12 Şubat 2013 Salı

İŞLETMELERDE ERP UYGULAMALARI

işletme operasyonları, erp sistem, erp sistemini, erp, proje, sistemin, personelin

Sadece MRP ve ERP sistemlerinin değil, tüm büyük yazılım paketlerinin uygulamadaki başarı oranı asla çok iyi olmamıştır. Amerika’da, Avrupa’da ve dünyanın diğer yerlerinde yapılan araştırmalar sonucunda, bu sistemlerin üçte birinden daha azı, uygulamanın başında konulan kriterleri karşılamıştır.


İŞLETMELERDE BAŞARISIZ ERP UYGULAMALARININ NEDENLERİ

Personelin Sistemin Başarılı Olmasını İstememesi

Sisteme olan olumsuz personel yaklaşımlarının belli başlı nedenleri şunlardır:

-    İş Kaybı: personelde, yeni sisteme geçildikten sonra kendi işlerini ya da çalışma arkadaşlarını kaybedecekleri endişesi belirebilmektedir. Bu sorunun oluşmaması için proje başlangıcındaki genel toplantıda tüm personele işin devam ettiği ve geliştiği sürece kimsenin işini kaybetmeyeceği konusunda teminat vermektir.

-    Performans Değerleme ve Ödül Sisteminin Değiştirilmemesi: Personelin motivasyonunda azalmaya neden olmamak amacıyla performans değerleme ve ödül sistemi yeni ERP sistemine adapte edilerek organizasyona bildirilmelidir.

-    Sistemin Personel Günlük Rutin İşlerini Zorlaştırması: ERP sistem uygulaması her fonksiyon ve departman sorumluluklarının yeniden organize edilmesini gerektirmekte ve durum personelin rutin işlerinde geçici zorluklara neden olmaktadır.

-    Başarısızlık Korkusu: Sistemin personel işlerini ve sorumluluklarını değiştirmesi, kişilerde bu değişiklere adapte olmama ve yeni işleri başarıyla yerine getirmeme korkusu yaratabilmektedir.

-    Azalan Sosyal Önem: Sistemi, bazı kilit personelin sosyal önemini azaltabilmektedir. ERP projesi geçmişte kilit personele sağlanan komünikasyonu makineleştirmektedir.

Personelin Yeni Sistemin Gereksiz Olduğunu Düşünmesi

Kişiler yeni sisteme gerek duymadıkları takdirde, sistemin başarıya ulaşması için gerekli olan eforu harcamamaktadır. ERP projesinin getireceği değişim olgusu birçok işletmede değişime karşı bir direnç yaratmaktadır. ERP sistemini işletmeye önemli bir rekabet avantajı sağlayacağı ve bunun işletmeyi olumlu yönde etkileyeceği, personele çeşitli eğitimler yardımıyla anlatılarak tüm organizasyonda sistemin gerekliliğine dair genel bir inanç yaratılmalıdır.

Personelin Yeni Sistemle İlgili Beklentileri

-    Gerçekçi olmayan beklentiler: Projenin başlangıç aşamasında tamamlanması için gereken zaman ve efor hakkında iyimser beklentiler, uygulama aşamasında kullanılacak kaynak ve gereken çabanın proje süresine homojen olarak dağıtılmamasına neden olmaktadır.

-    Aircraft Carrier Sendromu: ERP sistemi tam olarak devreye alındıktan sonra ilk aşamada işletme operasyonları geçici olarak yavaşlamakta ve üretim performansı düşmektedir. Bunun sebebi, eski sisteme olan alışkanlığın sürerek işletme operasyonlarını yavaşlatmaktadır. İşletmenin bu geçici performans düşüşünü beklememe ve anlamaması durumunda sistemin başarısız olduğuna karar verilmekte ve tüm proje iptal edilebilmektedir.

-    Yetersiz Proje Uygulama Yönetimi: Birçok işletmede yönetim, ERP sistemini satın alma aşamasından sonra tamamen alt personele devretmektedir. Üst yönetim aktif katılımının olmaması projenin başarısını olumsuz yönde etkilemektedir.

-    Projenin Bir Bilgi-İşlem Projesi Olarak Görülmesi: Projenin bilgi işlem projesi olduğunun düşünülmesi sisteme teknik bir proje sıfatı kazandırarak ilginin azalmasına neden olabilmektedir. Böyle bir izlenim oluşturmamak için proje lideri ve proje takım üyeleri bilgi-işlem departmanı dışındaki personelden seçilmelidir.

Personelin Sistemin Temel Konseptlerini Anlamaması

Sistem entegrasyonu anlaşılmadığı sürece uygulamanın başarıya ulaşma şansı bulumamaktadır. Eğitim, entegre bir sistemin nasıl çalıştığı, uygulama için vizyonun ne olduğu ve iletmede ne tür değişimler yaratacağı konularını içermelidir.

BUMERANG

Follow by Email