28 Haziran 2012 Perşembe

Yeni TTK Muhasebe Standartlarını Değiştirecek

Yeni Türk Ticaret Kanunu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Yasa, ticaret hayatında pek çok uygulamayı kökünden değiştirecek. Yeni düzenlemede ülkemizde kullanılan muhasebe sistemi uluslarararası muhasebe standartlarına uygun hale getiriliyor. Ayrıca şirketler finansal raporlama ilkeleriyle küresel ticarete daha fazla eklemlenecekler.


 

  Yeni TTK Muhasebe Standartlarını Değiştirecek TEB KOBİ TV.

25 Haziran 2012 Pazartesi

Yeni TTK Değişiyor: Şirkete Borçlanma Yasağı Kalktı

1 Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek Yeni Türk Ticaret Kanunu ile şirket ortakları sermaye taahhüdünden doğan vadeli borçlarını ödedikleri takdirde şirkete borçlanabilecekler. Taahhüt yerine getirilmediği halde borcu verene adli para cezası ve hapis cezası var. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin akrabalarının firmadan vadeli ya da taksitli mal alması durumunda karşı karşıya kalacakları adli para cezası ve hapis cezası uygulaması da kalktı.

 

Yeni TTK Değişiyor: Şirkete Borçlanma Yasağı Kalktı TEB KOBİ TV.
Konuşmacılar Prof. Şükrü Kızılot | Vergi Uzmanı
Ekrem Sarısu | Sosyal Güvenlik Uzmanı

21 Haziran 2012 Perşembe

Microsoft Dynamics CRM Hızlı Büyüme Getirdi


CRM hızlı büyüme getirdi
2010 yılının Eylül ayında akaryakıt sektörüne giren Full, 51 adetten oluşan istasyon sayısına karşılık pazarda payını hızla artıran sektör oyuncularından biri. Full’ün bir başka özelliği ise CRM’i sadakat kart uygulamaları dışına çıkararak, gerçek anlamıyla kullanabilen bir yapıyı kurmuş örneklerden biri olması. Nitekim Full Bilgi İşlem Otomasyon Müdürü Özgür Öncan’a göre de sektörde hızlı yol alışlarının altında daha ilk günlerde adımlarını atarak hayata geçirdikleri CRM projesi ve BT altyapısı var. Biz de Öncan ile akaryakıt sektöründe bilgi teknolojilerinin yerini, Full’de bilgi teknolojilerine yaklaşımlarını ve bu başlıktaki projelerini konuştuk.


Bize öncelikle Full’ü biraz  anlatır mısınız?
Full, 2010 yılında akaryakıt sektörüne giren AR Şirketler Grubu’nun bu sektörde güçlü bir marka yaratma misyonuyla yola çıkmasıyla oluştu. 2010’un Eylül ayında akaryakıt sektörüne girdik. Akaryakıt sektörü perakende pazarının en canlı pazarlarından biri. Günde yaklaşık 70-80 bin müşteri çeşitli istasyonlara  gelerek alışveriş yapıyor. Şu anda Türkiye genelinde 51 adet akaryakıt istasyonumuz var. Bu kadar az akaryakıt istasyonu ile şu an sektörde dokuzuncu sıradayız. Bu kadar kısa bir zamanda bu kadar iyi bir pazar payı elde ettik. Bunu elde ederken bilişimi biz çok faydalı ve aktif bir şekilde kullandık.


Size göre akaryakıt sektöründe bilgi teknolojileri kullanımının en çok önem kazandığı noktalar nereler?
Akaryakıt sektörü  Türkiye’nin en fazla vergi alınan sektörlerinden biri. Devlet tarafından kaçağa karşı bunun izlenmesi isteniyor. Geçen yıl Haziran ayında devreye giren bir yükümlülük var. Bütün akaryakıt istasyonlarında otomasyon sistemi kurulmak zorunda. Akaryakıt kontrol uzmanları sattığınız akaryakıt ve stoğunuzdaki akaryakıt arasında belli bir tutarsızlık olduğunda bunun sebebini belirtmenizi istiyor. Siz belli bir dağıtım noktasından irsaliye ile belli bir akaryakıt getiriyorsunuz. Bunu tankınıza boşaltıyorsunuz. Boşaltılan yakıtı tespit ediyorsunuz, ne sattığınızı da otomasyon sistemi belirliyor. Gün sonunda yeniden seviye ölçümü yapıyor. Günün sonunda sistem durumu belirliyor. Böyle bir yapı var. Ne kadar istasyonunuz var ise bu yapıyı sağlamış olmanız gerekiyor.

Bundan sonra en önemli nokta; akaryakıt sektöründe müşteri kazanmanız ve sahip olduğunuz müşteriyi tutmanız. Buradan itibaren de devreye CRM, sadakat programları giriyor. İstasyonlarınızda müşteri ile en fazla temas ettiğiniz zaman dört beş dakika. Dört beş dakika içinde müşteriyi mutlu kılıp bir daha gelmesini sağlamak çok önemli. Bunu yaparken de en önemli şey kampanyalar ve sadakat programları ve tabii ki CRM.


Siz bugüne kadar hangi bilgi teknolojileri yatırımlarını yaptınız, nasıl kazanımlar elde ettiniz?
Belirttiğim gibi sektörde gelen müşteriyi, tanımak ve gelen müşterinin bir daha gelmesini sağlamak için CRM olmazsa olmaz. Biz bunu ilk petrol sektörüne ilk atıldığımız dönemden itibaren tasarımına başladık ve kurduk. 2010’un Eylül ayında akaryakıt sektörüne girdik. 2010’un Aralık ayında CRM projemiz devreye girdi.

Yaklaşık 400 bin tane müşterimizin tüm bilgileri bizde var. Bu her geçen gün artıyor. Biz her gelen müşterimizin iletişim bilgilerini istiyoruz ve bunları CRM ekibimiz sisteme kaydediyor.   İstasyona girildiği zaman plaka girilmesi zorunlu. Plaka girildiği zaman toplanan plakalar, otomasyon sistemi tarafından algılanıyor ve merkeze aktarılıyor. Merkezde de CRM sistemi bu plakaların kime ait olduğunu algılayarak kişiyle plaka eşleştirmesini yapıyor.  Böylece hangi müşterimiz ne zaman gelmiş son bir ayda gelmiş mi gelmemiş mi? Çağrı merkezimizle bütünleşik  sistemimizle eğer gelmedilerse  sebebini öğreniyoruz şikayetlerini alıyoruz. Bu şekilde  müşterilerimizi de hakimiyet altında tutuyoruz. İstek ve taleplerini hızlı bir şekilde iletiyoruz.

