30 Ocak 2012 Pazartesi

Microsoft Dynamics NAV

Gain greater control. Increase margins. Drive growth.
Microsoft Dynamics NAV (formerly Navision) is business management software that delivers comprehensive business management functionality, from financials to your supply chain to manufacturing and more. It connects the many moving parts of your organization, giving you better visibility into and control over what's going on in your business. And it supports highly specific industries with powerful solutions created by Microsoft partners.

Microsoft Dynamics NAV enables you to make smart decisions that have a direct impact on your bottom line—increasing margins and improving your cash flow. Simple to learn and use, Microsoft Dynamics NAV business management software works with your existing technology and scales as you grow to deliver long-term value.

A proven business management solution that's easy to adapt and connect

For nearly 30 years, Microsoft Dynamics NAV has delivered the capabilities, performance, and ease of use that power more than 84,000 diverse businesses in over 40 countries. It provides comprehensive core business management functionality, including sales, marketing, financials, reporting, supply chain management, and more. Easy to adapt, extend, and connect, Microsoft Dynamics NAV has enabled a global network of partners to create many powerful solutions that can meet the needs of small and midsize businesses across a wide range of highly specific industries and vertical businesses.

Microsoft Dynamics NAV delivers powerful comprehensive business management capabilities that provide the increased control, streamlined operations, and insight you need to improve profitability and, ultimately, support your business as it grows.

Comprehensive business management capabilities

Microsoft Dynamics NAV delivers powerful and comprehensive business management capabilities for:
 • Financial management
 • Manufacturing
 • Business intelligence and reporting
 • Supply chain management
 • Sales and marketing
 • Human resource management
 • Project management
 • Service management

Gain greater control

Microsoft Dynamics NAV increases visibility and improves insight at all levels of your business, making you confident that the right decisions are being made by the right people in your organization.
 • Streamline your operations and financial management processes with an intuitive RoleTailored user interface and built-in workflows.
 • Get a clear view of your business with integrated systems, shared data, and drill down capabilities that give you visibility into your transactions and provide detailed audit trails.
 • Provide self-service reporting tools and real-time business intelligence that help your people make fast, informed decisions and reduce ad-hoc requests to your IT department.

Increase margins

Make smarter decisions to improve your operating margins--and your cash flow. Microsoft Dynamics NAV helps you maximize profitability by getting the most out of your people and systems.
 •  Cut operational costs and reduce errors by automating key business processes.
 • Easily analyze financial data to spot trends and take action to improve cash flow.
 • Identify and target your top customers to find new sales opportunities and build loyalty.
 • Focus on your most profitable products and customers.

Drive growth

Turn improved profitability into new opportunities with a solution that helps drive and support your business growth.
 • Expand your business opportunities with flexible accounting processes and multi-currency support.
 • Choose the deployment option that works best for your business and increases the flexibility of your IT systems--without increasing IT costs.
 • Grow your business knowing that your systems will scale to match your ambition.

19 Ocak 2012 Perşembe

Microsoft'tan İşlerinizi Yorulmadan Yapmak İçin En Verimli ERP


ERP’nize yeniden aşık olmak ister misiniz? [Analiz]

Her yeni aşk gibi ERP projeleri de büyük heyecanlarla başlar ama her zaman mutlu sonla bitmez. Peki ERP ile olan evliliğinizde mutluluğun devamını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte size ERP ile olan mutlu birlikteliğinizi uzatacak öneriler.


ERP projelerine hep büyük umutlarla başlanır. Tek bir noktadan tüm bilgilere ulaşılacak, tüm süreçler kontrol altına alınacak, farklı departmanlardan uyumsuz raporlar gelmeyecek….

Yeni bir ERP’ye başlamak, yeni bir aşka başlamak gibidir. Pembe panjurlu bir evde, çiçekler içinde, sağlıklı ve mutlu çocuklarla devam edecek bir evliliğin hayali gibi..

Ancak nasıl ki evlilikte bir arada yaşamanın getirdiği zorluklar, giderek farklılaşan istekler ve beklentiler, değişen yaşam görüşleri, büyüyen çocukların sorumlulukları zaman zaman evliliği tehdit ediyorsa, ERP yazılımlarının sürekli kontrol edilmesi gereken performansları, sürüm yükseltmelerin maliyeti ve süresi, kullanıcılardan gelen farklı taleplerin birbiriyle uyumsuzluğu, değişen iş süreçlerine makul süre ve maliyet içinde uyum sağlayamama gibi nedenlerle de ERP’ye olan aşkınız, sevginiz ve inancınız tehdit altına girer.

