25 Kasım 2010 Perşembe

Les solutions Microsoft Dynamics facilitent les prises de décisions au sein de votre entreprise

Meilleure visibilité de l'entreprise

Les solutions Microsoft Dynamics facilitent les prises de décisions au sein de votre entreprise

Vous devez à tout moment être en mesure de réunir des informations précises sur les performances de votre entreprise, notamment en période de crise. Il est impératif pour votre entreprise que vous puissiez fournir des informations pertinentes aux bonnes personnes et au bon moment. L'idéal est de disposer d'une solution efficace de planification des ressources d'entreprise (ERP) pour accéder aux connaissances et renseignements appropriés.

Êtes-vous en quête d'une solution pouvant atteindre les objectifs essentiels suivants ?

  Fournir rapidement à vos employés une visibilité complète sur les données relatives à leur travail.

  Permettre aux employés d'effectuer davantage d'analyses ad hoc sans avoir recours au personnel informatique

  Permettre aux commerciaux d'établir des prix personnalisés lorsqu'ils sont en déplacement ou chez un client.

  Améliorer la satisfaction des clients et réduire les coûts en offrant aux clients et au personnel de terrain des fonctionnalités de commande en ligne et une visibilité permanente sur l'état des commandes.

  Fournir un accès en temps réel à un ensemble d'informations précises et améliorer l'efficacité de votre entreprise.

  Accéder aux informations stockées sur les ordinateurs des employés ou sur des systèmes non reliés les uns aux autres.

  Analyser plus efficacement la rentabilité des projets ou contrats.

  Analyser rapidement tous les aspects de votre activité afin de prendre des décisions plus éclairées en cas de risque.

Si votre plan d'activité comprend certains de ces objectifs, Microsoft Dynamics peut vous aider. Microsoft Dynamics offre une suite de solutions fournissant des capacités de veille stratégique élaborées aux entreprises de toute taille, avec des fonctionnalités adaptées à presque tous les secteurs. Quelle que soit votre activité, Microsoft Dynamics peut abattre les cloisons qui séparent les silos de données et fournir les informations stratégiques nécessaires à une prise de décision rapide et efficace aux cadres et employés concernés, qu'ils soient en déplacement, chez un client ou dans les locaux de l'entreprise.

Microsoft Dynamics peut vous fournir les connaissances nécessaires à votre succès. Voici comment :

  Informations précises et à jour sur les coûts des produits, les tendances de ventes et les marges bénéficiaires pour une prise de décision éclairée sur les choix financiers et les solutions à mettre en œuvre pour augmenter le chiffre d'affaires et les marges.

  Accès aux informations stratégiques sur les ventes actuelles, où qu'elles se trouvent.

  Intégration des prévisions relatives aux ventes et au chiffre d'affaires des filiales et acquisitions récentes (même si les données sont stockées sur des systèmes distincts) à des rapports d'entreprise.

  Présentation des calendriers de production ou de la disponibilité des ressources à la demande, sans attendre les rapports.

  www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP (AX and NAV) Global Partner

ERP Uygulamalarının Firmalara Faydaları

ERP kullanmayan işletmeler, iş uygulamalarını kağıda dayalı sistemler ile, dağınık, birbirleri ile bağlantılı olmayan yazılımları birleştirerek, yürütmeye çalışmaktadırlar. Bunun sonucu olarak, ellerinde hiçbir zaman genel bilgiler olmadığından yönetimde çok büyük sıkıntıya uğramaktadırlar. Gerekli ve önemli bilgileri elde edebilmek için büyük çaba ve zaman harcamak zorunda kalmaktadırlar. ERP sistemleri, bu farklı uygulama ve işlemleri bir araya getirmek üzere tasarlanmıştır.

ERP çözümleri, işletmelerin iş yapma yöntemlerini, üretim ve hizmet sunum birimlerini devrimci bir biçimde etkilemektedir. ERP bir işletmenin değişik parçalarının entegre edilmesini ve bunlar arasında düzenli ve zamanlı bilgi akışını çok geliştirmiştir.

ERP’nin potansiyel faydaları; fonksiyonel bölümler arası gelişmiş birleşme, ana işletme süreci üzerine vurgu, kanıtlanmış ve güvenilir software ve genel güçlendirilmiş rekabet edilebilirliktir. Bir ERP çözümü ortaya koymada, işletme kendi iş sürecini hızlı bir şekilde endüstrinin standartlarına çıkartabilmektedir. Bunu yaparken ana ERP sağlayıcılarının birleşme deneyimi ve değişim mühendisliği avantajını kullanmaktadır

Uygun bir biçimde uygulanan ERP, satışları ve kârı artırmakta, tüketiciye daha iyi hizmet verilmesine imkan vermekte, tahmin hatalarını azaltmakta, fiyatlandırmayı daha doğru yapmayı sağlamakta, kalite ve performansı arttırmakta, karar verme zamanını ve kalitesini arttırmakta ve daha etkin kaynak ve stok kullanımını sağlamaktadır.

Hewlett-Packard şirketinin üretim süreci organizasyonu genel yöneticisi Don SCHMICKRATH, şirketin ERP uygulaması sayesinde 1991’de 1.000 dolar olan printer fiyatını 1998’de 149 dolara indirmiştir. Performans, ERP’ye geçmeden önce % 65 iken, 1998’de % 94’e yükselmiştir. Envanterin de % 10-30 arasında azaltılabildiğini söylemektedir. Ayrıca HP’nin düz (flat) örgüt yapısını benimsediğini ve akışkan takım yapısı çerçevesinde projeleri gerçekleştirdiğini belirtmektedir.

ERP’nin tedarik zinciri yetenekleri, etkinliği ve verimliliği artırmaktadır. İşlemlerin daha kısa zamanda, daha az enerji ve masrafla yapılmasına imkan sağlamaktadır. Bunların yanında işletmenin kendi dışında ticari ilişkide bulunduğu diğer işletmelerle ve müşterileriyle iletişim kurmasına imkan sağlamaktadır. Örneğin büyük işletmeler müşterilerinin kendi bilgi işlem sistemlerinden istedikleri bilgiye ulaşmalarına imkan sağlamaktadırlar. İşletmelerin hizmetleri ve durumu hakkında güncel bilgiye ulaşılabilmesi de tüketicinin isteklerinin daha iyi karşılanmasına imkan sağlamaktadır. Ayrıca üretim fazlası stok oluşumu ve müşteriye siparişlerinin yetiştirilmesinde gecikme olmasının önüne geçilebilmektedir.
Üretim hizmetlerinde,

ERP kullanımı envanterde tutulan malların % 15-35 arasında azalmasını sağlamaktadır.

