büyük ve önemli yapı içerisinde getirilen çözümler diğer şirketlerde de kullanılacaktır. Başarı ile canlı kullanıma geçen bu şirket/şirketler işletme içerisinde çok güzel bir örnek teşkil edecek işletme çalışanlarının desteği / güveni kazanılacaktır. Artık standardize edilen taşlar ile yeni yapılar hızla kurulabilir. Bir başka avantaj ise insan kaynağı alanındadır. ERP implementasyonu yapan firmaların implementasyon ekiplerinden kopmalar (işten ayrılmalar) olacaktır. Bu kalifiye personel ile önemli / sorunlu yapı çözülür, temel atılır ise kalan imp. ekibi üyeleri diğer şirketler için yapılacak çalışmaları sürdürebilirler.
ERP sistemleri şirketler grubu veya holdingler için en uygun, düşük maliyetli çözümlerdir. Yeterki sağlıklı bir biçimde hayata geçirilebilsinler. Bunun gereği ise yukarıda verilen sorulara uygun cevap verilmesi - işletme çalışanları ERP ile daha tanışmandan - sistem tasarımının doğru yapılmasıdır. Doğru başlangıç başarı için şarttır.

Şirketler grubu veya holdingler yaşayan organizmalardır. Hepsinin kendine göre bir kültürü, hafızası vardır, ilişkiler komplekstir. Belki her yazımı aynı şekilde bitiyorum ama ERP implementasyonları teknik olmaktan çok sosyal olaylardır. İşletme çalışanının yeni sisteme, değişime inancı ve üst yönetimin kayıtsız şartsız desteği yoksa hiç yola çıkılmamalı önce bu problemler ortadan kaldırılmalıdır. Birbiri ile çekişen bölümler ile ERP implementasyonu yapılamaz. Üst yönetimim kayıtsız şartsız desteği nisbeten daha kolay elde edilebilir. Peki işletme çalışanlarının değişime inanması yani bölümlerin desteğinin sağlanması. Bilinmektedir ki işletme kültüründeki böyle bir değişim yıllar alabilmektedir. Peki ERP yatırımı yapan firma bunu bekleyebilir mi. ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümünde ERP üzerine yaptığım bir sunum sırasında dersin değerli hocası Osman Coşkunoğlu, Amerikalı bir ekonomistin " Ülkenin ekonomik sistemi üzerine çalışırken öyle bir noktaya geldim ki artık ekonomi bilimi bitmiş psikoloji bilimi başlamıştı ve psikoloji öğrenmeye başladım" sözününden bahsetmişti. Bölümlerin desteğinin sağlanması konusu ise, işte psikoloji: proje yöneticisinin görevi burada başlamakta.

ERP projeleri genellikle büyük ve önemli fakat bir seferlik projeler olarak düşünülürler.
Yazılım canlı kullanıma alındığında artık çalışmalar tamamlanmıştır. Bu yalnış yöntemdir. ERP sistemi artık o işletmenin yaşayan bir parçasıdır. Eğer durağan kalınırsa sistem en fazla iki sene içerisinde işletmeye zarar verecek önünü tıkayacak bir unsur haline bile gelebilir. Büyük ölçekli işletmelerde yapı buna müsaittir. Birçok işletmenin izlediği bu hatalı yöntem şu açılardan sakıncalıdır:

Düşük kullanım kapsamı
ERP implentasyonlarında başlangıç kapsamının hayati faaliyetler ile kısıtlı tutulması gerekmektedir Yoksa ilk aşamada tüm modüllerin tam kapsamlı olarak devreye alınmaya çalışılması halinde ERP işletmeyi yutan bir canavara dönüşecektir. Dolayısıyla sistem başlangıçta tam kapasite ile kullanılmamaktadır. Canlı kullanıma geçiş sonrası temel alanlarda işler artık kurallı yürütülmektedir fakat işletmeyi diğerlerinden öne çıkartacak uygulamalar daha devreye alınmamıştır. Birçok işletme ERP yazılımlarını yalnız işlemlerin düzenlenmesi (transaction'lar) bazında kullanmaktadır. GartnerGroup analistleri bunu MsWord yazılımının spelling check özelliğine benzetmektedir. İmla kontrolü yazı yazmanın amacı olamaz. Canlı kullanıma geçen işletme zamanla tüm kapsamı ile ERP sisteminden yararlanabilmek için gerekli çalışmaları sürdürmelidir.

Yeni modüller:
Başarılı bir implementasyon/başlangıç sonrası işletme, tüm faaliyetlerini tek ortamda birbirleri ile entegre olarak yönetmek için olumlu bir noktayı yakalamıştır. Bu aşamada bölümler eğer başlangıçtan memnun kaldılarsa tüm faaliyetlerini artık işletmenin yönetim sistemi standartı olan ERP sistemi içerisinde çözmek isteyeceklerdir. Bu noktada taleplere karşılık verilmezse eski sistemin benzeri bir sistemin yani birbirinden kopuk çözümler/yapının yolu tekrar açılır.
Değişen rekabet şartları veya iş süreçleri

Günümüzde hiçbir işletme durağan bir ortamda çalışmamaktadır. Pazar sürekli değişirken işletmenin yönetiminde kullanılan ERP sisteminde iyileştirmeler yapılmazsa firmanın rekabet gücünde kayıplar oluşmaya başlar. Kendi kurduğum sistemlerde bile örneklerine rastladım. Başlangıçta, o zamanın şartlarına göre konulmuş kuralların körükörüne sanki başka yöntem yokmuş gibi uygulanmaya çalışıldığını ve faaliyete zarar verdiğini gördüm.
Bu unsurların dışında çok daha ilginç noktalara da gelinebilir. ERP sistemi, başlangıçta ona direnen tutucu kişilerin yeni silahı olabilir. "İşleyişi değiştirmeyi biz de isteriz ama sistem buna müsaade etmiyor ki."

Tüm bunlar bize şunu gösteriyor: ERP sistemleri bir seferlik projeler değildir. Bu sonuç organizasyonel gereklilikleri de ortaya çıkartıyor. Büyük ölçekli işletmelerin ERP implementasyonu aşamasında işletmenin yönetim sistemlerinden sorumlu ve sürekliliği olan bir birimi oluşturmaları ve teknik birimden (bilgi sistemleri) ayrı tutmaları gereğinden önceki yazımda bahsetmiştim. Bu birimin kurulmaması durumunda ya sistem durağanlaşmakta ya da her firma kendi ERP takımını kurmak zorunda kalmaktadır. İki yöntemin de işletmeye maliyeti çok yüksek olacaktır. Orta ölçekli işletmeler ayrı bir birim kurmasa da implementasyon ekiplerini dağıtmamalı ve sorumluk teknik birime aktarmamalıdır. ERP sistemlerinin durağan kalmamasını sağlayacak organizasyonel birimin yukarıda verilen kapsamın genişletilmesi, sistemin iyileştirilmesi yeni ihtiyaçlara karşılık verilmesi dışında önemli görevleri şunlar olabilir:

Karar destek sistemi:
Operasyonel veya finansal açıdan işletmenin faaliyetlerinin üst yönetime raporlanması, analizlerin yapılması için gerekli yapının (MIS) ERP üzerinde kurulması ve işletilmesi şirketler grubu veya holdingler için ayrı bir önem taşımaktadır. Mevcut işleyişin olumlu olumsuz noktalarının izlenmesi dışında sektörel kararların hızla verilmesi büyük organizasyonların rekabet gücünü arttıracaktır. İmplementasyon sırasında işletmeyi tüm birimleri ile tanımış olan ekip bütünü analiz etme yeteneğine ve ERP gibi çok kuvvetli bir araca sahiptir. Üst yönetim raporlarının değişik birimlerce çıkartılması bütünlüğün kaybedilmesi problemini doğuracaktır. Birçok işletmede yürütme kurulu toplantıları lojistik birimden sorumlu yöneticiler ile finansal birimden sorumlu yöneticilerin aynı konu üzerine birbirlerinden farklı sonuçları sunması sebebiyle, konunun tekrar incelenmesi kararı ile bitebilmektedir. Karar vericinin önüne bir sonraki toplantıda da tutarlı figürler konamamaktadır. Üst yönetimin ERP sistemini kurdunuz ama biz yararlanamıyoruz ki yakınmalarına sıkça raslanır

İşletme kontrolü:
Şirketler grubu veya holding bünyesindeki şirketlerin personel sayısı, personel kalifikasyonu aynı olmamaktadır. Grup içerisinde personel sayısı az olan firmalarda ERP işleyisi için kısıtlı kadro tutulmaktadır. Bu ise ilgili firmaların çalışmalarının belirli periyodlar ile denetlenmesi ve desteklenmesi ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır. Yoksa yıl sonu sayımına kadar hatalı mal çıkışı yaptığı , faturalarını hatalı kestiği farkedilmeyen firmalar ile karşılaşılabilir.