Farklı günlere özel değişik indirimler yapıyoruz. Bunlardan insanların çok hızlı bilgilerinin alınabilmesi için CRM sistemimize kayıtlı  herkese SMS atıyoruz. Bir saat kala kampanyanın başlamasına insanlar haberdar oluyorlar. O günkü satışımızı yüzde 180 artırıyoruz. Sosyal paylaşım sitelerimizde yayınlıyoruz. Şu an sosyal paylaşım sistemizde 4 bin 500 civarı üyemiz var. Taksicileri CRM ile takip ediyoruz. Taksicilerin puan toplayan kartları var. Biz bağımsız denetim istasyonu TÜV SÜD ile anlaştık. Müşteriden gelen şikayet olursa yakıttan kaynaklı bir sorun çıkarsa onların kontrolü sonrasında sonuçlara göre bunu garanti altına alıyoruz.

CRM için ne kadarlık bir yatırım yaptınız?  Çok etkin kullandığınızı söylemiştiniz bu nasıl oluyor?
CRM yatırımı olarak 40 bin TL civarında bir yatırım yaptık. Microsoft CRM sistemi kuruldu sunucularımıza. Günde 1 milyon veri güncelliyoruz ve bunlardan raporlama alıyoruz. CRM sisteminin sürdürebilir  olması için sürekli geliştirme ve güncellemelerimiz devam ediyor. Otomasyon sistemi de bizim sunucularımızda tutuluyor. Her gün gece onikiden sonra yapılan bütün satışlarını, o günkü güncel istasyon listesinı, o günkü güncel sadakat müşteri listesi gibi özel verileri toplu bir paket halinde CRM’e aktarıyoruz. Bu işlem otomatik yapılıyor. Sistem plaka gruplarını CRM içindeki plaka ve kişi isimleri ile eşleştirerek raporlama sürecine geçiyoruz. Gerçekten biz bu sisteme geçtikten sonra Türkiye’de ikinci el otomobil piyasasının ne kadar aktif olduğunu gördük.


İletişim altyapısı sizin gibi devamlı işlemin olduğu bir yapıda nasıl konumlanıyor?
Bizim için çevrimiçi olmak ve kopmamak çok önemli. İstasyonda yapılan satışların yüzde 50’si direkt kartlı işlem ve anlık gelen giden veri ile yapılıyor. İstasyonlarımızda ADSL var ve küçük VPM  kutularında Turkcell’in VIN’ları takılı. ADSL koptuğu anda direk 3G devreye giriyor. Full olarak en büyük avantajımız bütün istasyonlarımızın işleticisi bizim olmamız. Bu belli bir standart getiriyor.


Bu yıl içindeki ve önümüzdeki yıllardaki yatırım başlıklarınız neler olacak?
Bu yıl istasyon sayımızı büyük şehirlerde 100 istasyon sayısına çıkarmayı beş yıl sonra da 500 istasyona ulaşıp ilk dörde girmeyi planlıyoruz. Teknoloji yatırımı başlığında mevcut sistemin kapasie arttırımı gündemde.  Depolama, sunucu, sanallaştırma yatırımı gibi başlıklarımız var. CRM’de sürekli geliştirmeler var ve devam edecek.


Son olarak bu sektördeki bilgi teknolojileri yöneticileri  neler yaparak kendilerini geliştirebilir sizce?
Sektörde bilgi teknolojileri yöneticilerinin sahada olması lazım. Çalışan ekipmanlar farklı başka bileşenlerle bütünleşik olması gereken cihazlar. Saha koşulları çok önemli verimli çözümler üretebilmeniz için. Bilişim belli standartlarda çözüm sunuyor, bu işle uğraşan her uzmanın sahaya çıkması gerekiyor.
Bazı istasyonlarda lokasyonuna bağlı olarak elektrik sorunu olabiliyor tüm bu şartları öngörerek doğru ekipmalarla çözüm sağlanmanız, doğru projelendirme yapmanız önem kazanıyor.

Yeni TTK Hakkında Özet Bilgiler


Şirketlerin Yeni Türk Ticaret Kanunu na göre beklediği ikincil düzenlemeler tasarı aşamasından geçip hükümet nezdine geçmiştir. Siyasi partiler tasarı metninde uzlaşırsa en kısa sürede yasalaşacak. Daha önce yazdığımız özet bilgilerçalışması  şuan da taslak halinde olan düzenlemelere göre tekrar güncellenmiştir.

ESKİ HALİ: İnternet sitesinin açılma zorunluluğu,  burada bilgilerin yayınlanacak olması, şeffaflık ve kamuyu aydınlatma  ilkesi yerine getirilmesi hedeflenmektedir.  01 Temmuz 2013 son gün.

Tasarı düzenleme  şu şekilde ;  İnternet sayfası kurma yükümlülüğünü düzenleyen madde de yeni internet sitesi açacaklar işyeri tescilden itibaren 3 ay içinde gerekli bilgileri yayımlayacak.  Var olanların ise; yasanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 ay içinde internet sitelerini yasaya göre düzenlemek zorunda kalacaklardır.


ESKİ HALİ : Şuan ki Yeni TTK ya göre;  A.Ş. lerde Avans kar payı uygulaması varken Ltd. Şti. lerde bu uygulamaya dair bir ifade yok.
 Yeni düzenlemede Ltd.Şti. lere de getirileceği açıklandı. Ancak vergi kanunları açısından da değişiklik yapmak gerekli…


ESKİ HALİ : Ltd.Şti de sermaye taahhüdü hemen ödenecek.  A.Ş. lerde ¼ kuruluştan önce kalanı 24 ay içerisinde yerine getirilecektir.
Tasarıdaki düzenlemeye göre ;  Ltd.Şti. lerde de aynı uygulama yapılacak. Yani; sermayenin ¼ ü kuruluştan hemen önce  geri kalanı 24 ay içerisinde ödenmesi olanağı tanınmıştır.


ESKİ HALİ : A.Ş. lerde yönetim kurulu üyelerinin en az ¼ ünün yüksek öğrenim görmüş olmasını şart koşmuştur. Ancak tek üyeye düşerse bu şart  aranmayacaktır.  
Tasarıya göre; bu madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yüksek öğrenim şartı aranmayacaktır.