ERP sisteminin avantajları şunlardır,

- Kullanımının kolay olması,

- Tüm alt sistemlerin, işlemlerin ve bilgi girişlerinin entegre edilmesini sağlaması,

- Satıcı ve müşterilerle on-line iletişime imkan sağlaması,

- Tüketicinin kendi isteklerine uygun mal siparişi verebilmesi,

- Zamanlı ve istenen bilgi sağlayarak daha iyi ve doğru karar verilmesini sağlaması,

- Üretim sürecinin hızını artırması,

- İşlemler üzerinde yönetimin uygulanabilirliği ve kontrolü,

- İnternetle interaktif iletişim imkanları sunması,

- Planlama hatalarını azaltmasıdır.

ERP sistemleri, işletmelere mevcut ticari işlemlerini yapmanın yanında işletmenin stratejik kararlarının doğru ve zamanında verilmesini sağlayacak bir zemin hazırlamaktadır. Birim yöneticilerinden istenen bilgiler artık sistem tarafından birleştirilmekte, böylece yöneticiler işletmeyi geliştirmek için daha çok zaman ayırabilmektedirler. İlk anda pahalı görünen bu yatırım, kullananlara sağladığı yararlar sayesinde ucuzlamaktadır.

ERP, gittikçe daha rekabetçi bir nitelik kazanan üretim ve pazarlama alanında etkinliği artırmaktadır. ERP üretim sektörünün yanında eğitim, küçük girişimcilik ve elektrik su hizmetleri gibi alanlarda da yaygın kullanım olanağına kavuşmuştur. ERP yönetime gerçek zamanlı bilgi sağlayarak daha iyi kararlar alınmasına imkan sağlamaktadır.115 Ayrıca küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin hisse senetleri değerinin ERP uygulayacaklarını ilan ettikten sonra arttığı görülmüştür. Çünkü ERP uygulaması sonunda işletmeler maliyetlerden tasarruf sağlayarak daha geniş kitlelere müşteri tatmini sağladıkları için işletmenin gerçek finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını yansıtacak bilgilere sahip olacağı için işletmenin kârlılığı dolayısıyla hisse senetlerinin değeri artacaktır.

ERP sistemlerinin modülleri, verilerin tekrarlanmasını engellemek ve veri bütünlüğünü sağlamak için ortak kullanılan merkezi veriye ulaşılabilmesini sağlayarak entegre veri yönetimine imkan sağlamaktadır. İşlemler yerel yapılmış olsa bile diğer işlemlerle entegre olabilmelidir. Böylece veri gerekli olduğu noktaya anında aktarılabilmektedir.

İnsan Kaynakları Modülü, insan kaynakları modülünün ihtiyacı olan otomasyonu ve diğer departmanlarla bütünleşik (entegre) bir ortamda çalışmasını sağlamaktadır. Bu modül ile, çalışan personelin kişisel ve mali bilgilerinin, tüm iş başvurularının ve değerlendirmelerinin, işletme organizasyonuna yönelik çalışmaların, personel eğitimlerinin, yapılan etkinliklerin ve buna benzer, insan kaynakları yönetim sisteminin takip etmesi gereken tüm bilgilerin bütünleşik ve fonksiyonel bir ortamda bulunmasının avantajları elde edilmiş olmaktadır.

İnsan kaynakları modülü, sistemin temel modülü olup aynı zamanda tüm modüllerin alt yapısını oluşturmaktadır. Personelin kişisel bilgilerinde ve tüm modüllerde yer alan diğer bilgilerde kaydetmek ve saklamak istenilen bilgi parçacıkları tanımlanarak veri tabanına eklenmektedir. Personelin kişisel bilgileri insan kaynakları otomasyonunda, mali bilgileri ise bordro bölümünde yer almaktadır. İstenilen sayıda ek kazanç, sosyal yardım ve kesinti ile bunların hesaplama formüllerini tanımlayabilme, net ücretten anlaşma ile her ay brüt ücretlerin otomatik ayarlanması, dövizli ücretler ile çalışabilme, toplu ücret zammı, maaşların bankalara elektronik ortamda iletilmesi, muhasebe entegrasyonu, sosyal sigortalar formları, viziteler, işe giriş/ çıkış bildirimleri vb.leri bordro paketinin bazı özellikleri arasında yer almaktadır.

Kariyer ve yedekleme planlaması, ERP sistemlerinin insan kaynakları modülleriyle entegre edilmiştir. Doğru işe doğru beceri ve özellikteki kişilerin yerleştirilmesine karar vermesi gereken insan kaynakları uzmanının işe yerleştirme ve yeni eleman alma maliyetlerini azaltması oldukça önemli ve zor bir iştir. ERP sistemleri bu sorunun üstesinden işe yerleştirme yönetimi modüllerini oluşturarak gelmektedir. Bu modüller başvuranlar arasından seçim yapılması ve işe alınması, görüşme ve yazışmalar, raporlama ve maliyet analizleri süreçlerini kapsamaktadır.

ERP sistemlerinde; zamanında, istenen kalite ve miktarda üretim yapmak için ihtiyaç duyulan her türlü program oluşturma, revize etme ve üretimi izleme faaliyetleri için Üretim Modülü geliştirilmiştir. Standart ürün üretimleri yanında, müşteri istekleriyle şekillenen opsiyonlu ürün üretimleri için üretim modülü satış/pazarlama modülü ile entegre olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca, günümüzde çeşitlenen ve azalan ürün ömürleri nedeniyle sürekli tekrarlanmak zorunda kalınan yeni ürün tanımlama ve üretim akışları ile malzeme gereksinimlerini belirleme ve programlama işlerini üretim modülü gerçekleştirmektedir. ERP sistemlerindeki üretim modülü;

- Üretim sürecinde girdi (hammadde, yardımcı malzeme vb) ve çıktıların (mamul, yarı mamul, fire vb) her an ayrıntılı olarak izlenebilmesi,

- En uygun üretim yönetim şekillerini belirleme ve kullanma,

- Üretim hatları tanımlama, mamul bazında hat/ürün üretim kapasitesini belirleyebilme,

- Ana üretim programı verilerinin tanımlanması, kullanılması ve ana üretim programının oluşturulması ve revizyonu,

- İş programlarının oluşturulması,

- Mamul ve yarı mamul bilgilerinin tanımlanması ve kullanılması,

- Mamul ağaçlarının ve üretim operasyonlarının tanımlanması ve kullanılması,

- Üretilecek mamul ve yarı mamul miktar ve üretim tarihlerinin belirlenmesi,

- Mevcut makina, işçilik ve diğer kaynaklara ait kapasitelerin belirlenmesi,

- Sipariş aktarma ya da planlama ile oluşturulan iş emirleriyle üretim yapabilme,

- Siparişe ya da stoğa üretim yapabilme,

- Müşteri istekleri doğrultusunda şekillenen mamul bilgilerini sipariş bazında tanımlayabilme,

- Malzeme gereksinimlerinin çıkarılması ve karşılanmasının takibi,

- Mamuller ve bu mamullerin üretimlerinde kullanılan her türlü hammadde ve malzemeler için tarih bazlı program tabloları oluşturma,

- Bu tablolarda tarih bazlı stok mevcutları ile birlikte, programa alınmış olan üretim ve satın alım miktarları ile gereksinim miktarlarını karşılaştırmalı olarak alabilme,

