25 Aralık 2011 Pazar

Kaizen Felsefesi

İşletmelerde ufak ufak ama sürekli gelişimi ve iyileştirmeleri ilke olarak edinen Kaizen bir Japon felsefesi olup, Japonlar tarafından yaşamlarının her alanında uygulanmaktadır. Batı ülkelerinde Kaizen’in önemi ancak rekabetin yoğun bir şekilde arttığı (ufacık bir ekonomik, teknik vs. gelişimin bile bir işletmeyi diğer işletmelerin çok önüne taşıdığı) yakın dönemde anlaşılmıştır. Kaizen’i tam olarak anlayabilmek için ancak Japonların gözünden bakmak ve onların yaşam mantalitesiyle olaylara bakmak gerekir çünkü Kaizen Japonya da hayatın her alanındadır.

Kaizen’i dar anlamda tanımlamak gerekirse mevcut sistemdeki veya durumdaki aksaklıkların saptanarak düzeltilmesi, mevcut durumu kökten değiştirmek yerine (yani yeni bir yatırıma gitmek yerine) eldeki sistemin ne şekilde iyileştirilebilineceğinin araştırılarak ufak ufak adımlarla sistemde düzeltmelerin iyileştirmelerin yapılmasıdır. Kaizen’e göre mevcut sistemde her zaman geliştirilecek ve iyileştirilebilecek durumlar muhakkak vardır. Kaizen’in yeni bir yatırımdan ayıran en büyük fark çok fazla kaynak gerektirmemesidir. Fakat yeni yapılan bir yatırımda istenilen sonuca ulaşmak kısa zamanda mümkün olabilirken, Kaizen de istenilen sonuca ulaşmak biraz zaman alabilir.
Bu açıdan Kaizen’i uygulayacak yöneticilerin sonuç odaklı değil süreç odaklı yöneticiler olması gerekir aksi durumda gerekli sabrı gösteremeyecekler ve Kaizen’in sonuçlarını göremeden uygulamaları başarısızlığa sürükleyeceklerdir. Kaizen bir kişinin başarabileceği bir sistem değildir. Kaizen’in uygulanmasında başarıya ulaşabilmek için hem yöneticiler hem de iş görenlerin el birliği ile çalışmaları yürütmesi ve birbirlerine destek olması gerekir. Kaizen’in asıl uygulayıcıları iş görenler olmakla birlikte başarıya ulaşabilmesinin en önemli öğesi yöneticilerdir. Çünkü yöneticiler çalışanları Kaizen konusunda bilgilendirmeli, onları çalışmaların sonucuna inandırmalı, hedefe yöneltmeli ve sabırla çalışmaların sonucunu beklemelidir.

Çalışmaların sonucunu işçilerle paylaşmalı onlara neler başardıklarını göstermeli ve başarılarını ödüllendirerek teşvik etmelidir. İş görenler ise Kaizen’i yaşamlarının bir parçası olarak görmeli onu hayatlarının her alanında uygulamayı ilke edinmeli çabalarını esirgememelidirler. Örneğin yere düşen bir vidayı iş görenin üşenmeden yerden alması hem o vidanın kaybolmasını önleyecek yani maliyeti azaltacak hem de temizlik işçisinin harcadığı zamanı kısaltarak iş gücü kaybını önleyecektir. Tabi ki bu çok basit bir örnek olmakla beraber burada anlatılmak istenen tek bir vidanın durumu değil bir fabrikadaki tüm çalışma süresince onlarca işçi tarafından yaratılabilecek bir durumdur. Kaizen’in en büyük özelliklerinden biriside her birey tarafından ve her işletme tarafından uygulanabilir olmasıdır. Örneğin yeni bir yatırım gerçekten her işletmenin yapabileceği bir durum değildir; çünkü yeni bir yatırım genellikle yüklü maliyetleri de beraberinde getirir, buna da her işletmenin bütçesi genellikle yetmemektedir.

Kaizen de ise çok fazla kaynağa gerek yoktur her işletme tarafından az önce örneklediğimiz ufacık bir işte bile gerçekleştirilebilir. Tabi ki burada işletmelerin en çok düşündükleri soru şu olmaktadır: Kaizen’ile uğraşarak zaman harcayıp ufak ama sürekli gelişimler mi sağlayayım, yoksa büyük paralar harcayıp kısa zamanda büyük paralar mı kazanayım. Buradaki yanıt kesinlikle Kaizen olmalıdır, çünkü marjinal faydaya bakıldığında Kaizen’in daha fazla getiri sağladığı görülecektir. Teknolojinin her geçen gün büyük bir hızla ilerlediği ve değiştiği günümüzde yapılan her yeni yatırım kısa bir süre sonra eski ve de teknolojik duruma düşecektir. Sürekli yeni yatırım düşüncesinde olan işletmeler ise bu durumda sürekli mevcut sistemi yenisi ile değiştirmek durumunda kalacaktır. Özellikle günümüz piyasalarının bu sert ve çetin rekabet koşullarında hiç bir işletme elindeki kaynakları bu kadar rahat kullanamamaktadır.

Eğer bu işletmeler bir de Kaizen uygulamaları hakkında bilgisiz iseler bir süre sonra yeni yatırım da yapamadıklarından piyasada zor durumlara düşmektedirler; hem ürün kaliteleriyle hem de maliyetleriyle pazarda zorlanmaktadırlar. Burada Kaizen Yönetiminin tamamen yeni yatırım yapılmasına karşı olduğu da anlaşılmamalıdır. Aslında Kaizen ve yeni yatırım iç içe bir olgudur. Yani Kaizen’in bittiği yerde yeni yatırımlar başlamalı, yeni yatırımların bittiği yerde de Kaizen uygulamaları başlamalıdır. Bunun için de yapılacak tüm uygulamaların fayda-maliyet analizlerinin iyi bir şekilde yapılması, bu analizler sonucunda da hangi uygulamanın getirisinin daha maksimum olduğu saptanmalıdır. Bu maksimum durum öyle bir noktadadır ki bu noktada biri biterken diğeri başlar.

Fakat burada her zaman öncelik Kaizen’e verilmeli sabırla onun sonuçları izlenmeli, gerekli değerlendirmeler ayrıntılı bir şekilde yapıldıktan sonra yeni yatırım kararları verilmelidir. Maalesef ülkemizde henüz büyük işletmeler bile Kaizen bilincini ve Kaizen uygulamalarını yerine getirememektedirler. Ülkemizde Kaizen’i uygulayan işletmelerin sayısı onlarla sayılacak kadar azdır. Küçük ölçekli işletmelerin ise özellikle de kısıtlı imkanlarla hareket ederken Kaizen’i uygulayamamaları gerçekten büyük bir kayıptır. Çünkü ülke olarak hammadde de, teknolojide vs. dışarıya bağımlı olmamız bu tarz uygulamaların önemini daha da arttırmaktadır.

Kaizen’in tüm işletmelerce iyi bir şekilde uygulanması hem işletme kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasını, hem ürünlerin kalitesini, hem karlılığı, hem müşteri memnuniyetini, hem işçi-yönetici-işveren iletişimini ve memnuniyetini hem de ülke ekonomisini olumlu olarak etkilemektedir. Kaizen’in uygulanabilirliği ister hizmet sektöründe olsun, ister üretim sektöründe olsun isterse günlük yaşamımızda olsun bu kadar kolayken ve kazançları bu derece fazla iken toplumca yapmamız gereken Japon toplumunda olduğu gibi bu bilince varmak ve yaşamın her alanında Kaizen’i uygulayarak yaşamımıza, çalıştığımız işletmelere ve yurdumuza değer katmak olmalıdır.

21 Aralık 2011 Çarşamba

ERP uygulamanızda sorunları önlemenin 6 temel yolunu keşfedin [Analiz]

Kurumun çalışma şeklini kolaylaştırma amacıyla ortaya koyulan bir ERP projesinin, kendi başına bir sorunhaline gelmesinin önüne nasıl geçebilirsiniz? 6 temel ipucu, ERP projeninizi başarıya taşıyabilir. Raman Dhooria’nın analizi. 

 

