3 Kasım 2010 Çarşamba

Profesyonel hizmet kuruluşları için neden Microsoft Dynamics ?

Profesyonel hizmet kuruluşları, ölçmesi zor ve sürekli değişen fiziksel olmayan bir ürünü satma güçlüğüyle karşı karşıyadır. Karlılık, projelerin doğru olarak tahmin edilmesini, zamanında tamamlanmasını ve ayrıca müşteri gereksinimlerinin karşılanmasını veya aşılmasını gerektirir. Başarılı olmak için şirketler, stratejik ve kapsamlı finans, proje ve kaynak yönetimi uygulamaları kullanmalıdır. Bu, çalışanlarınızın verileri paylaşmasını, birlikte çalışmasını ve etkili kararlar almasını sağlayan bir bilgi teknolojisi (BT) altyapısıyla gerçekleştirilebilir.

Microsoft Dynamics ERP ve CRM çözümleri, profesyonel hizmet şirketlerinin müşteri ilişkileri ve projelerden süreç taşeronluğu ve finans yönetimine kadar işletmelerinin her alanını yönetmesine yardımcı olur. Bu çözümler, işlemleri kolaylaştırabilir, müşteri etkileşimlerinizin kalitesini artırabilir ve daha hızlı ve akıllı kararlar almanızı sağlar.

Müşteriyi önde ve merkezde tutun

  Birden fazla iletişim kanalında müşteri tarafı etkinliklerini takip edin

  Belge paylaşımı ve güvenli Web etkileşimleriyle müşterilerle iletişimi geliştirin

  Otomatik yönlendirme, bildirimler, onaylar ve eskalasyon gibi iş süreçlerini geliştirerek müşterileri yanıtlama hızını artırın

Projeleri sorunsuz bir şekilde yönetin

  Entegre proje hesaplama ve proje yönetimiyle hızlı ve doğru karar almayı kolaylaştırmak için tüm proje bilgileri ve temel performans göstergeleri hakkında görünürlük elde edin

  Şirket içi kaynakları verimli bir şekilde tahsis edin ve faturalandırılabilir saatleri artırın

  Faturalandırma gibi iş süreçlerini otomatikleştirerek verimliliği artırın

  www.pargesoft.com Microsoft Dynamics AX ve NAV Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email