- Makina, işçilik ve diğer gereksinimlerin belirlenmesi ve karşılanması,

- Mevcut üretim durumunun izlenmesi, gerçekleşmelerin takibi,

- Üretilen mamul ve yarı mamul maliyetlerinin istenen ayrıntıda hesaplanması

ve izlenmesi işlemlerinin en etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

ERP sistemlerinde oluşturulan Lojistik ve Satış Modülleri; iş süreçlerini, müşterilerin istediği esneklik, etkinlik ve yenilikleri doğrultusunda düzenlenmesini sağlamaktadır. Lojistik uygulamaları işletmenin verimini artırmak için kullanılan kavramlara göre tedarik zincirini iyileştirmek üzere tasarlanmıştır. Bu uygulamalar için kullanılan tüm fonksiyonlar bütün organizasyonel birimler üzerinde planlanmakta, uygulanmakta ve koordine edilmektedir. Lojistik uygulamaları mantıksal olarak birbirine ait bütün öğeleri birbirleriyle ilişkilendirdiği için hiçbir iş tekrarlanmamaktadır.

Veriler sadece bir kez girilmektedir. Lojistik uygulamalarında finans ve insan kaynakları uygulamalarındaki bütün süreçler eş zamanlı ve entegre olarak çalışmaktadır. Lojistik ve satış modüleri ile satın alma, satış koşullarının takibi, sipariş, irsaliye, fatura akışı ile sistem akışının takibi, ambar yönetimi ve stok ve sipariş öneri sisteminin sağlanması gibi temel fonksiyonlar sağlanmış olmaktadır.

ERP sistemlerinde kullanıcıların zamanını rapor yığınları arasında analiz yapmakla harcamasına gerek kalmadan aranılan her türlü bilgiye anında ve doğru olarak ulaşılabilmektedir. Her yönetici, belirli dönemlerde işletmesinin en son durumunu bilgisayar ortamında ve gerçeğe en yakın şekilde görmek istemektedir. ERP sistemlerinde raporlama sayesinde anında ayrıntılı veya özet raporlara ulaşılabilmektedir. Girilen bütün bilgiler, kullanıcının istekleri doğrultusunda istenen formatta ekran veya yazıcıdan raporlanabilmekte ve/veya dış kaynaklı yazılımlara bu raporlar aktarılabilmektedir. ERP sistemleri raporları istendiği takdirde yazıcılarla en ileri grafik özelliklerde alınabilmektedir. ERP sistemlerinin raporlama özelliği sayesinde, bilgiler istenildiğinde özet, istenildiğinde ise ayrıntılı analiz raporları şeklinde kolayca elde edilebilmektedir. Bunların yanı sıra istenilen sayıda, kullanıcıya özel rapor, standard raporları değiştirerek veya yeni baştan tasarlayarak sisteme eklenebilmektedir.

ERP sistemlerinin işletmeye ve stratejilerine uygun olarak seçilmesi, belirlenmesi, tasarlanması ve uygulanması işletmenin misyon ve strateji belirlemesine oldukça önemli etkileri bulunmaktadır. ERP sistemlerinde; tüm üretim, müşteri ve tedarikçi bilgilerinin aynı sistem üzerinde bulunması çeşitli yorumlar yapılmasına imkan vermektedir. Öncelikle mevcut konumun değerlendirilerek bir işletme kimliği oluşturulmasına yardımcı olduğu gibi, ayrıntılı analizler yapılmasına imkan vererek geleceğe yönelik tahminler yapılmasında ve bu tahminler doğrultusunda işletmenin stratejilerini oluşturmasında yöneticilere yol göstermektedir.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX ve NAV Çözüm Ortağı.

24 Kasım 2010 Çarşamba

ERP Sistemlerinde Üretim Yönelimi (Orientation):

Üretim yönelimi, temelde üretimin stok için mi yoksa sipariş için mi yapılacağı noktasında odaklanmaktadır. Endüstri devrimi sonrasından 1980’lere kadar Batı Endüstrilerinde ağırlıklı olarak uygulanan ve günümüzde de belirli sektörlerde örneklerinin görüldüğü stok için üretim yapısında, talep tahminlerinden yola çıkılarak üretim planları yapılmakta ve bu planlara uygun olarak tedarik zinciri tanımlanmaktadır. Bu sistemde faaliyetler üretimin ilk adımından serbest bırakılmakta ve bu adım süreçteki işi bir sonraki aşamaya itmektedir. Son aşamaya gelene kadar her aşama işi bir sonraki aşamaya itecektir. İtme tipi sistemler stok kontrollerini her bir aşama için ayrı ayrı yapmak durumundadırlar. Yanlış bir talep tahmini, ki bu oldukça sık karşılaşılan bir durum olarak nitelendirilmektedir, süreçte çok ciddi stok miktarlarının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Buna sistemdeki belirsizliklere karşın elde tutulan güvenlik stokları da eklendiğinde stok tutma maliyeti çok ciddi boyutlara çıkmaktadır.

İtme tipi sistemdeki olumsuzlukları kısmen ortadan kaldırmaya yönelik alternatif bir sistem 1950’lerde Toyota’da uygulanmaya başlanan TZÜ (Tam Zamanında Üretim) yaklaşımına dayalıdır. TZÜ, Batılı Endüstrilerin dikkatini İkinci Petrol Krizi sonrası duraklama döneminde çekmişse de Batı’da tam olarak tanınması ve yaygınlaşması 1980’li yılların başlarında olmuştur.

TZÜ yaklaşımının temelini küçük partilerle üretim ve dağıtım anlayışı oluşturmakta-dır. Başka bir deyişle TZÜ yaklaşımında süreçteki tüm faaliyetler ihtiyaç duyulduğu anda, ihtiyaç duyulduğu miktarda yapılmalıdır. Bunun anlamı, üretimin müşteriden gelen talebe yönelik olarak gerçekleştirileceğidir. Müşteriden gelen talebe göre üretim tetiklenecek, zincir boyunca üretimin yapılabilmesi için gerekli bilgi müşteriden hammadde tedarikçisine kadar akacaktır. Bu bilgi doğrultusunda ters yönde bir materyal akışı olacaktır. “Çekme Tipi” olarak adlandırılan bu sistem içerisinde akış müşterinin çekmesi ile gerçekleşecektir. Çekme tipi bir sistemin hayata geçirilebilmesi içinse üretim sürecinin müşterinin kabullenebileceği sürelere indirilmesi gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesi ise, sistemin gereksiz faaliyetlerden ve israflardan tamamen arındırılmasına yani yalın olmasına bağlıdır. TZÜ yaklaşımı üretim birimlerine ya da üretici firmaya odaklanmak yerine, tedarik zincirine odaklanır ve tedarik zincirini bütünleşik bir yapı olarak ele alır.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX ve NAV ERP İş Ortağı

22 Kasım 2010 Pazartesi

Royal Dutch Shell Envisions Birleşik İletişim’le Çalışma Ortamını Geliştirdi

“Office Communications Server’ı dağıtmamızın birincil amacı çalışanlarımıza daha fazla esneklik sağlamak ve daha iyi bir çalışma ortamı aracılığıyla işlerine değer katmaktır.”
Johan Krebbers, Grup BT Mimarı, Royal Dutch Shell

Genel Bakış
Ülke veya Bölge: Hollanda Endüstri: Petrol ve doğalgaz

Müşteri Profili Royal Dutch Shell, 110’dan fazla ülke ve bölgede etkinlik gösteren dünya çapında bir enerji ve petrokimya şirketleri grubudur.

