8 Ocak 2010 Cuma

Gıda ve içecek dağıtımı için neden Microsoft Dynamics?

Gıda ve içecek dağıtımı için neden Microsoft Dynamics?

Gıda ve içecek dağıtımı sektörü, zorlu uyumluluk standartları, düşük kar marjları, yoğun rekabet ve yüksek müşteri beklentileriyle tanımlanır. Müşteri gereksinimlerinin hızlı bir şekilde anlaşılmasını ve karşılanmasını sağlamak için hızlı ve etkili sipariş süreçleri gerekmektedir. Ayrıca değişen müşteri talepleri ve pazar trendlerini karşılama esnekliği de gerekir.

Microsoft Dynamics, gıda ve içecek dağıtımı sektöründeki şirketler için güçlü, entegre yönetim çözümleri sağlamaktadır. Bu çözümler, tedarikçiden mağaza rafına ürün hareketini hızlandırarak, işlemlerdeki israfı azaltarak ve müşterilerinizin taleplerini karşılayarak başarılı olmanızı sağlayabilir.

Gıda güvenliğini izleyin

- Tedarikçiden perakendeciye ürün takibini otomatikleştirin.

- Ayrı depolar ve departmanlar için ölçümler ve takip uygulayın.

- Satış ve perakendecilerden satın almaya talep sinyalleri sağlayarak gıda israfını azaltın ve envanter maliyetlerini düşürün.

İş süreçlerini kolaylaştırın

- Sipariş almadan envanter yenilemeye ve gereksiz işlemleri azaltmaya kadar kritik iş süreçlerini otomatikleştirin. 

- Yönetim ve müşterilere iş durumu hakkında gerçek zamanlı kurumsal zeka ve uyarılar sağlayın. 

- Güçlü, entegre Otomatik Veri Toplama (ADC) çözümleriyle sipariş alımını iki-altı kat hızlandırın.



Hızı geliştirin

- Yönetim ve perakendeciler için gerçek zamanlı raporlar ve uyarılar oluşturun.

- Değişen müşteri taleplerini takip edin ve bunlara kolayca ayak uydurun.

- Birçok çalışan birden fazla kanalda bir müşteriyle etkileşime girdiğinde iletişimleri koordine edin.

- Web portalları üzerinden müşteri self servis özelliği sağlayın.

www.pargesoft.com Microsoft Dynamics Çözüm Ortağı

BUMERANG

Follow by Email