27 Şubat 2013 Çarşamba

Microsoft Dynamics NAV ERP Nasıl Çalışır

ERP çözümü çalışma şeklimize uyacak mı, yoksa çözümü kullanmak için süreçlerimizi değiştirmek zorunda mı kalacağız?


Bu soruyu yanıtlamak için yeni ERP çözümünüzün, Muhasebe Finans Yönetimi, Üretim, Satış ve Pazarlama, Tedarik Zinciri Yönetimi, İş Zekâsı ve Raporlama'dan İnsan Kaynakları'na kadar hangi temel iş süreçlerini desteklemesi gerektiğini net olarak bilmeniz gerekir.

Günümüzde sunulan ERP çözümleri bu hizmet alanlarını farklı şekillerde ve farklı ölçülerde karşılamaktadır. Temel kaygılardan biri maliyet ise, seçtiğiniz ERP sisteminin iş süreçlerinizle, özellikle de işinizde yaşamsal öneme sahip alanlarla, uyumu için fazla özelleştirme gerektirmemesine dikkat etmelisiniz. Parametrelerine uygunluğunuzu sağlamak için, sizi işinizin operasyon biçimini değiştirmeye zorlayacak bir çözümü kabul etmeyin.

Her satıcının hizmet verdiği müşterilerin ölçeğini anlamak için dersinizi iyi çalışın. Kimi satıcılar çözümlerinin küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun olduğunu söylese de bu satıcıların müşteri tabanlarını incelediğinizde daha büyük ölçekli şirketlerde başarılı olduklarını görebilirsiniz. Bu bilgi size söz konusu satıcının uzun vadede vermeyi taahüt ettiği hizmet hakkında bir ipucu veriyor olabilir mi ?

Neden Microsoft Dynamics ERP?

İş süreçlerinizi tanımlarsanız, size süreçlerinizin yönetiminde koşullarınıza uygun şekilde yardımcı olabiliriz. Tüm dünyada 350.000'den fazla müşteri ve beş milyonun üzerinde kullanıcının gereksinimlerini karşılayan Microsoft Dynamics, köklü bir deneyim ve performansa sahiptir. 25 yıldan uzun süredir küçük ve orta ölçekli işletmelere üretim, dağıtım, perakende, kamu, hizmet gibi sektörlerde sunduğumuz hizmetlerle yukarıda belirttiğimiz alanlarda müşterilerimizin güvenini kazandık.

Ayrıca, yetenekli yerel Microsoft ortaklarından oluşan küresel ağımız, özel gereksinimlerinizız karşılanması için kapsamlı teknik ve sektörel uzmanlığı da sağlamaktadır.

12 Şubat 2013 Salı

Dynamic Manufacturing Transforms Planning and Operations

Dynamic Manufacturing means improving your capabilities to compete in a global environment, responding rapidly to customer demand, and lowering your operational costs.

İŞLETMELERDE ERP UYGULAMALARI

işletme operasyonları, erp sistem, erp sistemini, erp, proje, sistemin, personelin

Sadece MRP ve ERP sistemlerinin değil, tüm büyük yazılım paketlerinin uygulamadaki başarı oranı asla çok iyi olmamıştır. Amerika’da, Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu sistemlerin üçte birinden daha azı, uygulamanın başında konulan kriterleri karşılamıştır.


İŞLETMELERDE BAŞARISIZ ERP UYGULAMALARININ NEDENLERİ

Personelin Sistemin Başarılı Olmasını İstememesi

Sisteme olan olumsuz personel yaklaşımlarının belli başlı nedenleri şunlardır:

-    İş Kaybı: personelde, yeni sisteme geçildikten sonra kendi işlerini ya da çalışma arkadaşlarını kaybedecekleri endişesi belirebilmektedir. Bu sorunun oluşmaması için proje başlangıcındaki genel toplantıda tüm personele işin devam ettiği ve geliştiği sürece kimsenin işini kaybetmeyeceği konusunda teminat vermektir.

-    Performans Değerleme ve Ödül Sisteminin Değiştirilmemesi: Personelin motivasyonunda azalmaya neden olmamak amacıyla performans değerleme ve ödül sistemi yeni ERP sistemine adapte edilerek organizasyona bildirilmelidir.

-    Sistemin Personel Günlük Rutin İşlerini Zorlaştırması: ERP sistem uygulaması her fonksiyon ve departman sorumluluklarının yeniden organize edilmesini gerektirmekte ve durum personelin rutin işlerinde geçici zorluklara neden olmaktadır.

-    Başarısızlık Korkusu: Sistemin personel işlerini ve sorumluluklarını değiştirmesi, kişilerde bu değişiklere adapte olmama ve yeni işleri başarıyla yerine getirmeme korkusu yaratabilmektedir.

-    Azalan Sosyal Önem: Sistemi, bazı kilit personelin sosyal önemini azaltabilmektedir. ERP projesi geçmişte kilit personele sağlanan komünikasyonu makineleştirmektedir.

Personelin Yeni Sistemin Gereksiz Olduğunu Düşünmesi

Kişiler yeni sisteme gerek duymadıkları takdirde, sistemin başarıya ulaşması için gerekli olan eforu harcamamaktadır. ERP projesinin getireceği değişim olgusu birçok işletmede değişime karşı bir direnç yaratmaktadır. ERP sistemini işletmeye önemli bir rekabet avantajı sağlayacağı ve bunun işletmeyi olumlu yönde etkileyeceği, personele çeşitli eğitimler yardımıyla anlatılarak tüm organizasyonda sistemin gerekliliğine dair genel bir inanç yaratılmalıdır.

Personelin Yeni Sistemle İlgili Beklentileri

-    Gerçekçi olmayan beklentiler: Projenin başlangıç aşamasında tamamlanması için gereken zaman ve efor hakkında iyimser beklentiler, uygulama aşamasında kullanılacak kaynak ve gereken çabanın proje süresine homojen olarak dağıtılmamasına neden olmaktadır.

-    Aircraft Carrier Sendromu: ERP sistemi tam olarak devreye alındıktan sonra ilk aşamada işletme operasyonları geçici olarak yavaşlamakta ve üretim performansı düşmektedir. Bunun sebebi, eski sisteme olan alışkanlığın sürerek işletme operasyonlarını yavaşlatmaktadır. İşletmenin bu geçici performans düşüşünü beklememe ve anlamaması durumunda sistemin başarısız olduğuna karar verilmekte ve tüm proje iptal edilebilmektedir.

-    Yetersiz Proje Uygulama Yönetimi: Birçok işletmede yönetim, ERP sistemini satın alma aşamasından sonra tamamen alt personele devretmektedir. Üst yönetim aktif katılımının olmaması projenin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

-    Projenin Bir Bilgi-İşlem Projesi Olarak Görülmesi: Projenin bilgi işlem projesi olduğunun düşünülmesi sisteme teknik bir proje sıfatı kazandırarak ilginin azalmasına neden olabilmektedir. Böyle bir izlenim oluşturmamak için proje lideri ve proje takım üyeleri bilgi-işlem departmanı dışındaki personelden seçilmelidir.

Personelin Sistemin Temel Konseptlerini Anlamaması

Sistem entegrasyonu anlaşılmadığı sürece uygulamanın başarıya ulaşma şansı bulumamaktadır. Eğitim, entegre bir sistemin nasıl çalıştığı, uygulama için vizyonun ne olduğu ve iletmede ne tür değişimler yaratacağı konularını içermelidir.

BUMERANG

Follow by Email