Leonardo da Vinci’nin bir sözü vardır; En sadesi aslında en karmaşığıdır der.
ERP projelerinde müşteriler ve iş ortaklarıyla çalışarak geçirdiği son on yılın ardından, yukarıdaki sözün abartılmış olduğunu düşünmüyorum. Her şeyin basit olmasını sağladığınızda, bir ERP projesinin sorunsuz ve yapıcı olmasını sağlamış olursunuz.
Bunun ne anlama geldiğini şöyle açıklayayım. Piyasada yer etmiş bazı ağır çözümlere ilişkin uygulama başarısızlıkları, bütçe aşımları, açılan davalar ve diğer olumsuzluklar gibi birçok korku hikayesi duyduğumu hatırlıyorum. Kurumun çalışma şeklini kolaylaştırma hedefindeki ERP projesinin, zaman zaman başka bir sorun olarak ortaya çıkmasını da hayli düşündürücü bulurum.
ERP macerasının özellikle zor ve karmaşık olduğunu ortaya koyarak durumu basite indirgeyecek bir tablo çizme niyetinde değilim. Hatta bu tablo her ne kadar karmaşık görünse de Microsoft Dynamics AX 2012gibi kullanıcı dostu ERP projelerinin geliştirilmesiyle işlerin değiştiği de bir gerçek.
Ancak elinizde en iyi araçlar olsa bile, bir ERP uygulamasına başlarken aşağıdaki önemli noktalara dikkat ederek, sizden önce bu yoldan gidenlerin düştükleri hataları tekrarlamaktan kaçınabilirsiniz.
1. Projeden beklentilerinizi iyice gözden geçirdiniz mi?
Beklentileriniz gerçekçi ve zamanlama açısından doğru mu? Eğer değilse, çizim masasına geri dönün ve elde etmek istediklerinizi alt alta yazın. İşle ilgili tüm tarafların bir çözüme ulaşmak için kaygılarını ortaya koyarak tartışması, basit bir yaklaşım olarak öne çıkar.
Örneğin sorununuz yüksek stok maliyetinden mi kaynaklanıyor, yoksa tedarik zincirinin görünür olmamasıişinizi mi etkiliyor? Ödemelerinizi zamanında alabiliyor ve karlılık oranlarınızı yeşil bölgede tutabiliyor musunuz?
Bilgi Teknolojisi kesinlikle bir olanak sağlayıcıdır ve kurum için çözüm uygulama yolculuğu kurumun sorunlarından başlamalıdır.
2. Sorunlarınızı öğrendiniz, çözüm için hazır mısınız?
Bir sonraki adım doğru çözüm ve doğru iş ortağını bulmaktır. Peki ama çözüm ortağınız, sonuçlara atlamadan önce sorununuzun kaynağını keşfetmek için zaman ayırdı mı? Daha önce benzer projeler gerçekleştirmişler mi?
Bu iş aynı hastalandığınızda bir doktora gidip ağrıyan yerlerinizi göstermeniz gibi. Böyle bir durumda sorununuzu araştırmaya zamanı olmayan, hastalığınızı daha önce tedavi etmemiş olan ve doğrudan tedavi reçetesi yazmaya kalkışan bir doktora gitmek ister miydiniz?
3.  Size atanan ekip yerinde kalacak mı?
Kurumunuzun sorunlarını tek bir danışmanla paylaşmaya zaman ayırmak istemez ve bu danışmanın yerine gelen başka birinin aynı anlayışa sahip olmasını bekleyemezsiniz. Bu nedenle Projenin en başında işe başlayan ekibin proje sonuna kadar süreklilik sağladığından emin olun.
4. Projeyi daha küçük aşamalara böldünüz mü?
Proje hazırlarken aşamalarınızı mümkün olduğunca küçük tutun. Örneğin 4 veya 5 yerine 10 aşama oluşturun. Bu, proje hissedarları açısından daha iyi kontrol ve sorumluluk sağlayacaktır. Gerçekçi ve daha küçük hedefler belirleyin ve bunları başarmak için zaman yönetimi ilkesini unutmayın.
Küçük hedeflerin başarılması daha kolay olduğundan, bu durum uygulama ekiplerinde pozitif enerjioluşturacaktır. Ayrıca, bu pozitif enerjiyi yoğunlaştırmak için gerçekleştirdiğiniz her aşamayı kutlamayı ihmal etmeyin.
5. Gerekirse havuç ve çubuk yaklaşımına başvurun.
Uygulama ekibinizin dahili ve harici üyelerini aşamaları gerçekleştirmek üzere cesaretlendirmek için çubuğu elinizde tutun. Ayrıca proje ortamında motivasyon ve adanmışlık havası yaratmak için bir sürü havucu da çubuğun ucuna bağlayın. Örneğin fazla çalışma saatleri için proje ekibine prim verdiniz mi? Böyle konuları göz ardı etmeyin.
6. Özelleştirmelerin sizi yıldırmasına izin vermeyin.
ERP projesinde yapılacak herhangi bir özelleştirmenin taşıdığı riskleri tarttınız mı? Bu, müşterilerin aynı ürünün mevcut müşterileriyle görüşmesini gerektiren bir alandır. Ürünü özelleştirmeye yönelik deneyimleri nelerdir? Özelleştirilmiş yaklaşımın ve faydalarının tüm seçeneklerini değerlendirdiniz mi?
Bütün bu noktaların ötesinde, öncelikle müşterinin çözümü sevmesi gerekir. Çünkü bu çözüm, günlük etkinliklerinin bir parçası olacaktır.
Ben, geçmişten beri çoğu ERP’nin ‘kullanıcı frekansını yakalamada’ başarısız olmasından dolayı AX 2012 gibi ERP ürünlerinin kullanıcı odaklı tasarımını tercih ederim. Microsoft’un iş uygulamaları pazarına girişi son on sene içinde oyunun kurallarını değiştirdi. Daha fazla müşteriyi ERP ortamına getirdi ve daha çok müşteriyi kullanıcı dostu ERP uygulamalarıyla tanıştırdı.
Unutmayın, basitlik daima ön planda olmalıdır. Hem üründe, hem de uygulama sürecinde.
Kaynak : http://www.btnet.com.tr Web sitesi
Bu yazı Raman Dhooria tarafından Microsoft için hazırlanmıştır.

15 Aralık 2011 Perşembe

ERP Seçimi'nde Size Destek Olalım...

Kurumsallaşma yolunda olan veya işletmesinin ticari faaliyetlerini detaylı olarak takip etmek isteyen firmaların ERP (kurumsal kaynak planlama) sistemlerine geçmeleri artan rekabet gereği zorunlu bir hale gelmiştir. Ülkemizde kobi segmentinde yer alan firmaların büyük bir bölümünde bu tarz sistemlere geçiş konusunda tereddütler yaşanmaktadır. Yeni çıkacak olan Türk Ticaret Kanunu ve gittikçe önem kazanan müşteri memnuniyetini üst seviyede tutma çalışmaları yakın zamanda ERP sisteminin gerekliliğini işletmelerin önüne çıkartacaktır.

Firmamız ERP alanında yılların birikimi ve tecrübeli kadrosu ile işletmelerin kurumsal kaynak planlaması, üretim, satış, satınalma, bütçe, personel, bordro, dış ticaret, maliyet yönetimi, finans yönetimi vb. konularda ortaya çıkan ihtiyaçlarını analiz ederek tam çözümü sağlamayı misyon edinmiştir.

ERP hakkında detaylı bilgi almak isteyen firmalar 0 216 575 6070 numaralı telefon veya info@pargesoft.com mail adresinden bize ulaşabilirler...


www.pargesoft.com.tr

30 Kasım 2011 Çarşamba

SharePoint 2010 İş Zekâsı: Herkes için İş Zekâsı


SharePoint 2010 İş Zekâsı: Herkes için İş Zekâsı

​SharePoint 2010 İş Zekâsı, herkesin iyi kararlar almak için ihtiyaç duyduğu bilgilere erişmesini sağlar. Etkileşimli panolar ve karneler gibi güçlü özellikler sayesinde çalışanlar belirli ihtiyaçlara çözüm getirmek amacıyla veritabanları, raporlar ve iş uygulamalarındaki bilgileri kullanabilir.
Dahası, tanıdık kullanıcı deneyimi sayesinde doğal ve rahat bir şekilde çalışabilirler. SharePoint 2010 İş Zekâsının tanıdık uygulamaları ve arabirimleri kullanması nedeniyle, çalışanlar başlangıçtan itibaren kendilerini rahat hissedecek ve ihtiyaç duydukları bilgilere nasıl ulaşabileceklerini bilerek çalışacaktır. Örneğin, herkes Excel Hizmetleri'ni kullanarak Microsoft Excel çalışma kitaplarını SharePoint 2010'da yayınlayabilir. Böylece, tüm ekip aynı verilere erişip analiz edebilir ve herkesin doğru bilgiye sahip olduğunu bilerek güvenle çalışabilir.

Avantajlar
Tüm Çalışanlarınızın Karar Alıcı Niteliğini Kazanmasına Yardımcı Olun
​Çalışanlar, SharePoint 2010 İş Zekâsı ile işlerini en iyi şekilde yapmak için ihtiyaç duydukları bilgilere erişebilir. Güçlü ve kullanımı kolay raporlama ve çözümleme özelliklerine sahiptir ve tanıdık arabirimleri herkesin verileri rahatlıkla küçük bölümler halinde çözümlemesine olanak tanır.
Şirketinizin Etkinliğini Artırın
​SharePoint 2010 İş Zekâsı, çalışanların başarıyı tanımlamasına ve ölçmesine yardımcı olan etkileşimli panolar ve karneler sağlar: önemli ölçütler belirli stratejilerle eşleştirilip ardından paylaşılabilir, izlenebilir ve tartışılabilir. İş Zekasını (BI) herkesin erişimine sunan SharePoint 2010 İş Zekâsı, çalışanlarınızın ve tüm şirketinizin daha etkili ve verimli çalışmasına olanak tanır.
BT Departmanını Daha Verimli Kılın
​SharePoint 2010 İş Zekâsı eksiksiz bir raporlama ve çözümleme çözümü sunar: tam kapsamlı bir özellik seti, tanıdık bir kullanıcı deneyimi, idare ve yönetim için tek bir konsol. Sistemi merkezi olarak kontrol ederek zamandan ve işgücünden tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, belirli iş ihtiyaçlarını karşılayan çözümleri dağıtmak için zengin programlama yeteneklerini ve dağıtım araçlarını kullandıkça verimliliğiniz de artacaktır.
Başlıca Özellikler

Ayrıştırma Ağacı

​Çekirdek verileri incelemek üzere güçlü analiz özelliklerini kullanarak kök nedeni analizleri gerçekleştirin. Yeni Ayrıştırma Ağacını kullanarak yalnızca en uygun bilgileri görüntüleyin.
Panolar
Birden çok kaynaktaki içeriği birleştirip bir Web tarayıcısında anlaşılır ve işbirliğine elverişli bir ortamda görüntüleyerek doğru bilgileri ilk denemede aktaran zengin panolar oluşturun. Zengin etkileşim özellikleri, önemli fırsatları ve eğilimleri belirlemek üzere en küçük bilgileri bile analiz etmenize ve veriler üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde çalışmanıza olanak sağlar.
Karaca KRC - Microsoft SharePoint İş Zekası Projemiz ile başarı hikayemizi görmek istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

10 Kasım 2011 Perşembe

Microsoft Dynamics – herkesin kullanabileceği şirket yazılımı

Dynamics_AX_NAV_CRM

Herkes için akıllı bir şirket çözümü
Şirketlerin başarısı daima karar verme süreçleri için zamanında ve hatasız bilgi erişimine dayanır. Daha sonra dijital devrim baş gösterir; şirket bilgilerinin hacmini ve karmaşasını artırır, hız artışı ve rekabetçi avantajı elde tutma becerisi gerektirir.

Pek çok şirket için bilgi savaşının kazanılması, başarı ve başarısızlık arasındaki farktan ortaya çıkmıştır. Bu savaşın tam ortasında, kağıt ya da kılavuz bazlı süreçlerden; yeni bir dinamizm ve rekabetçi yanı ekleyen dijital ve otomatikleştirilmiş süreçlere geçiş vardır. Tecrübelerimize dayanarak söyleyebiliriz ki, bu zorluğun üstesinden gelmek; yurtiçinde ya da birçok ülkede iş yapan şirketler ve başarısı belirgin sonuçlara dayanan şirketler için çok önemlidir.