Standardizasyon:

Şirketler grubu veya holdingler uzmanlık alanlarında bağımsız şirketlerden oluşsalar da birçok faaliyette standardizasyona ihtiyaç duymaktadır. Yapı içerisinde bazı faaliyetlerin merkezi yürütülmesi talep edilmektedir. İnsan kaynakları buna örnek gösterilebilir. Her şirketin bu alanda değişik standartlar ile çalışması ya verimsizliği arttırır ya da maliyetleri yükseltir. Standardize edilmek istenen faaliyetlerin diğerleri ile entegrasyon içerisinde olması gereği ciddi bir koordinasyon ihtiyacını ortaya çıkartmaktadır.

Bunların dışında, versiyon upgrade'i, kullanıcı desteği, ERP paketi içerisinde yer almayan özel uygulama/yazılımların sistem ile entegrasyonu, CIM, yeni şirketlerin sistem üzerinde kurulması çalışmaları ERP sistemlerinin tek aşamalı projeler olmadığını bize göstermektedir.

Okuyucuların "Bu ERP ne zor iş, seçmesi bir dert, implementasyonu bir dert, kullanımda tutulması ayrı bir dert" dediğini duyar gibiyim. Siz birde ERP sistemine sahip olmayanları dinleseniz. Hep yineliyorum ama bence ERP sistemleri şirketler grubu veya holdingler için en uygun ve düşük maliyetli çözümlerdir. Yeter ki doğru adımlar atılsın.

www.pargesoft.com Micrososft Dynamics AX NAV ERP Yazılımları Türkiye İş Ortağı

http://www.karedanismanlik.com Web sitesinden alıntıdır.

24 Haziran 2010 Perşembe

İşletmelerde Optimum Stok Yönetimi – MRP İle Stok Kontrolu


MALZEME MİKTARI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Sanayi işletmelerinin kullandıkları malzemenin çeşitleri kimi kez binlerce kaleme ve eldeki malzeme stoklarının değeri de milyarlarca liraya varabilir. Bu nedendir ki sadece imalat esnasında kullanılan malzemenin cinsi değil, malzemenin elde bulunması gereken miktarı da önem gösterir. Ortaya çıkan sorunlar;

1. Sürekli ve alakasız bir üretime olanak verebilmek için gerekli tür ve nitelikte malzemeden elde yeterli miktarda bulundurmak

2. Eldeki stoklara olabildiği kadar az sermaye bağlamak

3. Eldeki malzemeyi zaman ve emek bakımından en kolay kullanılabilecek biçimde güvenlik içinde bulundurmak.

Sıralanan sorunlar kısmen üretim bölümünü, kısmen de yönetim ve finansman servislerini ilgilendirir. Bir sanayi işletmesinde üretimden sorumlu olanların amacı, imalat programının aksaksız olarak gerçekleştirilmesidir. Buna göre malzeme eksikliğinden üretimin aksaması gibi bir sorunu ortadan kaldırmak için üreticiler her malzemeden olabildiğince fazla elde bulundurulmasını isterler.

İşletmede finansman bölümünün amacı ise işletmenin faaliyetlerini en az sermaye bağlayarak gerçekleştirmektir. Bundandır ki finansman bölümü çalışanları stokların gereksinimi karşılayabilecek en düşük düzeyde tutulmasını isterler. Bu iki zıt görüşü birleştirmek amacı ile işletmecilikte “Stok Kontrolu” son yıllarda büyük önem kazanmış ve bu alanda matematiksel yöntemler ve bilgisayardan geniş çapta yararlanılmıştır.Ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için, başvurulabilecek başlıca önlemler;

1. Her şeyden önce satış ve üretim kısımları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. İşletmenin “üretim planı” yapılan satış tahminleri doğrultusunda hazırlanmalı.

2. Hangi mamullerden ne miktarda üretileceği kararlaştırıldıktan sonra, programı gerçekleştirmek için gerekli malzemenin cins, miktar ve tedarik zamanı ile ilgili “malzeme tedarik planı” yapılmalıdır.

3. Satın alma işleri bir merkezden ve düzenli yürütülmeli, fiyat bakımından en uygun koşullar sağlanmaya çalışılmalı.

4. Malzemenin güvenli ve imalata kolay varabilecek bir şekilde bulundurulması sağlanmalıdır. Kullanım ve stok miktarı hızlı ve sağlıklı kontrol edilmeli.

OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI
Bir malzemeden bir seferde ne miktarda satın alınması halinde işletme için en az maliyet olacağı konusu literatürde “optimal sipariş miktarı” olarak geçer. Bu sorun yalnızca dışarıdan malzeme satın alınması değil, işletmede imal edilecek bir mamulün parti ve seri büyüklüğünün saptanması için de söz konusu olur. Konu şu sorularla daha iyi açıklanabilir. Bir malzemeden ufak partiler halinde, fakat bir zaman zarfınsa bir çok kez sipariş vermek mi daha uygundur. Yoksa bir seferde örneğin bütün bir yılın gereksinimini karşılayacak miktarda malzeme sipariş etmek mi daha hesaplıdır.

ÇOK STOK BULUNDURMANIN MALİYETİ

1. Çok stok için daha büyük bir depo yerine ihtiyaç olduğundan, depo kirası ve depo binası amortismanları çok olur.

2. çok stok çok sermaye bağlamasını gerektirdiğinden, faiz maliyetleri yükselir.

3. Büyük stoklar fiziki bakımdan bozulabileceği gibi faiz bakımından da değer kaybına uğrayabilir. Karşılaşılabilecek rizikolar için ödenen sigorta primleri de maliyeti artırır.

4. Büyük stoklar, stok bulundurma ve kayıt işlemleri için daha çok eleman, malzeme ve enerji maliyetleri gerektirebilir.

AZ STOK BULUNDURMANIN MALİYETLERİ

1. Az stok bulundurmak ufak partiler halinde fakat çok sayıda sipariş vermek demek olacağına göre, sipariş, nakliye ve depolama işlemleri maliyetleri çok olur.

2. Yetersiz stok yüzünden üretim aksayabilir ve bu aksamalar maliyete katma değer sağlar

3. Üretim aksaması dolayısıyla satışlar da azalacağından, satışlardan beklenen katkı da düşer

4. Üretim ve satış akaklıkları yüzünden kaybedilen müşteriler, işletme için bir “goodwill” veya firma değeri kaybı olur

STOK BULUNDURMA (STOKLAMA) MALİYETİ

Çoğunlukla belirli bir yüzde veya birim başına belirli bir tutar olarak kabul edilen bu maliyetlerin ortalama stok için yapılan faiz, kira, sigorta, v.s. gibi bütün maliyetleri içine aldığı varsayılmaktadır. Ortalama stok olarak sipariş miktarının ½’si temel alınmaktadır.

SİPARİŞ MALİYETLERİ

Bir siparişin verilmesinden depoya girmesine kadar geçen her türlü yazışma, tesellüm, kontrol ve kayıt maliyetleri “sipariş maliyeti” olarak tek bir tutar biçiminde belirtilmektedir. Pratikte belirli bir hesap dönemi içerisinde katlanılan bu tür maliyetlerin sipariş sayısına bölünmesiyle ortalama bir sipariş maliyeti hesaplanmaktadır. Optimal sipariş miktarını bulabilmek için, yukarıda sözü geçen iki maliyetin toplamının en az (minimum) olması gerekmektedir.

STOK KONTROLU

Stok kontrolünün en önemli sorunlarından biri olan optimal sipariş miktarı konusu yukarıda incelendikten sonra, bu kontrolle ilgili diğer bazı sorunlarda aşağıdaki gibidir.

a) En az stok miktarı Herhangi bir hammaddeden elde en az ne miktarda bulunması gerektiği özellikler şu faktörlere bağlıdır.

- Günlük kullanımı

- Tedarik süresi

- Emniyet stoku ihtiyacı

Bir malzemeden günlük kullanım miktarı ne kadar çok ve bu malzemenin tedarik süresi ne kadar uzun olursa, elde o kadar çok stok bulundurmak gerekmektedir.

b) Stok miktarının izlenmesi Çeşitli malzeme için en az stok miktarı saplandıktan sonra, eldeki stokların fiilen bu miktarların altına düşüp düşmediğini sürekli olarak izlemek ve kontrol etmek gerekir. Bu konuda uygulanan birkaç yönteme kısaca değinmekle yetinelim. ABC Yöntemi: sanayi işletmelerinde az veya çok kullanılan

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX NAV CRM ERP Partneri

http://www.karedanismanlik.com/ web sitesinden alıntıdır.

21 Haziran 2010 Pazartesi

Hizmet Firmaları İçin Etkin Proje Yönetimi / Web Seminerine Davetlisiniz

Günümüzde birçok firma hizmet sektöründe faaliyet gösteriyor. Üretim yapan firmalar toplam gayri safi millî hasıla içinde giderek daha az pay alırken, hizmet sektörü ise büyümesini hızlı bir şekilde sürdürüyor.

Çoğu müşteriye özel çalışan hizmet firmaları, ne yazık ki bilgi teknolojilerinden çok fazla yararlanmıyor. Bilgi sistemlerini ortak bir yapıda toplayamayan hizmet firmaları, bunun doğal bir sonucu olarak da çalışanlarının proje ya da müşteri atamalarını, verdikleri hizmetlerin müşteri/proje dağılımlarını ayrı ayrı göremiyor, sundukları hizmetlerin müşteri tarafından onaylanma süreçlerini sağlıklı şekilde takip edemiyor, ortaya çıkan belge ve raporları ortak bir dizinde saklayamıyor ve müşterilerine kestikleri faturaları tek bir sistemde buluşturamıyorlar.