Cicim ayları bittiğinde bir de bakmışsınız ki yine aynı noktadasınız. Birden fazla uygulama, birbirini tutmayan raporlar, kontrol edilemeyen süreçler, sorun çıktığında geçmişe yönelik hatanın kaynağını bulmaya çalışarak geçirilen verimsiz saatler…

ERP aşkının gerçekleriyle yüzleşin
Son yapılan bir araştırmada ERP aşkı ile ilgili bazı gerçekler bir kere daha onaylandı:
• ERP yazılımının başarı algısı, süreç sorumluları ve kullanıcılar tarafından farklı algılanıyor. Genelde bu iki tip kullanıcının memnuniyetleri ters oranda. Ya biri çok memnun ya diğeri. Her ikisinin memnun olmadığı durumlar da oldukça fazla.

• Çoğu şirket ERP yazılım başarısını somut rakamlarla ifade edecek şekilde takip etmiyor. ERP daha çok operasyonel bir araç olarak görülüyor. İyi kurgulanmış ve hem yöneticilere, hem çalışanlara kolaylık sağlayacak bir ERPnin rekabette sağlayacağı avantajlar gözardı ediliyor.

• ERP projesinde yer alan ve kendi görüşleri dahilinde sistemin kurgulanmasını sağlayan anahtar kullanıcılar ERP’den en memnun kişiler olarak öne çıkıyor. Memnuniyet sıralamasında ikinci olarak muhasebe ve finans departmanları geliyor. Pek çok işlemi kendileri yapmaktan kurtulan departmanların verimliliği artıyor.

• Entegre sistemlerin doğası gereği, değişiklik istekleri daha geç devreye alınıyor.
• Piyasaya hakim yazılımları tercih eden firmalar, çoğunlukla bu yazılımların belirlediği süreçlerin içine girmeye çalışıyorlar. Bu da kullanıcıların işini zorlaştırıyor.

Mutluluğun devamlılığını sağlamak için ne yapmalı?
Peki ERP ile olan evliliğinizde mutluluğun devamını nasıl sağlayabilirsiniz? İşte size evliliğinizi uzatacak öneriler:
• Profilleme yapın. Kullanıcılarınızı yöneticiler, işlerini yapmak için operasyonel bilgiye ihtiyacı olanlar, süreç sahipleri ve yoğun veri girişi yapanlar olmak üzere dört profile ayırın. Her dört profilin ihtiyaçlarının dengeli bir şekilde karşılanmasını sağlayın.

• ERP kullanımın getireceği faydaları ilk günden itibaren takip edin. ERP’ye başlarken sizin için önemli olan ölçüm kriterlerini belirleyin ve bunları sayısal olarak ifade edin. ERP kullanımı sonrasında bu kriterleri takibe devam ederek, beklenen faydanın gerçekleştiğinden emin olun. Gerçekleşmiyorsa en kısa zamanda gerekli önlemleri alın.

• Mobil kullanım ve kiralama metodlarına yakın olun. Kiralama, bazı detay konularda ihtiyaç duyduğunuz bazı fonksiyonları hızlıca sunma konusunda size uygun bir seçenek sunabilir. ERP çözümlerinde kiralama seçeneğiyle sunulan ek fonksiyonların sayısı giderek artıyor. Şu anda bile çevrenizde düşündüğünüzden daha fazla çözüm olabilir.

• Esneklikten taviz vermeyin. ERP’niz işinizin gelişmesinde engel teşkil etmemelidir, ERP tedarikçiniz sizin geliştirme isteklerinize cevap verebilmelidir. Çoğu zaman tedarikçinizin sürüm politikası sizi etkiler. Burada kontrolü siz ele almalısınız. Değişiklikleri tedarikçinizin sürüm politikası değil, sizin iş ihtiyaçlarınız planlamalıdır. ERP stratejinizi ve bulunduğunuz yeri dönemsel olarak kontrol edin ve üst yönetimle tartışın. Yeni gelişmeler için yeni sürüm bekleyeceğiniz değil, gerektiğinde kendinizin de geliştirme yapabileceği ürünleri tercih edin. Değişimin katkısı büyük olacaksa yatırım yapmaktan kaçınmayın.

• Basitleştirin. Çoğu sistem kullanıcısı, kullanmakta oldukları ekranları ve fonksiyonları değiştirmek ister. İmkanları olsa her şeyi baştan yazmak isteyeceklerdir. Sistemi az kullanacak, ama mutlaka kullanmak zorunda olan kullanıcı tipleri için alternatif kullanımları destekleyen ürünleri tercih edin. Örneğin masraf girişi, satın alma talep isteği gibi kullanımlar için hızlı ekranlar geliştirebileceğiniz, mobil cihazlardan da çalıştırabileceğiniz, kullanıcının kendini en rahat hissettiği ortamda çalışmasını destekleyen ürünleri tercih edin.