Microsoft Dynamics’in yaptığı şey de aslında bu: karmaşık olanı basitleştirmek. Güvenli ve zamanında karar vermenizi sağlamak için şirket bilgilerini sizin ve şirket çalışanlarınızın anlayacağı bir formatta, net ve şeffaf bir şekilde sunmak.

Geniş Dynamics Ailesi
Microsoft Dynamics, şirketinizi daha güçlü, daha etkili ve daha karlı yapmanızı sağlayan bir dizi şirket yazılım ürününü tanımlamak için kullanılan marka adıdır. Finans, tedarik zinciri ya da müşteri ilişkileri yönetimi olması fark etmez; her türlü şirket ihtiyacını karşılayan ve şirketin başarıya ulaşmasına yardım eden bir Microsoft Dynamics çözümü her zaman vardır. Microsoft Dynamics çözümleri, şirket çalışanlarını ve şirket süreçlerini bir araya getiren bir teknoloji kullanarak, verimliliği ve etkinliği artırma imkanı oluşturarak şirket süreçlerinizi otomatikleştirir ve düzene koyar. Bu anahtar özellikler, şirketinizi daha iyigözlemleme imkanı sunarak şirketinizin değişen gereksinimlerini hızlı bir şekilde karşılamanızı sağlar. Bu sayede, Microsoft Dynamics çözümleri ile:

Finansmanınızın kontrolünü sürdürün ve yüksek etkinlik seviyeleriyle yönetin. Şirket planlaması yapmak için gereksinim duyan herkese, eksiksiz ve güncel mali bilgiler ve raporlar temin edebilirsiniz.

Rutin ve tekrarlayan fonksiyonları basitleştirin ve otomatikleştirin, böylece çalışanlarınız daha kritik işlere odaklansın.

Mali ve diğer raporlama gereksinimlerini daha kolay bir şekilde yönetin, şirket içi ve dışı alanlar da dahil.

Müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle yakın ilişkilerinizi sürdürün, satış ve pazarlama girişimleri yürütün ve sonuçlarını takip edin. Oluşan müşteri taleplerini önceden belirleyin ve rakiplerinizden önce siz çözüm sunun.

• Tüm tedarik zincirinizi verimli ve hızlı ilerleyen bir akışa bağlayın,
- Hedeflerinize uygun olduklarından emin olmak için tedarikçinizin ve iş ortaklarınızın şirket değerlerini inceleyin.
- İşleri kolaylaştırmak ve diğer şirketleri sizinle iş yapmayı tercih eder hale getirmek için sofistike, iletişimsel, işbirlikçi ve self servis beceriler sunun.
- Müşteri memnuniyetini artırmaya yardım etmek ve giderleri azaltmak için dağıtımdaki etkililiği artırın.

Dynamics Ürün Ailesi
Özel şirket gereksinimlerini karşılayacak bir Microsoft Dynamics
ürünü mutlaka vardır.

Microsoft Dynamics® ERP:
Microsoft Dynamics® AX ve Microsoft Dynamics® NAV 2009 olarak iki ürün ile Türkiye’de temsil edilmektedir. Ana sektörlere odaklanmış iş ortakları ile, sektörlerin tüm ihtiyaçlarını sağlayacak tedarik zinciri, finans ve raporlama çözümlerini içerir.

Microsoft Dynamics® Retail Management System (RMS): Farklı perakende gereksinimlerini karşılamak için uyarlanabilir bir eksiksiz satış noktası (POS) çözümü sunar. POS süreçlerini ve mağaza faaliyetlerini otomatikleştirir ve birden çok mağazası olan perakendeciler için merkezi denetim sağlar. Yeni sürümü
Microsoft Dynamics POS 2009 adıyla çıkacaktır.

• Microsoft Dynamics® CRM: İlk iletişimden satın almaya ve satış sonrasına ya da servise kadar tüm şirket ilişkilerini netleştirmek ve bunu sürdürmek için gereksinim duyulan araçları ve becerileri sağlayan bir müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) çözümüdür.

Pek çok şirket için kazanmak ile kaybetmek arasındaki ince çizgiyi, bilgiyi nasıl yönettikleri belirliyor.

Şirketinizin başarısı direkt olarak çalışanlarınızın başarısına bağlıdır. Microsoft Dynamics; çalışanlarınızın önemli şirket kararlarını özgüvenle verebilmesini sağlayan uyarlanabilir şirket yönetim çözümleridir. Microsoft Dynamics; diğer Microsoft ürünlerine benzer ve onun gibi çalışır - uyarlamayı kolaylaştırır ve yeni bir
çözüm uygulanmasından doğan riskleri azaltır.

Bu çözümlerin kimler için uygun olduğu, ne yaptıkları ve sizinki gibi bir şirkete ne tür avantajlar sağladıkları hakkında bilgi sahibi olmak için bu dokümanı okumaya devam etmenizi arzu ederiz. Birbirinden değerli başarı hikayelerimizde, müşterilerimizin elde ettikleri faydalar sizler için de farklı bir bakış açısı getirip, yeni
ufuklar keşfetmenizi sağlayabilir.

www.pargesoft.com.tr Microsoft Dynamics ERP ürünleri Türkiye Çözüm Ortağı.

27 Ekim 2011 Perşembe

Microsoft Dynamics AX 2012: Agile ERP comes to the UK Public

In a recent post next-generation ERP: the right mix, I featured an article from PRIME magazine that looked at how Microsoft Dynamics AX 2012 was primed and ready to address the needs of chemical manufacturing organizations. Time to switch industries this week and turn our attention to the Public Sector industry and PRIME’s sister publication TOUCH magazine. In this autumn’s edition of TOUCH I co-wrote an article together with Editor-in-Chief, Rebecca Lambert and our UK PMM for Microsoft Dynamics AX, Fiona Nolan about the adoption of Microsoft Dynamics AX 2012 by leading public sector partners and SI’s and some of the opportunities we are seeing in the UK market in particular.

In the last issue of Touch, prior to the launch of Dynamics AX 2012, Charlie Johnson, global industry product director, public sector, Microsoft Dynamics, explained some of the key benefits of the solution for the public sector in particular. Having stated that it’s no secret that government and public sector organisations worldwide are facing significant cost pressures as a result of reduced public funding and revenue shortfalls, he described the latest iteration of Dynamics AX as a breakthrough solution for the industry, citing its ability to offer comprehensive ERP functionality and tackle unique public sector pain points in a cost-effective manner as key differentiators. “Public sector organisations have long experienced inflexible, legacy ERP systems, hindering their ability to support open government, compliance requirements and fiscal accountability,” says Johnson. “Microsoft Dynamics AX 2012 has been built from the ground up to offer rich functionality specifically designed for public sector organisations.” Microsoft’s vision for public sector organisations is one where workers can easily and securely access specific information and tools from a single source in order to perform their individual roles as effectively as possible. In line with this, Microsoft Dynamics AX 2012 has been designed specifically to help users manage finances, procurement, human resources, citizen relationships, funds and grants, and service delivery from a single ERP system, allowing governments to take a unified approach to managing their IT and processes. For example, funding for multi-year grants and projects is managed more easily with configurable budgetary controls that proactively track revenues, expenditures and personnel resources against defined budget objectives.

The solution also helps provide organization wide accountability and increased citizen satisfaction, and helps address accounting requirements issued by the Governmental Accounting Standards Board and International Public Sector Accounting Standards. Because the flexible architecture of Dynamics AX 2012 includes built-in capabilities for multiple industries and supports a wide range of geographic regions, it lets people make quick and easy changes to processes to fulfil the shifting needs of their business, no matter how complex the organisation. In the UK, where public sector cuts have become the mainstay of political rhetoric, local councils are evaluating the benefits of joint ventures and mergers to reduce costs while continuing to improve citizen services, and it is in situations like this that Dynamics AX 2012 comes into its own. For example, South Holland District Council and East Lindsey District Council in Lincolnshire have recently set up a joint services company, Compass Point Business Services, to manage shared customer services, revenues and benefits, IT, human resources and finance across the region. As part of the new set up, the two councils worked with Hitachi Consulting UK to deliver a modern and agile IT infrastructure using Microsoft solutions, including Dynamics AX 2012, Dynamics CRM, SharePoint 2010 and BizTalk Server, that could accommodate all their needs. Explaining why Compass Point chose to implement the Microsoft technology stack, Steve French, vice president, Enterprise Applications at Hitachi Consulting UK, says: “Having taken a visionary approach to delivering services in a cost-effective, efficient manner, Compass Point needed a technology solution that could offer real flexibility and scalability. Microsoft Dynamics AX 2012 is a truly revolutionary product. It delivers rich functionality that meets the specific needs of the public sector, while offering significantly reduced total cost of ownership.”

For the UK market in particular, Dynamics AX 2012′s prebuilt capabilities for the public sector are a key differentiator from other ERP solutions. But, as Fiona Nolan, product manager, Microsoft Dynamics AX UK, explains, it is Microsoft’s ties with local partners to help extend the solution’s functionality even further that makes Dynamics AX 2012 a stand out product. “We work very closely with our partners – they are our route to market and are a crucial element to the success of Microsoft Dynamics AX 2012,” she says. “We involved key public sector customers and partners, to gather information about the way in which they operate to ensure we are addressing the needs of the sector. Our sole purpose is to ensure partners are up-to-speed with the solution prior to its release to market, but are equally given their respective domain expertise. They are an extension of our eyes and ears on the market. We are working closely with a number of partners within this sector, to ensure their success in the market, coupled with ensuring they are bringing relevant business solutions to market.” Of course, each region within EMEA comes with its own unique set of challenges and issues and the UK public sector is no different. “The public sector at present currently faces two main challenges,” says Guy Hodges, director of IT lifecycle services provider for private and public sector organisations, 2e2. “One particular challenge focuses on operational efficiency while another involves improving the service that organisations deliver to the citizen. The challenge is ensuring the balance between cost and service. When we look at service, the government has something called ‘digital by default’ – the more services that councils make available online through the multitude of devices we have, the better the service citizens will receive.” Matthew Payne, associate partner at KPMG, adds: “The single key challenge is to continue to provide services at a lower cost, and this is something that is not going to get any easier as time goes on. The sector has done what it can so far with cost efficiencies but they need to be transformational and to meet long-term targets.