İş Koşulları
Shell’in iletişim için çok sayıda sistemi ve kullanıcı arabirimi vardı. Karmaşık yapı nedeniyle, çalışanlar diğer iletişim modlarının gereksinimlerini karşılamaya daha uygun olabileceği durumlarda, çoğunlukla telefon görüşmelerine veya pahalı iş seyahatleri gerektiren yüz yüze toplantılara yöneliyordu.

Çözüm Shell, Microsoft® Office Communications Server 2007 tabanlı bir birleşik iletişim çözümünün dağıtımını yaptı. Bu çözüm tüm gerçek zamanlı iletişim gereksinimlerini karşılayan tek bir kullanıcı arabirimi sağladı.

Avantajlar
Üretkenlik artışı
Daha esnek bir çalışma ortamı
Hızlandırılmış global iletişim
Üçüncü taraflarla işbirliğinin gelişmesi
Maliyetlerde düşüş

Royal Dutch Shell şu anda iletişim ve işbirliği hizmetlerinde birden çok sağlayıcıya bağlıdır. Bu yetenekler tümleştirilmediğinden, şirketin dünya çapındaki ekiplerinin verimliliği önünde engel oluşturabiliyorlar. Shell, çalışma ortamını geliştirmek için Microsoft® Office Communications Server 2007’yi seçti ve tüm gerçek zamanlı iletişimlerde tek bir kullanıcı arabirimi sağladı. Shell’in şu anda anlık ileti ve iletişim durumundan yararlanan 150.000 kullanıcısı ve ses yeteneklerini kullanan 8.000’den çok kullanıcısı vardır. Shell şu anda Office Communications Server 2007 R2’yi test etmektedir ve tam anlamıyla dağıtımı yapıldığında bu çözüm Shell içindeki tüm kullanıcılara ses, görüntü, anlık ileti ve Web konferansı için tümleşik bir platform sağlayacaktır. Shell yaklaşık 200 PBX sistemiyle, birden çok sesli ve görüntülü konferans hizmetini maliyet açısından verimli tek bir çözümde birleştirebilecektir.

Durum
Yönetim merkezi Hollanda'da bulunan Royal Dutch Shell, dünya çapında bir enerji ve petrokimya şirketleri grubudur. Dünyanın en büyük özel sektör enerji şirketlerinden biri olarak, 2007’de yıllık geliri 356 milyar ABD Dolarıydı. Shell, petrol ve doğalgazın önümüzdeki on yıllar boyunca ekonomik gelişme için gereken global enerjinin vazgeçilmez bir parçası olduğuna inanmaktadır. Şirket, söz konusu kaynakları çevreye ve topluma duyarlı yollarla çıkarmayı ve dağıtmayı hedeflemektedir. Shell aynı zamanda katran ve rafine ürünlerle kimyasallar da üretir, doğal gaz taşımacılığı, yakıt ve elektrik satışı yapar ve yenilenebilir enerji kaynakları geliştirir. 90’dan fazla ülkede her gün milyonlarca müşteriye hizmet veren 46.000 Shell servis istasyonuyla dünyanın en büyük perakende ağına sahiptir.

Dünya Çapında Karşılaşılan Güçlükler Yenilikçi iletişim ve işbirliği çözümleri, şirketin 110’dan fazla ülke ve bölgede, üretim sondaj alanlarından rafinerilere ve satış noktalarına kadar farklılık gösteren konumlarda çalışan 104.000 çalışanı için kritik önem taşımaktadır. Büyük projeler, coğrafi olarak Hollanda, ABD, Sibirya ve Nijerya kadar birbirinden uzak alanlara dağılmış bireyler arasındaki ekip çalışmasına bağımlıdır. Geçen yıllarda şirkette giderek artan oranda üçüncü taraf kuruluşlarla işbirliğine ve ortaklığa odaklanılmış ve bu yaklaşım kullanıcı topluluğunu 150.000 kişiye çıkarmıştır.

Royal Dutch Shell’de Grup BT Mimarı olan Johan Krebbers bu durumu “Ekiplerimizin yüzde sekseni, üyeleri dünyanın her yanındaki birden çok konuma dağılmış global ekiplerden oluşmaktadır,” diye açıklıyor. “İnsanlarımızın global düzeyde çalışabilmesi için birinci sınıf işbirliği yetenekleri sunmak zorundayız.” Shell’e kendi elemanları ve dış ortakları için güvenilir ve güvenli işbirliği araçları gerekmektedir. Geleneksel yöntem e-postadır, ama çoğunlukla konferans, anlık ileti (IM) veya telefon gibi gerçek zamanlı iletişim yolları daha etkilidir. Shell zaten e-posta, anlık ileti ve iletişim durumu için Microsoft® unified communication çözümlerini kullanmakta, ancak sesli iletişim ve konferans için başka teknolojilerden yararlanmaktadır.

Ses Telefon ve sesli iletişim söz konusu olduğunda, Shell geleneksel Private Branch Exchange (PBX) santral altyapısını kullanmaktadır. Yakın zamana kadar, şirket dünya çapındaki yan kuruluşlarına PBX satıcılarını öneriyordu. Yerel kararlar donanımın uygunluğuna ve maliyetine bağlı olduğundan, sonuçta çeşitli satıcıların birbirinden ayrı yüzlerce PBX sistemiyle çalışma durumu ortaya çıkmıştı. Krebbers, “Birçok ofisimiz ve her ofisin kendine özgü bir ortamı olduğundan, dünyanın her yanında belki 100 veya 200 PBX sistemimiz bulunuyor olabilir,” diye açıklıyordu. “Bir diğer sorun da sistemler yalnızca telefon hizmeti sağlıyor, bu nedenle tümleşik bir ortamı desteklemiyor. Kullanıcı deneyiminin kalan bölümüyle tümleşik değil.”

