2 Temmuz 2012 Pazartesi

Neden ERP ? ERP Nedir?Muhasebe Yazılımları’ndan Kurumsal Kaynak Yönetimine Temel Değişiklikler ;
 • Muhasebe tahakkuk etmiş olan borç ve alacaklarla, gelir ve giderlerle ilgilenir. ERP ise tahakkuk etmemiş işlemlerin doğru planlanmasını ve izlenmesini hedefleyerek işe başlar.
 • Muhasebe yasal yükümlülüklerin doğru yerine getirilmesine yardımcı olur. ERP ise şirket içi iş yapış kurallarına kurumsallık ve kalıcılık kazandırır.
 • Muhasebe yasal olarak gerekli bilgilere kalıcılık kazandırır. ERP-II ise, yasaların ötesinde, bir kurum kültürü oluşması için gerekli tüm bilgilere kalıcılık kazandırır.
 • ERP ticari ve mali verilerden “yönetici için anlamlı bilgiler” üretilmesini sağlar.
 • ERP iş süreçlerinde yürütülen faaliyetlerin daha katma değerli hale getirilmesini hedefler.
 • ERP tasarım, satış, hizmet süreçlerinin müşteri odaklı olarak yürütülmesi için gerekli temel bilgileri üretir.
 • ERP’in temel misyonu şirket için gerekli Yönetim Bilgi Sistemi’nin oluşturulmasıdır. Bu nedenle Resmi Muhasebe yapısı ile birlikte yönetimsel bilgilerin üretileceği Yönetim Muhasebesi yapısının kurulmasını amaçlar.
 • ERP operasyon süreçlerindeki gizli israfların ve atıl kapasitelerin ortaya çıkarılmasını kolaylaştırır.
 • ERP işlerin (örneğin, teslimatların) “tam zamanında” ve“hatasız” yürütülmesi için gerekli mekanizmaların şirket içinde oluşturulmasını sağlar.
 • ERP süreçlere performans hedeflerinin konmasını ve sonuçların izlenmesini sağlar.
 • ERP temel iş süreçleri üzerinde “sürekli iyileştirme” sistemlerinin kurulmasını mümkün kılar.

BUMERANG

Follow by Email