“By involving partners such as 2e2 and KPMG, as well as others including Tribal and Hitachi Consulting, early on in the development process and engaging them in the Dynamics AX 2012 Technology Adoption Programme (TAP), Microsoft has been able to take advantage of their expertise not just on an industry level but also on a geographical level. Nolan says: “A number of our key public sector partners such as Tribal, Hitachi Consulting and 2e2 have all been engaged from an early point on Microsoft Dynamics AX 2012, long before the product was released. You only have to look at the Compass Point solution implemented by Hitachi Consulting to see the potential that an AX 2012 implementation could give while coupled with other technologies like Microsoft Dynamics CRM, SharePoint and BizTalk.” KPMG and 2e2, meanwhile, have embraced Microsoft Dynamics AX 2012 as the core foundation of their offering to customers, complemented with their own industry-specific functionality. Hodges says: “2e2 and KPMG have partnered to bring AX 2012 to the public sector via the cloud. 2e2 brings deep technical understanding while KPMG provides its wide-ranging accounting skills expertise. Following implementation and configuration, this solution will be available on a subscription basis and will be offered through our own data centres in the UK. The offering provides companies with data protection, security and governance.” Explaining the premise behind the partnership, KPMG’s Payne explains: “We have a long heritage in financial management; we are an auditor of many public sector bodies while also having a background in accountancy. Dynamics AX 2012 provides a large amount of public sector capabilities that we then extend to meet the specific needs of some organisations. We’re adding that value to bring an understanding of the public sector in the way that positions AX 2012 as a key part of a broader offering. Our partnership with Microsoft and 2e2 is proving to be extremely powerful.” Partner expertise in the industry is an important part of Microsoft’s go-to-market strategy, and that, combined with the key enhancements in the latest version of Dynamics AX, is enabling Microsoft to deliver its most functionally rich, vertical-specific solution to the public sector.

Nolan explains that usability is a key enhancement to the solution: “This is the first solution to the market in the public sector that fundamentally addresses usability. You can have the most functionally rich ERP solution on the planet but if users aren’t adopting the solution, despite the richness of functionality, the implementation will attract a much higher level of time and cost, and will typically be seen as a failure. This is certainly something we’ve seen with other ERP solutions in the market. Given that we address the fundamental issue of usability at the core, with elements of Windows 7 and Office 2010 built into the framework of AX 2012, we end up with a much more usable solution, enabling faster uptake and happier employees. “If you combine this with a solution that is quicker to implement and built to work with other Microsoft solutions already purchased by our public sector customers, we believe that we are bringing a more cost-effective and flexible solution to market than those previously seen in the UK public sector market,” adds Nolan. “AX 2012 will help increase user productivity, while also helping organisations to reduce software total cost of ownership within the organisation.” As enterprises recognise the limitations of legacy ERP solutions to enable their dynamic businesses, Microsoft Dynamics AX 2012 serves as a highly scalable, yet cost-effective, solution for their operations, subsidiaries or divisions to maintain a competitive edge, while retaining their legacy investment to cover administrative ERP needs at the corporate level. At the same time, large and mid-size companies are looking to Microsoft as a safe haven from current ERP vendors that may not offer clear product road maps or commitment to long-term innovation.

One such customer is the City of Redmond in the US, which chose to replace its JD Edwards system because it couldn’t support the city’s operations, was hard to use and caused concerns about continued support. The City of Redmond implemented Microsoft Dynamics AX 2012, significantly improving operations, user satisfaction and efficiency. City employees are now provided with transparent, relevant and rich information so that they can provide innovative services to their citizens. Payne is keen to highlight the benefits Dynamics AX can bring to organisations in the UK. He says: “I think Dynamics AX 2012 will significantly benefit organisations from a cost perspective. It is definitely one of the most exciting product launches in the business space that we’ve seen for a number of years. For partners, Microsoft has hit the mark by providing a complete system that can compete with the traditional ERP vendors in this space.” Hodges adds: “Some of the large monolithic ERP solutions that currently exist are incredibly expensive and almost impossible to change quickly. They are also significantly limited by lack of integration. Now, many CFOs and business users are taking note of what Dynamics AX can do to improve their day-today operations. Training staff on Microsoft technology is easier too, as most people have knowledge of the Microsoft productivity suite. Dynamics AX 2012 is a great fit for the next generation of workers coming into the sector. This is the most exciting opportunity for Microsoft and its partners in a long time.”

Luke Shave 18 Oct 2011

https://community.dynamics.com

10 Ekim 2011 Pazartesi

Pargesoft Microsoft Dynamics CRM Satış ve Destek Hizmetine Başladı

Pargesoft, ERP'de gösterdiği başarılı çalışmalarını şimdi CRM tarafında aktif ediyor. Microsoft Dynamics CRM ile CRM dünyasına merhaba diyen Pargesoft, ERP'de elde ettiği başarıyı ve tecrübeyi CRM alanında değerlendirerek, kullanıcılarına yeni vizyonlar katmayı hedefliyor.

Inside Microsoft Dynamics AX 2012 - Enterprise Portal

Microsoft Dynamics Cited as an Order Management Hub Solutions Leader by Independent Research Firm


Microsoft Corp.(Nasdaq “MSFT”) today announced that Microsoft Dynamics AX earned recognition from Forrester Research Inc., a leading independent research firm, as a Leader in The Forrester Wave™: Order Management Hubs, Q3 2010 (August 2010). To participate, vendors had to meet specific requirements, including an ability to provide support for market-leading industries, to demonstrate a broad business process footprint and to target organizations with 500 or more employees. These vendors were then evaluated against 112 criteria based on current offering, strategy, and market presence. According to Forrester, Microsoft Dynamics AX was one of the vendors that earned a Leader designation because of “strong support for end-to-end management processes and forward-looking product strategies.”
“We believe being named a Leader in the Forrester Wave is a reflection of the investment in our Microsoft Dynamics ERP industry road map, our support for two-tier ERP implementation scenarios and our Dynamic Business vision,” said Crispin Read, general manager, Microsoft Dynamics ERP. “By delivering on a market vision focused on simplifying the user experience, increasing productivity and delivering continuous innovation for customers, we are able to help them keep pace with the rapid rate of change in today’s complex business environment.”

Results From Forrester Research
According to Forrester, “Microsoft enters the Leader band for the first time based principally on the strength of its strategy, including a top three product and go-to-market strategy as well as market-leading ownership costs.”

The report also states, “Microsoft’s product strategy represents a compelling vision for end-to-end order management. As large and enterprise-sized companies continue to experience difficulty with existing systems, Microsoft Dynamics AX 2009 will play an increasing role as a key alternative for divisions and subsidiaries looking for lower-cost and more effective alternatives. Microsoft placed third of vendors evaluated for its corporate and go-to-market strategy due to strong customer reference and extended global reach through partnerships.”

Earlier this year, Microsoft announced plans to deliver a connector in the third quarter of 2010 that will accelerate two-tier ERP deployments between Microsoft Dynamics AX and SAP Business Suite.
A number of customers are using Microsoft Dynamics AX 2009 to increase productivity and savings including Integrated Silicon Solution Inc. (ISSI), a fabless global manufacturer. ISSI evaluated SAP and Oracle solutions before selecting Microsoft Dynamics AX to integrate global operations, reduce inventory, improve productivity and be more proactive in decision-making.

The Forrester Wave: Order Management Hubs, Q3 2010 (August 2010) report is available here. Those interested in learning more about Microsoft Dynamics ERP should visit this page, follow the Microsoft Dynamics conversation here, and engage with the community.

About Microsoft Dynamics
Microsoft Dynamics is a line of easy-to-use, integrated and adaptable ERP and CRM applications that enable business decision-makers to quickly respond to market shifts, take advantage of new trends, increase their competitive edge and drive business success. Microsoft Dynamics solutions are delivered through a world-class network of reselling partners providing specialized services and additional innovation to help customers excel in their industries.

Inside Microsoft Dynamics AX 2012 - Usability

29 Eylül 2011 Perşembe

Adecco Türkiye - Bordrolama Hizmetini Elementa Bordro Çözümü İle Veriyor

Kurumsal firmalara bordrolama hizmeti veren Adecco Türkiye, Microsoft Dynamics NAV ve Elementa Bordro Modülü ile karmaşık iş modellerini düzenleyerek, merkezi bir çalışma ile tüm iş süreçlerini kontrol edilebilir bir şekilde devam ettiriyor.

Güncel mevzuata göre düzenlenen bordroloma sistemi ile tüm müşterilerinin bordrolama hizmetini kusursuz bir şekilde veren Adecco süreç yönetiminde danışmanlık hizmetini Pargesoft'tan almaktadır. 


www.pargesoft.com.tr Microsoft Dynamics AX, CRM, NAV Çözüm Ortağı

18 Eylül 2011 Pazar

ERP Projelerinde Pargesoft Başarısı

ERP Projelerinde hangi sektörde başarılı olduğunuzdan çok analistlerinizin sistemi nasıl incelediği ve gördüğü ve şirket içi hiyerarşiyi ne şekilde çözdüğü önemli. Pargesoft analistleri sektör bağımsız olarak işletmelerin gerçek anlamda analiz ederek başarılı projeler yürütülmesini sağlıyorlar. Sizde başarılı bir ERP projesine başlamayı düşünüyorsanız Pargesoft ile mutlaka tanışın...

5 Eylül 2011 Pazartesi

Microsoft Dynamics ERP - Services financiers

 

bnnr-financing

En tant que banques, compagnies d'assurances et établissements financiers, vous devez réduire les coûts de vos processus internes et fournir un meilleur service à vos clients s'ils souhaitent développer leurs activités dans un contexte de forte concurrence. Par conséquent, vous devez changer votre façon de gérer votre relation client et vos opérations internes. Avec une solution appropriée de gestion de la relation client (CRM), vous gérez mieux vos clients, en proposant des services à plus forte valeur ajoutée, en rationalisant les processus métier et en réduisant leurs coûts.

