3 Ekim 2012 Çarşamba

Değişim Mühendisliği Temel Kavramlar


Değişim Mühendisliği, iş süreçlerinin, maliyet, kalite, servis gibi kritik ölçülerde üstün iyileştirmeler yapmak için temelden, köklü şekilde yeniden tasarlanması olarak tanımlanmıştır. Temelden değişim için, bu süreç gerekli mi şeklinde sorulmalı, sonra değer mühendisliği yaklaşımı ile süreç incelemelidir. Köklü değişim için tüm mevcut süreçleri silip, yeni iş yöntemleri icat etmek gerekir. Süreçlere; görevlerden, kişilerden ve yapıdan daha çok odaklanmak gerekir. Değişimin amacı işin amacıdır. "Maliyetleri azaltarak varlıkların artırılması yoluyla karlılığı arttırmak". Bundan dolayı Değişim Mühendisliği'nde, işin temel amacıyla ilgilenilmektedir.

Bu tanım dört anahtar sözcüğü içermektedir: Temel, Radikal, Çarpıcı, Süreç.
Süreç: İş Süreci, bir veya birkaç çeşit girdinin alınıp bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetlerin toplamı olarak tanımlanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, dar anlamda tanımlanan iş/görevlere bağlı kalınmadan ve önceden belirlenmiş organizasyon sınırları içinde sıkışmadan, gerektiğinde organizasyon sınırları ötesine geçen bir süreç kavramının oluşturulmasıdır.

Temel: Kökten yeniden tasarım, yapıların köküne inmek demektir; mevcut olanı büyük ölçüde değiştirmek değil, eski olanı fırlatıp atmaktır.

Değişim Mühendisliği, organizasyonlar ve işleyiş şekilleri hakkında en temel soru olan "neden" sorusunu sormak demektir. Bir başka deyişle "yapılan işler neden yapılmaktadır? Ve neden bu şekilde yapılmaktadır?" ‘ a temel aramak demektir.

Yöneticilerin, yaptıkları işi neden yaptıklarını ve neden bu şekilde yaptıklarını kendi kendilerine sormaları, işlerin yürütülüş tarzının altında yatan, söze dökülmemiş kural ve varsayımların ortaya çıkmasına neden olmakta ve bu gözden geçirme sonucunda genellikle bu kuralların çağa uygun olmadığı ya da hatalı olduğu görülmektedir.

Değişim Mühendisliği'nde öncelikle bir şirketin ne yapması gerektiği, sonra da bunu nasıl yapması gerektiği belirlenir. Mevcut kurallar göz ardı edilir ve ne olması gerektiği araştırılır.

Radikal: Değişim Mühendisliği tanımında, radikal sözcüğü ile yeniden tasarlamada işlerin köküne inilmesi ifade edilir. Yani mevcut olana yapay değişiklikler yapılmasını değil, var olan tüm yapıların ve prosedürlerin göz ardı edilerek, iş yapmanın tamamen yeni yollarının yaratılması ifade edilir. Yoksa işlerin gelişmesi, iyileşmesi ya da değiştirilmesi belirtilmek istenmez. Değişim Mühendisliği, işin yeniden icat edilmesi demektir.

Çarpıcı: Değişim Mühendisliği, marjinal veya aşamalı geliştirmeler yapmak değil, performansta önemli sıçramalar gerçekleştirmek demektir. Eğer firma, kalite, maliyet veya hız konularında marjinal bir iyileştirmeye ihtiyaç duymuyorsa, o firmanın iş süreçlerinde Değişim Mühendisliği uygulamak gerekli olmayabilir. Teşvik unsurlarının kullanılması ya da aşamalı kalite programlarının uygulanması gibi geleneksel yöntemler bu ihtiyaçlara cevap verebilir. Değişim Mühendisliği ancak, büyük bir patlamaya gereksinim duyulduğu hallerde uygulanmalıdır.

Değişim Mühendisliğinde kullanılan diğer kavramlar  şu şekilde sıralanabilir:
İnsan: Günümüzde  organizasyonların en değerli kaynağıdır. Doğruyu ayırt edebilmek için yeterli eğitime sahip, süreç odaklı işleri yürütebilmek için gerekli yetkiye haiz, işlerin neyi gerektirdiğini anlayıp bunların ne zaman ve nasıl yapılması konusunda karar verebilmek için kendi kendini teşvik edebilen disiplinli elemanlardır.

Yönetim/Liderlik :Danışmanlık yapan bir antrenör kimliğinde, elemanlarının yeteneklerini değer yaratan süreçler gerçekleştirebilmeleri için sürekli geliştirmektir.

Pazardaki Değişimlere Uyum : Katmanları azaltılmış ve iş süreçleri basitleştirilmiş bir pazardaki 
değişimleri organizasyonla pazara direkt temas sağlamak ve fırsatlara dönüştürmektir.

Kaynak Yönetimi: İnsan, marka, entelektüel özellik, mükemmeliyet ve proses teknolojisidir.

Performans Göstergeleri: Çağın gerektirdiği kalite, hizmet, maliyet ve hız faktörlerinin eş zamanlı uyumudur.

Fonksiyonel Uzmanlık: Değişim Mühendisliği'nde, temel iş süreçleri üzerinde çalışan ekiplere yol gösterip danışmanlık yapacak, hangi fonksiyonların öncelikle ele alınması gerektiğini belirtecek ve kimin hangi sorumluluğu üstleneceği konusunda fikir verecek fonksiyonel uzmanlardır.

BUMERANG

Follow by Email