• Raporların ulaşılmak istenen yer olduğunu unutmayın. ERP projelerinin ilk ve ana amacı canlı kullanıma zamanında geçmek ve sistem açıldığında süreçlerin tıkanmadan devam etmesini sağlamaktır. İş süreçlerine çok fazla yoğunlaşılır. Oysa ERP kullanıma alınmasının önemli sebeplerinden biri de biriken verinin analiziyle yöneticilere karar vermede destek olacak analiz ve raporlar ortaya koymaktır. ERP ile birlikte iş zekası ve kurumsal performans yönetimi stratejilerini mutlaka gözden geçirmek gerekir. ERP uygulaması bu alandaki ihtiyaçları karşılayacak altyapıyı sağlayabilmelidir. Eğer ERP ürününüz iş zekası ve performans yönetimi için ayrı yatırım yapmanıza gerek bırakmıyor ve bu konuları kendi iç yapısında çözüyorsa, bu büyük bir avantajdır.

• Herkesi her zaman memnun edemezsiniz. Çelişkilerin hep var olacağını unutmayın. ERP geçişi sırasında bazı kullanıcılar işlerini daha zor yapar hale gelebilirler. Veri girişi uzun zaman alabilir, daha fazla veri girmek zorunda kalabilirler. Ancak bu fazladan girilen bilgiler, şirkete daha fazla fayda sağlayabilir. ERP projesini bir dönemlik yapılıp biten bir olgu gibi görmemek ve sürekli gelişimi için çaba göstermek gerekir. Periyodik toplantılarla zamanında alınan kararların gözden geçirilmesi, fayda sağlanabilecek yeni alanların keşfedilmesi, geçmiş zamanda bazı kullanıcılara yüklenmiş ek işlerin kaldırlıp kaldırılmayacağının tartışılması gerekir. Böylece ERP durağan değil sürekli gelişen bir sistem olabilir.

Performans kriterlerinizi belirleyin ve takip edin
Yöneticiler, şirketlerinde ERP aşkının erimeye başladığını hissettiklerinde hemen harekete geçmelidirler. Başarı faktörleri bir ERP sisteminin yaşam döngüsü boyunca ölçülmeye devam edilmelidir. Kendi belirleyeceğiniz kriterler haricinde, takip edilmesi önerilen kriterler şunlardır:

• Proje toplam maliyeti. İlk kurulum ve sonrasındaki danışmanlık,donanım ve bakım maliyetlerini kapsar.

• ERP sonrası düşen maliyetler. Muhasebe raporlaması için azalan süreler, sipariş girişindeki hızlanma, depo faaliyetlerinde artan verimlilik, aynı zamanda yapılan sevkiyat miktarında artış ,azalan müşteri iadeleri, azalan hatalı üretimler vb.

• Ek yatırımdan kazanılanlar. ERP varlığı sayesinde ek yatırım yapılmaya gerek kalmayan alanlar.

• Pazar payı. ERP sayesinde kolaylaşan tedarik ve sevkiyat süreçleri ve yeni girilen pazarlara dair kazançlar.

• Kontrol altına alınan ya da düşürülen riskler. Son kullanım tarih kontrolü, tehlikeli madde yönetimi vb.

• Denetlenebilirlik. Denetim açısından uyulması gereken kurallara uyum için gerekli yatırımlar.

• Rekabet Avantajı. Rakiplerin sunamadığı hizmet ve bilgilerin oranı.

• Gelir artışı. Devreye alınan yenilikler (hem ürün hem süreç anlamında).

• Şirketin ana süreçlerinde geçen ortalama süre. (Ortalama satınalma isteği ile kapanması arasındaki süre, müşteriden sipariş alımı ile sevkiaytı arasında geçen süre vb).

16 Ocak 2012 Pazartesi

Yeni Edefter Uygulamasında Yerinizi Ayırtın!

Yeni e-defter uygulamasıyla ile işletmelerin defter onaylatma ve saklama zorunluluğu bitecek, büyük işletmelerin defterlerini saklamak için arşiv kiralamasına gerek kalmayacak! Microsoft Dynamics ve Pargesoft, gerçekleştirilecek olan yazılım uyumluluk testleri için tüm altyapı çalışmasını tamamladı. İşinizi kolaylaştımak ve masraflarınızı azaltmak için şimdiden harekete geçin, doğru iş ortağıyla çalışın!

Microsoft Dynamics’in tüm yerel gereksinimlere eksiksiz cevap veren ERP çözümleri AX ve NAV’ın tüm yerel mevzuat değişikliklerine tam ve zamanında adaptasyonu için, mevzuat daha geçerlilik kazanmadan tüm alt yapı hazırlıkları tamamlanmaktadır. NAV ve AX kullanıcıları güncellemelerini yaptığı sürece, versiyon ve teknolojik gelişmeler kadar yerel mevzuat konusunda da tüm yenilikler ve değişiklikler paketlerine yansıtılmaktadır.