Siz hizmet firmalarına özel olarak geliştirdiğimiz, en önemli sermayeniz olan çalışanlarınızın daha rahat iş görmelerini sağlayacak, firmanız hakkında bilmek istediğiniz herşeyi size miktarsal ve tutarsal olarak raporlayabilecek, ister Web'den isterseniz mobil cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz bir çözümü sizlere tanıtmak istiyoruz.

Müşterilerinizin memnuniyetini, projelerinizin etkin denetimini, çalışanlarınızın verimliliğini ve şirketinizin kârlılığını artıracak olan bu çözümümüz hakkındaki ayrıntılı bilgiyi, 23 Haziran 2010 tarihinde saat 15.30'da yapacağımız Web seminerinde edinebilirsiniz.

Kayıt SeçenekleriEtkinlik Kimliği: 1032454499

Dil(ler): Türkçe.
Süre: 90 Dakika
Başlangıç Tarihi: 23 Haziran 2010 Çarşamba 15:30 İstanbul, Minsk

Üretim Sistemlerinde Çizelgeleme - ERP MRP MPS MPC

Çizelgeleme Nedir ?Planlamacılar tarafından kullanılan yaygın bir metod saat, gün, hafta gibi zaman periyodlarında işlerin kaynaklara yerleştirildiği basit bir planlama tablosudur. Bu dinamik bir problemle başa çıkmaya çalışan statik bir karar destek sistemidir.

Acil sipariş, tekrar çalışma gerekliliği, operatör yokluğu/yetersizliği, makina arızası, tahminin siparişle uyuşmaması ve buna benzer aksaklıklar üretim planında bir delik açacaktır. Çizelgeleyici söz verilen siparişi zamanında yetiştirmek için işlerin tekrar yüklenmesi, önceliklerin değiştirilmesi, alternatif üretim rotalarının incelenmesi için sonsuz zaman harcayacaktır. Her ne kadar, çalıştığı sistemi iyi tanıyan tecrübeli planlamacılar bu sorunu bir noktaya kadar çözebilseler de, sorun göründüğünden çok daha büyüktür.

Üretim sistemindeki günlük olağan sorunları statik bir tablo üzerinden takip etmek, diğer ayarları/istenilenleri bozmayacak şekilde yeniden hızlı bir şekilde düzenlemek belki de dünyanın en zor işlerinden biridir.

Çizelgeleme, operasyonların, belli bir hedef kritere göre (geç kalan iş sayısını minimumda tutmak, setup sayısını minimumda tutmak gibi), kısıtlar göz önünde bulundurularak kaynaklar üzerinde sıralanması ve atanan operasyonların başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Kısıtların gözönüne alınması (kaynak kısıtları, malzeme teminindeki aksamalar, düzenli bakımlar, arızalar vs.) oluşturulan Gantt şemasını daha uyulabilir hale getirir. Sistem kısıtlarını gözönüne alarak yapılan bu işlem “sonlu kapasite çizelgeleme” olarak adlandırılır.

Bir başka deyişle sonlu kapasite çizelgeleme, kaynakların gerçek kapasiteleri üzerine kurulmuş operasyon sıralamasını içeren bir üretim planıdır.

Çizelgeleme yazılımları, üretim planını göstermek için, yukarıda bahsedilen statik tabloya benzeyen, fakat çok daha fazla detay içeren "Gantt Şemasını" kullanırlar.

Tipik bir Gantt şeması hangi operasyonun ne zaman hangi kaynak kaynak tarafından yapılacağını, operasyonun başlangıç ve bitiş zamanlarını gösterir.

Algoritmalar
Ticari anlamda kullanılan birçok çizelgeleme yazılımı olmasına rağmen, çizelgeleme ve çalışma mantığı olarak farklı uygulamalar mevcuttur. Herhangi bir yazılımı spesifik özelliklerine göre değerlendirmeye geçmeden önce, çizelgeleme ve çalışma mantığının uygun olup olmadığı belirlenmelidir. Çizelgeleme mantığına göre değerlendirmek gerekirse karşımıza iki temel kategori çıkacaktır.

1) İş Tabanlı Çizelgeleme: Belli bir kriteri iyileyen algoritmik veya kişisel (heuristic) kurala göre bir iş seçildiğinde, o işe ait tüm operasyonlar aynı anda Gantt şemasına yerleştirilir. Bu mantıkta belirlenen çizelgeleme kuralına göre “işler” sıralanır. Sıralama ileriye doğru veya geriye doğru olabilir.

2) Operasyon Tabanlı Çizelgeleme : Belli bir kriteri iyileyen algoritmik veya kişisel (heuristic) kurala göre bütün işlere ait tüm operasyonlar teker teker değerlendirilir. Yani, belirlenen kurala göre seçilen bir işe ait tüm operasyonlar aynı anda çizelgelenmez, bütün işlere ait her bir operasyon teker teker belirlenen kurala göre değerlendirilir. Bu mantıkta belirlenen çizelgeleme kuralına göre “operasyonlar” sıralanır. Sıralama ileriye doğru, geriye doğru veya sabit bir operasyon üzerinden her iki yöne doğru olabilir.

Preactor 200 ve Preactor 300, iş tabanlı çizelgeleme kurallarını destekler. Preactor APS ise hem iş tabanlı hem de operasyon tabanlı çizelgeleme yapabilir.

Çizelgeleme Yazılımları ve Sınıflandırma
Planlama ile çizelgeleme arasında tanım olarak farklılıklar olsa da, birbirini tamamlayan konulardır. Planlama ile çizelgelemenin sıkı bir şekilde entegre edilmesi ihtiyacı yazılımların değişik yaklaşımları desteklemesi sonucunu ortaya çıkarmıştır.”İleri planlama ve çizelgeleme” (APS) yazılımlarını bu anlamda 3 genel katerogiye sokmak mümkündür.

1) Network Tabanlı Modeller: Network tabanlı APS yazılımları, müşteri siparişleri ve bu şiparişlerin üretim sistemi içinde izledikleri rotalara ağırlığın verildiği bir yaklaşım sergilerler. Network tabanlı sistemler, sistem içersindeki tüm siparişlerin global anlamda izlenmesini sağlayarak, çakışmaların önlenebilmesini ve performans kriterlerinin global düzeyde iyileştirilmesi üzerinde yoğunlaşır.

Çalışma mantığı yukarıdan aşağıya doğrudur. Yani çizelgeleme işlemi siparişten operasyonlara doğru ilerler. Sipariş girilir girilmez, malzeme ve kapasite ihtiyaçları belirlenir ve seçilen kurala göre kaynaklara atanır ve bu işlemler her sipariş girişinde tekrarlanır.. Son yıllarda ortaya çıkan çizelgeleme yazılımlarının büyük çoğunluğu ağırlıklı olarak bu metodu kullanmaktadırlar.

Network tabanlı APS yazılımlarının en büyük avantajı, üretim sistemindeki öncelik/önem sorunlarını global düzeyde çözebilmesi, ileride ortaya çıkabilecek darboğazları belirleyebilmesi ve siparişleri senkronize edebilmesidir.

Bu metodu kullanan APS yazılımlarının bazılarında “çoklu geçiş” (multiple pass) mantığı kullanılmıştır. Örneğin, sisteme bir sipariş veya iş girildiğinde önce malzeme ihtiyacı belirlenir daha sonra kaynak kısıtlarına göre kapasite ihtiyacı belirlenir, bu aşamada herhangi bir problem çıkarsa tekrar malzeme ihtiyaç aşamasına dönülür. Bu işlem malzeme ve kapasite planlaması dengelenene kadar devam eder.

Bazı network tabanlı APS sistemlerinde çoklu geçiş sistemi yerine tek bir geçiş kullanılır. Yani sipariş veya iş girildiğinde, malzeme ihtiyacı ve kapasite ihtiyacı aynı anda her bir operasyon için belirlenir.

İş merkezlerinin (work centers) çok büyük önem arzetmediği sistemlerde network tabanlı APS yazılımları büyük avantaj sağlar. Sipariş usulü çalışan (make-to-order) sistemlerde, müşterinin taleplerine hızlı karşılık verebilme konusunda tek geçiş mantığı, çoklu geçiş mantığına göre daha uygundur.

2) Simülasyon Tabanlı Modeller: Bu kategorideki APS yazılımlarında üretim sisteminin tamamına global düzeyde bakmak yerine, spesifik lokal hedefleri gerçekleştirebilmek için belirli iş istasyonları üzerine yoğunlaşılır. Lokal hedeflerin global önceliklerden daha önemli olduğu sistemlere daha uygundur. Çalışma mantığı aşağıdan yukarıya doğrudur. Bir veya birden fazla iş istasyonu için lokal öncelikler belirlenir ve geriye kalan diğer işler sıralanır.