Microsoft Dynamics CRM fournit une information client complète en regroupant différentes sources et en présentant les résultats aux employés via des outils intuitifs, extensions naturelles des applications Microsoft Office system. En donnant aux conseillers clientèle l'accès à des informations pertinentes en temps réel, Microsoft Dynamics CRM présente une vue plus complète de chaque client. De ce fait, vous améliorez votre service client, et vous captez et conservez les clients intéressants.

Pourquoi devriez-vous utiliser les solutions Microsoft Dynamics ?
Pour obtenir une vue complète sur chaque client

  Visibilité en temps réel de toutes les données du client, même si elles proviennent de différentes bases de données.

  Suivi de toutes les interactions orientées client sur tous les canaux de communication.

  Suivi et analyse des besoins du client pour maximiser les opportunités de ventes croisées, et pour s'adapter rapidement aux nouveaux souhaits du client.

Pour réduire la charge administrative sur les conseillers financiers

  Travail efficace des conseillers financiers au milieu des différentes sources d'information et des multiples canaux de diffusion.

  Intégration des ventes, du marketing et du service client.

  Intégration facilitée des changements intervenant dans la réglementation et la conformité.

Pour améliorer le service aux clients dans le secteur bancaire

  Nouveaux canaux de communication comme les distributeurs automatiques de billets, les répondeurs automatiques, les systèmes de conseil en entreprise, avec des composants métier réutilisables.

  Amélioration de la cohérence du service client ente tous les canaux.

Pour lier des systèmes et des processus isolés dans le secteur de l'assurance

  Intégration d'applications et de workflows entre les réseaux de distribution, les fournisseurs de services, les administrateurs des polices, le traitement des dossiers et la réassurance.

  Création d'un lien homogène avec le client.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics ERP Partner

25 Ağustos 2011 Perşembe

Gıda izlenebilirliği Kanunu–5179 Sayılı Kanun

Pargesoft olarak 2011 yılında projelendirmesini yapıp başladığımız Umut Tavukçuluk projesinde, gıda izlenebilirliğini aktif olarak müşterilerimizin hizmetini sunduk.

Yeni Kanun maddesine göre gıda izlenebilirliği artık tüm gıda ürünleri üzerinde görülecektir. Bu konu hakkındaki detaylı kanun maddesi aşaığıda ki gibidir. Pargesoft olarak İzlenebilirlik, Üretim, Tedarik Zinciri Yönetimi, Finans ve Muhasebe yönetimi gibi modüllerle birlikte çalışarak üretim süreçlerinden, sevkiyat süreçlerine kadar olan bilgi akışını müşteriye detaylı olarak sunmaktadır.

Detaylı bilgi için 0 216 575 6070

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ ve DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN

Kanun No: 5179
Kabul Tarihi: 27.05.2004
Yayımlandığı R.Gazete: 05.06.2004-25483
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.


Kapsam
Madde 2 - Bu Kanun; gıda güvenliğinin teminine, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin hijyenik ve uygun kalitede üretimine, tasnifine, işlenmesine, katkı ve gıda işlemeye yardımcı maddelere, ambalajlama, etiketleme, depolama, nakil, satış ve denetim usulleri ile yetki, görev ve sorumlulukları ile risk analizine, ihtiyatî tedbirlere, gıda ile tüketici haklarının korunmasına, izlenebilirlik ve bildirimlere dair hususları kapsar.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.


Tanımlar
Madde 3 - Bu Kanunda geçen;
Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,


Türk gıda mevzuatı: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri; özellikle gıda güvenliğini düzenleyen, gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin üretimi, işlenmesi, dağıtımı ve satışı ile her aşamayı kapsayan tüm mevzuatı,


Gıda kodeksi: Türk Gıda Kodeksini,


Gıda/Gıda maddesi: Tütün ve sadece ilaç olarak kullanılanlar hariç olmak üzere; içkiler ve sakızlar ile hazırlama ve işleme gereği kullanılan maddeler dahil, insanlar tarafından yenilen ve/veya içilen ham, yarı mamul veya mamul her türlü maddeyi,


Organik gıda: Organik üretim ve yetiştirme tekniği ile kontrol ve/veya sertifikasyon kuruluşu kontrolünde üretilmiş, yetiştirilmiş, doğadan toplanmış, avlanmış, ambalajlanmış ve etiketlenmiş, ham, yarı mamul veya mamul haldeki sertifikalı gıdayı,


Gıda maddeleri üreten işyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak; depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlerinden bir veya birkaçının yapıldığı ve gıda maddeleri satış yerlerine gönderilmek üzere depolandığı tesisler ile bu tesislerin tamamlayıcısı sayılacak yerlerin tamamını,


Gıda maddeleri satış yeri: Her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,


Gıda maddeleri üreten ve satan işyeri: Gıda maddelerinin ham maddeden başlayarak depolama, tasnif, işleme, değerlendirme, dayanıklı hale getirme, ambalajlama işlemlerinden bir veya bir kaçının yapıldığı ve her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddelerinin toptan veya perakende dağıtım ve satışının yapıldığı ve bunların satış için depolandığı yerleri,


Toplu tüketim yeri: Gıda maddelerinin tekniğine uygun şekilde işlendiği, üretildiği ve aynı mekânda tüketime sunulduğu yerleri,


Gıda İşletmecisi: İthal ettikleri, ürettikleri, işledikleri, imal ettikleri veya dağıtımını yaptıkları gıda maddelerinin gıda mevzuatı şartlarına uygunluğundan sorumlu olan gerçek veya tüzel kişileri,


Sorumlu yönetici: Gıda mevzuatına uygun üretim yapmaktan, işverenle birlikte sorumlu olan yöneticiyi,


Birincil üretim: Avlama, toplama, balıkçılık, hasat, sağım ve kesim öncesi hayvanların çiftlikte yetiştirilmesi dahil üretimi,


Ham madde: Gıda maddelerinin üretiminde kullanılan birincil üretimden elde edilen ürün, yarı mamul veya mamul maddeleri elde etmek için kullanılan maddelerden her birini,


Gıda işlemeye yardımcı maddeler: Tek başına gıda bileşeni olarak kullanılmayan, belirli teknolojik amaca yönelik olarak hammadde, gıda veya bileşenlerinin işlenmesi veya üretimi sırasında kullanılan; son üründe kendisi veya türevlerinin kalıntılarının bulunması kaçınılmaz olan ancak, kalıntısı sağlık açısından risk oluşturmayan maddeleri,


Gıda katkı maddesi: Tek başına gıda maddesi olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen maddeleri,


Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: Gıda maddeleri ile temasta bulunan veya bulunmak üzere imal edilen her türlü madde ve malzemeleri,


Fonksiyonel/Özel beyanlı gıdalar: Besleyici etkilerinin yanı sıra bir ya da daha fazla etkili bileşene bağlı olarak sağlığı koruyucu, düzeltici ve/veya hastalık riskini azaltıcı etkiye sahip olup, bu etkileri bilimsel ve klinik olarak ispatlanmış gıdaları,


Genetik modifiye gıdalar: Bitkisel, hayvansal ve mikrobiyolojik kaynaklara, genetik modifikasyon teknolojileri ile başka bir canlı türüne ait bir genin aktarılması ile DNA'sının belli bir bölümünde istenilen değişiklik yapılmış olan gıdaları,


Özel beslenme amaçlı gıdalar: Özel bileşimlerine veya üretim proseslerine bağlı olarak, normal tüketim amaçlı gıdalardan açıkça ayırt edilebilen, beyan edilen özel beslenme amaçları için uygun olan ve bu uygunluklarını belirtir şekilde piyasaya sunulan gıdaları,


Özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar: Belli beslenme uygulamaları için hastaların diyetlerini düzenlemek amacıyla, özel olarak üretilmiş veya formüle edilmiş ve tıbbî gözetim altında kullanılacak olan, alışılmış gıda maddelerini veya bu gıda maddelerinin içinde bulunan belirli besin öğelerini veya metabolitlerini vücuda alma, sindirme, absorbe etme, metabolize etme veya vücuttan atma kapasitesi sınırlı, zayıflamış veya bozulmuş olan hastalar ya da diyet yönetimleri, yalnızca normal diyetin modifikasyonu ile veya diğer gıdalarla ya da her ikisinin de birlikte kullanımı ile sağlanmayan kişiler için hazırlanmış gıda maddelerini,


Gıda maddesi etiketi: Gıda maddesini tanıtıcı her türlü yazılı veya basılı bilgi, marka, damga ve işaretleri içeren ve gıda ile birlikte sunulan veya ambalajında basılı bulunan tanıtım bilgilerini,


Tüketime hazırlamak: Tasnif etme, tartma, ölçme, aktararak ve karıştırarak doldurma, ambalajlama, soğutma ve depolama, muhafaza etme, nakletme ve tüketim öncesi diğer faaliyetleri,


Mamul madde: Belli bir teknoloji kullanılarak elde edilen, tüketime hazırlanmış gıda maddesini,


Depo: Gıda maddelerini muhafaza etmek amacıyla tesis edilen yerleri,


Mübadeleye konu gıda maddeleri: Satmak veya sair şekilde devretmek üzere depolama, satış maksadıyla teşhir etme ve her ne surette olursa olsun devredilen gıda maddelerini,


Gıda hijyeni: Gıda maddesinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirleri,


Kalıntı: Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer çevresel bileşenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif bileşenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri ve metabolitleri kalıntısını,


Gıdaya bulaşan zararlı maddeler: Üretimi veya pazarlanması süresince, gıdaya istenmeden bulaşan her türlü madde ve bileşikleri,


Kontrol: Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerlerinin, asgari teknik ve hijyenik şartları ile bu yerlerde üretilen ve satılan gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin mevzuata uygunluğunun tespitini,


Tağşiş: Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi hâlini,


Taklit: Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi,


Reklam: Gıda maddelerinin satışını artırmak amacıyla yapılan tanıtma şekillerini,