E-defter uyumlu yazılımların gerekli alt yapısı
Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir. Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.

Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. E-defter uygulamasının temelini oluşturan XBRL (eXtensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir.

XBRL Standardı Microsoft ERP çözümlerinin yıllardır kullandığı bir işaretleme standardıdır.
e-Defter Uygulamasının Teknik Mimarisi

Pargesoft

Pargesoft

3 Ocak 2012 Salı

Microsoft Dynamics CRM - Marketing Solutions

Marketing

Get a CRM marketing solution that is flexible, easy to use and engineered to fit your business. Transform every touch point into a marketing opportunity and harness the undiscovered potential within your customer base. With familiar and intelligent marketing capabilities in Microsoft Dynamics CRM, you can market more effectively, improve productivity and gain actionable insight into your marketing efforts.

 
Manage your data effectively

 • Effortlessly import data from other sources into Microsoft Dynamics CRM.


 • Use predefined data-mapping rules or create new ones on the fly.


 • Confirm data import status with automatic e-mail notification.


 • Intelligently cleanse your data to eliminate duplications and decrease your cost per engagement(CPE).

 • Pinpoint your marketing efforts

 • Use natural-language queries to instantly segment customers or prospects.


 • Create highly targeted lists and associate them with campaigns.


 • Set up personal or public views for reuse.


 • Easily share target lists with colleagues and vendors.


 • Export lists into multiple formats for bulk email or direct-mail communications.

 • Streamline campaign planning

 • Plan and track activities, tasks, budgets and details for each marketing activity.


 • Set up product catalogues, price lists and discounts for optimal offers.


 • Tailor messages and offers to highly targeted lists.


 • Save time and money with reusable campaign templates.


 • Use predefined workflows to streamline processes and approvals.


 • Create Internet landing page for campaigns without any coding.


 • Easily create marketing plans with embedded document management capabilities.

 • Simplify campaign execution

 • Initiate and distribute campaigns and communications instantly.


 • Track and manage all event and customer details in one central platform.


 • Use embedded Mail Merge capabilities to instantly send mass communications.


 • Manually or automatically assign marketing tasks and leads.


 • Create on-the-fly campaigns with the Quick Campaign Wizard.


 • Create rules to trigger responses based on customer interest.
   
 • Improve response management

 • Centrally capture and track responses for marketing campaigns.

 • Automatically capture and categorise responses from Internet landing pages.
   
 • Score responses using predefined rules.

 • Instantly assign responses to most qualified resources for follow-up.

 • Instantly convert responses to leads.

 • Streamline lead tracking

 • Better coordinate with sales by tracking leads in one centralised system.

 • Automatically assign or score leads based on predefined workflows.

 • Instantly light up the most promising leads with conditional formatting.

 • Use guided dialogues to streamline the lead qualification process.

 • Ensure your marketing staff are working on the most current leads with bidirectional data synch with Excel.

 • Extend value with Microsoft Office
  • Use Microsoft Dynamics CRM within Microsoft Office Outlook for improved productivity.
  • Instantly find the information you need with preview panes, personal views, record pinning and Most Recently Used lists.
  • Eliminate redundant email tracking through Office Outlook synchronisation.
  • Better collaborate with co-workers with embedded presence feature.
  • Streamline mass mailings with built-in mail-merge capabilities.
  • Add Office Outlook contacts to marketing lists with a few mouse clicks.
  Automate workflows

 • Boost productivity with personal, team or organisational workflows.

 • Dynamically assign tasks to the most appropriate resource using configurable rules.

 • Accelerate approvals using predefined workflows.

 • Automate follow-up with predefined triggers.

 • Set alerts and reminders for campaign milestones.
 •  
  Mobile Express for Microsoft Dynamics CRM

 • Access customer data from any web-enabled device anywhere, anytime.

 • Track budgets and push through approvals while on the road.

 • Create or update campaigns on the fly.

 • Update, qualify or assign leads while on the road.

 • Track key marketing metrics while on the road with rich offline reporting.

 • Gain key insights for decision making

 • Measure your marketing success with key performance indicators (KPIs).

 • Gain business insight with flexible dashboards and inline data visualisation.

 • Follow key marketing objectives with comprehensive goal-tracking capabilities.

 • Track key campaign indicators with built-in reports.

 • Identify trends and allocate resources with powerful predictive analytics.

 • Use robust data cubes for trending analysis.
 • BUMERANG

  Follow by Email