11 Haziran 2014 Çarşamba

Proje Yönetiminde Yeni Vizyon - NAV Elementa

NAV ELEMENTA
Hizmet Sektörü Proje Yönetimi için Özel Geliştirilmiş Dikey Çözüm,Elementa, Pargesoft’un insan kaynağı yoğun proje bazlı profesyonel hizmet alanında faaliyet gösteren firmalar için Microsoft Dynamics NAV ile bütünleşik(entegre), web tabanlı olarak geliştirdiği proje yönetimi yazılımıdır. Ancak, size sunduğumuz sadece bir yazılım değil, tüm kaynaklarınızı ve enerjinizi proje planlama ve yönetiminde en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak eşsiz bir platformdur. Elementanın herbir modülü, doğadaki dört element gibi, birbiriyle ilişkilendirilir, bir diğerini mükemmel bir uyumla besler ve güç verir. Elementa iş ve proje yönetiminde bu mükemmel uyumdan yola çıkarak eksiksiz bir döngü oluşturur.

Tüm iş birimlerinizi entegre şekilde kapsayan, güvenlik ve CIT operasyon süreç ve gereksinimlerine göre tasarlanmış ve uygulanmış olan esnek bir çözüm.

Elementa’nın kazandıracağı faydaları ve bu faydaların nasıl sağlanacağını şu şekilde özetlenebilir:
  • Maliyetler kontrol altına alınırken karlılık artırılması. Kar marjı düşük olan güvenlik sektöründe karlılık maliyetlerin kontrol altına alınmasına bağlıdır.

  • Teklif/Sözleşme/Faturalama sürecininin etkili yönetimi sağlanır. Bu süreç operasyonun şekillendirildiği bu süreç kesintisiz ve ilişkili bir şekilde yönetilir.

  • Kaynak planlamasını mümkün kılarken verim artar, daha az insanla daha fazla proje yönetebilirsiniz.

  • Gerçekleştirilen tüm projeleri; planlama, uygulama, maliyetlendirme ve sonuç bakımından karşılaştırarak her projeyle süreçlerinizi iyileştirebilir ve müşteri memnuniyetinizi arttırabilirsiniz.

  • Gelişmiş raporlama fonksiyonlarıyla yönetim, proje lideri ve proje ekipleri yürütülen projeler üzerinde tam kontrol sağlar.

  • Güçlü ve esnek arka ofis yazılımı olan Dynamics NAV ile şirketinizin tüm iş süreçleri aynı platform üzerinden yürütülür.

  • Bağımsız araştırma şirketi Keystone Strategy tarafından Mart 2007 tarihinde yapılan araştırmaya göre, Microsoft Dynamics kullancılarının en yakın rakiplerine karşı %18’lik daha verimli çalıştıkları ortaya konmuştur.
Bu faydaların kazanılması için NAV Elementanın şu özellikleri öne çıkmaktadır:

Sektöre Özel ERP: NAV Elementa profesyonel hizmet alanında faaliyet gösteren firmaların iş süreç ve gereksinimlerine göre tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Temelinde Dynamics NAV olan entegre çözümümüzle tüm iş birimleri ilişkilendirilerek aynı çatı altında toplanacak, süreçler eşzamanlı olarak aynı sistem üzerinden izlenebilecek. Ancak çok yakın sektörlerde dahi gereksinimler farklılaştırmaktadır. Örneğin;
 
Fiziki güvenlik operasyonlarında
• Teklif/Sözleşme Süreçlerinin Yönetimi
• Etkin Operasyon Yönetimi
• Vardiya Planlama
• Sözleşme-Faturalama Entegrasyonu
• Proje Maliyet Yönetimi

önem kazanırken CIT operasyonlarında süreç daha farklı yürümektedir.

• Sözleşme/SLA yönetimi
• Operasyonel verimlilik
• Sipariş alma & planlama
• Sözleşme&SLA&Faturalama Entegrasyonu

NAV Elementa farklı sektör ve iş alanların farklı gereksinimleri için cevap verebilecek şekilde geliştirilmiştir. İnsan kaynağı yoğun, proje bazlı hizmet sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren Firmalar için tam gereksinime cevap veren uygulama alanları tasarlanmış ve uygulanmıştır. Fiziki güvenlik, CIT(Para taşımacılığı) ve Araştırma Şirketileri için geliştirilen modülleri ayrıntılı olarak bulabilirsiniz.

Başarısını Kanıtlamış bir Çözüm: Tamamladığımız G4S Projesi büyük başarı kazanmıştır, Tepe Güvenlik’de implementasyonumuz sürmektedir. Ayrıca, projenin G4S Kazakistan’da da uygulanması için çalışmalar sürdürülmektedir.