Makinaların boş kalmasının maliyetinin yüksek olduğu üretim sistemlerinde, belli istasyonların mümkün olduğunca tam kapasite sürekli çalışmasının istenildiği durumlarda simülasyon tabanlı APS sistemleri kullanmak avantajlıdır. Bu yaklaşımda, belirli iş istasyonları için en yüksek kapasite kullanımına ulaşılması hedeflenir. Bu yaklaşımın dezavantajları ise şunlardır; Lokal optimum durumu, sistemin global anlamda optimum olması anlamına gelmediği gibi global düzeyde daha kötü olmasına bile sebebiyet verebilir. Müşteri taleplerine hızlı cevap verebilmek, üretim sistemindeki değişikliklere kolay adapte olabilmek bu mantıkta biraz daha zordur.

3) Matematiksel Modelleme: Matematiksel modeller “optimum sonuç” sunmayı hedeflerler. Sinir ağları, dal-sınır algoritması, doğrusal programlama, dinamik programlama, genetik algoritmalar, yapay zeka ve kişisel (heuristic) iterasyonlar bu sistemlere örnek olarak verilebilir.

Optimum çözümü sunmak gibi bir avantaj sunmalarına karşın, üretim sistemlerindeki değişkenlikler, bu tür modellerin bilgisayar üzerinde olsa bile çözümünün uzun zaman alması, yanlış model kurma riski gibi dezavantajları vardır. Yaygın olarak pek kullanılmayan bu yaklaşım, genellikle üretim sisteminin stabil olduğu, özellikle sürekli olay bazında üretim yapan sistemlerde (içecek üreticileri, pipeline sistemlerinin kullanıldığı işletmeler) başarıyla uygulanmıştır. Siparişe göre üretim yapan ve sistemin sık değiştiği işletmelere çok uygun bir yaklaşım değildir.

Son yıllarda geliştirilen bazı gelişkin APS sistemleri hem network hem de simülasyon yaklaşımını aynı anda destekleyebilmektedirler. Burada amaç hem global hem de lokal düzeyde bir veya birden fazla kriteri iyileştirebilmektir.

Planlama ve Çizelgeleme
Genellikle planlama ve çizelgeleme karıştırılır. Bu bölümde üretim sistemleri içerisinde planlama ve çizelgelemenin tanımları yapılarak , üretim planlama ve kontrol sistemleri ( manufacturing planning and control, MPC systems) içerisinde birbirleri ile olan ilişkilerine değinilmiştir

Bir işletmenin Ana Üretim Planı ( Master Production Schedule, MPS), mevcut stok seviyelerine ve talep tahminlerine dayalı olarak her bir nihai ürün için “ ne zaman” ve “ ne kadar” üretim yapılması gerektiğini belirler. MPS çıktısı, kullanılan planlama ufku (planning horizon) içerisinde yer alan zaman birimleri ( genellikle hafta) üzerinden gereken üretim miktarlarını verir.

Malzeme Gereksinim Planı (MRP), MPS tarafından beslenir. MRP sistemi ürün ağacı bilgilerini, stok bilgilerini ve standard üretim zamanı bilgilerini kullanarak, siparişlerin karşılanabilmesi için gerekli iş emirlerini ve satın alma emirlerini oluşturur. MRP çalıştırıldıktan sonra, planlama ufkundaki zaman birimleri üzerine dağılmış parça ve malzeme gereksinimleri oluşmuş olur.

Çizelgeleme ise üretim planının karşılanabilmesi, siparişlerin söz verilen teslimat tarihlerine yetişebilmesi için, işlerin hangi kaynaklar tarafından hangi sırayla yapılması gerektiğinin belirlenmesidir. Bu kaynaklar, makineler, işçiler, malzemeler veya üretim sistemine kısıt oluşturan herşey olabilir. Çizelgeleme her kaynak için iş sırasını ve tahmini başlangıç ve bitiş tarihlerini belirler.

Bir başka deyişle; planlama yaptığınızda hangi üründen hangi tarihler içerisinde ne kadar üretmeniz gerektiğini elde edersiniz, yani ne yapacağınızı belirlemiş olursunuz. Bunu, mevcut sisteminizin iş yüküne, kaynaklarınızın kapasitesi ve stok durumunuza göre nasıl yapacağınız, hangi operasyonu hangi kaynağa atayacağınız, operasyonları hangi sırada gerçekleştireceğiniz ise çizelgelemeye girer.

MRP/ERP yazılımları da, yani "planlama" yazılımları da, çizelge tablosu (Gantt Şeması) oluştururlar. Bu yazılımların Gantt şeması oluştururken ıskaladığı nokta ise "kaynakların durumunu" gözönüne almamaktır. Bir başka deyişle, makinalarınızın ya da operatörlerinizin ne durumda olduğuna bakmadan, iş olması durumunda kaynağın uygun olduğu varsayımına dayanarak çizelgeleme yapar. Oysa kaynak kısıtının olmadığı, sonsuz kaynağa sahip hiçbir işletme yoktur.

Çizelgeleme en basit anlamda bir sıralama problemi gibi gözükse de, çizelgeleme problemlerinin ardında sıralama probleminin çok ötesinde sistem verimliliğini artırıcı amaç fonksiyonları vardır. Genel olarak, çizelgeleme yapılırken 3 temel amaç gözönünde bulundurulur. Bunlardan ilki, teslimat tarihleridir. Hedeflenen amaç çizelge oluşturulduktan sonra sistemde hiç geç kalmış işin bulunmamasıdır. İkinci hedef ise, bir işin üretim sistemi içerisinde harcadığı süreyi en aza indirmektir. Üçüncü temel amaç ise, kaynak kullanımının en üst düzeye çıkarılmasıdır. Bu üç temel amaç birbiriyle çelişebilir. Örnek olarak, teslimat tarihlerini karşılayabilmek için kapasite artırımına gitmenin kaynak kullanım yüzdelerini azaltacağı verilebilir. Bir sıralama probleminin ötesinde üretim sisteminin ihtiyacı gözönüne alınarak belirlenen performans kriterlerine göre oluşturulan iyi bir çizelgeleme sistemi ile pek çok şirket, ara stok ve envanter seviyelerinde düşüşleri, verimlilikte ve teslimat performanslarında artışı başarmıştır.

Çizelgeleme, üretim planlama ve kontrol sisteminin, fabrikaya yansıyan ana yüzüdür. Bir sonlu kapasite çizelgeme yazılımı ile fabrikada üretimin o anki durumu hakkında bilgiye sahip olduğunuzdan ani siparişlere daha hızlı cevap verebilirsiniz. Potansiyel siparişler için test yüklemeleri yaparak , teslimatlar için daha gerçekçi tarihler belirliyebilirsiniz. Fazla mesai çalışmanın üretim kapasitesi üzerindeki etkisini gerçek uygulamaya geçmeden test edebilirsiniz. İyi bir çizelgeleme sistemi ile daha gerçekçi iş sıralamaları, parti büyüklüklerinde azalma ve daha kısa üretim zamanlarına ulaşmayı başarabilirsiniz.

Üretim planlama ve kontrol sisteminin (MPC), planlama kısmı ne kadar iyi çalışırsa çalışsın, üretimin fabrikaya yansıyan bölümünde gerçekçi sıralamaları yakalayamıyor ve üretim sisteminin anlık durumu hakkında yeterli bilgi alamıyorsanız, verimliliği artırmaya giden yolda atmanız gereken adım iyi bir çizelgeleme sistemi edinmektir.

Proje Planlama ve FCS
Hem çizelgeleme hem de proje planlama yazılımlarının aktivite/operasyon sırasını, başlangıç ve bitiş zamanlarını göstermek için Gantt şeması kullanması, bu iki konunun birbirine karıştırılmasındaki en büyük sebeblerden biridir.

Çizelgelemenin ana hedeflerinden olan operasyonların belirli bir kriteri iyileştirecek şekilde sıralanması, bilinen algoritmik kurallara ek olarak kişisel kurallar (heuristic) oluşturma ve kullanma avantajları proje planlama yazılımlarında mevcut değildir.

Proje planlama yazılımlarında herhagi bir aktiviteyi gerçekleştirecek olan kaynak "kullanıcı tarafından" seçilirken, çizelgeleme yazılımlarında bu işlem seçilen kural çerçevesinde "otomatik olarak" yapılır.

Herhangi bir üretim sistemini bir proje planlama yazılımıyla tanımlamak oldukça maharet ! isteyen bir iştir. Üretim sistemini tanımlarken girilebilecek detay düzeyi bir çizelgeleme yazılımdaki detaylara göre çok daha azdır. Örneğin, girilebilecek aktivite /operasyon süre tipi için proje planlama yazılımlarına sadece "zaman" olarak bir değer girilebilirken, çizelgeleme yazılımlarında en az 3 - 4 farklı operasyon süre tipi (kaynağa göre süre, birim başına süre, parti başına süre, vb) tanımlanabilmektedir.