Denetim: Bakanlık tarafından gıda kontrol hizmetlerinin yürütülmesi ve/veya doğrulanması için yapılan işlemleri,


Tehlike: Gıda maddesinde olan ve oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansiyel zararı,


Risk: Gıda maddesinde sağlığa zararlı olabilecek şiddetteki muhtemel tehlikeyi,


Risk analizi: Risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletişimi olarak birbirleri ile bağlantılı üç ayrı süreçten oluşan sistemi,


Risk değerlendirmesi: Olabilecek her türlü tehlikenin, nitelik ve etkilerinin bilimsel olarak belirlendiği süreci,


Risk yönetimi: Risk değerlendirmesini, diğer yasal zorunlulukları ve gerektiğinde uygun önlem ve seçeneklerini dikkate alan süreci,


Risk iletişimi: Risk değerlendiricileri, risk yöneticileri ve diğer ilgili tarafların risk ve riske ilişkin faktörlere ait bilgi ve düşünceleri paylaşmasını,


Nihaî tüketici: Gıdayı herhangi bir ticarî amaçla kullanmayan en son gıda maddesi tüketicisini,


Serbest bölge: 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca yer ve sınırları belirlenen alanları,


Kalite: Gıda maddelerinin mevzuatla belirlenmiş kriterlere uygunluğunu tayin eden özelliklerinin toplamını,


Kalite kontrolü: Tüketime arz edilen gıda maddelerinin mevzuata uygunluğunun tespitini,


İzlenebilirlik: Üretim, işleme ve pazarlama ile ilgili sürecin her aşamasında, gıda maddesine karıştırılması tasarlanan veya muhtemelen ortaya çıkabilecek istenilmeyen herhangi bir maddenin izlenmesini,


Sertifikasyon: Bakanlıkça veya Bakanlıkça yetkilendirilen kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından gıda, kalite ve kontrol sistemlerinin belgelenmesini,


Gayri sıhhî müessese: Çevresinde bulunanlara fizikî, ruhî ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine neden olabilecek müesseseleri,


Takviye edici gıdalar: Bir ya da birden fazla besin ögeleri; vitamin, mineral, protein, bitki, botanik, bitkisel kaynaklı maddeler, amino asitler ve benzeri bileşenler ile bunların konsantresi ve/veya ekstraktlarından oluşan ve günlük alım dozu belirlenmiş ürünleri,


Gıda bankası: Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran ve kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturduğu organizasyonları,


Güvenli gıda: Raf ömrü süresince fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri taşımayan gıdaları,


Piyasaya arz: Gıda maddelerinin tedarik veya tüketim amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyeti,


Gıda güvenliği : Gıdalarda olabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf edilmesi için alınan tedbirler bütününü,


Gıda kontrolörü/Gıda denetçisi: Gıda kontrol ve gıda denetim iş ve işlemlerini yerine getirmek üzere ilgili konuda asgari lisans düzeyinde eğitim almış Bakanlık tarafından eğitim verilerek yetkilendirilmiş olan kişileri,


Enteral beslenme ürünleri: Bireyin iştahsızlık, çeşitli hastalıklar ve ameliyatlar gibi çeşitli nedenlerle ağızdan yeterince besin alamadığı durumlarda, yetersiz besin alınımını takviye etmek ve/veya tüm besin ögeleri gereksinimlerini karşılamak amacıyla kullanılan ürünleri,


Bebek mamaları: Bebek ve süt çocuğunun beslenmesi amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda üretilen gıda karışımlarını,


Tıbbî amaçlı bebek mamaları: Hasta bebeklerin diyetlerini düzenlemek amacıyla gıda kodeksine uygun formülasyonda özel olarak üretilmiş olan ve tıbbî gözetim altında kullanılması gereken mamaları,
İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üretim İzni, Gıda Sicili, Tescil, İstihdam ve Lâboratuvar Kuruluş İzni ile İlgili Yetki ve Sorumluluklar
Üretim izni, gıda sicili ve tescil işleri
Madde 4 - Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerleri, bu konuda Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikte öngörülen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uyarak gıda işyeri çalışma izni ve sicil numarasını almak zorundadır. Üretilecek gıda maddelerinin Türk Gıda Kodeksinde tanımı yapılmış olanların ilgili kodekse uygun üretileceğine dair yazılı beyan ile etiket örneğini ibraz etmesi üzerine söz konusu ürünlere, her ürün için izin belgesi ve numarası verilir. Türk Gıda Kodeksinde tanımlanmamış gıdaları üreten işyerleri, üretime geçmeden önce izin almak ve diğer tescil işlemlerini yaptırmak zorundadır. Alınan belgeler, alındığı şartların değişmemesi kaydıyla, miras yoluyla intikalinde geçerliliğini devam ettirir.
Üretim izni, gıda sicili ve gıda işyerlerinin taşıması gereken asgarî teknik ve hijyenik şartlara ait kurallar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


Lâboratuvar kuruluş izni
MADDE 5 - Gıda maddelerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilecek kamu ve özel lâboratuvarlar kurulabilir.
Bu lâboratuvarların kuruluş, çalışma izin ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yetkileri çerçevesinde bulunan lâboratuvarlar için bu madde hükmü uygulanmaz.


İstihdam
Madde 6 - Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinde, üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici istihdamı zorunludur.
Sorumlu yönetici olabilmeye ve sorumlu yöneticilerin yetki, sorumluluk ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu, Risk Analizi, İhtiyatî Tedbirler, Bilimsel Komiteler ve Ulusal Gıda Meclisi
Gıda kodeksi
Madde 7 - Gıda maddelerinin asgarî kalite ve hijyen kriterleri, pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, gıdaya bulaşan zararlı maddeler, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metotlarını ihtiva eden Türk Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu marifetince hazırlanır, Bakanlıkça yayımlanır ve denetlenir.
Piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun olması zorunludur.


Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu
Madde 8 - Gıda kodeksinin hazırlanması ve denetlenmesinde görevli olmak üzere Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu oluşturulur.
Komisyon; gıda konusunda görevli olmak üzere Bakanlıktan iki, Sağlık Bakanlığından bir üye, her iki Bakanlıkça ayrı ayrı seçilecek gıda konusunda temayüz etmiş birer bilim adamı, Türk Standartları Enstitüsünden bir üye ve en fazla üyeye sahip olan gıda konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütünden seçilecek bir üyeden oluşur. Komisyon üyelerinin görev süresi iki yıldır. Komisyon, Bakanlık temsilcisinin başkanlığında toplanır ve sekretaryası Bakanlıkça yapılır.
Komisyon, üye sayısının en az salt çoğunluğu ile toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar alır.
Komisyon, karar verirken kamu ve özel hukuk kişilerinin görüşlerine başvurabilir.
Komisyon, gıda kodeksi konusunda, ülkede en yetkili merci olup, aşağıdaki görevleri yapar:
1- Gıda kodeksinin hazırlanması için çeşitli ihtisas alt komisyonlarını seçmek ve çalışmalarını denetlemek.
2- Alt komisyonlarca hazırlanan kodeks tasarılarını ve değişiklik tasarılarını karara bağlamak ve yayımlanmak üzere Bakanlığa sunmak.
Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu ve alt komisyonların çalışma usul ve esasları ile gıda kodeksi hazırlanma usul ve esasları Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.


Risk analizi
Madde 9 - İnsan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için gıda mevzuatı uygulamalarında risk analizi esas alınır. Ancak koşulların ve/veya alınan tedbirlerin, doğası gereği uygun olmaması durumunda risk analizi hariç tutulur.
Risk değerlendirmesi bilimsel kanıtlara dayandırılır; bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yapılır.
Risk yönetiminde, risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki şartların oluşması durumunda ihtiyatî tedbirler uygulanır.
Risk analizi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


İhtiyatî tedbirler
Madde 10 - İnsan sağlığı üzerinde zararlı bir etkinin olması ihtimalinin belirmesi ve bilimsel belirsizliklerin sürmesi gibi özel durumlarda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak ileri düzeyde bilimsel veriler elde edilinceye kadar, geçici risk yönetimi tedbirlerine başvurulabilir.
İhtiyatî tedbirler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


Bilimsel komiteler
Madde 11 - Risk değerlendirmesi için bilimsel ve teknik verileri araştırmak, toplamak, düzenlemek, analiz etmek, yorumlamak, özetlemek ve görüş oluşturmak üzere bilimsel komiteler kurulur.
Bilimsel komitelerin kuruluş alanları, çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.


Ulusal Gıda Meclisi ve Gıda Bankaları Birliği
Madde 12 - Bakanlık, gıda ile ilgili düzenlemelerin ve uygulamaların yapılmasında görüş ve önerilerini almak üzere Ulusal Gıda Meclisi oluşturur.
Meclis, Bakanın veya Bakanlık müsteşarının başkanlığında;
Gıda işleri ile ilgili hizmetlerin yürütüldüğü Genel Müdürlükten üst düzey üç temsilci, Sağlık Bakanlığından üst düzey iki temsilci, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Türk Standartları Enstitüsünden iştirak edecek birer temsilciden,
Üniversitelerin gıda bilimi ve teknolojisi, bitki ve hayvan sağlığı dallarından gündemindeki konularla ilgili görüş almak üzere davet edilecek beş öğretim üyesinden,
Gıda alanında faaliyet gösteren kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve ilgili özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinden seçilecek birer temsilciden,
Oluşur.
Meclis yılda en az bir defa toplanır.
Gıda bankacılığı alanında faaliyet gösteren kuruluşların üye olduğu, üye kuruluşların oluşturduğu ve gıda bankaları arasında işbirliği, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarını da ifa edecek şekilde Gıda Bankaları Birliği oluşturulur.
Meclisin ve Birliğin oluşumu ve çalışmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak yönetmeliklerle belirlenir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bildirimler, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, İzlenebilirlik ve İşyeri Sorumluluğu


Bildirimler
Madde 13 - İnsan sağlığını korumak ve gıda güvenliği koşullarını sağlamak üzere, gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskin bildirimine ilişkin sistemler Bakanlık tarafından kurulur.
Gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili bir bilgiye sahip olunması halinde Bakanlık, bilgiyi hemen ilgili birimlere ve Sağlık Bakanlığına iletir ve gerekli tedbirleri alır.
Bildirimler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


Acil durumlar
Madde 14 - Üretilen veya ithal edilen gıda maddesinin, sağlığa zararlı olabileceği ihtimalinin belirmesi durumunda, söz konusu gıda maddesinin pazara sunumu, kullanımı ve ithalatına ilişkin gerekli tedbirler alınır.
Acil durumlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Kriz yönetimi
Madde 15 - Gıda konusunda insan sağlığına karşı doğrudan veya dolaylı biçimde ciddi bir risk oluşturan durum saptandığında, bu riskin mevcut hükümlerle önlenememesi, giderilememesi veya azaltılamaması ya da acil durum tedbiriyle yeterince yönetilememesi durumunda, Bakanlık ile Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm kurum ve kuruluşların da katılımı ile bilimsel ve teknik yardım sağlamak üzere bir kriz yönetimi ve kriz birimi oluşturur.
Kriz yönetimi ve kriz birimi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


İzlenebilirlik
Madde 16 - Gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddesinde öngörülen veya ortaya çıkması beklenen herhangi bir maddenin tespit edilmesi için üretim, işleme ve dağıtım ile ilgili tüm aşamalarda izlenebilirlik tesis edilir.