ESKİ HALİ : Sermayenin korunması prensibi gereği Ortağın şirkete borçlanması yasaklanmıştır. Ticari borç, iştirak ve sermaye taahhüt borcu konuları hariçtir. Şirketten kaynak kullanımı yasaklandığı için ortağa ÜCRET, İKRAMİYE, KAR PAYI AVANSI(Ltd.Şti lerde yok) olmasını / verilmesini öngörmüştür. 30.06.2015 tarihine kadar Yeni TTK yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 yıl içinde nakden borcu kapatabilecek. (ortağın şirkete borçlanması sadece şirketten para çekmesi değil ; belgesiz / belgelendirilemeyen harcamalar, şahsi harcamalar, g.resmi işlemler de ortak c/h kullanıldığı unutulmamalıdır.
Tasarıya göre ortakların şirketten borç para alması yasağı ciddi biçimde esnetilmiş ve hatta yok sayılmıştır.  Yeni düzenlemeyle birlikte; “ pay sahiplerinin, sermaye taahhüdünden doğan vadesi gelmiş borçlarını yerine getirmedikçe ve şirketin serbest yedek akçelerle birlikte karı geçmiş yıl zararlarını karşılayacak düzeyde olmadıkça şirkete borçlanamazlar.” ifadesi mevcuttur. Bu durumda sermaye taahhüdünü yerine getiren şirket ortağı şirkete borçlanabilecektir manası çıkmaktadır. Tabi burada ilgili V.U.K. hükümlerinde de değişikliğe gitmek gerekli olacak.
 • Hapis cezalarında esnekliğe gidilmiş olup neredeyse her fiile hapis cezaları yerine ağırlıklı olarak adli para cezaları  getirilmiştir.
 • ESKİ HALİ : 14 Ağustos 2012 tarihine kadar  A.Ş. ve LTD.ŞTİ. sözleşmelerini yeni TTK ile uyumlu hale getirmelidir.
Yeni düzenlemeyle birlikte; mevcut sözleşmelerini yeni kanuna göre uyarlamaları için gereken süre 01 Temmuz 2013  tarihine uzatılmıştır.
 • ESKİ HALİ : 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren muhasebe kayıtlarını  Türkiye Muhasebe  Standartlarına göre tutacak ve mali tablolarını da bu standartlara göre düzenleyecektir.  Ancak 2012 yılı ile karşılaştırmalı olacağı için 2012 yılındaki kayıtların da bu esasa göre düzenlenmesinde fayda var.
Tasarıya göre; “31.12.2012 tarihinde çıkaracakları bilançolarını TMS ye göre düzeltmek ve düzeltilmiş bilançolarını 01.01.2013 açılış bilançosu olarak ticari defterlerine kaydetmek zorundadırlar.” İfadesi geçmektedir.
 • ESKİ HALİ : Yeni TTK ile birlikte sermaye şirketlerine ait her türlü kağıt ve belgede aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunluluğu getirilmiştir. Tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
Beklenen yeni düzenlemede;  Ödeme kaydedici cihaz, fatura vb belgelerde  yer alması zorunlu bilgiler sınırlanacak. Patronların isimleri yazılması zorunluluğu kaldırılacak.
Kanundaki "her türlü belge" ifadesi yerine, hangi belgelerde olacağı tek tek sayıldı. Yeni düzenlemede, işletmeyle ilgili düzenlenen ticari mektuplar, ticari deftere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarası, unvanı, işletmenin merkezi bilgileri yer alacak. İnternet sitesi kurma yükümlülüğünde olanlar bunlara ek olarak tescil edilen internet sitesi adına da yer verecek. Aynı bilgiler internet sitesine de konulacak. İnternet sitesinde bunlara ek olarak sadece anonim şirketlerde, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ad-soyadları, taahhüt edilen ve ödenen sermaye, limited şirketlerde ise müdürlerin ad-soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermayeler ve yine komandit şirketlerde yöneticilerin ad soyadları ile sermaye bilgilerine yer verilecek.  Buradaki tarih de yani ; bilgilerin belgelerde gösterilmesi zorunluluğu 01.01.2014 tarihine uzatıldı.
 • ESKİ HALİ : Yeni TTK ile birlikte tüm ticari defterlerin Açılış ve Kapanış tasdikleri zorunlu hale getirildi. Açılış tasdiki zamanı ile açıklama/tebliğ beklenirken kapanış tasdiki izleyen faaliyet döneminin 6.ay sonuna kadar yapılabilecektir. 
Tasarı düzenlemeye göre  ; pay defteri, genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet döneminde de kullanılabilecek. Yeni defter tasdiki yaptırmaya gerek kalmayacak.
 • ESKİ HALİ : Yeni TTK ya göre;    A.Ş. ve LTD.ŞTİ. ler aşağıdaki defterleri tutmak ve açılış kapanış tasdiki yaptırmak zorundadır:
Yevmiye Defteri , Defter-i Kebir , Envanter Defteri, Karar Defteri, Pay defteri, Genel Kurul toplantı ve müzakere defteri, İnternet sitesi defteri
Kapanış tasdiki zorunlu olan defter sayısında azaltmaya gidildi.  Yevmiye defteri, Envanter defteri  yönetim kurulu karar defteri izleyen faaliyet döneminin 3.ayın sonuna kadar kapanış onayı yaptırılacak. İnternet sitesi defter tutma zorunluluğu da kaldırıldı.
Aşağıda yer alan bilgiler de daha önce yayınlanan özet bilgilere ilave olarak belirtilmiştir:
 • Yeni TTK ile birlikte ULTRA VİRES  kaldırılacak. ULTRA VİRES: Eski TTK ya göre A.Ş. ve LTD.ŞTİ. şirketler ana sözleşmelerinde yer alan  faaliyet konuları dışında başka işleri yapamıyorlardı. Yeni TTK ya göre; 01 Temmuz 2012 tarihinden itibaren; A.Ş. veya LTD.ŞTİ. ana sözleşmesinde faaliyet konuları arasında olmayan işleri de yapabilecek.
 • Yeni TTK ile birlikte 400 md. Yer alan bağımsız denetim yetkisi;  SMMM  ve YMM ruhsatına sahip olanlarca yapılacağı belirtilmekteydi.  Tasarıda ise; bağımsız denetçinin  kim olacağı ile ilgili tüm yetkiler Kamu Gözetimi kurumuna bırakılmıştır.
 • Yine tasarıya göre ; “On yıl içinde toplam yedi yıl denetçi olarak atanan bağımsız denetçi yada bağımsız denetim kuruluşu üç yıl geçmedikçe denetçi  olarak yeniden seçilemez.” Denmektedir.
 • İşlem denetçisinin yetkileri de ortadan kaldırılmış, işlem denetçisinin yapacağı bir çok işlem yönetim kuruluna bırakılmıştır.
 • Bağımsız Denetim zorunluluğuna tabi hangi şirketlerin olacağı Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek olup, konuyla ilgili tebliğ beklenmektedir. Burada yıllık ciro ve personel sayılarına göre ölçeklere ayrılacağı beklenmektedir.
 • Bağımsız denetçi seçme zorunluluğu eski haline göre 01 Mart 2013 tarihine kadar iken, yeni tasarıda bu tarih 31 Mart 2013 tarihine uzatılmıştır.
Kaynak: www.MuhasebeTR.com 

