10 Ağustos 2010 Salı

Microsoft Dynamics NAV ile çok tesisli ve uluslararası kuruluşları tümleştirin

dynamics_navMicrosoft Dynamics NAV, çok tesisli ve uluslar arası kuruluşların ihtiyaçlarını destekler

Çok tesisli ve uluslararası bir kuruşsanız (MIO), bir işletme yönetimi seçerken ve dağıtırken benzersiz zorluklarla karşılaşırsınız.

Çok tesisli ve uluslararası kuruluşların karşılaştığı zorluklar
MIO’ların BT sistemleri arasındaki tümleştirme, etkili şekilde bilgi paylaşımında bulunmak, ortak ihtiyaçları desteklemek ve tek bir tüzel kişi olarak başarılı şekilde faaliyet göstermek için kritik önem taşır. Bununla birlikte, tesisler tek başlarına genellikle ana şirket ile aynı karmaşıklık seviyesine uygun bir işletme yönetimi çözümüne gereksinim duymazlar ve daha büyük bir şirket için tasarlanmış bir sistemi almak ve kullanmak için gerekli kaynaklara da sahip olmayabilirler.

MIO işletme modeli için ideal çözüm, karmaşıklık seviyeleri, uzmanlık alanları veya konumları ne olursa olsun, yerel tesislerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli esnekliğe sahip, güçlü bir temel platform ve çözümdür.

Microsoft Dynamics NAV: sizin tesisleriniz için tasarlanmıştır

Microsoft Dynamics NAV, çok tesisli ve uluslararası kuruluşların boyutu, konumu veya işletme tiplerinden bağımsız olarak, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli esnekliğe sahip bir işletme yönetimi çözümüdür. Küçük ve orta ölçekli kuruluşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmış olan bu çözümün kullanımı kolay, toplam sahiplik maliyeti (TCO) düşüktür. Dünyanın her yerindeki 57,000’in üzerinde küçük ila orta ölçekli şirket halihazırda Microsoft Dynamics NAV kullanmaktadır.

DynamicsNAVSirket

Microsoft Dynamics NAV çok tesisli ve uluslararası şirketlerin şubelerini, ana şirketin işletme yönetimi çözümü ile tümleştirir.


Küçük ila orta ölçekli şirketlere yönelik çözüm

Microsoft Dynamics NAV, rekabetçi kalmalarına yardımcı olabilecek esnek bir dikey çözüme şiddetle ihtiyaç duyan ve eşsiz iş süreçlerine sahip küçük ila orta ölçekli şirketler için tasarlanmıştır.

Microsoft Dynamics NAV, süreçleri destekleyerek ve yerel tesislerin bilgilerini ana şirketin sistemleri ile tümleştirerek MIO’lara yardımcı olabilir.

Bir MIO’nun dağıtıma yönelik bir çözüm seçerken dikkate alması gereken dört kilit zorluk bulunmaktadır.

Karmaşıklığa bağlı ihtiyaçları karşılamalıdır


Zaman zaman, tesisler de ana şirketle aynı iş karmaşıklık düzeyine sahip olabilir, ancak bu karmaşıklık farklı bir düzeydedir ve aynı BT kaynaklarından yoksundur. Ana şirket için en iyi çözüm genellikle tesisler için fazla büyük, karışık, kullanışsız ve yüksek maliyetlidir. Buna ilaveten, ana şirketin sistemi, yerel tesislerin yerel gereksinimlerine veya özel işletme ihtiyaçlarına yönelik olmayabilir.

Microsoft Dynamics NAV, MIO’ların karmaşıklığa bağlı ihtiyaçlarını, geniş bir BT personeli veya kapsamlı kullanıcı eğitimine gerek olmaksızın dengeler. Çözüm, kolaylıkla özelleştirilebilir ve dağıtılabilir. Tanıdık Microsoft Office sistemi arayüzünün kullanılması, çalışanlarınızın bu çözüme hızla adapte olmasına yardımcı olur. Ayrıca ana şirketin işletme yönetimi çözümü ile sorunsuz şekilde tümleştirmenin sağlanması için endüstri standartları ve araçları kullanılır. Bu da bu çözümü, düşük TCO’lu ve yatırım getirisi (ROI) güçlü olan sağlam ve kendilerine uygun işlevselliğe ihtiyaç duyan yerel MIO tesisleri için çok uygun hale getirir.