Gıda işletmecileri; gıda, gıdanın elde edildiği hayvan, bitki ya da gıda maddelerine karıştırılması tasarlanan herhangi bir maddeyi, kimden aldıklarını belirleyebilecek sisteme sahip olmak zorundadır. Gerektiğinde denetim sonucu oluşan bilgiler ilgili mercilere verilir.


Piyasaya sürülen gıdaların, izlenebilirliğini kolaylaştırmak amacıyla, gerekli bilgileri içerecek şekilde etiketlenmesi ve tanımlanması zorunludur. İzlenebilirlik ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


İşyeri sorumluluğu
Madde 17 - Gıda işletmecisi; ithal ettiği, ürettiği, işlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı gıdanın gıda güvenliği şartlarına uymaması durumunda, ürününü pazardan geri çekmek ve bu konuda yetkili mercileri bilgilendirmek zorundadır.


Gıda maddesinin toptan veya perakende satış ve/veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu kişiler; gıda güvenliği şartlarına sahip olmayan ürünleri pazardan geri çekmek, yetkili merciler tarafından alınan tedbirler ile ilgili olarak işbirliği yapmak, gıdanın izlenebilirliğine katkıda bulunmak zorundadır.
İşyeri sorumluluğu ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Sağlığın Korunmasına İlişkin Hükümler
Sağlığın korunması
Madde 18 - İnsan sağlığının korunması amacıyla, gıda maddelerini ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri;
a) Bakanlıkça çıkarılacak ilgili yönetmeliklerde belirtilen asgarî teknik, hijyenik ve güvenlik şartlarını taşımak zorundadır.
b) Gıda kodeksine uyulmaksızın gıda maddelerini imal edemez, mübadele konusu yapamaz ve muameleye tâbi tutamaz.
c) İnsan sağlığına zarar verecek muhteviyatta gıda maddeleri üretemez, içerisine zararlı bir madde katamaz, böyle bir maddenin kalıntısını bulunduramaz ve gıdaya zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulayamaz.


ALTINCI BÖLÜM
Gıda Ticareti ile İlgili Hükümler
Dış ticaret
Madde 19 - İhracat ve ithalatta gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda güvenliği ve kalitesi yönünden denetim esaslarını oluşturmaya Bakanlık yetkilidir. Ancak, ihraç edilmek üzere üretildiğinin önceden ilgili mercilere bildirilmiş olması ve/veya ihraç edilecek ülke tarafından talepte bulunulduğunun ihracatçı tarafından beyan edilmesi halinde gıda kodeksine uygunluk aranmaz.
İhraç edilen ürünün geri gelmesi halinde, halk sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla ayniyat tespiti yapılarak yurda girişine izin verilir. Bu ürünlerin yurt içinde satışına ancak Türk Gıda Kodeksine uygun hale getirilmesi koşuluyla izin verilir.
İthalatta istisnalar hariç Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranır.
İstisnalar:
a) Gümrük gözetimi altında, gümrük depoları ile antrepolarına konulan veya transit nakledilen,
b) Yabancı devlet başkanları ile beraberindekiler tarafından, bulundukları süre içinde kullanılmak veya tüketilmek üzere getirilen,
c) Diplomatik veya konsüler temsilciliklere ait,
d) Bilimsel amaçlar, sergiler, sportif ve kültürel faaliyetler için getirilen,
e) Olağanüstü hallerde, hibe olarak gönderilen,
f) Numune olarak gelen,
g) Gemilerde bulunup, açık denizlerde tüketilecek olan,
Gıda maddelerinde Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranmaz.
İhracat ve ithalatta yapılacak denetimlere ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alınarak hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.


Gümrük merkezleri
Madde 20 - Bakanlık, ilgili kurumların görüşünü alarak, ithal ve ihraç edilecek gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kontrolü için giriş ve çıkış gümrük kapılarını tespit ve ilân eder. Bu amaçla, tespit ve ilân edilen kapılarda, kontrol merkezleri kurulur.


Reklam ve tanıtım
Madde 21 - Gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin etiketlenmesi, reklam ve tanıtımı; sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine, yapısına, özellikle doğasına, özelliklerine, bileşimine, miktarına, dayanıklılığına, orijinine, üretim metoduna göre hatalı bir izlenim yaratacak, gıdanın sahip olmadığı etki ve özelliklere atıfta bulunacak, tüm benzer gıda maddeleri ile aynı özelliklere sahip olduğu halde gıda maddesinin özel karakteristiklerine sahip olduğunu bildiren veya ima eden ifadeleri ve tüketiciyi yanıltacak yazı, resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
Reklam ve tanıtım ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Ancak, bilimsel yöntemler ve klinik testlerle kanıtlanmış ve Bakanlık tarafından kabul edilen, fonksiyonel gıdalar/özel beyanlı gıdalar ve genetik modifiye gıdalar ile benzeri diğer konulara ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.


Tüketici haklarının korunması
Madde 22 - Tüketici haklarının korunması amacıyla, tüketiciler; her türlü gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, ithal eden ve satan gerçek veya tüzel kişiler tarafından bilgilendirilir. Lüzumu halinde gıdaların içeriği ve özelliği hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Gıda maddeleri ile ilgili olarak tüketiciler yanıltılamaz ve yanlış yönlendirilemez.
Gıda konusunda, tüketici haklarının korunması ve toplumun bütün kesimlerinin gıda kontrol safhalarına katılmasını sağlayacak tedbirler ve buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


YEDİNCİ BÖLÜM
Piyasa Gözetimi, Denetim, Kontrol ve Sertifikasyon ile İtiraz Hakkı
Piyasa gözetimi ve denetimi
Madde 23 - Bu Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak tüm gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile bu yerlerde üretilen, satılan tüm gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin piyasa gözetimi ve denetimi, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yapılır. Ancak, halk sağlığını ilgilendiren acil durumlarda gerektiğinde, Sağlık Bakanlığının müdahale hakkı saklıdır.
Gıda maddeleri satış ve toplu tüketim yerlerinin denetimi, Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ilgili mercilerce yapılır.
Bu Kanunun amaç ve kapsamına uygun olarak; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin birincil üretim aşaması dahil olmak üzere üretim ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında, gıda kontrol ve denetim hizmeti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi en az lisans düzeyinde eğitim almış personel tarafından yapılır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olup lise düzeyinde eğitimi olduğu halde, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce denetim görevi yapanların hakları saklıdır. Bu Kanun kapsamındaki gıda kontrol ve denetim hizmetlerini yapacak olanların seçimi ve yetiştirilmesine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


Kontrol ve sertifikasyon
Madde 24 - Gıda üreten ve/veya satan işyerlerinde, Bakanlığın yetkilendireceği kamu ve/veya özel kuruluşlar tarafından kalite, risk analizi ve Bakanlığın uygun gördüğü benzeri diğer konularda, kontrol ve sertifikasyon hizmetleri yapılabilir. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, bu Kanuna göre Bakanlıkça verilmesi gereken belgeler ve sertifikalar dışındaki belgeleri verir.
Yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından verilecek sertifika, belge ve raporları gerekçesini belirtmek suretiyle iptal etmeye ve kuruluşlara verilen belgelendirme yetki süresini belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Yetki verilen kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen yetkileri çerçevesinde iş ve işlemlerini yaparlar. Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uygun faaliyette bulunmayanların yetki belgeleri Bakanlıkça iptal edilir. Ayrıca usulsüzlük tespit edilmesi halinde, ilgili kuruluş hakkında gerekli yasal işlemler Bakanlıkça yapılır.
Kontrol ve sertifikasyona ilişkin usul ve esaslar ile kuruluşların uyması gereken kriterler yönetmelikle belirlenir.


İtiraz hakkı
Madde 25 - Gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, ithal ve ihraç eden ve satan işyeri yetkilileri, kontrol ve denetim sonuçları hakkında, ilgili mercilere itiraz edebilir.
İtiraz hakkına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.


SEKİZİNCİ BÖLÜM
Özel Hükümler


Sularla ilgili hükümler
Madde 26 - Doğal kaynak, doğal maden, içme, tıbbî sular ile işlenmiş içme, işlenmiş kaynak ve işlenmiş maden suyu üretimi, uygun şekilde ambalajlanması ve satış esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenir.
Kendi doğasında bulunmayan herhangi bir katkı maddesi ilave edilen doğal kaynak, doğal maden, içme ile işlenmiş içme, işlenmiş kaynak, işlenmiş maden suyu ve yapay sodaların üretimi, uygun şekilde ambalajlanması ve satış esasları Bakanlıkça belirlenir.
Bu konudaki usul ve esaslar, Bakanlık ve Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.
Takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar, tıbbî amaçlı bebek mamaları


Madde 27 - Takviye edici gıdalar ve bebek mamalarının üretim, ithalat, ihracat ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
Enteral beslenme ürünleri dahil özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar, tıbbî amaçlı bebek mamaları ile ilaç olarak kullanımı bilimsel ve klinik olarak kanıtlanmış ancak reçeteye tabi olmayan ürünlerin üretim, ithalat, ihracat ve denetimine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenir.