11 Haziran 2012 Pazartesi

ERP Sistemlerinde Optimum Stok Yönetimi

MALZEME MİKTARI İLE İLGİLİ SORUNLAR

Sanayi işletmelerinin kullandıkları malzemenin çeşitleri kimi kez binlerce kaleme ve eldeki malzeme stoklarının değeri de milyarlarca liraya varabilir. Bu nedendir ki sadece imalat esnasında kullanılan malzemenin cinsi değil, malzemenin elde bulunması gereken miktarı da önem gösterir. Ortaya çıkan sorunlar;

1. Sürekli ve alakasız bir üretime olanak verebilmek için gerekli tür ve nitelikte malzemeden elde yeterli miktarda bulundurmak

2. Eldeki stoklara olabildiği kadar az sermaye bağlamak

3. Eldeki malzemeyi zaman ve emek bakımından en kolay kullanılabilecek biçimde güvenlik içinde bulundurmak.

Sıralanan sorunlar kısmen üretim bölümünü, kısmen de yönetim ve finansman servislerini ilgilendirir. Bir sanayi işletmesinde üretimden sorumlu olanların amacı, imalat programının aksaksız olarak gerçekleştirilmesidir. Buna göre malzeme eksikliğinden üretimin aksaması gibi bir sorunu ortadan kaldırmak için üreticiler her malzemeden olabildiğince fazla elde bulundurulmasını isterler. İşletmede finansman bölümünün amacı ise işletmenin faaliyetlerini en az sermaye bağlayarak gerçekleştirmektir. Bundandır ki finansman bölümü çalışanları stokların gereksinimi karşılayabilecek en düşük düzeyde tutulmasını isterler. Bu iki zıt görüşü birleştirmek amacı ile işletmecilikte “Stok Kontrolu” son yıllarda büyük önem kazanmış ve bu alanda matematiksel yöntemler ve bilgisayardan geniş çapta yararlanılmıştır.Ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için, başvurulabilecek başlıca önlemler;

1. Her şeyden önce satış ve üretim kısımları arasında eşgüdüm sağlanmalıdır. İşletmenin “üretim planı” yapılan satış tahminleri doğrultusunda hazırlanmalı. 
2. Hangi mamullerden ne miktarda üretileceği kararlaştırıldıktan sonra, programı gerçekleştirmek için gerekli malzemenin cins, miktar ve tedarik zamanı ile ilgili “malzeme tedarik planı” yapılmalıdır. 
3. Satın alma işleri bir merkezden ve düzenli yürütülmeli, fiyat bakımından en uygun koşullar sağlanmaya çalışılmalı. 
4. Malzemenin güvenli ve imalata kolay varabilecek bir şekilde bulundurulması sağlanmalıdır. Kullanım ve stok miktarı hızlı ve sağlıklı kontrol edilmeli.

OPTİMAL SİPARİŞ MİKTARI
Bir malzemeden bir seferde ne miktarda satın alınması halinde işletme için en az maliyet olacağı konusu literatürde “optimal sipariş miktarı” olarak geçer. Bu sorun yalnızca dışarıdan malzeme satın alınması değil, işletmede imal edilecek bir mamulün parti ve seri büyüklüğünün saptanması için de söz konusu olur. Konu şu sorularla daha iyi açıklanabilir. Bir malzemeden ufak partiler halinde, fakat bir zaman zarfınsa bir çok kez sipariş vermek mi daha uygundur. Yoksa bir seferde örneğin bütün bir yılın gereksinimini karşılayacak miktarda malzeme sipariş etmek mi daha hesaplıdır.

ÇOK STOK BULUNDURMANIN MALİYETİ

1. Çok stok için daha büyük bir depo yerine ihtiyaç olduğundan, depo kirası ve depo binası amortismanları çok olur.

2. çok stok çok sermaye bağlamasını gerektirdiğinden, faiz maliyetleri yükselir.

3. Büyük stoklar fiziki bakımdan bozulabileceği gibi faiz bakımından da değer kaybına uğrayabilir. Karşılaşılabilecek rizikolar için ödenen sigorta primleri de maliyeti artırır.

4. Büyük stoklar, stok bulundurma ve kayıt işlemleri için daha çok eleman, malzeme ve enerji maliyetleri gerektirebilir.

AZ STOK BULUNDURMANIN MALİYETLERİ

1. Az stok bulundurmak ufak partiler halinde fakat çok sayıda sipariş vermek demek olacağına göre, sipariş, nakliye ve depolama işlemleri maliyetleri çok olur.

2. Yetersiz stok yüzünden üretim aksayabilir ve bu aksamalar maliyete katma değer sağlar

3. Üretim aksaması dolayısıyla satışlar da azalacağından, satışlardan beklenen katkı da düşer

4. Üretim ve satış akaklıkları yüzünden kaybedilen müşteriler, işletme için bir “goodwill” veya firma değeri kaybı olur

STOK BULUNDURMA (STOKLAMA) MALİYETİ
Çoğunlukla belirli bir yüzde veya birim başına belirli bir tutar olarak kabul edilen bu maliyetlerin ortalama stok için yapılan faiz, kira, sigorta, v.s. gibi bütün maliyetleri içine aldığı varsayılmaktadır. Ortalama stok olarak sipariş miktarının ½’si temel alınmaktadır.

SİPARİŞ MALİYETLERİ Bir siparişin verilmesinden depoya girmesine kadar geçen her türlü yazışma, tesellüm, kontrol ve kayıt maliyetleri “sipariş maliyeti” olarak tek bir tutar biçiminde belirtilmektedir. Pratikte belirli bir hesap dönemi içerisinde katlanılan bu tür maliyetlerin sipariş sayısına bölünmesiyle ortalama bir sipariş maliyeti hesaplanmaktadır. Optimal sipariş miktarını bulabilmek için, yukarıda sözü geçen iki maliyetin toplamının en az (minimum) olması gerekmektedir.