Konferans Shell’in içindeki diğer iletişim biçimleri de çok sayıda sistem kullanıyordu ve bunların benzersiz arabirimleri vardı. Kayıtlara göre yaklaşık 40.000 Shell kullanıcısı, barındırılan bir konferans sağlayıcısı kullanarak sesli konferans başlatıyordu. Görüntülü konferans için, şirket bir dizi satıcıya bağımlıydı ve dünya çapındaki tesislerinde birçok görüntülü konferans odası vardı. Ama birçok çalışan görüntülü konferans düzenlemenin çoğunlukla zaman harcamak olduğunu düşünüyor ve çoğu sesli konferans hizmetlerini tercih ediyordu. Ayrıca, birden çok görüntülü konferans sağlayıcısının olması, iletişim adaları yaratıyordu. Krebbers, “Bugün bu özelliklere sahibiz, ancak bunlar tümleşik bir ortam olarak kabul edilmiyor veya böyle işlem görmüyor. İnsanların bir sesli konferans aracı, görüntülü konferans için başka bir aracı ve kimi zaman veriler için de başka bir şeyi var; dolayısıyla bunların tümü tek bir araç yerine birbirinden yalıtılmış araçlar halinde,” diye belirtiyor.

Bu kadar çok teknolojinin olması şirketin bir bütün olarak maliyetlerine kaçınılmaz olarak katkıda bulunuyordu. Yakın geçmişte Internet Protokolü üzerinden ses (VoIP) teknolojisinde kaydedilen ilerlemelerle, artık Shell açısından sesli iletişim ve bilgisayar için iki ayrı sistem çalıştırmak anlamlı değil. Krebbers, “Planımız, insanların ses, görüntü, anlık ileti ve diğer tüm gerçek zamanlı iletişim gereksinimleri için tek bir kullanıcı arabirimine sahip olacağı, basitleştirilmiş bir ortam sağlamak,” diyor.

Ancak Krebbers, şirketin iletişim ilkesinin yalnızca maliyete odaklanmadığını da özellikle vurguluyor. Krebbers, “Karşılaştığımız en büyük güçlüklerden biri, üçüncü taraf danışmanları ve ortak girişimciler de dahil olmak üzere benzersiz uzmanlara her zaman ve her yerden erişme gerekliliği,” diyor. “Dolayısıyla birincil iletişimde birincil hedefimiz elemanlara daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak.” Krebbers, birleşik iletişimin şirket çalışanları arasında daha iyi bir işbirliğinden çok daha fazlası olduğuna işaret ediyor. Gerçekten başarılı olması için, enerji sektörü ortakları, danışmanları ve tek tek uzmanlar arasından artan sayıda iş ortaklarını desteklemesi gerekiyor.

Petrol ve doğalgaz araştırmalarının giderek daha uzak coğrafi bölgelerde üretim ve sonda etkinliklerini yönlendirmesi ve şirketin buralarda yerel ihtisası ve diğer uzmanları bulmak zorunda olması nedeniyle bu özellikle önemli. Uzmanlık ve bilginin enerji sektöründeki daha küçük işletmelerin ve yeni oyuncuların elinde olduğu, alternatif enerji kaynakları arama çalışmalarında ortaklıklar da kritik bir rol oynuyor.

Çözüm
2008’de Shell, desteklenen satıcılar ve iş ortakları da içinde olmak üzere 150.000 kullanıcısının tümüne Microsoft® Office Communicator 2007’nin dağıtımını tamamladı. Bu kullanıcıların tümü, Microsoft Office Communications Server 2007'nin sağladığı anlık ileti, iletişim durumu ve Web konferansı yeteneklerinden yararlanabilir; yalnız Web konferansı kullanıcıların bir alt kümesine sağlanmaktadır. Shell’in Office Communications Server 2007 ve Office Communicator dağıtımını seçmesinin nedeni, bunların şirketin var olan ve Microsoft Office SharePoint® Server ve Microsoft Exchange Server 2007 e-posta ileti ve işbirliği yazılımını içeren çalışma ortamıyla tümleşmesidir. Anlık ileti, iletişim durumu ve sesli iletişimin yanı sıra sesli, görüntülü konferans ve Web konferansı da sağlayan Office Communications Server 2007, Microsoft'un birleşik iletişim çözümlerinin temel taşlarından biridir.

Royal Dutch Shell, Üst Düzey Altyapı Danışmanı David Griffiths, “Kullanıcı arabiriminin Exchange Server ve SharePoint Server gibi diğer masaüstü etkinlikleriyle tümleştirilmesinin sağlayacağı basitliği fark ettik,” diye açıklıyor. “Tüm masaüstü ortamı tümleşik hale geldi.”

Shell ayrıca, tüm gerçek zamanlı iletişim için tek kullanıcı arabirimi hedefinin bir parçası olarak, Office Communications Server’ın ses ve görüntü yeteneklerinin dağıtımı yönünde de ilerliyor. 2008’in sonunda, Shell’de eşler arası sesli iletişim kullanan 8.000 kişi ve masaüstü görüntülü konferans özelliğini kullanan 1.500 kişi vardı. Bunlara ek olarak, 8.000 kişi birincil telefon olarak Office Communicator'daki yazılım telefonunu kullanıyordu. Krebbers, “Bugün ses özelliğini kullanan 8.000 elemanımız, dünyanın her yanına seyahat eden üst düzey yöneticilerdir. Gelecek yıl, ses özelliğini tüm kullanıcılara yaygınlaştırmaya başlayacağız,” diyor. “İnsanlara Office Communications Server’a dayalı yeni yerel bir telefon numarası vereceğiz ve insanlar gündelik sesli iletişimlerinde bunu kullanmaya başlayacaklar. Bu başarıya ulaşıp test edildiğinde, var olan PBX telefonlarını almaya başlayacağız.”

Shell, ofislere Office Communications Server ses özelliklerinin dağıtımını yaparken, yerel numaraların alınabilmesi için bir kapsama hizmeti kullanacak. Krebbers, “İlk tesisler, yeni Shell tesisleri, ekstra kapasiteye gerek duyduğumuz tesisler veya PBX’i değiştirmemiz gereken tesisler olabilir,” diye açıklıyor. Şirke ayrıca, yaygınlaştırma çalışmalarını azaltmak için Oturum Başlatma Protokolü (SIP) Santrali de kullanacak. SIP Santrali, kuruluşların telefon trafiğini bir IP bağlantısı üzerinden kendi kurumsal ağlarından bir ağ hizmeti sağlayıcısına geçirme olanağı tanır. SIP Santrali satıcıları farklı ülkeler için Doğrudan Dahili Arama (DID) aralıkları sağlar; dolayısıyla Shell bu bağlantıyla farklı DID aralıklarında yer alan bir dizi ülkeye hizmet verebilir.

Shell, Şubat 2009’dan başlayarak birçok ofis için Office Communications Server 2007 R2 tabanında sesli iletişimi yaygınlaştırmaya hazırlanmaktadır. Bu çözüm, söz konusu ofislerde son kullanıcılar, örneğin Müdahale rupları için önemli olan ek ses yetenekleri ve Office Communicator Attendant sağlar. Office Communicator Attendant, ileri hatlardaki işletme uzmanları için doğru ve hızlı arama işleme ve yönlendirmeyi kolaylaştıran sezgisel, tümleşik bir arama yönetimi uygulamasıdır (operatör konsolu). Müdahale Grubu kullanıldığında, gelen aramalar sıraya alınır ve önceden tanımlanmış yönlendirme kuralları temelinde atanmış aracılara yönlendirilir. Bugün birçok Shell tesisinde operatör konsolları ve müdahale grupları kullanıldığından, bu yetenekler Shell’in çözümü daha fazla sayıda ofise yaygınlaştırmasını sağlayacak. Griffiths “Bunlar ses özellikleridir ve uzun vadede PBX’leri değiştirmek istiyorsak şu anda PBX’lerde var olan özellikleri korumamız gerekir,” diye açıklıyor. “Bence, var olan ürüne yeni özellikler ekleyen Office Communications Server R2’nin gerçek avantajı budur.”