Hemen her üretim sisteminin kendine özgü detaylarının bulunması, çizelgeleme için kullanılacak yazılımın konfigüre edilebilmesini, varsa kullanılan diğer yazılımlarla (MRP/ERP, muhasebe, vb) haberleşebilmesini, sisteme göre arayüz hazırlanabilmesini, gerektiğinde kişisel sıralama kurallarının oluşturulabilmesini zorunlu kılar. Proje planlama yazılımlarında bunların birçoğunu yapabilmek imkansıza yakınken birçok çizelgeleme yazılımı konfigüre edilebilirlik, entegrasyon ve esneklik konusunda çok daha geniş imkanlar sunar.

MRP ERP FCS
Tipik bir Gantt şeması hangi operasyonun ne zaman, hangi kaynak tarafından yapılacağını, operasyonun başlangıç ve bitiş zamanlarını gösterir. ERP/MRP yazılımlarının üretim planlama modülleri de, sistem tanımlarınıza, sipariş ve/veya satış tahminlerinize göre, üretimi operasyonel bazda takip etmenizi sağlayan Gantt şemalarını oluştururlar. Fakat bu yazılımların ürettiği Gantt şemasına, dolayısıyla iş emirlerine, bire bir olmasa bile yüksek oranda uyabilmek çok mümkün değildir. Bunun sebebi, ERP/MRP yazılımlarının Gantt şeması oluşturma mantığında yatmaktadır.

ERP/MRP yazılımlarının, Gantt şemasını oluştururken kullandıkları, “iş olması durumunda kaynaklar mevcuttur” şeklinde özetlenebilecek bir önkabul, sistemin gerçek durumunu yansıtmaktan uzak olduğu için ERP/MRP kullanan işletmelerin bu plana uyabilmeleri fazlasıyla zordur. Tek sorun sadece bu da değildir; yeni bir sipariş girilmesi, iş önceliklerinin ve önemlerinin değişmesi, makina arızaları ve malzeme teminindeki aksaklıklar gibi her zaman karşılaşılan durumlar söz konusu olduğunda önceden oluşturulan Gantt şemasının çok kısa bir sürede güncellenmesi gerekir ki, piyasadaki mevcut ERP/MRP yazılımlarının şu anki haliyle bu çokta kolay bir işlem değildir.

Her ne kadar birçok ERP/MRP üreticisi firmanın son yıllarda bu konuda çözüm arayışları olsa da bu problem aslında bir “çizelgeleme” problemidir. Planlama daha çok, hangi ürünün ne zaman ne kadar üretilmesi gerektiği ile ilgilenir. Operasyonların veya işlerin kaynaklara atanması ve bunların sıralanması, hedeflenen bir kritere göre değişik sıralama algoritmalarının analizi daha çok “çizelgelemeyi” ilgilendirir.

Çizelgeleme, operasyonların, belli bir hedef kritere göre (geç kalan iş sayısını minimumda tutmak, setup sayısını minimumda tutmak gibi), kısıtlar göz önünde bulundurularak kaynaklar üzerinde sıralanması ve atanan operasyonların başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Kısıtların gözönüne alınması (kaynak kısıtları, malzeme teminindeki aksamalar, düzenli bakımlar, arızalar vs.) oluşturulan Gantt şemasını daha uyulabilir hale getirir. Sistem kısıtlarını gözönüne alarak yapılan bu işlem “sonlu kapasite çizelgeleme” olarak adlandırılır.

Herhangi bir sonlu kapasite yazılımı, ERP/MRP’ye göre daha gerçekçi çizelgeler üretse de, planlanan ile gerçekleşen üretim arasındaki farkları görüp, gerekiyorsa kısa bir sürede değişiklik yapabilmek, sistemi kontrol altında tutabilmek için operasyonlara ait bilgilerin yeterli aralıklarla sisteme girilmesi gerekir. Yeni bir sipariş ve/veya ürün girilmesi, makina arızaları, vardiya değişiklikleri, malzeme teminindeki aksaklıklar, değişen iş öncelikleri gibi durumlara ait veriler çizelgeleme yazılımına yeter sıklıkta girildiği taktirde kısa bir sürede güncellenecek olan Gantt şeması sistemi bire bir takip edebilmeyi kolaylaştıracaktır.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX CRM NAV Çözüm Ortağı

http://www.karedanismanlik.com/ web sitesinden alıntıdır.

20 Haziran 2010 Pazar

Microsoft Dynamics for operations professionals

bnnr-roles

Streamline processes, control costs, and accelerate delivery to market

From engineering and production to quality assurance and customer service—the role of Operations is to increase profit by getting quality product ready for market on time and to provide the best possible customer service.

Operations encompasses different departments, including research and development, engineering, materials, production, plant management, purchasing, warehousing, and shipping and receiving. To facilitate collaboration among departments, the Operations team needs a business management solution to provide a single source of data and platform for shared processes.

Using a single system for different department helps to ensure that all orders are complete and filled in a timely and accurate manner. And an integrated system allows your company to manage exceptions as smoothly as possible. Managers have access to the same source of information, so everyone is kept up to date on customer demand, materials shipments, and production schedules.

People

Vince, an Operations Manager

phot-vince-opsmgr My job is to bring people together to execute on our business strategy. I make sure the departments under my supervision have what they need, when they need it. I'm a problem-solver, and my motto is "There's no time like the present to address problems." Every day, I meet with warehouse, production, purchasing, materials, and shipping and receiving managers to review sales order reports and address any concerns. It's up to me to discover potential issues—such as exceptions and unusually large orders—and coordinate a cohesive response through discussion, prioritization, and planning. I also try to spend some time on the factory floor, checking in with the machine operators and the shop floor manager.

It's extremely important that people have the information they need to do their job. That's why I appreciate our company's Microsoft Dynamics business management solution—it works like familiar Microsoft software so people can quickly drill down for contextual information or take action on the spot.

Susan, an Order Processor

phot-susan-orderproc I do a lot of different things, but processing orders is my first priority. I ensure that workers in the shop have adequate time to prepare and ship the orders. I help expedite "rush" orders and address issues with problem orders.

In addition, I assist other departments with purchase orders and invoicing. I talk with the Purchasing Manager all the time. I check inventory levels every day using Microsoft Dynamics to see what we need to order. I also work with Accounting to help ensure that orders aren't automatically shipped to clients who are behind in their bills.

Sammy, a Shipping Manager

phot-sammy-shipmgr My responsibility is to help keep the company profitable by ensuring that orders are shipped on time, are accurate, and arrive intact. Sometimes, not having sufficient product is a problem, so I work to ensure we can meet demand as much as possible. Our Receiving process is also important to my role. An incoming shipment might include something that we need to complete an outgoing shipment. We will unpack something immediately if we know it will let us send out a shipment that would otherwise be delayed. I watch for opportunities to make shipping cost-effective—for example, we might unpack two incoming shipments and repack then into one outgoing order rather than sending it out two separate shipments.

At the end of the day, I like to know that as much has been shipped as possible—as accurately as possible—and that the warehouse is in order.

Processes

Microsoft Dynamics serves as a shared source of data and processes for engineering, materials, production, and shipping and receiving, helping those departments work together to achieve business success. Some of the challenges faced by Operations teams include:

    Efficient order entry and distribution. To effectively meet customer needs, Operations groups need to maintain tight control over order processing, transmit orders quickly to the appropriate departments, and keep sufficient stock on hand to complete the orders. But many variables may complicate these tasks. Microsoft Dynamics gives order processors the tools they need to effectively communicate with customer service, sales, purchasing, and warehouse departments in a well-designed order-entry system that looks and feels like familiar Microsoft Office system software.

    Integrated demand planning. For manufacturing and distribution, demand planning determines whether production is efficient and whether delivery is comfortably and economically on-time. Microsoft Dynamics helps Operations managers create accurate demand forecasts based on historical sales and customer data. Reports and access to ongoing key performance indicators help provide insight into emerging trends. Materials, production, and logistics departments use this information as a foundation for their own planning. And Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics simplifies demand planning by integrating with Microsoft Office Excel.

    Capably manage exceptions. For manufacturing operations, the key to customer satisfaction is the ability to produce and deliver what customers want, when they want it. So manufacturers need to be effective in managing orders that call for customized products and that require special materials or process adjustments. Throughout your operations, Microsoft Dynamics supports exceptions management with flexible planning and production options and the ability to account for non-inventory parts or add items to the inventory. And because Microsoft Dynamics sales and manufacturing functionality is integrated with financial management, employees can easily make required accounting adjustments.

     

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX NAV CRM Global Partner

17 Haziran 2010 Perşembe

Microsoft Dynamics NAV - Lo scenario Hub & Spoke

Perché Hub & Spoke
Le aziende manifatturiere stanno vivendo una situazione di mercato che le obbliga ad una riduzione dei costi cercando di offrire il miglior servizio ai clienti per far fronte ad una domanda sempre più selettiva ed a fenomeni di delocalizzazione dei reparti produttivi, soprattutto verso i Paesi dell’est.

Lo scenario Hub & Spoke

Introduzione
Le aziende manifatturiere stanno vivendo una situazione di mercato che le obbliga ad una riduzione dei costi cercando di offrire il miglior servizio ai clienti per far fronte ad una domanda sempre più selettiva ed a fenomeni di delocalizzazione dei reparti produttivi, soprattutto verso i Paesi dell’est.