Uzmanlık ihtiyaçları karşılamalıdır

Belli işlevleri olan tesislerin, ana şirketle ve diğer tesislerle çok büyük farklılıklar gösteren kilit sektörel ve dikey gereksinimleri bulunur. Kuruluş bünyesinde belli bir görevi yerine getiren bir tesisin (örneğin imalat, depolama, dağıtım veya icra), şirket bünyesindeki diğer tesislerden farklı gereksinimleri vardır. Ana şirket çözümünü çeşitli dikey, işlevsel ve yerel gereksinimlere uyarlamaya çalışmak, kapasite açıklarına, verimsiz çözüm ölçeklemeye ve kullanışsız, yüksek maliyetli özelleştirmelere neden olabilir.

Dünya çapında çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 57,000’in üzerindeki müşterimiz, kendi özel ihtiyaçlarını karşılamak için Microsoft Dynamics NAV’ı özelleştirmiş ve dağıtmıştır. Ayrıca, 2.700’ün üzerinde Microsoft Onaylı İş Ortağı, belli dikey çözümler ve 1.500’den fazla tescilli eklentinin yanı sıra, bu özelleştirme hizmetini de sunmaktadır. Microsoft Dynamics NAV ayrıca belli dikey sektörler için düşük maliyetli dağıtımı kolaylaştıran bir Hızlı Uygulama Metodolojisi (Rapid Implementation Methodology - RIM) ve sektör şablonları sağlamaktadır. Bu avantajların hepsi, uzun vadeli bir çözüm elde edilmesini sağlar ve TCO’nun düşürülmesine ve ROI’nin arttırılmasına yardımcı olur

Konuma bağlı ihtiyaçları karşılamalıdır

Farklı ülkelerde bulunan tesisler, yerel yönetmeliklere uygun ve piyasa gerekliliklerini ve bunun yanında sektöre (ve konuma) özel muhasebe, raporlama ve mali tablo uygulamalarını yerine getiren bir çözüme ihtiyaç duyarlar. Bunun gibi kuruluşlar için, ana şirketin sistemi ile tümleşecek, her bir piyasa ve işletme gerekliliğine hitap edecek şekilde yerelleştirilebilecek ve ayrıca yerel BT kaynakları tarafından desteklenebilecek standart bir çözüm gereklidir.

Microsoft Dynamics NAV, çoklu para birimi ve dil seçeneği içeren 40’ın üzerinde yerelleştirilmiş versiyonuyla yerel yasalara ve piyasa gereksinimlerine uygundur ve 150’den fazla ülkede bulunan şirketlere satışı destekler. Microsoft Dynamics NAV kalifiye iş ortakları küresel ağı, özelleştirme ve uygulamanın yanı sıra yerel hizmet ve destek de sağlar.


Esneklik ihtiyaçlarını karşılamalıdır

MIO’lar, dünya çapında standartlaştırma dağıtımı ile yerel tesis seviyesinde iş prosedürlerinin desteklenmesi için yapılan özelleştirmelere izin verme arasında bir denge kurmalıdır. Kuruluş çapında dağıtılan temel işlevsellik, yerel koşullara, süreçlere ve prosedürlere yapılacak uyarlamaları barındıracak şekilde geliştirilmiş olmalıdır. Kullanılacak çözüm, yükseltmelerin sorunsuz şekilde yönetilmesi ve düşük bir TCO için yerel müşterileri takip edebilmelidir.