Sesli 2009’un ilk yarısında 85.000 kullanıcıya daha eşler arası ses özelliklerinin dağıtımını yapacak. Office Communications Server 2007 R2’nin dağıtımından sonra, Shell üçüncü taraf sesli konferans köprülerine bağımlı olmak yerine çalışanlarının sunucuda barındırılan sesli konferansları kullanmasına olanak tanıyacak. Office Communications Server aracılığıyla sağlanan sesli konferanslarla, kullanıcılar Microsoft Office Outlook® ileti ve işbirliği istemcisini kullanarak kolayca konferans zamanlayabilecekler. Shell ayrıca görüntü yeteneklerinin dağıtımını da planlamaktadır.

Office Communications Server 2007 R2’deki yüksek tanımlı görüntü desteği gibi gelişmiş görüntü yetenekleri, var olan hizmetlerin kullanım dışı bırakılmasına yardımcı olacak. Shell, Office Communications Server kullanılarak doğrudan kullanıcıların masaüstlerinden yapılan eşler arası görüntülü konferansların sayısında ve konferans odalarında Microsoft RoundTable™ işbirliği ve konferans aygıtının kullanımında artış görmeyi umuyor. Bunların ikisi de,şirkete gereken adanmış ve pahalı görüntülü konferans odalarının sayısını azaltmaya yardımcı olacak. Şu anda şirketin 600 tane böyle odası var ve bunların sayısında önemli bir düşüş bekleniyor. Shell aynı zamanda, kullanıcılarına daha tutalı bir konferans deneyimi sağlamak için Office Communications Server’ı kullanacak. “Tüm toplantı odalarının, örneğin bir Roundtable aygıtı aracılığıyla görüntülü konferansı da desteklemesi planlanıyor. Böylelikle kullanıcı sesli veya görüntülü arama arasında bir seçim yapabilir

Ortaklar ve sağlayıcılarla arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için, Shell Office Communications Server’ın federasyon yeteneklerinin dağıtımını yapacak. Federasyon, başka kuruluşlarda Microsoft dışı anlık ileti çözümlerini kullanan insanların, anlık ileti konuşmalarına katılmasını ve Office Communications Server 2007’nin iletişim durumunu görme özelliklerini kullanmasını sağlar.

Avantajlar Microsoft Office Communications Server 2007 ve Office Communicator 2007’nin dağıtımı Shell personeliyle şirket dışı taraflara kolay kullanılan bir arabirim ve güçlü iletişim araçlarından oluşan birleştirilmiş bir paket sağlar. Bu araçlar anlık ileti, VoIP ve sesli, görüntülü konferansla Web konferansını içerir. Elemanlar çok daha esnek çalışabilir, yolculuk sırasında ve uzak tesislerde etkili bir iletişim kurabilir. Shell, Microsoft teknolojisine dayalı merkezi bir VoIP, ileti ve işbirliği altyapısıyla işletme maliyetlerini ve artı olarak seyahatlerle ilişkili zaman ve maliyetleri düşürmeyi beklemektedir. Ayrıca, PBX sistemini aşamalı olarak kullanım dışı bırakıp tümüyle VoIP telefonuna geçerek de maliyetleri düşürmeyi ummaktadır.

Etkili, Düzenli İletişim Üretkenliği Artırır
Shell çalışanları, Office Communicator 2007 istemcisiyle masaüstlerinden veya akıllı telefonlarından tüm iletişim araçlarına erişebilecekler. Ses, anlık ileti, sesli/görüntülü konferans ve Web konferansı görüşmeleri tümüyle tanıdık, sezgisel bir arabirim kullanılarak yürütülecek. Krebbers, “Office Communications Server’ı dağıtmamızın birincil amacı çalışanlarımıza daha fazla esneklik sağlamak ve daha iyi bir çalışma ortamı aracılığıyla işlerine değer katmaktır,” diyor. Bunlara ek olarak, Shell çalışanları bir iletişim kanalından diğerine kolayca geçiş yapabilecekler. Örneğin, bir anlık ileti konuşması daha ayrıntılı bir tartışmaya dönüşmeye başlarsa, kullanıcı yalnızca konuşmak istediği kişinin simgesini tıklatarak sesli arama başlatabilecek.

Ayrıca Office Communications Server 2007 daha verimli bir çalışma ortamı yaratır çünkü çalışanların telefon numaraları ve sesli postaları belirli bir telefon aygıtına sabitlenmiş değildir. Artık, çalışanlar yalnızca bağlantı kurmak istedikleri kişinin simgesini tıklatırlar ve Office Communications Server 2007 aramayı söz konusu kişinin oturum açtığı konuma yönlendirir. Krebbers, “Çalışanlar evde veya seyahatteyken Office Communications Server’ı kullanarak telefon görüşmeleri yapabildikleri için çok memnunlar,” diyor.

Uzaktan Erişim Esnek Çalışma Alanı Kültürünü Destekliyor
“Sondaj çalışmalarında karşılaştığımız güçlük şu: petrol ve doğalgaz sondajı için dünya çapında konumlandırılmış elemanlarımız var,” diyor Krebbers, “bu yüzden onlara etkili ve esnek çalışma yolları sağlamalıyız.” Shell Office Communications Server 2007’yi kullanarak birleşik iletişimin tüm avantajlarını uzak konumlarda çalışan elemanlardan yönetim merkezi ve bölgesel ofis elemanlarına kadar çalışanlarının çoğunluğuna sağlayacak. Dizüstü bilgisayarda seyahat eden çalışanlar da, dünya çapındaki veri merkezlerinden birine bağlanabilecekleri bir Internet bağlantısına sahip oldukları sürece ses, anlık ileti ve iletişim durumu işlevlerinin tümünü kullanabilecekler.

İletişim Durumunu Görmek Global İletişimi Hızlandırıyor
Farklı saat dilimlerinde ve konumlarda bulunan Shell çalışanları için iş arkadaşlarıyla etkili bir iletişim kurabilmek temel öneme sahiptir. Office Communicator 2007’de kişi adlarının yanındaki iletişim durumu simgeleriyle gösterildiğinden, çalışanlar artık iş arkadaşlarının çevrimiçi, ofis dışında veya meşgul olup olmadığını anlayabilirler. Bu özellik, bir çalışma arkadaşıyla bağlantı kurmanın en uygun yolunu belirlemeye olanak tanır.

