2 Eylül 2014 Salı

İnşaat Sektörü İçin ERP

İnşaat için neden Microsoft Dynamics?

Başarılı inşaat yüklenicilerinin, projeleri zaman ve bütçe kısıtları dahilinde teslim etme konusunda bir ünü vardır. Doğru finans ve operasyonel yazılımlara yatırım yapan yükleniciler, projeleri daha verimli bir şekilde gerçekleştirir, müşterilerine daha kaliteli sonuçlar sağlar ve ayrıca iş karını artırır.
Microsoft Dynamics, yüklenicilerin büyük, pahalı bilgi teknolojisi (BT) altyapısının yükü olmadan karmaşık iş süreçlerini yönetmesini sağlayan entegre, esnek sistemler sağlar. Bu çözümler, maliyetleri düşürmede, müşteriler ve tedarikçilerle etkileşimi geliştirmede ve hızlı, akıllı kararlar vermede yardımcı olur.


Projeleri daha verimli bir şekilde yönetin
  • Kuruluş bütününde finans ve muhasebe verilerine doğrudan erişimle proje yönetimi ve karar almayı geliştirin.
  • Zaman ve faturalandırma gibi ofis işlemlerini otomatikleştirerek katma değerli etkinliklere daha fazla zaman ayırın.
  • Verimlilik ve karlılığı artırmak için temel iş süreçleri geliştirin.
Şirket içi iletişimi kolaylaştırın
  • Sahadaki personel ve kurumsal ofis arasındaki iletişimi geliştirin.
  • Tüm hissedarlara ortak, güncel bilgiler sağlayın.
  • Web portalları ve paylaşımlı proje belgesi kitaplıklarıyla işbirliğini artırın.
  • İlgili verilerin görev tabanlı görünümlerini yapılandırarak çalışanların kritik bilgilere kolaylıkla erişmesini sağlayın.
Müşteri ilişkilerini geliştirin
  • Proje başlangıcından sonuçlanmasına kadar birçok kanal üzerinden müşteri tarafındaki tüm etkinlikleri yönetin ve takip edin.
  • Tanıdık bir masaüstü arabirimi kullanarak müşteri bilgilerinin birleşik bir görünümüne erişin.

BUMERANG

Follow by Email