4 Haziran 2012 Pazartesi

E-Defter Yazılımların Uyumluluk Onayı


1 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği kapsamında, elektronik defter (e-defter) oluşturmak, kaydetmek, muhafaza ve ibraz etmek isteyen mükellefler uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmak zorundadır.
 Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda özel veya paket yazılım üreten yazılım üreticileri ile yazılımlarını kendi geliştiren mükellefler e-defter oluşturmada kullanacakları yazılımların Başkanlık tarafından onaylanması amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı İlkadim Cad. 06450 Dikmen/ ANKARA adresine yazılı olarak başvuruda bulunacaktır.
 
Başvuruda gerekli bilgi ve belgeler:
 
  • Onay talebine ilişkin yazılı dilekçe,
  • Onay Yazılımın adı, sürüm numarası gibi ayırt edici özellikleri,
  • Yazılımın müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ticari amaçlı bir yazılım veya mükellefin kendi kullanımı için geliştirilen bir yazılım olduğu hususu,
  • e-Defter Yazılım Geliştirici Taahhütnamesi,
  • Uyumluluk onayı alınacak yazılımı tanıtma amaçlı bilgilerin yer aldığı “Yazılım Uyumluluk Tanıtım Raporu ”

Uyumluluk Testi
 
Dilekçe ve ekleri üzerinden yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan başvuru sahiplerine testlere başlayabilecekleri yazılı olarak bildirilecek ve e-Defter Test Aracına giriş yetkisi tanınacaktır. Giriş yetkisinin tanınması ile birlikte test süreci başlamış olacaktır. Uyumluluk onayı alınmasına yönelik başvuranların yazılım uyumluluk onayları ile ilgili test süreci ve test planı e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu ile belirlenmiştir.
Testi başarılı bir şekilde tamamlayan yazılımlara uyumluluk onayı verilecek ve www.edefter.gov.tr  internet adresinden ilan edilecektir. Uyumluluk testlerinde genel olarak aşağıdaki hususlar test edilecektir.
 
  • www.edefter.gov.tr internet adresinden duyurulan kılavuzlarda öngörülen veri standartları ve formata uygun olarak oluşturma,
  • Elektronik defterlerin üretilmesi, kaydedilmesi ve bunların ibrazına ilişkin şartları sağlama,
  • Mali mühür, elektronik imza, mobil imza ve zaman damgası kullanımının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi,
  • e-Defter Yazılım Uyumluluk Onay Kılavuzu'nda açıklanan Elektronik Defter Uygulaması onay süreçlerine ilişkin işlemleri yerine getirme,
  • Duyurulan diğer şartların yerine getirilmesi.

BUMERANG

Follow by Email