Krebbers, “Office Communicator 2007’yi kullanarak, Nijerya'daki bir çalışan Sibirya'daki veya Hollanda'daki çalışma arkadaşının uygun olup olmadığını ve söz konusu kişiyle bağlantı kurmanın en uygun yolunu anında anlar. Bu, kullanıcı için tek ve saydam bir ortamdır,” diyor. İnsanlar bu gelişmiş özelliğe olumlu tepki gösterdiler. “Office Communications Server 2007’deki iletişim durumu bilgisi en yoğun kullanılan özelliklerden biri.”

Merkezileştirilmiş Altyapı Maliyetleri Düşürüyor
Shell için Microsoft birleşik iletişim çözümlerine dayalı merkezi bir VoIP sistemi, dünya çapındaki ofislerinde bulunan birden çok PBX’i yönetme maliyetini ve karmaşasını azaltacak. Tüm çağrı denetimi, işbirliği ve yönetim sunucularını üç veri merkezinde bir araya getirecek. Shell, önümüzdeki birkaç yıl içinde 200’den fazla PBX donanımı parçasını kullanım dışı bırakmayı umuyor. Basitleştirilmiş altyapı telefonları da kapsıyor. Shell kullanıcıları masa telefonlarından yazılım telefonlarına geçirdiğinde, şirket telefon maliyetlerinden ve bunların yönetimiyle ilişkili maliyetlerden tasarruf elde edecek.

Veri merkezlerinde Office Communications Server 2007 R2’nin SIP Santrali özelliklerinin kullanılması önemli maliyet tasarrufları sağlamaktadır. Griffiths,“SIP Santrali’ni kullanmazsak, Shell içindeki her tesise ağ geçitleri ve ara bağlantı sunucuları yerleştirmek zorunda kalırız; bu hem çok yüksek maliyetli hem de yönetimi güç olur,” diye açıklıyor. “SIP Santrali’nin diğer bir avantajı da basitliğidir. Veri merkezlerimizden SIP Santrali sağlayıcısıyla bağlantılar kurabiliriz, dolayısıyla tüm süren telefon trafiği bu noktalarda SIP Santralleri yoluyla gider. Her ülkenin arama ücretleri yerine, artık tüm dünyada üç veya dört tesiste arama ücretleri ödüyoruz. Rakamları toplayabilir ve daha iyi bir anlaşma yapabiliriz.”

Shell ayrıca, sesli ve görüntülü konferansların Office Communications Server’da birleştirilmesinden de maliyet tasarrufları elde edecek. Shell'in şu anda 600'den fazla görüntülü konferans odası var ve Office Communications Server görüntü yeteneklerinin dağıtımıyla bu sayının azalmasını bekliyor. Shell, kullanıcılar sesli konferansları Office Communications Server tarafından barındırılan köprülere geçirdikçe, barındırılan sesli konferans hizmetinin ücretlerinde de önemli bir düşüş olacağını umuyor.
Krebbers, “Kuşkusuz maliyet tasarrufları elde ettik, ancak nihai değer kullanıcı topluluğumuza gelişmiş bir çalışma ortamında daha fazla esneklik sağlamaktır,” diye özetliyor.

Yazılım ve Hizmetler
- Microsoft Office
- Microsoft Office Communications Server 2007
- Microsoft Office Communications Server 2007 R2
- Microsoft Office Communicator 2007
- Microsoft Office SharePoint Server 2007
- Microsoft Sunucu Ürün Portföyü
- Microsoft Exchange Server 2007
- Teknolojiler
- Microsoft Office Communicator Web Access
Donanım
- Microsoft UC özelliğine sahip aygıtlar, en uygun UC deneyimini ve fiyatları sağlar: geniş bant ses, tak ve kullan yüklemesi özellikleri ve sorunsuz Microsoft Office Communicator 2007 tümleştirmesi.
- Polycom CX200 USB telefonu
- Jabra GN2000 NC USB kulaklığı
- Microsoft RoundTable

http://www.pargesoft.com/ Microsoft İş Zekası Çözümleri

Microsoft Dynamics AX - Document Library

11 Kasım 2010 Perşembe

Microsoft Dynamics AX 2009 - Provision Videos

Microsoft Dynamics AX 2009 - Using

Microsoft Dynamics AX 2009 Multisite

dynamics_axMultisite
Activate the multisite functionality
After you have set up your site structure, you can activate the multisite functionality using the Multisite Activation
Wizard. This results in the following:
- The site dimension becomes active in all inventory dimension groups.
- The site dimension becomes mandatory and must appear on all inventory transactions.

You can implement the multisite functionality on a company basis when you install Microsoft Dynamics AX or upgrade from earlier versions of Axapta or Microsoft Dynamics AX.

Different costs and prices on different sites
You can use different planned costs and prices for items and different cost category rates (rate and indirect costs) or ratios across the various sites within the company.

Master planning bills of materials (BOM) and route
When you run master planning in a multisite environment, the demand at the end item is exploded (driven down to the component levels) according to the dimensions that have been set up for each item, and for the route that is specified for the site.

Time zone and delivery date control per site
You can specify order entry deadlines per site, which takes into account that sites might be located in different time zones.

Enhanced XML documents to support multisite and new fallback warehouse
XML documents (Axd documents) have been extended to support the new multisite feature in Microsoft Dynamics AX, and a fallback warehouse has been introduced. A fallback warehouse is specified when a warehouse cannot be determined according to business rules or when the warehouse has not been specified when a sales orders is received via intercompany and Enterprise Portal.

To handle cases where site and warehouse is mandatory information, all Axd documents are evaluated to verify if site and warehouse information is included when reading data. In cases where warehouse is not included, the fallback warehouse is used. The fallback warehouse is defined as part of the company information. If multisite is activated, the site can ultimately be determined via the fallback warehouse.

If multisite is not activated but warehouse has been defined as mandatory on the item dimension group, the warehouse is also determined via the fallback warehouse.

Sales orders support multisite and site-specific financial dimensions
Sales order default values have been changed to support multisite and to ensure that default financial dimensions can be specific to a site.

Enterprise Portal now supports multisite usage
Enterprise Portal functionality used by sales representatives, customers, and vendors has been changed to support the new multisite feature.

Multisite and intercompany orders
The total and the multiline discounts are calculated automatically when you create an intercompany purchase order from an original sales order. Previously, the purchase price, discounts, and automatic miscellaneous charges were calculated automatically, but you had to calculate the total and the multiline discounts manually for each order line when a purchase order was created from a sales order.

The total and the multiline discounts are also calculated automatically for the intercompany purchase order when you create the order from an intercompany sales order and the Price & discount search check box is selected for the PurchaseRequisition action in the Intercompany action policy form.

Note: Delivery dates in intercompany orders are synchronized the same way as before, that is, in the case of different time zones, these are ignored when you synchronize delivery dates. Because standard cost prices must be set up individually on individual sites, the standard cost price setup on an item is not copied together with an item when you copy the item to another company.

Purchase orders now support multisite and site-specific financial dimensions
Purchase order default values have been changed to support the use of multisite and to ensure that default financial dimensions can be specific to a site.