Tek kişi ya da kuruma bağımlılığı ortadan kaldıran Teknik Altyapı : Microsoft Dynamics NAV, üstün teknik altyapısı ve açık platformu sayesinde iş ortaklarımız ve müşterilerizin üzerinde geliştirme yapabilme imkanı sunar. Bu sayede hem iş ortağı hem müşteri ekibi, var olan yazılımı iş süreçlerine uygun hale getirmek, gerekirse ek fonksiyonalite geliştirmek için sınırsız imkana kavuşur. Programlama dili kolay öğrenilir, var olan yazılımın üzerine ek fonksiyonalite geliştirmek mümkündür. NAV iş ortağı ağı – burada in-house a avantajı mutlaka vurgulanmalı…dokümantasyon, özelleştirmeler için ayrıntılı yapılmaktadır

Sizin Yazılıma Değil, Yazılımın Size Uyduğu Çözüm : Rekabette öne çıkmak için sektörünüz için standart hale gelen iş süreçlerini değil, firmanıza özel iş süreçlerinin desteklenmesi gerekmekte. Standart süreçlere göre tasarlanmış, ve bu süreçleri değiştirmenin ya da ek fonksiyonalite geliştirmenin zor olduğu çözümler size rekabette dezaavantaj getirecektir. Kısa zamanda ek yazılımlar ile desteklenmeleri kaçınılmaz olacak, bu da ek maliyet ve entegrasyon sorunlarına sebep olacaktır. Microsoft Dynamics NAV her türlü iş sürecinizi kendi platformunun üstüne alarak, ERP’ye geçiş amacınız olan tek veritabanı ve tek uygulama hedefinize ulaşmanızı sağlayacaktır.
 
Sürekli Teknolojik Gelişim: Microsoft Dynamics NAV’ın geliştirme ortamı ek geliştirmelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Microsoft Dynamics NAV, dünyanın ARGE’ye en fazla yatırımı yapan Microsoft tarafından stratejik ürün kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle alternatiflerinden çok daha yüksek ARGE bütçeleri ile yazılımı sürekli geliştirmektedir. Buna bağlı olarak, her iki yılda bir çıkan yeni sürümler ve gelişen iş süreçleri hemen devreye alınır.

Çok Boyutlu Analiz: Microsoft Dynamics NAV, gerekli tüm bilgilerin “küp” adı verilen hücrelere depolanmasını sağlar. Daha sonra bu bilgiler, kullanımı son derece kolay, güçlü analiz araçları ile işlenerek gerek duyulan analizler yapılabilir. Böylece, birçok veriyi ortak kullanarak çok boyutlu analizler yapmak mümkün olur. Bu analizlerin sonuçları Outlook benzeri bir ara yüz üzerinden kolaylıkla izlenebilir.

Ölçeklenebilirlik ve Performans: Microsoft Dynamics NAV , sizinle birlikte büyüyecek bir teknolojiye sahiptir.Microsoft Dynamics NAV tek kullanıcılı küçük ölçekli şirketlerde kullanıldığı gibi büyük ölçekli firmalarda da kullanılabilmektedir. Yayınlanan son performans test raporunda 200 kullanıcı tarafından, saatte 200,000 satır satış siparişi girilerek stres testi uygulanan, 7 Uygulama Sunucusu ile desteklenen sistem,sipariş saklama, onaylama, çeki listesi hazırlama, stok çıkışı gibi işlemler bir saniyenin altında tamamlanmıştır

İş Zekası ve Raporlama : Microsoft Dynamics NAV’ı kullanmaya başladığınız andan itibaren iş zekası küpleri dolmaya başlar. Ek yatırım yapmanıza gerek olmadan SQL BI ile analizlere başlayabilirsiniz. Ayrıca Microsoft® Office Excel®, PerformancePoint Server ve Microsoft Dynamics NAV Analiz Çözümleri ile ihtiyaç duyduğunuz tüm analizleri alabilirsiniz. Toplam sahip olma maliyeti için büyük kazanım elde edersiniz.

Microsoft Office Entegrasyonu : Microsoft Dynamics NAV diğer Microsoft Office ürünleri (Sharepoint, Excel, Word, outlook, Infopath vb) çift yönlü entegrasyona sahiptir. Çalışanlarınız isterlerse NAV ekranlarını açmadan, alışık oldukları ürünler üzerinden veri inceleme, veri güncelleme ve veri girişi yapabilir. Her türlü raporu Excel ya da Word’de açabilirler.

Sure Step: Microsoft Dynamics ürünlerinin kurulumunu hızlandırmak ve kalite güvencesini sağlamak adına oluşturulan SureStep metodolojisi ile, hem proje yönetimini, hem sistem kurulumunu hem de proje dökümantasyon ve eğitim materyallerini çok hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Geliştirme Hızı : Microsoft Dynamics NAV’ın geliştirme ortamı ek geliştirmelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde geliştirmenizi sağlar. Nesne bazlı programlama dillerine hakim olan bir uzmanın en fazla iki hafta içinde sistemi anlamaya ve kod geliştirmeye başlaması sayesinde, şirketlerin kendi kaynakları ile geliştirme yapmaya başlamaları çok hızlı olur. Sürüm yükseltmelerinde de şirket içi kaynaklar ile pek çok adım başarı ile gerçekleştirilebildiği için, çok daha az dış danışmanlık hizmeti ile yeni, sürümlere geçilebilir. Değişen iş süreçleri için, şirket kendi kaynaklarıile çözümleri hemen devreye alır.

