25 Nisan 2011 Pazartesi

DYNAMICS NAV ELEMENTA


Elementa’nın temel felsefesi
Elementa, Pargesoft’un insan kaynağı yoğun proje bazlı profesyonel hizmet alanında faaliyet gösteren firmalar için Microsoft Dynamics NAV ile bütünleşik (entegre), web tabanlı olarak geliştirdiği proje yönetimi yazılımıdır. Ancak, size sunduğumuz sadece bir yazılım değil, tüm kaynaklarınızı ve enerjinizi proje planlama ve yönetiminde en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak eşsiz bir platform. Dahası, planlamadan proje yönetiminin ulaşabileceği en üst seviyedir. Temelindeki felsefe 4 elementin birbirini mükemmel bir uyum ve gücüyle açıklanabilir. Sistemdeki her bir element biriyle ilişkilendirilir, Biri diğerini mükemmel bir uyumla besler ve güç verir. Elementa iş ve proje yönetiminde bu mükemmel uyumdan yola çıkarak eksiksiz bir döngü oluşturur.

Başarı ve başarısızlık, firmaların insanların enerji ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesine bağlıdır.   Thomas J. Watson, Jr.

Proje yönetiminde hem vazgeçemeyeceğiniz hem de en kritik unsur olan insan kaynakları ancak ve ancak doğru yönetildiğinde değere dönüşür. Sahada ya da ofiste, projelerinizin başarısı etkili yönetim, takip ve kontrole bağlıdır. Her an her bir kaynağınızın ne yağtığını bilecek, onları yönlendirecek, eşzamanlı olarak bilgi paylaşabileceksiniz. Bunlardan daha da önemlisi insan kaynağınızın işini, zamanını, enerjini doğru yönlendirerek projenin başarı unsuru haline getireceksiniz.

Saha artık parmağınızın ucunda…

Hava nasıl özgürlüğün simgesiyse Elementa da firmlara, sahada ya da ofiste, mesafelere rağmen tam özgürlük ve özgürlüğe rağmen tam kontrol sağlıyor. Proje yöneticileri sahaya inmeden saha bilgisin eşzamanlı, eksiksiz olarak alabiliyor, Sahada çalışan ekip üyesi web tabanlı erişim sayesinde ofise gitmeden sistem girebiliyor, projenin gelişimi anlık olarak izlenebilir hale geliyor.
Ya maliyetler…
Projenin karlılığı şüphesiz malyetlerin doğru belirlenmesinde, yönetilmesinde ve izlenebilmesinde yatıyor. İlk adım daha proje teklifini vermeden doğru maliyeti tespit etmekten geçiyor. Bunun için fiyatlandırılan proje bilgisinin yanısıra geçmiş projelerde yapılan maliyet çalışmalar da eşsiz bir kaynak oluşturuyor. Tüm harcamalar ve satın almalar anlık olarak sisteme geçirildiğinde, otomatik olarak ilişkilendirildiğinde projenin herhangi bir anında maliyetler izlenebiliyor, raporlanabiliyor, karşılaştırılabiliyor.
Sorunlarınızı biliyoruz, çözümlerini de…
Projeler Yürütülürken Kuruluşların En Çok Karşılaştıkları Sorunlar

Maliyet planlamasında sapmalar %40.3
Proje kontrol ve izleme aşamasında aksaklıklar %21.1
Ekip çalışmalarında sorunlar %18.9
Proje grubunun oluşturulmasında sorunlar %16.7
Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar %14.4
Proje enformasyon ve raporlama sisteminde tıkanıklıklar %14.4
Planlama aşamasında sorunlar %12.2
Kapasite ayarlamasında sorunlar %10.0
Yönetimden kaynaklanan sorunlar %8.9
Diğer %6.7
Yukarıdaki sorunların sonucu karmaşa, verimsizlik ve belki de zarar. Hepsinin ortak temel sebebi ise proje yönetimiminin etkili bir sistem dahilinde yapılamaması. İK’dan kaynaklanan sorunları örnek olarak alabiliriz., Projeler insanlar tarafından planlanır, tasarlanır, izlenir, kontrol edilir ve değerlendirilir. Bütün projelerin ortak noktası projelerde, eğitimi, deneyimi, insan faktörünün çok baskın, önde olması. Ama belk en büyük risk faktörü de insan. Eğer insan kaynakları doğru şekilde yönetilemezse, görev ve roller plan dahilinde belirlenemezse proje grubunun oluşturulmasında ya da ekip çalışmalarında sorun çıkması kaçınılmaz olur. Ya da en büyük sorun olarak gösterilen malyet planlamasındaki sapmalar etkin bir izleme olmamasına, maliyetlerin analiz edilememesine ya da önceki proje maliyetlerinin doğru analizini yapıp sonraki projelerde iyileştirme çalışması yapılamamasına bağlanabilir.
Elementa, arka ofisindeki güçlü ERP yazılımı Dynamics NAV ve projenin planlaması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını aynı çatı altında toplayan ve ilişkilendiren güçlü yapısıyla tüm sorunlarınıza tek bir çözüm sunuyor.
Dynamics NAV
Elementa, NAV ile entegre çalışan bir yazılım. Diğer bir deyişle Dynamics NAV temelinde ya da arka ofiste çalışan yazılımdır. Elementa’yı firmanızın yönetiminde vazgeçilmez kılan sadece üstün proje yönetimi özellikleri değil, NAV ile tam entegre olduğu için tüm iş birimlerinizi aynı çatı altında toplamasından kaynaklanıyor.
Finansal Yönetim, Müşteri İlişkileri Yönetimi, Proje Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi modülleri ile Microsoft Dynamics NAV’ın orta ölçekli kurumlara kattığı ana değer bir cümle ile özetlenebilir: Ana işe odaklanabilmek... Gerçekten de Microsoft Dynamics NAV, orta ölçekli kurumların ihtiyaç duyacağı tüm araçları ve fonskiyonları içermesiyle birlikte iş süreçlerini en üst seviyede otomatize etmeye imkan veriyor. Süreçlerini mümkün olduğunca otomatize eden ve akıcılığını arttıran kurumlar, asıl işlerine odaklanmak, ellerindeki kaynakları daha verimli ve etkili biçimde kullanabilmek gibi avantajlara sahip oluyor. Bunun sonucunda rekabet avantajı, verimlilik ve maliyet yapısının etkin biçimde kontrolü geliyor.
Dynamics NAV üzerinde yer alan, insan kaynakları, finans yönetimi, bütçe yönetimi, bordro, tedarik zinciri yönetimi gibi tüm modüllerle tam entegre olarak çalışır. Temel hedefi sahada ve ofis ortamında çalışan işletmelerin platform bağımsız olarak proje yönetiminin sağlanması, maliyetlerin, kaynakların, iş atamalarının sistem üzerinde düzenlenmesi ve kontrol edilmesi, ve ihtiyaç duyulan tüm raporlamaların anlık olarak alınmasını sağlamaktadır.
http://www.pargesoft.com/ Microsoft Dynamics NAV Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email