In questa situazione, i sistemi ERP che hanno offerto negli ultimi anni un valido supporto per tutte le attività di gestione dei processi aziendali (che da ora in poi identificheremo come sistemi “Hub”), si trovano a non poter garantire la stessa efficienza alle divisioni, filiali, stabilimenti, impianti, etc. (che da ora in poi identificheremo come “Spoke” – vedi Figura 1).

Figura 1. Schema funzionale di una generica azienda con sistema “Hub & Spoke”

Microsoft ha identificato una strategia ERP per tutte le società che hanno già implementato un sistema ERP centrale, e l’offerta mira ad estendere alcune delle funzionalità di questo sistema anche nelle sedi periferiche, che hanno bisogni differenti per dimensione, esigenze e costi di implementazione di una soluzione di gestione e controllo della sede stessa.

Dalla ricerca AMR, “i CIO hanno compreso come un sistema ERP non sia appropriato per tutti gli scenari di produzione…Dal punto di vista del CIO, l’aspetto più complesso nella gestione di diversi sistemi ERP è quando le divisioni partecipano a servizi condivisi come gli acquisti, la gestione degli ordini, contabilità clienti e fornitori. Il coordinamento dei servizi condivisi richiede un alto livello di complessità nell’integrazione dei servizi, specialmente nella gestione degli ordini e degli approvvigionamenti”.

La strategia ERP Microsoft per aziende con diverse sedi promuove il sistema ERP centrale come l’“hub” informativo della soluzione ERP. Tuttavia, ogni sede ha necessità di uno “spoke” che abiliti l’integrazione e l’efficienza dei servizi condivisi – come la pianificazione per la gestione della produzione, gli acquisti e il reporting.

I benefici di adozione di un sistema ERP allo “spoke”
Molteplici sono i benefici di adozione dello scenario Hub&Spoke, dall’autonomia dello Spoke, agli investimenti ridotti e limitati skill IT, passando per l’integrazione con la Corporation.

I benefici di adozione dello scenario Hub&Spoke si possono riassumere in:
• autonomia dello Spoke: molto spesso il sistema ERP centrale non viene installato negli “Spoke” per vari motivi, come ad esempio la dimensione dello “Spoke” oppure la bassa interazione con la Corporation. Con l’utilizzo dell’ERP Microsoft allo “Spoke” può essere implementato in poco tempo (da 3 a 6 mesi) un sistema di gestione dello “Spoke” stesso, con tutte le peculiarità che lo contraddistinguono;

• integrazione con la Corporation: i sistemi di gestione e controllo devono poter garantire un flusso di dati continuo ed analizzabile che parte dall’”Hub” fino agli “Spoke” e viceversa. Con l’utilizzo dell’ERP Microsoft allo “Spoke”, vengono garantiti servizi condivisi (acquisti, ordini e servizio clienti) che permettono la completa collaborazione tra le varie sedi ed il sistema centrale;

• investimenti ridotti e limitati skill IT: installazione, personalizzazione, manutenzione e gestione in esercizio sono i principali problemi di adozione del sistema ERP “Hub” anche agli “Spoke”. Con l’utilizzo dell’ERP Microsoft allo “Spoke” si può ottenere, a costi ridotti e con un limitato tempo di start-up, un sistema di gestione e controllo di tutti i processi dello “Spoke”.

L’offerta Microsoft per il sistema “spoke”

Microsoft Dynamics – Navision è la soluzione gestionale utilizzata da più di 45.000 clienti nel mondo, oltre 700 in italia. Con circa 120 partner che sul mercato italiano ne supportano l’implementazione e la personalizzazione, Navision è probabilmente la migliore scelta per lo scenario Hub&Spoke.

Microsoft Dynamics – Navision è la soluzione gestionale utilizzata da più di 45.000 clienti nel mondo, oltre 700 in italia. Con circa 120 partner che sul mercato italiano ne supportano l’implementazione e la personalizzazione, Navision è probabilmente la migliore scelta per lo scenario Hub&Spoke.

Tra i principali punti di forza del prodotto troviamo:
• l’ambiente di sviluppo estremamente produttivo che consente di adattare velocemente il sistema ERP ai processi aziendali con costi ridotti. Questo elemento abilita la disponibilità delle informazioni per le varie divisioni in tempo reale - marketing, vendite, fornitori e clienti. Inoltre migliora la visibilità tra dati e applicazioni a tutti i livelli aziendali promuovendo la collaborazione con partner, fornitori e clienti;

• forte integrazione con la piattaforma MS e con gli strumenti di EAI e di office automation. I processi aziendali coinvolti sono relativi ad attività ridondanti o manuali, automazione dei sistemi di supporto alle decisioni e interoperabilità fra sistemi e applicazioni a livello dati, ma anche come integrazione applicativa;

• scalabilità delle soluzioni per indirizzare sia i piccoli dipartimenti che Filiali/Aziende più complesse, che richiedono poche postazioni di lavoro fino ad arrivare a migliaia di utenti concorrenti;

• time to market della soluzione. I tempi di realizzazione di una soluzione ERP Microsoft si possono quantificare in progetti da 3-6 mesi;

• la garanzia di un investimento in tecnologia su cui Microsoft:

1. ha previsto una roadmap evolutiva di prodotto fino al 2013;

2. ha identificato un set di servizi di supporto che vanno dalla semplice risoluzione di problemi tecnici, alla vera a propria creazione di hot-fix sul prodotto.

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics AX, NAV, CRM

14 Haziran 2010 Pazartesi

Microsoft Business Intellgence - About BI

Microsoft leads the industry in business intelligence solutions.


Microsoft business intelligence solutions are scalable and designed to evolve with your business. With continuous innovation since initial release, Microsoft business intelligence solutions are built on open, industry-wide standards – making integration with your other systems easier and less costly than the alternatives.

BI Benefits

Improve organizational effectiveness
Microsoft business intelligence enables you to create and manage information through an integrated system that includes core business productivity features, such as collaboration tools, search capabilities, and content management. The workplace becomes highly efficient, resulting in cost savings and low total cost of ownership (TCO).

BI In Action

Accurate, integrated data empowers success at Northumbria University
Stakeholders at Northumbria University use Microsoft Business Intelligence solutions to gain access to near real-time, streaming reports to support effective decision-making.

"Within one year the team was able to launch the full decision support system, a user friendly web-based portal, called Northumbria World. It includes dashboards, scorecards, KPIs and advanced drill-down capabilities. We almost surprised ourselves with the rather quick and smooth implementation process -- it really exceeded expectations every step of the way." Eugene McCrossan, Financial Planning Director for Northumbria

Enable IT efficiency while reducing costs

With Microsoft business intelligence, you can cut costs and reduce complexity by leveraging existing IT investments to extend the reach of technology you already own.

Because Microsoft Excel, SQL Server and SharePoint are integrated and inter-operable, you can rely on your existing IT resources and skill sets for faster implementation and lower total cost of ownership.

Conceptus Achieves Effective, Integrated Solution at Half the Cost
Conceptus deployed Microsoft business intelligence solutions to achieve increased visibility into key data and trends at half the cost of a competitor.

"By choosing Microsoft, we gained an effective BI solution at half the cost of an alternative. We were able to use our existing CRM and ERP systems and our existing data warehouse for building the OLAP cubes." Jeff Letasse, Vice President of Information Technology and Business Systems

http://www.pargesoft.com/ Microsoft Business Intelligence Partner

12 Haziran 2010 Cumartesi

MRP’ nin Varsayımları, Önkoşulları ve Karakteristikleri

MRP, ana üretim planını göz önünde tutarak, her bir parçadan ne zaman , ne kadar gerektiğine karar verip ekonomik parti büyüklükleri halinde sipariş verilmesini sağlar, böylece stokları minimize eder. Yüksek maliyetler getiren bazı parçaların stokta tutumu bu şekilde önlenip, maliyetler düşürülür.

MRP sistemi bazı varsayımlar ile çalışır. Artık standart hale gelmiş MRP sisteminin temelini oluşturan ana varsayımlar ve gerekli ön koşullar şunlardır.

1. Varsayımlar

MRP sistemi, kontrolü altındaki tüm envanter birimlerinin temin sürelerinin bilindiğini varsayar.

MRP sistemi, kontrolü altındaki tüm envanter birimlerinin stoğa girip çıktığını varsayar.

MRP sistemi, brüt ihtiyaçların tespiti aşamasında, bir montaj için gerekli tüm alt parçaların, o montaj parçasının üretimi için iş emri verildiği anda hazır olduğunu varsayar. Yani :

Her bir montaj parçası en az birkaç bileşen parçadan oluşur.

Birim montaj parçası için üretim zamanı yani;bileşen parçalarının bir araya getirerek montaj parçasının elde edilmesi için gerekli zaman oldukça kısadır.

Kesikli dağıtım ve bileşen parçalarının kullanımı:örneğin herhangi bir parçadan, üretim hattında 50 adet gerekiyorsa, MRP sistemi tam 50 adet parçanın üretim hattına sevk edileceğini ve bunların hepsinin tüketileceğini varsayar. Yapısı sürekli olan malzemeler (adet cinsinden ölçülemeyen saç levha, tel vb. malzemeler) bu varsayımın dışındadır.Bu durumda ,sistemin bu tür envanter birimlerine uygun olarak düzeltilmesi gerekir.

