12 Aralık 2013 Perşembe

Dynamics Elementa - Zaman Çizelgesi


Zaman Çizelgesi (Timesheet)
Pek çok konuda başarı, başarmanın ne kadar vakit alacağını bilmeye bağlıdır.
Montequieu
Zaman çizelgesi iki kritik unsuru aynı uygulamada çözüyor. Öncelikle karmaşık proje süreç ve kaynak planlaması ve  sonrasında insan kaynağının gerçekleştirdiği çalışmaların işlenmesi ve izlenmesi.
Proje planlamada en kritik yönetim ve maliyet unsuru insan kaynaklar. 

Proje yöneticisinin öncelikli görevi kaynak kısıtlamaları altında projeyi başarıyla tamamlayacak planlamayı yapmaktır. Doğru planlama yapılmadığında başarılı bir proje ekibi bile başarısız olabilir, maliyetler artar, firmanın güvenirliği sarsılır. Elementa Zaman Çizelgesi ile projeye başlamadan proje ekibinin hangi projede, ne zaman ve ne kadar çalışacağı belirlenir, böylece riskler minimize edilir.

Ancak doğru bir planlama riskleri yine de tamamen ortadan kaldırmıyor. Projenin her evresinde izlenebilir ve kontrol edilebilir olması gerek. Elementa Zaman Çizelgesi, proje ekibinin proje gerçekleştirme bilgilerini girdiği, özellikle personel verimliliğiyle uygulama maliyetlerinin doğru aktarılmasını sağlayacak bir araç. 

Elementa Zaman Çizelgesi modülü ile Proje takımlarının, yöneticilerinin, kaynaklarının hangi projede yer aldığını, hangi gün ve saatte o proje ile ilgili bir çalışmanın yürütüldüğünü görmenizi sağlamaktadır. Bu uygulamada ayrıca günlük, haftalık, aylık gibi farklı zaman çizelgesi dönemleri tanımlamak mümkün. Geçmiş dönemleri copy&paste ile cari döneme aktarmanın mümkün olduğu gibi manuel olarak yeni giriş de yapılabiliyor. Böylece katı bir planlama yerine, esnek ve adapte edilebilir bir planlama ve gerçekleştirme olanağı doğuyor.


Zaman Çizelgesi denetimi de mümkün kılıyor. Proje yöneticileri, proje ekibinin herhangi bir çalışma günü içerisinde toplamda gerçekleştirdiği çalışmayı onaylayabildikleri gibi proje ekibi üyelerinin her brinin çalışmaları ayrı ayrı da onaylanabiliyor. Bir başka uygulama ise ekip üyesinin günlük çalışmasına süre olarak alt limit getirmesi. Örneğin, ekip üyeleri için en az 8 saat çalışma şartı getirildiyse, daha az çalışmaları sisteme kaydetmek mümkün olmuyor. Böylece gün içersinde projede çalışılmamış, izin, hastalık, proje bağımsız çalışma vs. süreler de sisteme farklı analiz ve raporlamalar için kaydedilebiliyor.
Bu uygulamayla projeleriniz devam ederken ya da tamamladığında gerçekleşen çalışmaları analiz ederek, kaynakların daha verimli kullanımı için süreç iyileştirme ve kaynak verimi çalışması mümkün olmaktadır.
  • Planlamak
  • Nelerin planlandığını gözden geçirmek
  • Planlananla gerçekleştirilen işin karşılaştırılması.
  • Bunların planlanan başlangıç ve bitiş tarihleriyle karşılaştırılması
  • Bu aktivitelere başlama ve bitiş cinsinden ayarlama gerekip gerekmediğine karar verilmesi
  • İstenen  bir düzenlemenn diğer görevleri nasıl etkileyeceğinin analiz edilmesi
mümkün hale geliyor.

BUMERANG

Follow by Email