Serbest bölgelerle ilgili hükümler
Madde 28 - Türk gıda mevzuatına uymayan gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler serbest bölgelere getirilebilir, üretilebilir ve yurt dışı edilebilir. Serbest bölgelerdeki gıda ile ilgili faaliyetlere ilişkin usul ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.


DOKUZUNCU BÖLÜM
Ceza Hükümleri, Cezaların Tahsili ve İtirazlar
Ceza hükümleri
Madde 29 - Bu Kanuna uymayanlara uygulanacak cezai hükümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:
a) 4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan gerçek veya tüzel kişiler; üretimden men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri yapıldıktan sonra üretim yapmalarına izin verilir.
Üretim izni alınmamış gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan veya miadı dolmuş gıda maddelerini satan işyerlerindeki ürünlere el konulur ve bu ürünleri satan işyerleri birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır.
4 üncü maddede belirtilen izin ve tescil işlemlerini yaptıran; ancak, asgarî teknik ve hijyenik şartlarını muhafaza etmeden üretim yapan işyerleri, durumlarını düzeltinceye kadar faaliyetten men edilir, üretilen ürünlere el konulur ve birmilyar lira idarî para cezası ile cezalandırılır. Bu işletmelere, mevcut durumlarını düzelttikten sonra üretim yapma izni verilir. İlgili mercilerce verilen otuz günlük süre içerisinde, eksikliklerini gidermeyen işyerlerinin çalışmaya esas olan izinleri iptal edilir.
b) 5 nci maddede belirtilen, kuruluş ve/veya faaliyet izni almadan faaliyete geçen özel gıda kontrol lâboratuvarı faaliyetten men edilir ve onmilyar lira idarî para cezası verilir.
c) 6 ncı maddeye göre sorumlu yöneticileri istihdam etmeyen işyerlerine, birmilyar lira idarî para cezası verilir. Otuz gün içinde, sorumlu yönetici görevlendirmediği takdirde, faaliyetten men edilir.
Yöneticilik görevini gereği gibi yerine getirmeyen sorumlu yöneticiye, ikiyüzellimilyon lira idarî para cezası verilir. Eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır. Üçüncü defa tekrarı halinde ise altı ay sorumlu yöneticilikten men cezası verilir.
d) 18 inci maddede belirtilen sağlığın korunması ile ilgili hükümler dışında, 7 nci maddede belirtilen gıda kodeksine uygun faaliyet göstermeyen gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir. Aykırılık, gıda maddelerinin etiket bilgilerinden kaynaklanıyorsa, etiket bilgileri düzeltilinceye kadar bu gıda maddelerine el konulur.
e) 10 uncu maddede belirtilen ihtiyatî tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir ve faaliyetten men edilir.
f) 14 üncü maddede belirtilen acil durumlarda alınacak tedbirlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir. Bu kişilerce ürün piyasadan toplattırılır, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
g) 16 ncı maddede belirtilen izlenebilirlikle ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat artırılarak uygulanır.
h) 17 nci maddede belirtilen işyeri sorumluluğu ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
ı) Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen sağlığın korunması ile ilgili yasakları ihlâl eden gerçek kişiler veya tüzel kişiliğin yasal temsilcileri, üç aydan altı aya kadar hapis ve beşmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezasıyla cezalandırılır ve malların müsaderesine hükmolunur.
i) 19 uncu maddesinde belirtilen ithalat ve ihracatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir; ürün, ihracatçısı/ithalatçısı tarafından piyasadan toplattırılır, eylemin bir yıl içinde tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
j) 21 inci maddedeki reklam ve tanıtımlarla ilgili hükümlere aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişilere, beşmilyar lira idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
k) 22 nci maddede belirtilen tüketici haklarının korunması ile ilgili hükümlere uymayan gerçek ve tüzel kişilere beşmilyar lira idarî para cezası verilir, eylemin tekrarı halinde idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
l) Bu Kanunun 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilen sularla ilgili hükümler ve takviye edici gıdalar, bebek mamaları, özel tıbbî amaçlı diyet gıdalar ve tıbbî amaçlı bebek mamaları ile ilgili hükümlere aykırı hareket eden işyeri, bu şartları yerine getirinceye kadar faaliyetten men edilir ve bunlara beşmilyar lira idarî para cezası verilir. Eylemin bir yıl içinde tekrarı halinde, idarî para cezası iki kat olarak uygulanır.
m) Bu Kanuna göre yapılacak denetimleri engelleyenlere, beşmilyar lira idarî para cezası verilir.
n) Üreticisi tarafından piyasadan toplattırılmasına karar verilen ürünler, bir hafta içinde toplanmak zorundadır. Ürünleri toplamayan üreticilere ayrıca beşmilyar lira idarî para cezası verilir, ürünler ilgili mercilerce toplattırılır ve masraflar yasal faizi ile birlikte üreticisinden tahsil edilir.
Bu madde uygulamasında, eylemin tekrarından maksat, aksine hüküm bulunmayan hallerde eylemin tespit edildiği tarihten itibaren bir yıl içinde, ilk cezaya konu eylemin tekrar işlenmesidir.


Cezaların tahsili ve itirazlar
Madde 30 - Bu Kanunda yazılı olan idarî para cezaları, o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı, yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine, verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak, en kısa sürede sonuçlandırılır. Bu Kanuna göre verilen idarî para cezaları 21.7.1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.


ONUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Madde 31 - Sağlık Bakanlığının, genel sağlığın korunması ve hijyen ile ilgili olarak, diğer mevzuattan kaynaklanan görev ve yetkileri saklıdır.
Değiştirilen hükümler
Madde 32 - 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 195 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 195 - Seyyar esnaf, alakadar memurların teftişlerini ve numune almalarını kolaylaştırmaya ve kendilerine istedikleri izahatı vermeye mecburdurlar.
Madde 33 - 10.6.1930 tarihli ve 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin başına "Gıda maddeleri hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.
Madde 34 - 23.2.1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 17 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.
y) Tarım ve Köyişleri Bakanlığından ve Sağlık Bakanlığından ikişer üye,


Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 35 - 19.3.1927 tarihli ve 992 sayılı Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Lâboratuvarları Kanununun başlığında bulunan "ve Gıdai", 1 inci maddesindeki "gıdai ve" ile 7 nci maddesindeki "ve gıdai" ibareleri metinden çıkarılmıştır.
Madde 36 - 3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (28) numaralı bendindeki "yiyeceği, içeceği ve", (61) numaralı bendindeki "ve hususi teşebbüs tarafından kurulan aynı mahiyetteki tesisleri sağlık ve teknik bakımlarından murakabe etmek" ibareleri metinden çıkarılmış ve (77) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 37 - 24.4.1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendindeki "Gıdalar ile" ibaresi, 181 inci maddesinin birinci fıkrasındaki "Bütün gıda maddeleriyle" ibaresi, aynı maddenin ikinci fıkrasındaki "gıda maddeleri ile" ibaresi, 199 uncu maddesindeki "Her gıda maddesi ile" ibaresi ve ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "ve 188" ibaresi ve aynı maddenin son fıkrasındaki ", yenecek ve içilecek şeylere" ibaresi, 297 nci maddesindeki "ve 188" ibaresi metinden çıkarılmış ve 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, 181 inci maddesinin son fıkrası, 183 üncü maddesinin (1) ve (4) numaralı bentleri ile 170, 171, 172, 182, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193 ve 198 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 38 - 8.6.1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 12, 13, 29, 30, 31 ve 34 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 39 - 3.11.1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunun 6 ve 7 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.


GEÇİCİ MADDE 1 - Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler ve uygulamaya ilişkin sair usul ve esaslar yürürlüğe girinceye kadar 24.6.1995 tarihli ve 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnameye göre çıkarılan yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanmaya devam olunur. Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkartılır.


GEÇİCİ MADDE 2 - Halen faaliyet gösteren, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten ve satan işyerleri, bu Kanun ile getirilen yeni yükümlülüklere, Kanunda belirtilen yönetmeliklerin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde uyum sağlamak zorundadır.


GEÇİCİ MADDE 3 - Sağlık Bakanlığına ait lâboratuvarların gıda denetim hizmetlerinde kullanım usul ve esasları, Bakanlık ve Sağlık Bakanlığı arasında hazırlanacak bir protokol ile belirlenir.GEÇİCİ MADDE 4 - Sağlık Bakanlığında "Çevre Sağlığı Teknisyeni" olarak görev yapmakta olan "Sağlık Memuru" unvanlı kadrolarda görev yapan personelden Sağlık Bakanlığınca belirlenecek beşyüz adet personel, kadroları ile birlikte, en geç altı ay içerisinde, Tarım ve Köyişleri Bakanlığına devredilir. Devir işlemleri tamamlanan beşyüz adet sağlık memuru kadroları 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümünden çıkarılarak aynı Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır.

İptal edilerek devredilen kadrolarda istihdam edilen personel, başka bir işleme gerek kalmaksızın Tarım ve Köyişleri Bakanlığının kadro cetveline eklenen sağlık memuru kadrolarına atanmış sayılırlar.
Yukarıda belirtilenlerin haricinde, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki, gıda kontrol ve denetim hizmetlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde belirtilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Teknik Hizmetler sınıfında çalışan personelden Devlet Personel Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecekler başka bir işleme gerek kalmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığında mevcut olan aynı unvanlı kadrolara altı ay içerisinde atanırlar.


GEÇİCİ MADDE 5 – Bu Kanunun yayımlanmasından önce çalışma izni, üretim izni, özel gıda kontrol lâboratuvarı izni almış iş yerlerinin hakları saklıdır.


GEÇİÇİ MADDE 6 - Bu Kanunla Bakanlığa verilen görevlerin yerine getirilmesinde, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı ile Teknik Hizmetler Sınıfında uygun unvan ve derece bulunmaması halinde 2004 yılı için 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın boş kadrolarda unvan ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.


Yürürlük
Madde 40 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 41 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

BUMERANG

Follow by Email