26 Ocak 2016 Salı

Microsoft Dynamics ERP


Büyük kuruluşlar için çözümler
Microsoft Dynamics AX, kullanıcıların gerçek zamanlı içgörüler ve zeka aracılığıyla daha akıllı kararları hızlı şekilde almasına ve cloud sisteminin sağladığı seçenek ve esneklik sayesinde hızla değer elde etmek ve işletmelerini büyütmek üzere işletme süreçlerini daha çabuk dönüştürmesine olanak tanıyarak iş yapma hızını artıran, kuruluşlara yönelik bir Microsoft işletme çözümüdür.

Kurumsal olanaklar şunları kapsar:
Tedarik zinciri yönetimi
Ambar yönetimi
Talep tahmini
Modern Satış Noktası (POS)
Bütçe Planlama

Küçük ve orta ölçekli işletmeler için çözümler
Şirketinizde artık temel muhasebe yazılımınızın büyümekte olan işletmenizi destekleyemediği bir taşma noktasına geldiyseniz, Microsoft Dynamics NAV, büyüme hedefinizi destekleme gücüne sahip hızla yürürlüğe konan, kolay kullanılan bir çözümdür. Microsoft Dynamics NAV, eksiksiz bir Microsoft iş çözümünün parçası olarak verimli çalışmanıza ve büyümenize yardımcı olur.

Küçük işletme olanakları şunları kapsar:
Finansal yönetim
Üretim
Proje yönetimi
Satış, pazarlama ve hizmet yönetimi
İnsan kaynakları yönetimi

#Tedarikzinciriyönetimi, #Ambaryönetimi, #Talep tahmini, #ModernSatışNoktası, #POS, #BütçePlanlama, #ERP, #MicrosoftDynamicsERP,

BUMERANG

Follow by Email