Changes in the Create purchase order and Create direct delivery forms
The Create direct delivery and Create purchase order forms have been modified, so now you can select a preferred vendor per site, warehouse, size, color, and configuration. Furthermore, the forms have been changed to support multisite usage and a new Price/Discount tab has been added to view price and discount information.

Request for quote supports multisite usage
The new request for quote feature has been updated to reflect the new inventory dimension site and to ensure that default financial dimension can be implemented for specific sites.

Multisite support for product builder
The product builder supports the following configurations:
- Single site
- Multiple sites
- Multisite inactivated

By default, the assignment of site ID on configured bills of materials and routes will originate from the sales order line unless specifically overwritten by product model logic.

Create and print sales order posting documents per site
You can create posting documents for sales orders as site-specific documents or as documents that represent the company as a whole.

You can create individual picking lists, packing slips, and invoices per site for the sales order lines that will be delivered from the individual sites.

The picking list and the packing slip can be created only for a specific site because they list items that are physically located at the site, whereas invoices can be either site specific or they can cover deliveries from more than one site.

Quotations and confirmations are company-specific documents that you create for the company as a whole, so customers receive only one quotation or confirmation document. Quotations and confirmations cannot be site specific.

After you have created the site-specific documents, they can be directed to a local printer using the extended print management feature.

Filter production data by site
You can filter production orders and planned production orders by site.

Specify item settings per site
You can define item master settings that are used when orders are created and generated at the site level.

Master planning in a multisite environment
Master planning in a multisite environment is supported by the following features:
- As part of the coverage settings for an item, you can specify a vendor for specific coverage dimensions.

- You can define item coverage settings for a subset of inventory dimensions that are set to be master planned by dimension. You can do this manually or using a wizard.

- In certain situations, you can change the default planned order type that is generated during master planning.

- To modify coverage settings, you can access the Item coverage form directly from the Net requirements form.

- The Dimensions tab on the Item coverage form shows all of the active inventory dimensions for the selected record.

Improved standard cost
You can activate and use multisite functionality with the standard cost inventory model.

Use bill of material (BOM) levels to control production at multiple sites

For multiple sites that share item numbers, you can set up the BOM and the route so that components can be produced at different sites.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX Global Partner

3 Kasım 2010 Çarşamba

Schnittstellen für Microsoft Dynamics: Produktiver arbeiten dank Integration

Die Produkte von Microsoft Dynamics verfügen standardmäßig über Schnittstellen zu den wichtigsten Software-Lösungen. Die integrierten Schnittstellen beschleunigen die Integration Ihrer ERP- oder CRM-Lösung in Ihre bestehende IT-Infrastruktur, reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand und sorgen für einen optimalen Datenaustausch in Echtzeit.

Bei allen anderen Software-Lösungen, die standardmäßig nicht unterstützt werden, können Sie sich auf Ihren Microsoft-Partner verlassen. Eine Auswahl der wichtigsten Partner-Schnittstellen finden Sie auf dieser Seite. Fragen Sie Ihren Partner nach weiteren Lösungen.

Ihre Vorteile mit den Microsoft Dynamics-Lösungen für Schnittstellen

  Praxiserprobte Werkzeuge Alle Daten konsistent und in Echtzeit überspielbar Kein Mehraufwand durch doppelte Datenerfassung Keine fehleranfälligen manuellen Prozesse Mehr Sicherheit und Transparenz

Die Schnittstellen für Microsoft Dynamics helfen Ihnen, Ihre Systeme vollständig zu integrieren, produktiver zu arbeiten und langfristig Zeit und Geld zu sparen.

Aktuell verfügbare Schnittstellen für Microsoft Dynamics:

DATEV Lohn-Schnittstelle für Microsoft Dynamics NAV 2009
Mit der unidirektionalen Schnittstelle importieren Sie die Daten aus der Lohnabrechnung mit DATEV LODAS oder DATEV Lohn und Gehalt in die Finanzbuchhaltung von Microsoft Dynamics NAV 2009.

Comsol Multiship von Comsol Unternehmenslösungen AG
Comsol Multiship - die integrierte Versandabwicklung auf Basis von Microsoft Dynamics NAV für alle gängigen Zusteller.

DATEV-Schnittstelle von Compus Computer GmbH
Die leistungsfähige Ergänzung zur Finanzbuchhaltung von Microsoft Dynamics AX realisiert die bidirektionale Brücke zum DATEV-Rechnungswesen.
ELO ArchiveLink von modus consult
Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflow (DMS) und Enterprise-Content-Management (ECM) kombiniert. Die ganzheitliche Betrachtung von Prozessen bezieht sowohl Geschäftspartner als auch Endkunden ein.

EDI-Anbindung für den Datentransfer von Amball Business Software
Das Electronic Data Interchange (EDI) ermöglicht schnellen und sicheren Austausch von Geschäftsdaten mit Ihren Kunden und Lieferanten. Verringertes Papieraufkommen, weniger Zeitaufwand!

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX, NAV Global Partner

Profesyonel hizmet kuruluşları için neden Microsoft Dynamics ?

Profesyonel hizmet kuruluşları, ölçmesi zor ve sürekli değişen fiziksel olmayan bir ürünü satma güçlüğüyle karşı karşıyadır. Karlılık, projelerin doğru olarak tahmin edilmesini, zamanında tamamlanmasını ve ayrıca müşteri gereksinimlerinin karşılanmasını veya aşılmasını gerektirir. Başarılı olmak için şirketler, stratejik ve kapsamlı finans, proje ve kaynak yönetimi uygulamaları kullanmalıdır. Bu, çalışanlarınızın verileri paylaşmasını, birlikte çalışmasını ve etkili kararlar almasını sağlayan bir bilgi teknolojisi (BT) altyapısıyla gerçekleştirilebilir.

Microsoft Dynamics ERP ve CRM çözümleri, profesyonel hizmet şirketlerinin müşteri ilişkileri ve projelerden süreç taşeronluğu ve finans yönetimine kadar işletmelerinin her alanını yönetmesine yardımcı olur. Bu çözümler, işlemleri kolaylaştırabilir, müşteri etkileşimlerinizin kalitesini artırabilir ve daha hızlı ve akıllı kararlar almanızı sağlar.

Müşteriyi önde ve merkezde tutun

  Birden fazla iletişim kanalında müşteri tarafı etkinliklerini takip edin

  Belge paylaşımı ve güvenli Web etkileşimleriyle müşterilerle iletişimi geliştirin

  Otomatik yönlendirme, bildirimler, onaylar ve eskalasyon gibi iş süreçlerini geliştirerek müşterileri yanıtlama hızını artırın

Projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

  Entegre proje hesaplama ve proje yönetimiyle hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırmak için tüm proje bilgileri ve temel performans göstergeleri hakkında görünürlük elde edin

  Şirket içi kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve faturalandırılabilir saatleri artırın

  Faturalandırma gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırın

  www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX ve NAV Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email