23 Temmuz 2014 Çarşamba

Proje Yönetim Çözümü - Dynamics NAV Elementa

Elementa’nın temel felsefesi
ElementaWeb
 
Elementa, Pargesoft tarafından, profesyonel hizmet sektöründe proje bazlı çalışan firmalar için Microsoft Dynamics NAV ile bütünleşik (entegre), web tabanlı olarak geliştirilen proje yönetim yazılımıdır.
 
Elementa, tüm kaynaklarınızı ve enerjinizi proje planlama ve yönetiminde en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak eşsiz bir platformdur. Elementa’nın her bir modülü, doğadaki dört element gibi, birbiriyle ilişkilendirilir, biri diğerini mükemmel bir uyumla besler ve güç verir. Elementa iş ve proje yönetiminde bu mükemmel uyumdan yola çıkarak eksiksiz bir döngü oluşturur.
 
Elementa, arka ofisindeki güçlü ERP yazılımı Dynamics NAV ile beraber projenin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanmasını sağlayan, diğer tüm iş birimlerinizle ilişkilendiren güçlü yapısıyla tüm sorunlarınızı çözer, maliyetlerinizi düşürürken karınızı artırır.

Gereksinimler, Sorunlar ve Çözüm
Proje, başı ve sonu belirli olan, çeşitli kaynakların kullanılması ile belirli bir amaca yönelik süreçler zinciri olarak tanımlanıyor. Ancak birçok tanımda eksik kalan, her projenin aslında bir karmaşa ve kaos olduğudur. Projeler yapısı gereği birçok unsurun aynı anda yönetilmesini gerektirir ve dinamik çalışma yöntemleri olarak karşımıza çıkar.
 
Bu kaostan çıkmanın tek yolu ise sistem dahilinde etkili yönetimdir.
 
Proje yönetiminin başarılı olması için;
 • Eksiksiz bir proje tasarı/planının olması;
 • İnsan kaynaklarının doğru yer ve sürede kullanılabilmesi;
 • Takvim uygulamalarıyla insan kaynaklarının çalışma sürelerinin hatasız şekilde izlenebilmesi;
 • Saha çalışmaların eksiksiz şekilde sisteme aktarılması ve izlenebilir olması;
 • Proje yönetiminin tüm kollarının birbiriyle ilişkilendirilebilmesi;
 • Proje yönetiminin, muhasebe, satın alma, insan kaynakları gibi diğer iş birimleriyle kesintisiz ve eşzamanlı olarak entegre çalışması;
 • İş zekasının; izleme, karşılaştırma, karlılık ve verimlilik raporları kadar süreç iyileştirme çalışmalarını mümkün kılabilmesi gerekmektedir.
Proje yönetimi konusunda ne kadar deneyimli, titiz olursa olsun birçok proje beklendiği gibi başarılı olmuyor/olamıyor. Maliyetler artıkça projelerde zarar ön plana çıkıyor. Buna bağlı olarak Müşteri memnuniyeti düşüyor. Proje adımlarında ortaya çıkan aksamalar ve insan kaynaklarının verimli kullanılmaması nedeniyle projede yer alan tüm kurumlar arasında çatışmalar yaşanabiliyor.


Yapılan araştırmalara göre projeler yürütülürken kuruluşların en çok karşılaştıkları sorunlar şöyle:
Maliyet planlamasında sapmalar % 40.3
Ekip çalışmalarında sorunlar % 18.9
Fizibilite ve değerlendirme aşamasında sorunlar % 14.4
Planlama aşamasında sorunlar % 12.2
Yönetimden kaynaklanan sorunlar % 8.9     
Diğer % 6.7

Projeler insanlar tarafından planlanır, tasarlanır, izlenir, kontrol edilir ve değerlendirilir. Belki en büyük risk faktörü de insan. Eğer insan kaynakları doğru şekilde yönetilemezse, görev ve roller plan dahilinde belirlenemezse proje grubunun oluşturulmasında ya da ekip çalışmalarında sorun çıkması kaçınılmaz olur.


Ya da en büyük sorun olarak gösterilen maliyet planlamasındaki sapmalar etkin bir izleme olmamasına, maliyetlerin analiz edilememesine, planlamanın hangi adımda şişme ve darboğaz olduğunu görülememesine, önceki proje maliyetlerinin doğru analizini yapıp sonraki projelerde iyileştirme çalışması yapılamamasına bağlanabilir.


Bu aşamada motorcuların bir sözünü hatırlamakta fayda var: “Sürüş için değil çarpışma için giyin”. Elementa, sizi tüm projelerde oluşabilecek risklere karşı koruyabilen, gereksinimlerinize cevap veren, maliyetleri kontrol altına alıp karlılığı artıran, firmaların iş süreçlerine uyum sağlayabilen ve özelleştirilebilen yönetim sistemidir.
Başarı ve başarısızlık, firmaların insanların enerji ve yeteneklerini ortaya çıkarabilmesine bağlıdır.          
Thomas J. Watson, Jr.
Saha artık parmağınızın ucunda…
Hava nasıl özgürlüğün simgesiyse Elementa da firmlara, sahada ya da ofiste, mesafelere rağmen tam özgürlük ve özgürlüğe rağmen tam kontrol sağlıyor. Proje yöneticileri sahaya inmeden saha bilgisin eşzamanlı, eksiksiz olarak alabiliyor, Sahada çalışan ekip üyesi web tabanlı erişim sayesinde ofise gitmeden kendisine atanan işleri görüp sonuçlarını sisteme girebiliyor bu sayede projenin gelişimi anlık olarak izlenebilir hale geliyor.

NAV Elementa’nın size kazandırdıklarıyla projeleriniz başarı hikayesine dönüşecek:
 • Maliyetler kontrol altına alınırken karlılık artar: %8’e kadar daha fazla kar!
 • Kaynak planlamasını mümkün kılarken verim artar, daha az insanla daha fazla proje yönetebilirsiniz.
 • Gerçekleştirilen tüm projeleri; planlama, uygulama, maliyetlendirme ve sonuç bakımından karşılaştırarak her projeyle süreçlerinizi iyileştirebilir ve müşteri memnuniyetinizi arttırabilirsiniz.
 • Gelişmiş raporlama fonksiyonlarıyla; yönetim, proje lideri ve proje ekipleri yürütülen projeler üzerinde tam kontrol sağlar.
 • Güçlü ve esnek arka ofis yazılımı olan Dynamics NAV ile şirketinizin tüm iş süreçleri aynı platform üzerinden yürütülür,


Her ERP implemantasyonu bir projedir
Her projede olduğu gibi iyi planlamalı ve iyi takip edilmelidir. Erp projeleri üç ayaklıdır: Çözümün kendisi, çözümü alan firma ve çözümü firmanıza uyarlayan danışman firma.
Çözümümüz, sektörde onlarca firmaya uyarlanarak geliştirilmiştir ve Dynamics NAV temelinde mükemmel sonuçlar almanızı sağlamaktadır.


Danışman firma olarak Pargesoft hem yazılım hem de proje yönetimi açısından deneyimli ve uzman kadrosu ile hizmet vermektedir. Elementa’yla tanışın, firmanızı beraber geleceğe taşıyalım. www.pargesoft.com.tr

BUMERANG

Follow by Email