STOK KONTROLU Stok kontrolünün en önemli sorunlarından biri olan optimal sipariş miktarı konusu yukarıda incelendikten sonra, bu kontrolle ilgili diğer bazı sorunlarda aşağıdaki gibidir.

a) En az stok miktarı Herhangi bir hammaddeden elde en az ne miktarda bulunması gerektiği özellikler şu faktörlere bağlıdır.
Günlük kullanımı
Tedarik süresi
Emniyet stoku ihtiyacı
Bir malzemeden günlük kullanım miktarı ne kadar çok ve bu malzemenin tedarik süresi ne kadar uzun olursa, elde o kadar çok stok bulundurmak gerekmektedir.

b) Stok miktarının izlenmesi Çeşitli malzeme için en az stok miktarı saplandıktan sonra, eldeki stokların fiilen bu miktarların altına düşüp düşmediğini sürekli olarak izlemek ve kontrol etmek gerekir. Bu konuda uygulanan birkaç yönteme kısaca değinmekle yetinelim. ABC Yöntemi: sanayi işletmelerinde az veya çok kullanılan

7 Haziran 2012 Perşembe

Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Yönetim Kuruluna İlişkin Düzenlemeler


Yeni TTK'ya göre yönetim kurulu en az kaç kişiden oluşacaktır?
Eski TTK'ya göre yönetim kurulunun en az üç kişiden oluşması gerekirken, yeni TTK ile bu sayı bire indirilmiştir. Dolayısıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yönetim kurulu bir kişiden oluşabileceği gibi daha fazla sayıdaki kişiden de meydana gelebilecektir.19- Yeni TTK'ya göre; pay sahibi (ortak) olmayan gerçek kişiler, yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecekler mi?
Eski TTK'ya göre, ortak olmayan kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçilebilmekte ancak bu kişilerin göreve başlayabilmeleri için şirkete ortak olmaları gerekmekteydi. Yeni TTK ile şirket ortağı olmayan kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilecek ve bu görevlerine de ortak olma şartını yerine getirmeden başlayabileceklerdir.

Yeni TTK'ya göre, şirketin tüzel kişi pay sahipleri (ortakları) yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecekler mi?
Eski TTK'ya göre, pay sahibi olan tüzel kişiler yönetim kurulu üyeliğine seçilememekte, fakat bunların temsilcisi olan gerçek kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilmekteydi. Yeni TTK ile tüzel kişi pay sahiplerinin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine olanak tanınmıştır. Konuyu örneklemek gerekirse, ABC İnşaat Anonim Şirketi, DEF Turizm Anonim Şirketi'nin pay sahibidir. ABC İnşaat AŞ, DEF Turizm AŞ'nin genel kurulu tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilecektir. Yönetim kurulu üyesi seçilen ABC İnşaat AŞ, yönetim kurulu toplantılarına kendi adına katılacak olan gerçek kişiyi kendisi belirleyecek, bu kişiyi de istediği zaman değiştirebilecektir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin hangi şartları taşımaları gereklidir?
Yeni TTK'ya göre, yönetim kurulu üyeliğine seçilecek gerçek kişiler ile tüzel kişi adına toplantılara katılacak olan gerçek kişinin tam ehliyetli olması gerekmektedir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile Yeni TTK'nın konumuza ilişkin hükümleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, yönetim kuruluna seçilecek kişilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.A - Ayırt etme gücüne sahip olması (Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmaması)
B- Ergin olması (18 yaşını doldurmuş olması veya evlenme ya da mahkeme kararıyla ergin kılınmış olması)
C- Kısıtlı olmaması
D- İflasına karar verilmemiş olması Türk Medeni Kanunu'na göre, aşağıdaki durumların varlığı halinde ergin olan bir kişinin ehliyeti kısıtlanmaktadır.
- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanmaktadır.
- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanmaktadır.
- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanmaktadır.
- Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilmektedir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeliğine seçilecek kişilerin yüksek öğrenim görmüş olmaları zorunlu mudur?
Yeni TTK'ya göre, yönetim kurulu üyelerinin en az dörtte birinin yüksek öğrenim görmüş olması gerekmektedir. Tek üyeli yönetim kurullarında ise bu zorunluluk aranmayacaktır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 3 üncü maddesine göre, yükseköğretim; milli eğitim sistemi içinde, ortaöğretime dayalı, en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimin ve öğretimin tümü şeklinde; ön lisans da ortaöğretim yeterliliklerine dayalı, en az iki yıllık bir programı kapsayan nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretim şeklinde tanımlanmıştır.Dolayısıyla, yönetim kurulu üyeliğine seçilebilecek kişilerin yüksek öğrenim görmüş olma şartını yerine getirmiş sayılabilmeleri için en az ön lisans düzeyinde eğitim veren yükseköğretim kurumlarını bitirmiş olmaları bir başka deyişle ön lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu bir kişi ise bu kişinin yükseköğrenimli olması gerekmemektedir. Bu şirketin yönetim kurulu 4 kişi ise bu durumda 4'ün, ¼'ü, 1 olduğundan en az 1 kişinin yükseköğrenimli olması gerekmektedir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunlu mudur?
Yeni TTK'ya göre, yönetim kurulu bir kişiden oluşuyorsa bu kişinin yerleşme yerinin Türkiye'de olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şarttır. Eğer yönetim kurulu birden fazla kişiden oluşuyor ise temsile yetkili en az bir üyenin de yerleşim yerinin Türkiye'de olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl görev yapmak üzere seçilebileceklerdir?
Eski TTK'da olduğu gibi Yeni TTK'da da yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilebileceklerdir. Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa görev süresi sona eren kişiler tekrar yönetim kurulu üyeliğine seçilebileceklerdir.

Yeni TTK'ya göre; esas sözleşmeyle atanan veya genel kurul kararıyla yönetim kurulu üyeliğine seçilen kişiler görevden alınabilir mi?
Yeni TTK'ya göre, yönetim kurulu üyeleri ister esas sözleşmeyle atanmış olsunlar ister genel kurul kararıyla seçilmiş olsunlar, gündemde görevden alınmaya yönelik madde bulunsun veya gündemde bu yönde madde bulunmamakla birlikte haklı bir sebebin varlığı halinde genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilecekledir.Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu üyeleri esas sözleşmeyle 3 yıl süreyle görev yapmak üzere atanmışlardır. Bu kişiler, genel kurul gündeminde madde olması veya madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde (yolsuzluk yapmaları, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük gibi) genel kurul kararıyla görevden alınabileceklerdir.