Bir diğer varsayım da süreç bağımsızlığıdır. Süreç bağımsızlığı şu şekilde açıklanabilir: herhangi bir envanter biriminin imalatı için verilen iş emri tamamen kendi başına başlatılıp, bir diğer iş emrinin tamamlanmasını beklemeden bitirilir.Bu durumda aşağıda belirtilen ilişkiler standart MRP sistemi için söz konusu olamaz:

i)”parça çiftleşmesi” olarak bilinen ilişkiler.Örneğin 30 no’ lu operasyondaki A parçası ,50 no’ lu operasyondaki B parçası ortak bir yüzey işlemi için bir araya gelmelidir.

ii)”tezgah hazırlama bağımsızlığı ” olarak bilinen ilişkiler.Örneğin Y parçası için tezgah hazırlama iş emri, sadece X parçası için önce tezgah hazırlandığında başlatılabilir. Daha çok süreç tipi sistemler için söz konusu olan bu tip ilişkiler, standart MRP sisteminde kullanılmaz. Ancak standart sistemde gerekli düzeltmeler yapılarak, MRP yaklaşımının, süreç tipi üretim ortamında kullanılması sağlanır.

2. Önkoşullar

Ana üretim planı

MRP sisteminin işleyebilmesi, kuruluş içinde bir ana üretim planının bulunmasına bağlıdır.Ana plan, son ürünlerin ne kadar ve ne zaman üretilmeleri gerektiğini belirler.

MRP sistemi, ana üretim planının “malzeme listesi” cinsinden (parça numaraları cinsinden ) ifade edilebileceğini kabul eder.Bu sistemin anlayabildiği tek lisan “parça numaraları”dır. Parça numaraları, malzeme,parça, yarı montaj ve son ürünleri tek tek tanımlayan envanter birimleri numaralarıdır.

Her envanter birimi, bir kodla (parça numarası) tanımlanmalıdır. Bu kodlama sistemi kolay anlaşılıp kullanılabilen ve karışıklığa yol açmadan birimleri tanımlayabilen bir yapıya sahip olmalıdır.

Malzeme listesi – ürün ağacı bilgileri

Malzeme listesi, sadece son ürünü üretebilmek için gerekli tüm malzemelerin bir dökümü olmayıp, ürünün yapılma aşamaları ile üretim yöntemleri gibi bilgileri de içerir.

Envanter kayıtları (envanter durumu bilgileri)

Envanter kayıtları, sistemin kontrolü altındaki tüm birimlerin envanter durumları hakkındaki veriler içerir.

Ürün ağaçları bilgileri ile envanter durumu bilgileri kütüklerindeki verilerin doğru, tam, güncel ve bütünlük içinde olmaları ihtiyacı: Hiç şüphesiz ki MRP sisteminin çıktıları, kullanılan verilerin doğruluğu derecesinde doğru olacaktır.

Klasik stok kontrol yöntemleri kullanılan işletmelerde genellikle bu iki veri kütüğü oldukça zayıf yapıdadırlar. Sipariş noktası yönteminde ürün ağacı ve malzeme listeleri bilgilerine ihtiyaç duyulmaz.

3. Karakteristikler

Ürün Yapısına Bağlılık

Malzeme İhtiyaç Planlaması sistemi kontrolü altındaki her bir birime duyulan ihtiyacı belirlerken ürün ağacını, diğer bir değişle ürün ağacında belirlenmiş olan ilişkilerini kullanır. Ürün ağacında son ürünün üretimi veya montajı için gerekli olan bileşen ve montaj parçaların ihtiyaçlarının belirlenmesini sağlar.

Geleceğe Yönelik Olmak

Malzeme İhtiyaç Planlaması sistemi sadece geçmiş dönemlere ait verilere dayanarak tahminlerde bulunup ihtiyaçları bu tahminlerden çıkarmaz, halihazırda bulunan Ana Üretim Planını kullanarak gelecek dönemlerdeki malzeme ihtiyacını belirler.

İhtiyaçları Zaman Periyodunda Göstermek

Malzeme İhtiyaç Planlaması sisteminde herhangi bir parçaya olan ihtiyaç, zaman boyutunda periyotlar itibariyle gereksinim duyulan miktar olarak belirlenir. Bu ihtiyaçları karşılayacak siparişlerin açılış tarihi ve miktarı ise temin süresi, sipariş parti büyüklüğü gibi bilgiler ışığında belirlenir.

Kontrollü Yapısı Sayesinde Öncelik Planlaması Yapmak

Malzeme İhtiyaç Planlaması herhangi bir parçaya olan ihtiyacı karşılamak üzere açılacak siparişin tarihini belirlerken açılması gereken diğer siparişleri göz önünde bulundurur. Ürün ağacı üzerinde çalıştığı için her bir parça ihtiyacını de belirlediği için söz konusu ihtiyaçlar arasında bir öncelik planlaması da yapmış olduğunu söyleyebiliriz.

wwww.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX NAV CRM Çözüm Ortağı

10 Haziran 2010 Perşembe

Découvrez Microsoft Dynamics ERP

Stimulez les performances de votre entreprise, mesurez son efficacité financière et améliorez vos prises de décision pour des résultats immédiats sur votre chiffre d’affaires.Les entreprises performantes ont besoin du progiciel de gestion intégré (ERP) qui saura les aider à mener à bien leurs processus clés dans l’entreprise, à prendre des décisions plus rapides et plus sûres et à s'assurer d'exploiter au mieux leurs ressources. Microsoft Dynamics ERP apporte ses réponses de la petite entreprise qui se lance jusqu'aux groupes multinationaux, des entreprises disposant d'un seul serveur regorgeant d'informations à celles dont les opérations sont liées aux normes ERP de leur siège.

Notre mission est simple : fournir la meilleure solution ERP adaptée aux besoins de votre entreprise et vous permettant de délivrer des résultats de niveau supérieur. Nous y parvenons des manières suivantes :

Grâce à des solutions familières à vos employés. Selon une étude menée par AMR Research1, 46 % des employés qui pourraient accéder à des logiciels ERP ne le font pas. Pourquoi ? Car leur utilisation est trop complexe. En délivrant nos solutions ERP dans un environnement Microsoft familier, vous diminuez considérablement les temps de formation sur le système, vous allégez les opérations d'administration et de maintenance du personnel informatique et favorisez l'accès plus rapide aux informations, aboutissant à des prises de décision plus efficaces.

En permettant l'intégration aux systèmes informatiques existants. Vous avez déjà réalisé de gros investissements sur des produits comme Microsoft Windows et Windows Server, SQL Server, Microsoft Office et même Microsoft SharePoint. Dès lors, pourquoi ne pas utiliser une solution ERP qui s'intègre naturellement à ces technologies ? Vous bénéficierez ainsi d'une empreinte informatique plus légère et plus standardisée, vous assouplirez vos opérations de maintenance et d'administration et vos utilisateurs profiteront d'un produit avec lequel ils seront déjà familiarisés.

En répondant aux besoins présents et futurs de votre entreprise. Que vous prévoyiez votre croissance dans un futur proche ou parallèlement à l'amélioration de l'économie, notre solution ERP s'adapte à votre secteur, à la taille de votre entreprise et à votre budget. Vous faites ainsi face à de moindres difficultés pour adopter une nouvelle technologie. Microsoft Dynamics ERP offre aujourd'hui une variété exceptionnelle de fonctionnalités pouvant convenir à tout type d'entreprise.

Avec des solutions bénéficiant de la structure de Microsoft. Grâce aux investissements inégalés de Microsoft en Recherche et développement, à ses milliers de développeurs et partenaires ainsi qu'à ses équipes de support technique spécialisés dans vos applications, vous pouvez investir en toute confiance dans la technologie Microsoft.

Pourquoi choisir un ERP Microsoft Dynamics ?

Dans le monde, des dizaines de milliers d'entreprises de toute taille utilisent les solutions Microsoft Dynamics ERP pour gérer leurs principales opérations. Microsoft Dynamics ERP vous permet d'accomplir les tâches essentielles à vos activités, à savoir :

Relier l'ensemble de votre chaîne logistique de manière rapide et productive, pour améliorer la satisfaction de vos clients, rationaliser vos opérations de fabrication et réduire vos coûts professionnels.

Rendre disponible les informations et rapports financiers à tous vos employés, pour leur permettre de planifier leurs activités et de se conformer aux réglementations.

Simplifier et automatiser les fonctions routinières et répétitives, pour que vos employés puissent se concentrer sur des tâches plus fondamentales. Exprimer le potentiel et fidéliser vos collaborateurs tout en minimisant les coûts et difficultés liés à la gestion des salaires, des primes, du recrutement et des performances.

Réaliser les objectifs de vos projets et obtenir des résultats exceptionnels tout en respectant vos budgets et vos délais et en utilisant vos ressources efficacement.