Rol Bazlı Ekranlar: Çalışanlarınız, ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi, rapor ve dış uygulama ekranlarına tek bir ekrandan ulaşabilirler. Her türlü belgeyi otomatik olarak üretebilirler. Destek ve operasyon departmanlarında çalışan sorumlular, ihtiyaç duydukları bilgilere ve kendilerine atanmış görevlere kolaylıkla erişebilirler. Görevlerini önceliklendirmelerini ve yönetmelerini sağlayan Rol Merkezleri ve Rol Bazlı Kullanıcı ekranları ile daha etkin çalışırlar

Müşterilerinizle hızlı entegrasyon: Tedarik ve değer zincirinizde bulunan tüm taraflar ile belgelerinizi anlık olarak paylaşarak birlikteliğinizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır. Üstün entegrasyon yapısı ile Microsoft Dynamics NAV kurulumunuzu dakikalar içinde dış sistemlerle entegre edebilirsiniz. Sipariş verme olayı web üzerinden vs.

Birleşik İletişime Hazır Çözüm : Microsoft Office Communication Server ile tam entegre yapısı sayesinde, çalışanlarınız, müşterileriniz ve tedarikçileriniz ile NAV ekranlarından ister anlık mesajlaşma, ister sesli konuşma, ister e-posta aracılığı ile anında iletişime geçebilirler. İletişim giderlerinizi çok düşürecek olan bu iletişim şekli, aynı zamanda ilgili taraflar arasında ilişkilerin güçlenmesini de sağlayacaktır.

Toplam Sahip Olma Maliyeti : ERP projelerinin toplam sahip olma maliyetini hesaplamak için, 3 ile 5 yıl içinde yapılacak toplam yatırımı hesap etmek gerekir. Bu hesabın içine ERP Yazılımının Lisans Bedeli, yazılımı şirket ihtiyaçlarına uygun hale getirmek için harcanacak danışmanlık bedeli, sistemi desteklemek ve yedeklemek için gerekli donanım ve alt yapı bedeli, proje sırasında kullanılacak şirket içi personelin toplam maliyeti, ve yazılımı kullanacak son kullanıcıların eğitimi için harcanacak şirket içi personel ve eğitmen giderleri mutlaka katılmalıdır. Bağımsız araştırma şirketlerinden Nucleus Research tarafından yapılan bir araştırmada Microsoft Dynamics NAV müşterilerinin %56’sı, çoğu ERP’ye geçiş sonrası yaşanan endirek işgücü artışı yaşamadıklarını, aksine endirek işçilik giderlerinde düşüş yaşandığını beyan etmişlerdir. Aynı şekilde Microsoft Dynamics NAV müşterilerinden %44’ü, diğer ERP yazılımlarında yaşanan Sistem Yönetim giderlerinde artış yaşamadıklarını ve genel BT Giderlerinin düştüğünü beyan etmişlerdir.

Yüksek ARGE Yatırımı : Microsoft Dynamics NAV, dünyanın ARGE’ye en fazla yatırımını yapan Microsoft tarafından stratejik ürün kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle alternatiflerinden çok daha yüksek ARGE bütçeleri ile yazılımı sürekli geliştirmektedir. Microsoft’un “Çalışanlar İçin Teknoloji” vizyonu ile, kurumsal hayatta çalışanların daha verimli olması için sunulan en etkin ürünüdür. Çalışanların bilgiyi hızlı üretip, hızlı paylaşması hedefi ile sürekli geliştirilen Microsoft Dynamics NAV, Microsoft’un sunduğu Microsoft Office, Microsoft Office Sharepoint, Exchange Server, Unified Communications, SQL İş Zekası gibi diğer ürünleriyle tam entegre olarak çalışmaktadır. Microsoft ürünleri arasında sunulan bu entegrasyon ile çalışan verimliliği artarken, BT Giderleri de ortak tek platformun getirdiği avantaj ile sürekli düşmektedir. Yıllık enhancementlarla bu size otomatik olarak yansıtılacak.

Güçlü ve yetkin iş ortağı: Microsoft Gold sertifikalı iş ortağı Pargesoft 2002 yılından beri 60 üzerinde NAV projesi implementasyonu ve 10’un üzerinde “make-it-right” projeyi başarıyla gerçekleştirmiştir. NAV 3.1 Türkçe yerelleştirme çalışmalarını yürüten ve bordro, enflasyon muhasebesi gibi birçok add-on çözümün sahibi olan firma 2007 yılında “En Çok Gelişme Gösteren İş Ortağı” olarak ödüllendirilmiştir.

ürün hakkında detaylı bilgi almak için 0216 575 6070 numaraı telefondan bize ulaşabilirsiniz.  

BUMERANG

Follow by Email