Yeni TTK yürürlüğe girdiğinde, görevde olan yönetim kurulu üyeleri bu görevlerine devam edebilecekler mi?
6103 sayılı Kanun'un 25 inci maddesinde; Yeni TTK'nın yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin, görevden alınmaları veya yönetim kurulu üyeliğinin başka bir sebeple boşalması hâli hariç, sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam edecekleri, ancak, tüzel kişinin temsilcisi olarak yönetim kurulu üyesi seçilmiş bulunan gerçek kişinin, Yeni TTK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa edeceği, onun yerine tüzel kişinin ya da başkasının seçilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.Konuyu örneklemek gerekirse, ABC Anonim Şirketi'nin yönetim kurulu 4 kişiden oluşmaktadır ve bu kişiler şirketin 20 Mart 2012 tarihli genel kurul toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Bu kişilerin hiçbiri yükseköğrenimli değildir.
Bu durumda, seçilen kişiler görevlerine 21 Mart 2015 tarihine kadar devam edebileceklerdir. Seçilen yönetim kurulu üyelerinden bir veya birkaçı şirketin tüzel kişi ortaklarını temsilen seçilmiş iseler bu durumda bu kişilerin 1 Ekim 2012 tarihine kadar istifa etmeleri gerekmektedir. İstifa suretiyle boşalan kişilerin yerine de şirket genel kurulunca ya şirket ortağı olan tüzel kişi ya da başkaları seçilmelidir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulunca bir karar alınabilmesi için en az kaç üyenin toplantıda hazır olması ve en az kaç üyenin aynı yönde oy kullanması gerekmektedir?
Eski TTK'ya göre, yönetim kurulunun bir karar verebilmesi için, üyelerin en az yarısından bir fazlasının toplantıda hazır olması ve kararların da toplantıya katılan üyelerin çoğunluğuyla alınması gerekiyordu. Yeni TTK'ya göre, esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanıp, kararlarını da toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alabilecektir.Konuyu örneklemek gerekirse; eski TTK'ya göre, 5 kişiden oluşan yönetim kurulu en az 4 kişiyle (5÷2=2,5 +1=3,5 » 4) toplanabilecek ve en az 3 kişinin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecek iken Yeni TTK'ya göre, en az 3 kişiyle (5÷2=2,5 » 3) toplanabilecek ve en az 2 kişinin aynı yöndeki oyuyla karar alabilecektir.
Oylarda eşitlik olması durumunda konu gelecek toplantıya bırakılacak, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılacaktır.
Örneğin, 4 kişiden oluşan yönetim kurulu, şirkete ait bir taşıtın satılması konusunu görüşmek üzere toplanmışlar ve 2 üye taşıtın satılması, 2 üye de taşıtın satılmaması yönünde oy kullanmış ise bu konuda karar alınmayacak ve konu gelecek toplantıya bırakılacaktır. İkinci toplantıda, 3 kişi taşıtın satılması yönünde oy kullanırsa taşıt satılabilecek yine eşitlik olması halinde taşıtın satılmasına yönelik öneri reddedilmiş olacak bir başka deyişle taşıt satışı yapılamayacaktır.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilecek mi?
Yeni TTK'ya göre, esas sözleşmede düzenlenmiş olmak kaydıyla, yönetim kurulu toplantıları tüm üyelerin bu toplantıya elektronik ortamda katılmaları veya bazı üyelerin fiziken mevcut oldukları toplantılara diğer üyelerin elektronik ortamda katılımıyla da icra edilebilecektir. Böylece, yönetim kurulu üyeleri fiziki olarak bir araya gelmeden de toplantı yapıp karar alabileceklerdir. Bu toplantılarda alınan kararların geçerli olabilmesi için de 27.soruda yer verilen çoğunlukların sağlanması gerekmektedir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeleri toplantılara vekil aracılığıyla katılabilecekler mi, toplantılarda birbirlerini temsilen oy kullanabilecekler mi?
Eski TTK'da olduğu gibi Yeni TTK'ya göre de yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen toplantılarda oy kullanamayacaklar ve toplantılara da vekil aracılığıyla katılamayacaklardır. Bir başka deyişle, yönetim kurulu üyelerinin gerek fiziki gerekse de elektronik ortamda yapılacak toplantılara bizzat katılmaları ve oylarını da bizzat kullanmaları gerekmektedir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeleri şirketin iş ve işlemleriyle ilgili bilgi alma ve inceleme yapma haklarını nasıl kullanabileceklerdir?
Yeni TTK'ya göre, her yönetim kurulu üyesi şirketin tüm iş ve işlemleri hakkında yönetim kurulu toplantısında;
A- Bilgi isteyebilecek,
B- Soru sorabilecek,
C- İnceleme yapabilecektir.
Her üye, yönetim kurulu toplantısında; herhangi bir defter, defter kaydı, sözleşme, yazışma veya belgenin yönetim kuruluna getirtilmesini, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesini ve tartışılmasını ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışandan bilgi alınmasını talep edebilecektir. Yine, her bir üye, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerin ve komitelerin yönetim kurulu toplantılarında hazır bulunmalarını, bilgi sunmalarını ve sorulan sorulara cevap vermelerini isteyebilecektir.Ayrıca, her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu toplantıları dışında, yönetim kurulu başkanının izniyle, şirket yönetimiyle görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilecek ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, yönetim kurulu başkanından, şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını da isteyebilecektir.

Yeni TTK'ya göre; bilgi alma ve inceleme yapma hakkı, yönetim kurulunun diğer üyelerince engellenen yönetim kurulu üyesi ne yapmalıdır?
Şirketin iş ve işlemleriyle ilgili olarak bilgi alma ve inceleme yapma hakkı engellenen yönetim kurulu üyesi, bu haklarını kullanabilmek için şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurabilecektir. Yapılan başvuru, mahkemece dosya üzerinden incelenecek ve karara bağlanacaktır. Mahkemenin konu hakkındaki kararı kesindir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyelerinin mali hakları nelerdir?
Yeni TTK'ya göre, yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilecektir.

Yeni TTK'ya göre; yönetim kurulu üyeleri veya bunların yakınları şirkete borçlanabilirler mi?
Yeni TTK'ya göre;A- Yönetim Kurulu üyelerinin,
B- Yönetim Kurulu üyelerinin, alt ve üst soyundan birisinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının,
C- Yönetim Kurulu üyelerinin veya bunların alt ve üst soyundan birisinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının ortağı oldukları şahıs şirketleri ve en az yüzde yirmisine katıldıkları sermaye şirketlerinin, şirkete nakit veya ayın olarak borçlanmaları yasaklanmıştır.
Ayrıca, bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Anılan yasağa aykırı davranan yönetim kurulu üyeleri ile bunların yakınları hakkında en az 6.000 TL en fazla da 73.000 TL tutarında adli para cezası uygulanacaktır.

Dünya Gazetesi ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından hazırlanmıştır.

