16 Ocak 2012 Pazartesi

Yeni Edefter Uygulamasında Yerinizi Ayırtın!

Yeni e-defter uygulamasıyla ile işletmelerin defter onaylatma ve saklama zorunluluğu bitecek, büyük işletmelerin defterlerini saklamak için arşiv kiralamasına gerek kalmayacak! Microsoft Dynamics ve Pargesoft, gerçekleştirilecek olan yazılım uyumluluk testleri için tüm altyapı çalışmasını tamamladı. İşinizi kolaylaştımak ve masraflarınızı azaltmak için şimdiden harekete geçin, doğru iş ortağıyla çalışın!

Microsoft Dynamics’in tüm yerel gereksinimlere eksiksiz cevap veren ERP çözümleri AX ve NAV’ın tüm yerel mevzuat değişikliklerine tam ve zamanında adaptasyonu için, mevzuat daha geçerlilik kazanmadan tüm alt yapı hazırlıkları tamamlanmaktadır. NAV ve AX kullanıcıları güncellemelerini yaptığı sürece, versiyon ve teknolojik gelişmeler kadar yerel mevzuat konusunda da tüm yenilikler ve değişiklikler paketlerine yansıtılmaktadır.

E-defter uyumlu yazılımların gerekli alt yapısı
Yevmiye defteri ve büyük defter, XBRL GL e-defter format ve standartlarına göre hazırlanacaktır. Bu standartlar defterler kayıtlarının içeriği ve standartlarını belirlemektedir. Genel Tebliğ düzenlemelerine göre söz konusu standartlara uygun olarak oluşturulan dosyaların e-defter olarak kabul edilebilmesi için mali mühür ile mühürlenmesi ya da güvenli elektronik imza ile imzalanması ve e-Defter Uygulaması aracılığı ile beratının alınması gerekmektedir.

Defter ve beratlar xml dosyası UTF-8 dil kodlaması ile oluşturulmalıdır. E-defter uygulamasının temelini oluşturan XBRL (eXtensible Business Reporting Language- Genişletilebilir İşletme Raporlama Dili), aralarında denetim şirketleri, yazılım şirketleri, devlet birimleri ve Uluslar arası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) gibi kurumların da yer aldığı 600 katılımcının yer aldığı kar amacı gütmeyen uluslararası bir konsorsiyum tarafından geliştirilmiştir. Açık (ücretsiz) bir standart olan ve lisans gerektirmeyen XBRL, finansal bilgilerin elektronik transferi için kullanılan XML tabanlı genel bir işaretleme dilidir.

XBRL Standardı Microsoft ERP çözümlerinin yıllardır kullandığı bir işaretleme standardıdır.
e-Defter Uygulamasının Teknik Mimarisi

BUMERANG

Follow by Email