Examiner de manière plus approfondie les facteurs de performance clés et identifier vos clients les plus rentables, vos fournisseurs les plus efficaces, ainsi que les problèmes potentiels face auxquels vous devez agir rapidement.

Répondre aux besoins spécifiques de votre secteur d'activité grâce à des fonctionnalités adaptées aux processus verticaux de votre secteur.

La gamme d'applications de Microsoft Dynamics ERP offre les fonctionnalités suivantes. Cliquez sur les sections ci-dessous pour découvrir comment optimiser votre solution ERP :http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics ERP Global Partner

9 Haziran 2010 Çarşamba

Microsoft Dynamics Acquisitions Accelerate Industry Innovation for ERP Customers

Acquisition of manufacturing, professional services and retail solutions propels Microsoft Dynamics ERP industry strategy forward.

REDMOND, Wash. — Sept. 22, 2009 — Building on the Microsoft Dynamics enterprise resource planning (ERP) strategy to drive industry-specific innovation for customers and enable partners to deliver repeatable, vertical solutions, Microsoft Corp. today announced the acquisition of four industry solutions that will extend the core capabilities of one of Microsoft’s ERP products, Microsoft Dynamics AX. This move supports Microsoft’s promise to enable the Dynamic Business, which includes offering flexible business applications that remain relevant as business needs evolve.

“With these acquisitions we are investing in building industry functionality directly into the Microsoft Dynamics AX application, while other ERP vendors are cutting corners or trying to reconcile multiple industry offerings as a result of acquiring several companies,” said Crispin Read, general manager of Microsoft Dynamics ERP. “We are a safe haven for customers and partners who depend on us to drive continuous innovation in our products and lower the total cost of ownership.”

The following acquired technology will be offered as part of Microsoft Dynamics AX, which will give partners the opportunity to drive deeper vertical solutions for customers in manufacturing, professional services and retail.

• A process manufacturing solution acquired from Fullscope Inc., which provides tight integration of business processes across discrete manufacturing and process manufacturing

• A professional service solution acquired from Computer Generated Solutions Inc., which delivers a single system to manage projects and resources, execute financial transactions and customer billing, and match resources with client assignments

• Retail solutions from LS Retail EHF and To-Increase Denmark A/S, a wholly owned subsidiary of Columbus IT Partner A/S, that enable Microsoft to provide an end-to-end retail solution including store management with point-of-sale, merchandising and ERP capabilities

With these technology acquisitions Microsoft is providing core industry functionality embedded into Microsoft Dynamics ERP applications, allowing partners to focus on the last mile of innovation, which has been shown to have the greatest impact on a customer’s business. In fact, IDC research shows that Microsoft Dynamics ERP partners with vertical focus outperform those without in several key areas including higher overall customer growth, a higher proportion of revenue from new customers, larger deal sizes, and a trend toward higher operating profit margins. 

“We chose Microsoft Dynamics AX with the process manufacturing solution from Fullscope over Oracle and SAP because Microsoft’s industry solution enabled a better fit with our business processes instead of dictating a set of fixed industry best practices,” said Mark Holt, director of information technology, Cayman Chemical Company Inc. “Microsoft’s move to add industry solutions directly into Microsoft Dynamics AX provides a predictable industry road map, allowing partners to focus on the vertical solutions that can keep pace with the rate of innovation.”

A vibrant ecosystem of independent software vendor partners delivers vertical solutions for multiple industries across Microsoft Dynamics ERP, which also includes Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics GP and Microsoft Dynamics SL.

Process manufacturing and professional services solutions for Microsoft Dynamics AX are available immediately on the Microsoft Dynamics price list, and the retail solution will be available at a later date. Microsoft will provide updates to customers and partners as the availability date approaches.

More information on Microsoft Dynamics ERP solutions, and details on the new industry functionality in Microsoft Dynamics AX, can be found at http://www.microsoft.com/dynamics/en/us/products/ax-overview.aspx.

About Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics is a line of adaptable, easy-to-use ERP and CRM applications that enable business decision-makers to run their business efficiently and drive business success. Delivered through a network of channel partners providing specialized services, these integrated, adaptable business management solutions work like and with familiar Microsoft software to streamline processes across an entire business.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX Global Partner

7 Haziran 2010 Pazartesi

Raporlama ve İş Zekası Çözümleri İle Kurumsal İçerik Yönetimi


Kullanıcılara uyumluluk ve denetimden ödün vermeden üstün deneyim fırsatı sunun.
Geleneksel işletme içerik yönetimi sistemlerinin aksine, SharePoint kullanıcılarının ilke ve işlemleri yerine getirirken, aynı zamanda ihtiyaç duydukları eylemleri gerçekleştirmelerini kolaylaştırarak bir denge kurar. Uygulamanın belge yönetimi, kişilerin çalıştığı biçimde çalışır ve onların alışık oldukları Microsoft Office uygulamalarını kullanmalarını sağlar.
Microsoft'un Kurumsal İçerik Yönetimi özelliği ile, uygun fiyata zengin özelliklere sahip bir sistem elde edersiniz.
SharePoint Server üzerine kurulu sistemler, işlem ve uyumluluk üzerinde tam BT denetimine izin verirken aynı zamanda içerik yönetiminde kullanıcı katılımını destekler.
Gücünü SharePoint Server'dan alan Microsoft Kurumsal İçerik Yönetimi, geleneksel yapılandırılmış bilgiler ile bloglar ve wiki tartışmaları gibi yapılandırılmamış bilgilere yönelik ilke ve prosedürleri yönetir. Kurumsal İçerik Yönetimi sistemimiz, çalışanlarınızın katılımını ve memnuniyetini güçlendirirken aynı zamanda işletmenizin ihtiyaç duyduğu özellikleri sunar.
Kurumsal İçerik Yönetiminin gerçek zamanlı faydaları hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Hawaii Havayolları

Hawaii Havayollarının Web sitesi yönetimini akıcı hale getirip kullanıcılarına kendi içerik yönetimi ve iş akışını yönetme becerisini kazandırarak hem verimliliği hem de hizmetlerini geliştirdi.
Hawaii Havayolları Web İçerik Yönetimi ile Verimliliği ve Hizmeti geliştiriyor >

Verimlilik ve Etkinlikte Kazanın ve Nakit Tasarrufu Sağlayın

Bu teknik incelemeyi okuyun ve verimlilik ile etkinlikten ödün vermeden nakitten nasıl tasarruf edeceğinizi öğrenin. Yanıt, kurumsal çözümlerinizden alabileceğiniz en yüksek değeri elde etmektir.
SharePoint ile Tasarruf Sağlamanın Beş Yolu >

http://www.pargesoft.com/ Microsoft BI Türkiye Çözüm Ortağı

4 Haziran 2010 Cuma

Yeni Verimlilik ve Üretkenlik Yazılımlarının Betaları Çıktı…

hero_tryit_future_trial

2010 deneme sürümü'larını karşıdan yükleyin ve ürünlerin, çalışanlarınızın etkisini artıracak olan gelecek sürümlerini uygulamalı olarak deneyin. 2010 deneme sürümü'larına hoş geldiniz!

BT Profesyonelleri için Office 2010
Microsoft Office 2010 ile çalışanlarınız bilgisayar, telefon veya web tarayıcısı gibi daha fazla yerden en iyi şekilde çalışmak için çok çeşitli yeni ve güçlü yollar edinirler. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Geliştiriciler için Office 2010
Bu akıllı, güvenli ve kolay entegre edilebilen araç takımı elinizde mevcut olanlarla birlikte çalışır; böylece oluşturmuş olduğunuz uygulamalarla birlikte çalışan yeni, yenilikçi uygulamalar tasarlayabilirsiniz. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

BT Profesyonelleri için SharePoint 2010
SharePoint 2010 çalışanlarınızın kendileri için en iyi yöntemleri kullanarak çalışmalarını sağlar. Ayrıca güvenlikten ödün vermeden iş birliğini teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturabilirsiniz. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Microsoft FAST Search Server 2010 deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Geliştiriciler için SharePoint 2010
SharePoint 2010 ile mevcut kurumsal verilerinizden, araçlarınızdan ve süreçlerinizden faydalanmaya devam ederken yeni çözümler oluşturabilirsiniz. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Microsoft FAST Search Server 2010 deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Microsoft Project Professional 2010
Project Professional 2010, önemli son tarihleri karşılamaktan doğru kaynakları seçmeye ve ekiplerinizi güçlendirmeye kadar her tür projenizi başarıyla tamamlamanız için yeni ve yenilikçi deneyimler sunar. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Microsoft Project Server 2010
SharePoint Server 2010 üzerine kurulu olan Project Server 2010, kuruluşların kaynakları ve yatırımları iş öncelikleriyle eşleştirmelerine, tüm iş türleri üzerinde kontrol sağlamalarına ve performansı güçlü panolar vasıtasıyla görselleştirmelerine yardımcı olmak amacıyla proje ve portföy yönetimini birleştirir. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

Microsoft Office Visio 2010
Visio 2010 karmaşık bilgileri bir bakışta görselleştirmeyi ve açıklamayı kolaylaştırır. deneme sürümü'yı karşıdan yükleyin >

BUMERANG

Follow by Email