4 Haziran 2012 Pazartesi

E-Defter Yazılımların Uyumluluk Onayı


1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır.
 Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler e-defter oluşturmada kullanacakları yazılımların Başkanlık tarafından onaylanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadim Cad. 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
 
Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler:
 
 • Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,
 • Onay Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,
 • Yazılımın müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ticari amaçlı bir yazılım veya mükellefin kendi kullanımı için geliştirilen bir yazılım olduğu hususu,
 • e-Defter Yazılım Geliştirici Taahhütnamesi,
 • Uyumluluk onayı alınacak yazılımı tanıtma amaçlı bilgilerin yer aldığı “Yazılım Uyumluluk Tanıtım Raporu ”

Uyumluluk Testi
 
Dilekçe ve ekleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru sahiplerine testlere başlayabilecekleri yazılı olarak bildirilecek ve e-Defter Test Aracına giriş yetkisi tanınacaktır. Giriş yetkisinin tanınması ile birlikte test süreci başlamış olacaktır. Uyumluluk onayı alınmasına yönelik başvuranların yazılım uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planı e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu ile belirlenmiştir.
Testi başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara uyumluluk onayı verilecek ve www.edefter.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir. Uyumluluk testlerinde genel olarak aşağıdaki hususlar test edilecektir.
 
 • www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma,
 • Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına ilişkin şartları sağlama,
 • Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,
 • e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu'nda açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme,
 • Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi.

1 Haziran 2012 Cuma

Tek Düzen Hesap Planı Nedir.


MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI VE TEKDÜZEN HESAPPLANI
Ülkemizin muhasebe uygulamasında, Maliye Bakanlığı’nın 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1. sayılı Muhasebe Uygulama Genel Tebliği ile zorunlu hale getirilen Tekdüzen Muhasebe Uygulamamasına 01 Ocak 1994 tarihinden itibaren bağlanarak yeni bir aşamaya geçilmiştir.
11 yıldır uygulanan Tekdüzen Muhasebe Uygulaması meslek mensupları tarafından benimsenmiş, muhasebe uygulamalarında aynı temel kavramlar, aynı genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri kullanılmış, bilanço esasına tabi tüm işletmeler aynı hesap planı kullanarak aynı mali tabloları düzenlemiştir.
Artık meslek mensupları, yeni yüzyılda meslek uzmanlığa sahip olmak için bilgi beceriye sahip olacak biçimde kendilerini yetiştirmeleri, geleceğe açık olacak şekilde eğitmeli ve eğitilmelidir.
Bugün muhasebe mesleği; Bir vergi denetimi mesleği değildir. Muhasebe sistemi kurma ve iyileştirme mesleği değildir. Kayıt tutma ve sistemden mizan çıkarma hatta bilanço, gelir tablosu elde etme mesleği değildir. Bu meslek işletmelerde yaratılmış mali tablolara ait bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu onaylayan, sonuçlarını yorumlayan, toplumun her kesimini bilgilendiren şeffaf raporlar sunan ve işletme sahiplerine karar almak için bilgi veren meslek olmalıdır.
TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ 
HESAP SINIFLARI
1 DÖNEN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR
4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR
5 ÖZKAYNAKLAR
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
7 MALİYET HESAPLARI
8
9 NAZIM HESAPLAR
1 HESAP GRUPLARI
DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
11 MENKUL KIYMETLER
12 TİCARİ ALACAKLAR
13 DİĞER ALACAKLAR
14
15 STOKLAR
16
17
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
2 DURAN VARLIKLAR
20
21
22 TİCARI ALACAKLAR
23 DİĞER ALACAKLAR
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
31
32 TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR
34 ALINAN AVANSLAR
35
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
41
42 TİCARİ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
44 ALINAN AVANSLAR
45
46
47 BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHUKKUKLARI
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5 ÖZKAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
51
52 SERMAYE YEDEKLERİ
53
54 KÂR YEDEKLERİ
55
56
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 BRÜT SATIŞLAR
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
7 MALİYET HESAPLARI
7/A SEÇENEĞI
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
76 PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
78 FİNANSMAN GİDERLERİ
7/B SEÇENEGİ
79 GİDER ÇEŞİTLERİ
790 İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ RESİM VE HARÇLAR
796 AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESAPLARI
799 ÜRETİM MALİYET HESABI
8 (SERBEST)
9 NAZIM HESAPLAR
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
0 (SERBEST)