Microsoft Dynamics NAV kolaylıkla özelleştirilebilir ve yapılandırılabilir ve ayrıca bir şirket büyüdükçe değişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ölçeklenebilir. Güçlü uygulama ve yükseltme araçları sayesinde, kurulumunuz sorunsuz ve hızlı şekilde çalışır. Mevcut özelleştirmelerin otomatik takibi ve idaresi sayesinde, yükseltmeler kolay ve nispeten düşük maliyetli ve düşük risklidir.

Microsoft Dynamics NAV ile çok tesisli ve uluslararası kuruluşları tümleştirin

Microsoft Dynamics NAV kullanmanın sunduğu en önemli 7 avantaj

Çok tesisli ve uluslararası kuruluşlara (MIO’lar) yönelik Microsoft Dynamics NAV çözümü sayesinde, işletmeniz aşağıdaki yedi önemli şekilde avantaj elde edebilir:

1. Boyutları, konumları veya iş kolları ne olursa olsun, tesislerin kendi ihtiyaçlarını karşılar
Microsoft Dynamics NAV her tesisin kendine özgü işletme ihtiyaçlarına göre uyarlanır ve yerel yasal gereklilikleri ve iş uygulamalarını yansıtan bir sistem kullanır.

2. Finansal konsolidasyon için iş akışı verimliliğini arttırır
Finansal raporları internet de dahil olmak üzere, teknolojiler ve yazılımlarla dışarıya gönderebilirsiniz. Sonuç olarak, ana şirketler bir dizi tesisin mali tablolarını tek bir veri tabanından, diğer Microsoft Dynamics NAV veri tabanlarından veya diğer programlardan konsolide edebilirler. Farklı para birimlerinde hazırlanmış mali tabloları döviz kuru işlevselliğini kullanarak konsolide edebilirsiniz.

3. Tümleşik çözümlemelerle size net işletme bilgileri sağlar
İlgili parametrelere dayanan raporları çok kısa sürede hazırlayarak tesislerdeki kapsamlı BT desteği ihtiyacını azaltabilir ve sisteminizde bulunan verilere dayanan çevrimiçi analitik işleme (OLAP)küpleri oluşturabilirsiniz. Microsoft Windows SharePoint Services ve Microsoft Office Excel gibi bilinen Microsoft araçlarını kullanarak merkez ofisteki raporlara kolayca erişebilirsiniz.

4. Veri paylaşımı için verimli bir yol sunar
Ana şirketin sisteminde ve Microsoft Dynamics NAV kullanan tesislerde paylaşılabilen XML belgeleri oluşturabilirsiniz. Daha büyük veya daha karmaşık ihtiyaçlar için ise, Microsoft Dynamics NAV’da bulunan BizTalk Server ve Commerce Gateway’e dayanan elektronik bir veri paylaşımı çözümü uygulayabilirsiniz.

5. Hizmetlerin sorumluluğunu paylaşmanıza yardımcı olarak maliyetleri düşürebilir
Para birimlerindeki farklılıkları hesaba katarak, ana şirket ile tesislerin farklı sistemleri arasında eşleme yapabilirsiniz. Hem tesislerin hem de ana şirketin Microsoft Dynamics NAV kullanması durumunda, iş akışının tamamına yönelik satış, satınalma ve muhasebe evraklarını oluşturabilirsiniz.

6. Daha verimli bir tedarik zinciri sağlar

Bölümler arası işlemleri normal satış ve satınalma işlemleri olarak gerçekleştirebilir ve çoklu veri girişi ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. Belgeleri gönderme, alma ve yazdırma maliyetinden kurtulursunuz.

7. İşletme koşullarına proaktif şekilde yanıt vermenize yardımcı olur

Tesislerinizde veya tedarik zinciri iş ortaklarınızdaki kritik işletme koşulları hakkında sizi bilgilendirecek e-posta iletilerini otomatik olarak oluşturur. Satınalma veya envanter durumuna ilişkin önemli bilgileri iletmek için şablonları kullanabilirsiniz.

BUMERANG

Follow by Email