HESAP PLANI
1 DÖNEN VARLIKLAR
10 HAZIR DEĞERLER
100 KASA
101 ALINAN ÇEKLER
102 BANKALAR
103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)
104
105
106
107
108 DİĞER HAZIR DEĞERLER
109
11 MENKUL KIYMETLER
110 HİSSE SENETLERİ
111 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLARI
112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI
113
114
115
116
117
118 DİĞER MENKUL KIYMETLER
119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
12 TİCARİ ALACAKLAR
120 ALICILAR
121 ALACAK SENETLERİ
122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
123
124
125
126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
127
128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR
129 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
13 DİĞER ALACAKLAR
130
131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
134
135 PERSONELDEN ALACAKLAR
136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
14
15 STOKLAR
150 İLK MADDE VE MALZEME
151 YARI MAMULLER - ÜRETİM
152 MAMÜLLER
153 TİCARİ MALLAR
154
155
156
157 DİĞER STOKLAR
158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI
16
17
18 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER
181 GELİR TAHAKKUKLARI
182
183
184
185
186
187
188
189
19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
190
191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
192 DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
193 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR
194
195
196 PERSONEL AVANSLARI
197 SAYIM VE TESELLÜM NOKSANLARI
198 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR
199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
DURAN VARLIKLAR
20
21
22 TİCARİ ALACAKLAR
220 ALICILAR
221 ALACAK SENETLERİ
222 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
223
224
225
226 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
227
228
229 ŞÜPHELİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
23 DİĞER ALACAKLAR (2)
230. ORTAKLARDAN ALACAKLAR
231. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
232. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
233.
234.
235. PERSONELDEN ALACAKLAR
236. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
237. DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
238.
239. ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)
24 MALİ DURAN VARLIKLAR
240. BAĞLI MENKUL KIYMETLER
241. BAĞLI MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
242. İŞTİRAKLER
243. İŞTİRAKLERE SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
244. İŞTİRAKLER SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
245. BAĞLI ORTAKLIKLAR
246. BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)
247. BAĞLI ORTAKLIKLAR SERMAYE PAYLARI DEĞER DÜŞÜKLÜGÜ KARŞILIĞI (-)
248. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR
249. DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-)
25 MADDİ DURAN VARLIKLAR
250. ARAZİ VE ARSALAR
251. YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ
252. BİNALAR
253. TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR
254. TAŞITLAR
255. DEMİRBAŞLAR
256. DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR
257. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
258. YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR
259. VERİLEN AVANSLAR
26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
260. HAKLAR
261. ŞEREFİYE
262. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ
263. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
264. ÖZEL MALİYETLER
265.
266.
267. DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
268. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
269. VERİLEN AVANSLAR
27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
270.
271. ARAMA GİDERLERİ
272. HAZIRLIK VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
273.
274.
275.
276.
277. DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278. BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279. VERİLEN AVANSLAR
28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
280. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281. GELİR TAHAKKUKLARI
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
29 DİĞER DURAN VARLIKLAR
290.
291. GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ
292. DİĞER KATMA DEĞER VERGİSİ
293. GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294. ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR
295.
296.
297. DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298. STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299. BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)
3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
30 MALİ BORÇLAR
300. BANKA KREDİLERİ
301.
302.
303. UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ VE FAİZLERİ
304. TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ
305. ÇIKARILMIŞ BONOLAR VE SENETLER
306. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
307.
308. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
309. DİĞER MALİ BORÇLAR
31
32 TİCARİ BORÇLAR
320. SATICILAR
321. BORÇ SENETLERİ
322. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
323.
324.
325.
326. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
327.
328.
329. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
33 DİĞER BORÇLAR
330.
331. ORTAKLARA BORÇLAR
332. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
334.
335. PERSONELE BORÇLAR
336.
337. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
338.
339. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)
34 ALINAN AVANSLAR
340. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349. ALINAN DİĞER AVANSLAR
35
36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
360. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
361. ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368. VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
370. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
371. DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
372. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
373. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
374.
375.
376.
377.
378.
379. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
380. GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381. GİDER TAHAKKUKLARI
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
390.
391. HESAPLANAN KDV
392. DİĞER KDV
393.
394.
395.
396.
397.
398. SAYIM VE TESELLÜM FAZLALARI(1)
399. DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR
4 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
40 MALİ BORÇLAR
400. BANKA KREDİLERİ
401.
402.
403.
404.
405. ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
406.
407. ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408. MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409. DİĞER MALİ BORÇLAR
42 TİCARİ BORÇLAR
420. SATICILAR
421. BORÇ SENETLERİ
422. BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
423.
424.
425.
426. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR
427.
428.
429. DİĞER TİCARİ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
430.
431. ORTAKLARA BORÇLAR
432. İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433. BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
434.
435.
436.
437. DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
438. KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR
439. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR(1)
44 ALINAN AVANSLAR
440. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449. ALINAN DİĞER AVANSLAR
45
46
47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
470.
471.
472. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479. DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
480. GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481. GİDER TAHAKKUKLARI
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
490.
491.
492. GELECEK YILLARA ERTELENEN VEYA TERKİN EDİLEN KATMA DEĞER VERGİSİ(1)
493. TESİSE KATILMA PAYLARI
494.
495.
496.
497.
498.
499. DİĞER ÇEŞİTLİ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
5 ÖZ KAYNAKLAR
50 ÖDENMİŞ SERMAYE
500. SERMAYE
501. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
52 SERMAYE YEDEKLERİ
520. HİSSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ
521. HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
522. M.D.V. YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523. İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524.
525.
526.
527.
528.
529. DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ
53
54 KÂR YEDEKLERİ
540. YASAL YEDEKLER
541. STATÜ YEDEKLERİ
542. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
543.
544.
545.
546.
547.
548. DİĞER KÂR YEDEKLERİ
549. ÖZEL FONLAR
55.
56.
57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
570. GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI
58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
580. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI
59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
590. DÖNEM NET KÂRI
591. DÖNEM NET ZARARI (-)
6 GELİR TABLOSU HESAPLARI
60 BRÜT SATIŞLAR
600. YURTİÇİ SATIŞLAR
601. YURTDIŞI SATIŞLAR
602. DİĞER GELİRLER
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
610. SATIŞTAN İADELER (-)
611. SATIŞ İSKONTOLARI (-)
612. DİĞER İNDİRİMLER (-)
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
62 SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
620. SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)
621. SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)
622. SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)
623. DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
624.
625.
626.
627.
628.
629.
63 FAALİYET GİDERLERİ (-)
630. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)
631. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
632. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR
640. İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ
641. BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ
642. FAİZ GELİRLERİ
643. KOMİSYON GELİRLERİ
644. KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR
645.
646.
647.
648.
649. FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
650.
651.
652. REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)(1)
653. KOMİSYON GİDERLERİ (-)
654. KARŞILIK GİDERLERİ (-)
655.
656.
657.
658.
659. DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)
66 FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
660. KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
661. UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)
67 OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
670.
671. ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KÂRLARI
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679. DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
680. ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)
681. ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
69 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)
690. DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
691. DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
692. DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI
7 MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)
70 MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESAPLARI
700. MALİYET MUHASEBESİ BAĞLANTI HESABI
701. MALİYET MUHASEBESİ YANSITMA HESABI
71 DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
710. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
711. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME YANSITMA HESABI
712. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME FİYAT FARKI
713. DİREKT İLKMADDE VE MALZEME MİKTAR FARKI
72 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
720. DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ
721. DİREKT İŞCİLİK GİDERLERİ YANSITMA HESABI
722. DİREKT İŞÇİLİK ÜCRET FARKLARI
723. DİREKT İŞÇİLİK SÜRE (ZAMAN) FARKLARI
73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
730. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI
74 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
740. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ
741. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI
742. HİZMET ÜRETİM MALİYETİ FARK HESAPLARI
75 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
750. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ
751. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI
752. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDER FARKLARI
76 PAZARLAMA SATIŞ YE DAĞITIM GİDERLERİ
760. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ
761. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
762. PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ FARK HESABI
77 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
770. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
771. GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
772. GENEL YÖNETİM GİDER FARKLARI HESABI
78 FİNANSMAN GİDERLERİ
780. FİNANSMAN GİDERLERİ
781. FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI
782. FİNANSMAN GİDERLERİ FARK HESABI
79 GİDER ÇEŞİTLERİ (7/B SEÇENEĞİ)
790. İLKMADDE VE MALZEME GİDERLERİ
791. İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ
792. MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ
793. DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER
794. ÇEŞİTLİ GİDERLER
795. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
796. AMORTİSMANLAR VE TÜKENME PAYLARI
797. FİNANSMAN GİDERLERİ
798. GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799. ÜRETİM MALİYET HESABI
8 (SERBEST)
9 NAZIM HESAPLAR
0 (SERBEST)
Kaynak : http://www.muhasebetr.com

BUMERANG

Follow by Email